Formalne zamknięcie przedsięwzięcia może wydawać się mało istotne. Wszystkie zadania zostały już wykonane, a cel projektu został osiągnięty. Może wystarczy krótkie spotkanie w przyjaznej atmosferze i wzajemne gratulacje? Na to również warto zaplanować odpowiednio długą chwilę z zespołem oraz interesariuszami. Jednak zakończenie projektu to istotny moment, nie tylko ze względu na integrację osób zaangażowanych w przedsięwzięcie.

Zakończenie projektu – spis treści:

 1. Wstęp
 2. A może jednak zrezygnujemy z zakończenia?
 3. Jak dobrze zamknąć projekt
 4. Lista zadań przy finalizacji projektu
 5. Podsumowanie

Wstęp

Zarządzanie projektem można przedstawić jako pięć grup procesów obejmujących:

 • inicjację projektu – czyli definiowanie jego zakresu i znaczenia
 • planowanie – czyli ustalenie zakresu projektu i konkretnych celów do osiągnięcia
 • realizację – czyli wykonanie zaplanowanej pracy
 • monitorowanie i kontrolę – czyli bieżące sprawdzanie, czy praca idzie zgodnie z planem
 • finalizacja projektu – czyli formalne zakończenie projektu.

Dziś skoncentrujemy się na ostatniej grupie procesów, czyli finalizacji projektu. To niewielka grupa zadań. Ma jednak spory wpływ na postrzeganie całego projektu, podobne przedsięwzięcia realizowane w ramach jednego portfela lub porfolio, a także przyszłe projekty realizowane dla tego samego klienta. Podpowiemy, na co zwrócić uwagę, by z sukcesem zamknąć projekt, zakończyć kontrakt i wyciągnąć jak najciekawsze wnioski na przyszłość.

A może jednak zrezygnujemy z zakończenie projektu?

Rezygnacja z zadań związanych z zamknięciem projektu wydaje się kusząca. Skoro cel został osiągnięty, lepszym rozwiązaniem wydaje się płynne przejście do inicjacji kolejnego projektu. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych przy realizacji niedawnych zadań wydaje się teraz proste i intuicyjne. Jednak pominięcie formalnego wydarzenia, jakim jest zakończenie projektu, wiąże się z konkretnymi zagrożeniami.

Pogorszenie wizerunku

Pogorszenie wizerunku zespołu i Project Managera to pierwszy i dotkliwie odczuwany rezultat zaniedbania procesów finalizacji. Niedokończona praca lub niekończący się projekt figurujący w firmowym systemie nie wyglądają dobrze. A co ważniejsze, obniża to wiarygodność wykonawców, nawet jeśli klient jest zadowolony z rezultatów projektu. Może to skutkować brakiem zgody na realizację kolejnych przedsięwzięć lub mniej korzystnymi warunkami współpracy.

Powielanie pracy

Brak odpowiedniej dokumentacji dotyczącej zrealizowanego celu projektu oznacza, że inni członkowie organizacji się o nim nie dowiedzą . Innymi słowy, nie będą świadomi tego, że mają do dyspozycji konkretne rozwiązania wypracowane w naszym projekcie. I być może za jakiś czas zaczną realizować bardzo podobny projekt, zamiast budować na tym, co już mają.

Niewykorzystane szanse

Do zadań Project Managera wykonywanych w fazie finalizacji projektu należy stworzenie dokumentacji opisującej oczekiwane korzyści płynące z realizacji projektu. Mogą być to na przykład jego komercyjne zastosowania lub wdrożenie wewnętrzne bądź u klienta.

Bez dopełniania tej formalności nawet bardzo udany rezultat projektu może zostać “osierocony” (the orphan product). Może się tak zdarzyć, jeśli nie zostanie on prawidłowo przekazany specjalistom zajmującym się współpracą z klientami, sprzedażą i marketingiem. A w rezultacie po prostu nie pojawi się na rynku mimo wszelkich szans na sukces.

Ryzyko formalne

Zakończenie projektu realizowanego dla klienta wiąże się z finalizacją kontraktu, podczas której trzeba przygotować i podpisać w terminie wszystkie niezbędne dokumenty. Dlatego niedokończone procesy wiążą się z realnym ryzykiem kosztownych dla firmy braków formalnych.

Z tych właśnie względów warto wykorzystać ostatni etap realizacji projektu do dokończenia wszystkich spraw. Tak, aby można się było pochwalić działaniami dopiętymi na ostatni guzik.

Jak dobrze zamknąć projekt

Dobre zakończenie projektu powinno uwzględniać trzy obszary:

 • techniczne zakończenie projektu – aby upewnić się, że cel projektu został osiągnięty i wszystkie zadania zostały zrealizowane
 • uczenie się i wyciąganie wniosków – aby podsumować to, co zostało zrobione dobrze i zastanowić się nad tym, co się nie udało, zarówno od strony realizowanych zadań jak i zarządzania projektem
 • współpraca i motywacja – aby docenić wkład każdego członka zespołu w wykonaną pracę oraz świętować sukces projektu

Lista zadań przy finalizacji projektu

Aby możliwie płynnie przystąpić do celebrowania sukcesu, najlepiej stworzyć listę końcowych zadań i zaplanować jej realizację zgodnie z wybraną metodyką. Choć każdy projekt ma swoją specyfikę, na liście z powinny znaleźć się następujące zadania:

 1. Upewnij się, że rezultat projektu spełnia strategicznie najważniejsze, a najlepiej wszystkie kryteria wymienione w dokumencie projektowym
 2. Sprawdź, czy rezultat projektu wyczerpuje zakres realizacji
 3. Przygotuj dokumentację projektu i udostępnij ją wszystkim interesariuszom
 4. Sprawdź, czy wszyscy użytkownicy rezultatu projektu potrafią go używać i mają dostęp do dokumentacji
 5. Przeczytaj kontrakty z klientami i członkami zespołu, aby przekonać się że wszystkie wymagania zostały spełnione
 6. Upewnij się, czy posiadasz dokumenty potwierdzające akceptację wszystkich rezultatów przez klienta lub innych uprawnionych interesariuszy
 7. Zorganizuj spotkanie lub spotkania, na których zostaną sfinalizowane kontrakty
 8. Przygotuj dokument zawierający refleksje i uwagi na przyszłość dotyczące zarządzania projektem
 9. Wraz z zespołem przygotuj dokument dotyczący zasad współpracy w zespole i problemów, które należy rozwiązać przed rozpoczęciem kolejnego projektu
 10. Zarchiwizuj wszystkie materiały dotyczące projektu
 11. Zorganizuj spotkanie kończące projekt

Każde zadanie z powyższej listy wymaga uszczegółowienia zgodnie z wymaganiami naszego projektu i interesariuszy. Jednak aby przejść pomyślnie przez kroki prowadzące do finalizacji projektu, warto trzymać się ogólnej listy i doskonalić ją z projektu na projekt.

Podsumowanie

Zakończony z powodzeniem projekt wymagaformalnego zaakcentowania wydarzenia, jakim jest zakończenie projektu, lecz także wyciągnięcia wniosków i poświęcenia czasu na celebrowanie sukcesu z zespołem. Upewnienie się, czy wszystkie cele cząstkowe zostały osiągnięte i czy klient jest zadowolony z rezultatów to najważniejsze kroki, które musi podjąć Project Manager. Nie warto jednak zaniedbywać przygotowania przystępnej dokuementacji i udostępnienia jej właściwym osobom. To właśnie ona może decydować o dalszych losach naszego przedsięwzięcia – nawet jeśli teraz wszystko wydaje się jasne.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Zakończenie projektu caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Najważniejsze pytania

 1. Czy spotkanie post-mortem jest obowiązkowe w fazie kończenia projektu?

  Podczas spotkania typu post-mortem członkowie zespołu dzielą się refleksjami dotyczącymi realizacji projektu i udzielają sobie nawzajem informacji zwrotnych. Organizacja takiego spotkania nie jest konieczna, jednak może bardzo poprawić zarówno relacje w zespole, jak i jego efektywność podczas realizacji kolejnych przedsięwzięć.

Project management kompendium wiedzy:

 1. Czym jest projekt?
 2. Co to jest zarządzanie projektami?
 3. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 1
 4. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 2
 5. Jakie są rodzaje projektów?
 6. Przykłady projektów
 7. Priorytetyzacja projektów
 8. Projekt - obszary działania
 9. Definicja sukcesu w zarządzaniu projektami
 10. Oprogramowania do zarządzania projektami - dlaczego warto je używać?
 11. Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami
 12. Przegląd oprogramowania do zarządzania projektami
 13. Cykl życia projektu
 14. Do czego służy wizja projektu?
 15. Cel projektu. Co to jest i jak go dobrze określić?
 16. Faza inicjacji projektu
 17. Domena planowania w zarządzaniu projektem
 18. Czym jest harmonogram projektu?
 19. Jak wykorzystać kamienie milowe w projekcie?
 20. Realizacja projektu
 21. Jak przygotować plan awaryjny?
 22. Zakończenie projektu
 23. 5 przyczyn niepowodzenia projektu
 24. 5P - projekt, produkt i program
 25. 5P - portfel i portfolio projektów
 26. Project Manager - zadania i obowiązki
 27. Project Manager - przydatne umiejętności
 28. Project Manager - jak nim zostać?
 29. Project Manager - 5 książek, które powinien przeczytać
 30. Jak założyć zespół projektowy?
 31. WBS - podział pracy w projekcie
 32. Jak kierować zespołem podczas pracy hybrydowej?
 33. Wyzwania Project Managera podczas pracy w zespole
 34. Typy spotkań projektowych
 35. Monitorowanie projektu. Jakie parametry obserwować?
 36. Jak napisać skuteczne uzasadnienie biznesowe?
 37. Jak zdefiniować zakres projektu i uniknąć scope creep?
 38. Studium wykonalności, czyli: czy ten projekt da się zrealizować?
 39. Analiza ryzyka w projektach i narzędzia, które mogą pomóc
 40. Karta projektu - jak ją stworzyć?
 41. Rejestr interesariuszy. Co to jest?
 42. Wykres Gantta w planowaniu projektu
 43. Jak stworzyć budżet projektu?
 44. Zarządzanie czasem w projekcie
 45. Rejestr czynników ryzyka w projekcie. Jak go przygotować?
 46. Strategie zarządzania ryzykiem w projekcie
 47. Marketing projektu
 48. Źródła i obszary zmiany w projekcie
 49. Modele zarządzania zmianą w projekcie
 50. Najnowsze metody zarządzania projektami