Aby zostać Project Managerem, najlepiej jest posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie. Wiele firm wymaga, aby kandydaci na takie stanowisko posiadali dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu zarządzania lub pokrewnej dziedziny. Ponadto, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku może być bardzo pomocne w uzyskaniu posady Project Managera. Warto również zdobyć certyfikat Project Management Professional (PMP) lub inny uznany certyfikat z zakresu zarządzania projektami… Jednak od czego zacząć? I jak zdobyć pierwsze doświadczenie jako Project Manager?

Jak zostać Project Managerem? – spis treści:

 1. Wstęp
 2. Uczelnia czy certyfikaty?
 3. Jak zdobyć doświadczenie jako Project Manager
 4. Projekt i jego Manager, Lead, Koordynator
 5. Podsumowanie

Wstęp

Zadania i obowiązki Project Managera mogą różnić się dość znacznie w zależności od rodzaju realizowanego projektu. Jednak ścieżka prowadząca do tego stanowiska zwykle prowadzi przez wiele godzin nauki. Dzieje się tak, ponieważ jest to osoba, która może mieć duży wpływ na działanie całej organizacji. Począwszy od kontaktów z klientami, przez zarządzanie zespołem, po budowanie i podtrzymywanie relacji z osobami decyzyjnymi na wyższych szczeblach – Project Manager musi być przygotowany do pełnienia różnych obowiązków i radzenia sobie w wielu nierzadko trudnych czy konfliktowych sytuacjach, dlatego też umiejętności Project Managera muszą być interdyscyplinarne.

Uczelnia czy certyfikaty?

Wiele dużych organizacji stawia Project Managerom twardy wymóg – wymagany jest co najmniej licencjat w dziedzinie zarządzania lub pokrewnej. Jednak nawet jeśli nie możesz wpisać sobie w CV takiego osiągnięcia, nie porzucaj zupełnie myśli o tej ścieżce zawodowej.

Czasem zdarza się, że po wymaganym dyplomie widnieje formułka “lub ekwiwalent”. Ekwiwalentem może być doświadczenie zawodowe na stanowisku, które wymagało umiejętności podobnych do tych wymaganych od Project Managera.

Innym sposobem jest zdobycie certyfikatu. Jeśli dopiero aspirujesz do tej roli, warto przejrzeć katalogi renomowanych portali oferujących certyfikowane kursy online. Na przykład na stronie Coursera można znaleźć między innymi:

 • Google Project Management: Professional Certificate – czyli złożony z sześciu kursów praktyczny program przygotowujący bezpośrednio do pracy,
 • UCI Project Management Professional Certificate – wysoko oceniany kurs przygotowany przez pracowników University of California, Irvine,
 • Project Management: Tools, Approaches, Behavioural Skills Specialization – skierowany do bardziej technicznie zorientowanych osób zestaw trzech kursów skoncentrowany na zarządzaniu ryzykiem, oferowany przez Politechnikę w Mediolanie.

Jeśli masz już podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania projektami zdobytą podczas studiów lub na kursie online, warto przyjrzeć się certyfikatom. Tutaj ważne będzie ukierunkowanie swojego rozwoju jako Project Managera.

 • Project Management Professional (PMP) – to prestiżowy, rozpoznawalny na całym świecie certyfikat przyznawany przez Project Management Insitute, tą samą instytucję, która cyklicznie wydaje PMBOK,
 • Professional Scrum – to certyfikaty wydawane przez Srum.org. Są to osobne certyfikaty potwierdzające przygotowanie do pełnienia roli Scrum Mastera lub Product Ownera.

Jak zdobyć doświadczenie jako Project Manager

Zdobycie pierwszego doświadczenia może okazać się nie lada wyzwaniem. Dlatego wiele osób decyduje się na zdobycie doświadczenia w ramach praktyk lub staży w firmach zajmujących się zarządzaniem projektami dla zewnętrznych klientów.

Warto zacząć budowanie doświadczenia od pracy w mniejszych firmach i zastanowić się, jakie umiejętności chcielibyśmy doskonalić, aby z czasem zacząć aplikować do pracy przy większych projektach.

Inną opcją jest rozpoczęcie swojej ścieżki zawodowej od pracy administracyjnej w zespole realizującym projekty, jakimi chcieliby w przyszłości zarządzać.

Projekt i jego Manager, Lead, Koordynator

W dużych organizacjach, lub przy dużych projektach zarządzanie dzielone jest pomiędzy kilka osób. Jeśli więc zastanawiasz się nad podjęciem takiego stanowiska, warto przyjrzeć się dodatkowym rolom, które być może lepiej pasują do Twoich obecnych umiejętności. W jaki sposób jednak definiowana jest rola PMa?

W PMBOKu Project Manager określany jest jako:

“Osoba, którą organizacja wyznaczyła jako lidera zespołu projektowego, który jest odpowiedzialny za osiąganie celów projektu.” (The person assigned by the performing organization to lead the project team that is responsible for achieving the project objectives.)

Drugą nazwą roli związanej ściśle z zarządzaniem projektami jest Project Lead, czyli “Osoba, która pomaga zespołowi projektowemu w osiąganiu celów projektu, zwykle przez orkiestrację pracy w projekcie”. (A person who helps the project team to achieve the project objectives, typically by orchestrating the work of the project)

Opisy Project Managera i Leada wskazują dwa spojrzenia na rolę, jaką pełni w organizacji osoba odpowiedzialna za projekt. Z punktu widzenia interesariuszy ważne jest bowiem przede wszystkim wzięcie odpowiedzialności za rezultaty, co należy do Project Mangera, zaś w przypadku metodologii Scrum, Product Ownera. Zaś z punktu widzenia drogi prowadzącej do realizacji tych celów, kluczowa jest organizacja pracy zespołu, czyli praca Project Leada, w Scrum nazywanego Scrum Masterem.

Czasem także wyróżnia się rolę Koordynatora Projektu. Choć PMBOK nie wymienia tego stanowiska, jest ono często spotykane w ogłoszeniach o pracę i opisach struktury większych organizacji. Koordynator projektu wspiera Project Managera w wykonywaniu zadań administracyjnych. Dba także o to, aby realizacja projektu przebiegała płynnie. Zadania Koordynatora mogą obejmować:

 • planowanie spotkań,
 • śledzenie postępów w realizacji zależnych od siebie zadań,
 • prowadzenie statystyk i monitorowanie postępów w pracy zespołu.

Warto pamiętać, że doświadczeni Project Managerowie często pracują z kilkoma projektami jednocześnie. Zarządzają więc portfolio, portfelami projektów, lub całymi programami. Wiele wiodących firm, między innymi Google, z założenia powierza Project Managerowi nadzór nad kilkoma projektami w tym samym czasie.

Podsumowanie

Ścieżka zawodowa Project Managera zależy od rodzaju projektów, jakimi chce się zajmować. Zaawansowane projekty techniczne wymagają bowiem znacznie szerszych kompetencji i odpowiedzialności, niż niewielkie projekty realizowane przez agencje eventowe czy reklamowe.

Niezależnie od specjalizacji, warto jednak zainwestować w edukację. Dyplom uniwersytetu da nam pewny start. Jednak certyfikowane kursy online oferują praktyczną wiedzę, której może zabraknąć podczas akademickiej nauki. Dla bardziej zaawansowanych Project Managerów organizacje takie jak Project Management Institute przygotowały system certyfikacji sprawdzających specjalistyczne umiejętności – zarówno te praktyczne, jak i wymagające wiedzy teoretycznej.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Jak zostać Project Managerem? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Najważniejsze pytania

 1. Czy warto zostać Project Managerem?

  Decyzja o tym, czy warto zostać Project Managerem, zależy od osobistych predyspozycji, zainteresowań i celów zawodowych. Jest to dobrze płatna praca, a zapotrzebowanie na Project Managerów nie maleje. I choć rola wiąże się z wieloma wyzwaniami i odpowiedzialnością, oferuje też możliwości rozwoju i awansu oraz daje satysfakcję z sukcesów realizowanych projektów. Jeśli lubisz wyzwania, lubisz pracować w grupie i potrafisz zarządzać zasobami, czasem i radzić sobie z emocjami innych ludzi, warto przygotować się do pracy jako Project Manager poprzez uzyskanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia.

Project management kompendium wiedzy:

 1. Czym jest projekt?
 2. Co to jest zarządzanie projektami?
 3. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 1
 4. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 2
 5. Jakie są rodzaje projektów?
 6. Przykłady projektów
 7. Priorytetyzacja projektów
 8. Projekt - obszary działania
 9. Definicja sukcesu w zarządzaniu projektami
 10. Oprogramowania do zarządzania projektami - dlaczego warto je używać?
 11. Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami
 12. Przegląd oprogramowania do zarządzania projektami
 13. Cykl życia projektu
 14. Do czego służy wizja projektu?
 15. Cel projektu. Co to jest i jak go dobrze określić?
 16. Faza inicjacji projektu
 17. Domena planowania w zarządzaniu projektem
 18. Czym jest harmonogram projektu?
 19. Jak wykorzystać kamienie milowe w projekcie?
 20. Realizacja projektu
 21. Jak przygotować plan awaryjny?
 22. Zakończenie projektu
 23. 5 przyczyn niepowodzenia projektu
 24. 5P - projekt, produkt i program
 25. 5P - portfel i portfolio projektów
 26. Project Manager - zadania i obowiązki
 27. Project Manager - przydatne umiejętności
 28. Project Manager - jak nim zostać?
 29. Project Manager - 5 książek, które powinien przeczytać
 30. Jak założyć zespół projektowy?
 31. WBS - podział pracy w projekcie
 32. Jak kierować zespołem podczas pracy hybrydowej?
 33. Wyzwania Project Managera podczas pracy w zespole
 34. Typy spotkań projektowych
 35. Monitorowanie projektu. Jakie parametry obserwować?
 36. Jak napisać skuteczne uzasadnienie biznesowe?
 37. Jak zdefiniować zakres projektu i uniknąć scope creep?
 38. Studium wykonalności, czyli: czy ten projekt da się zrealizować?
 39. Analiza ryzyka w projektach i narzędzia, które mogą pomóc
 40. Karta projektu - jak ją stworzyć?
 41. Rejestr interesariuszy. Co to jest?
 42. Wykres Gantta w planowaniu projektu
 43. Jak stworzyć budżet projektu?
 44. Zarządzanie czasem w projekcie
 45. Rejestr czynników ryzyka w projekcie. Jak go przygotować?
 46. Strategie zarządzania ryzykiem w projekcie
 47. Marketing projektu
 48. Źródła i obszary zmiany w projekcie
 49. Modele zarządzania zmianą w projekcie
 50. Najnowsze metody zarządzania projektami