Cykl życia projektu zawiera wiele momentów decyzyjnych. Zespół projektowy wraz z Project Managerem i interesariuszami odpowiada wtedy na pytanie, czy dany etap realizacji projektu został zakończony. Czy wszystkie kryteria akceptacji zostały spełnione? Czy trzeba coś jeszcze ulepszyć, czy można już pójść dalej? Te momenty oznaczane są przez kamienie milowe – symboliczne początki i końce.

Jak wykorzystać kamienie milowe w projekcie? – spis treści:

 1. Wstęp
 2. Historia kamieni milowych
 3. Rola kamieni milowych
 4. Wyznaczanie kamieni milowych
 5. Podsumowanie

Wstęp

Każdy kamień milowy do data wyznaczająca istotny punkt na mapie realizacji projektu. Może to być rozpoczęcie projektu, zebranie zespołu, podpisanie umowy, albo zakończenie ważnego etapu testów towarzyszących wdrożeniu produktu lub usługi. Mogą być oparte o cykl życia projektu lub wyznaczone jako odrębne wydarzenia. Dlaczego jednak ich zdefiniowanie jest ważne już na etapie planowania projektu?

Historia kamieni milowych

Pomysł na kamień milowy – nazwę i symbol kluczowego momentu w realizacji projektu – został zaczerpnięty z praktyki starożytnych Rzymian. Oznaczali oni kamieniami milowymi zasięg swej cywilizacji, a równocześnie mapowali terytorium, po którym podróżowali.

Rzymianie stawiali przy drogach kamienne kolumny w regularnych odległościach, równo co milę. Służyły nie tylko wytyczeniu szlaku, ale również pokazywały odległość od Rzymu lub stolicy prowincji, w której były rozlokowane. W analogiczny sposób symboliczne kamienie milowe w projekcie pokazują ile pracy już za nami. Oraz dają obraz drogi prowadzącej do realizacji projektu.

Rola kamieni milowych

Kamień milowy oznacza ważny moment na drodze prowadzącej od inicjacji do celu projektu. Dlatego, tak jak rzymskie drogowskazy, kamienie milowe w projekcie nie mogą być stawiane zbyt często. Spełniają bowiem w projekcie kilka ważnych funkcji:

 • są okazją do podsumowań – osiągnięcie punktu kontrolnego często jest połączone ze spotkaniem zespołu, podczas którego jego członkowie opowiadają o swoich obserwacjach dotyczących postępów w pracy oraz zastanawiają się, jak ulepszyć współpracę w zespole,
 • są ważnym narzędziem motywacyjnym – ponieważ kamienie milowe oznaczają krótko- i średnioterminowe cele, motywują skuteczniej niż odległy cel przyświecający realizacji całego projektu. Pozwalają też zdać sobie sprawę z tego, jak wiele zostało już osiągnięte
 • prezentują postępy w realizacji projektu – bardzo często ukończeniu kamienia milowego towarzyszy wysłanie interesariuszom informacji lub raportu dotyczącego stanu przedsięwzięcia

Wyznaczanie kamieni milowych

Jak zatem wyznaczać kamienie milowe o odpowiedniej objętości i częstotliwości? Nie ma tutaj uniwersalnych zasad, jednak przy ich określaniu warto skorzystać z oprogramowania, w którym tworzymy harmonogram i plan projektu.

 1. Cele cząstkowe– Kamienie milowe najłatwiej jest wyodrębnić, gdy zaczniemy od stworzenia długiej listy najważniejszych zadań, a potem pogrupujemy je w większe całości realizowane w podobnym czasie. W ten sposób wyodrębnimy cele cząstkowe, a moment ich osiągnięcia pozwoli wyznaczyć kamień milowy.
 2. Kluczowe zadania – Przede wszystkim zwróć uwagę na to, aby kamienie milowe oznaczały kluczowe zadania, bez których realizacji nie można kontynuować projektu. Dlatego tak ważne jest nie tylko określenie, co musi zostać zrealizowane, aby kamień milowy został uznany za osiągnięty. Lecz także określenie planu awaryjnego, który zapewni wyjście na wypadek sytuacji, gdy któregoś kamienia milowego nie udało się realizować.
 3. Zaangażowanie zespołu – Rzadko zdarza się, aby w wieloosobowym projekcie osiągnięcie dobrze zdefiniowanego kamienia milowego zależało od jednej osoby.
 4. Dystans czasowy – realizacja kolejnych kamieni milowych powinna być rozmieszczona w miarę równomiernie w czasie trwania projektu, zarówno ze względu na ich działanie motywacyjne, jak i rytm pracy zespołu.

Podsumowanie

Data realizacji każdego kamienia milowego toważne narzędzie służące do zarządzania projektem, budowania motywacji zespołu, a także monitorowania postępów w pracy. Muszą być wybrane ostrożnie i dobrze zdefiniowane. Dzięki temu każdy z osiągniętych kamieni milowych będzie okazją do świętowania sukcesu zespołu, a także zamknięciem ważnego etapu projektu otwierającym kolejny obszar realizacji zadań.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Jak wykorzystać kamienie milowe w projekcie? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Najważniejsze pytania

 1. Czy wszystkie kamienie milowe muszą zostać uwzględnione w harmonogramie projektu?

  Tak, harmonogram powinien zawierać wszystkie kamienie milowe. Są to najważniejsze punkty pozwalające określić, czy projekt jest realizowany na czas i czy tworzone rozwiązanie spełnia kryteria akceptacji.

Project management kompendium wiedzy:

 1. Czym jest projekt?
 2. Co to jest zarządzanie projektami?
 3. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 1
 4. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 2
 5. Jakie są rodzaje projektów?
 6. Przykłady projektów
 7. Priorytetyzacja projektów
 8. Projekt - obszary działania
 9. Definicja sukcesu w zarządzaniu projektami
 10. Oprogramowania do zarządzania projektami - dlaczego warto je używać?
 11. Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami
 12. Przegląd oprogramowania do zarządzania projektami
 13. Cykl życia projektu
 14. Do czego służy wizja projektu?
 15. Cel projektu. Co to jest i jak go dobrze określić?
 16. Faza inicjacji projektu
 17. Domena planowania w zarządzaniu projektem
 18. Czym jest harmonogram projektu?
 19. Jak wykorzystać kamienie milowe w projekcie?
 20. Realizacja projektu
 21. Jak przygotować plan awaryjny?
 22. Zakończenie projektu
 23. 5 przyczyn niepowodzenia projektu
 24. 5P - projekt, produkt i program
 25. 5P - portfel i portfolio projektów
 26. Project Manager - zadania i obowiązki
 27. Project Manager - przydatne umiejętności
 28. Project Manager - jak nim zostać?
 29. Project Manager - 5 książek, które powinien przeczytać
 30. Jak założyć zespół projektowy?
 31. WBS - podział pracy w projekcie
 32. Jak kierować zespołem podczas pracy hybrydowej?
 33. Wyzwania Project Managera podczas pracy w zespole
 34. Typy spotkań projektowych
 35. Monitorowanie projektu. Jakie parametry obserwować?
 36. Jak napisać skuteczne uzasadnienie biznesowe?
 37. Jak zdefiniować zakres projektu i uniknąć scope creep?
 38. Studium wykonalności, czyli: czy ten projekt da się zrealizować?
 39. Analiza ryzyka w projektach i narzędzia, które mogą pomóc
 40. Karta projektu - jak ją stworzyć?
 41. Rejestr interesariuszy. Co to jest?
 42. Wykres Gantta w planowaniu projektu
 43. Jak stworzyć budżet projektu?
 44. Zarządzanie czasem w projekcie
 45. Rejestr czynników ryzyka w projekcie. Jak go przygotować?
 46. Strategie zarządzania ryzykiem w projekcie
 47. Marketing projektu
 48. Źródła i obszary zmiany w projekcie
 49. Modele zarządzania zmianą w projekcie
 50. Najnowsze metody zarządzania projektami