Planowanie trwa tak długo, jak cały projekt. Najpierw tworzy się najszerszy obraz, wyznacza kamienie milowe i określa najważniejsze obszary realizacji nazywane czasem epikami. Jednak nawet dzień przed ukończeniem projektu zostaje jeszcze do zaplanowania spotkanie kończące projekt.

Domena planowania w zarządzaniu projektem – spis treści:

 1. Wstęp
 2. Domeny projektu
 3. Domena planowania
 4. C.L.E.A.R
 5. Podsumowanie

Wstęp

W tradycyjnym podejściu kaskadowym wyodrębniano fazę planowania poprzedzającą realizację projektu. To w niej miało zamykać się sporządzenie szczegółowego harmonogramu projektu, wyznaczenie kamieni milowych i rozdzielenie środków budżetowych pomiędzy poszczególne zadania. Po zakończeniu planowania wystarczyło przejść do realizacji i krok po kroku odhaczać ukończone zadania. Jednak rzeczywistość zarządzania projektami mocno odbiega od wyidealizowanego obrazu, w którym można łatwo oddzielić od siebie etap planowania i realizacji projektu.

Domeny projektu

W najnowszym PMBOKu nie ma już mowy o następujących po sobie kolejno etapach planowania i realizacji projektu. Zamiast tego w dziedzinie zarządzania projektem wyodrębniono domeny działania (performance domains), które są raczej obszarami, w których dzieje się projekt, niż jego czasowymi ramami. Są to bowiem domeny:

 • interesariuszy
 • zespołu
 • metody i cyklu życia projektu
 • planowania
 • realizacji projektu
 • dostarczania rezultatów
 • monitorowania
 • niepewności i ryzyka

Przenikają się one i przecinają w wielu miejscach. Jednak mówienie o domenach zamiast etapach sprawia, że można łatwiej odróżnić cykl życia projektu, od zastosowanej metody działania. W wielu metodach planowanie, realizacja i dostarczanie rezultatów powtarzają się wielokrotnie w czasie trwania projektu.

Domena planowania

Dzięki planowaniu projekt realizowany jest w zorganizowany, skoordynowany i celowy sposób. Wiedza i umiejętności zdobywane w czasie realizacji projektu są adaptowane na bieżąco, po to, aby jak najskuteczniej dążyć do realizacji celu projektu. Dlatego właśnie domena planowania definiowana jest w PMBOKu jako:

“Domena działania wiażąca się z aktywnością i funkcjami związanymi z początkową, bieżącą i rozwijającą się organizacją i koordynacją konieczną do dostarczenia wyników i rezultatów projektu”.

Oznacza to, że elementy planowania można odnaleźć w niemal każdym momencie trwania projektu. Są one obecne w fazie inicjacji, gdy nie zostały jeszcze rozpoczęte prace zmierzające go realizacji projektu. Lecz również w jego końcowych etapach, podczas których rezultaty pracy zespołu są testowane i wdrażane u klienta.

Z domeną planowania wiążą się dokumenty i narzędzia, nazywane zbiorczo artefaktami. Mimo, że są używane głównie w domenie planowania projektu, często znajdują również zastosowanie w innych domenach. Na przykład:

 • backlog – często przybiera formę tablic Kanban i jest zbiorem zadań zaplanowanych do wykonania, należy także do domeny realizaji projektu
 • plan zarządzania projektem – dotyczy także domen interesariuszy i realizacji projektu
 • plan zarządzania ryzykiem – należy także do domeny niepewności i ryzyka

Jednak niezmiennie najważniejszym aspektem planowania jest stworzenie takiego sposobu działania, który doprowadzi do efektywnej realizacji celu projektu.

C.L.E.A.R.

C.L.E.A.R. jest jedną z metod służących do formułowania celów. Została sformułowana przez Adam Cricka. Skrót rozwija się następująco:

 • C – Collaborative, czyli Wspólny – planując cel projektu trzeba pamiętać o tym by zachęcał zespół projektowy do współpracy
 • L – Limited, czyli Ograniczony – ramy planowanego przedsięwzięcia muszą być określone i znane wszystkim zainteresowanym osobom
 • E – Emotional, czyli Oddziałujący na emocje – cel projektu powinien dziedziczyć po jego wizji zdolność wzbudzania pragnienia realizacji
 • A – Appreciable, czyli Pokaźny – planowanie zbyt małego celu po prostu nie działa na wyobraźnię, powinien on na tyle wysoko stawiać poprzeczkę, żeby pobudzał ambicje
 • R – Refinable, czyli Możliwy do udoskonalenia

Ostatni punkt metody C.L.E.A.R. jest szczególnie ważny dla domeny planowania. Podkreśla bowiem konieczność adaptacji celu do warunków realizacji projektu i ciągłość procesu planowania.

Wykorzystanie C.L.E.A.R. może pomóc w skutecznym planowaniu osiągnięcia celu projektu. Wiąże bowiem domenę planowania z domeną zespołu. Ta zaś bywa marginalizowana podczas stosowania powszechnie używanych metod formułowania celów, takich jak na przykład SMART. Warto więc połączyć obie metody, zyskując w ten sposób szerszy obraz i ciekawsze możliwości planowania.

Podsumowanie

Domena planowania jest wszechobecna w zarządzaniu projektem.Wiąże bowiem domenę planowania z domeną zespołu. Ta zaś bywa marginalizowana podczas stosowania powszechnie używanych metod formułowania celów, takich jak na przykład SMART. Warto więc połączyć obie metody, zyskując w ten sposób szerszy obraz i ciekawsze możliwości planowania.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Jak planować? Domena planowania w zarządzaniu projektem caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Najważniejsze pytania

 1. Czy istnieją projekty, w których planowanie kończy się przed rozpoczęciem realizacji projektu?

  Biorąc pod uwagę nieprzewidywalną naturę rzeczywistości, taki projekt mógłby się zdarzyć. Byłyby to zapewne mały, krótkoterminowy projekt, taki jak na przykład pomalowanie ścian mieszkania. Jednak planowanie wszystkiego z góry jest wysoce nieefektywne. Natomiast szansa, że żadne okoliczności nie zmienią się w toku jego realizacji jest bardzo niewielka. Wracając do przykładu z malowaniem mieszkania - wystarczy, że plamy w przedpokoju nie uda się zamalować planowanymi dwiema warstwami farby.

Project management kompendium wiedzy:

 1. Czym jest projekt?
 2. Co to jest zarządzanie projektami?
 3. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 1
 4. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 2
 5. Jakie są rodzaje projektów?
 6. Przykłady projektów
 7. Priorytetyzacja projektów
 8. Projekt - obszary działania
 9. Definicja sukcesu w zarządzaniu projektami
 10. Oprogramowania do zarządzania projektami - dlaczego warto je używać?
 11. Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami
 12. Przegląd oprogramowania do zarządzania projektami
 13. Cykl życia projektu
 14. Do czego służy wizja projektu?
 15. Cel projektu. Co to jest i jak go dobrze określić?
 16. Faza inicjacji projektu
 17. Domena planowania w zarządzaniu projektem
 18. Czym jest harmonogram projektu?
 19. Jak wykorzystać kamienie milowe w projekcie?
 20. Realizacja projektu
 21. Jak przygotować plan awaryjny?
 22. Zakończenie projektu
 23. 5 przyczyn niepowodzenia projektu
 24. 5P - projekt, produkt i program
 25. 5P - portfel i portfolio projektów
 26. Project Manager - zadania i obowiązki
 27. Project Manager - przydatne umiejętności
 28. Project Manager - jak nim zostać?
 29. Project Manager - 5 książek, które powinien przeczytać
 30. Jak założyć zespół projektowy?
 31. WBS - podział pracy w projekcie
 32. Jak kierować zespołem podczas pracy hybrydowej?
 33. Wyzwania Project Managera podczas pracy w zespole
 34. Typy spotkań projektowych
 35. Monitorowanie projektu. Jakie parametry obserwować?
 36. Jak napisać skuteczne uzasadnienie biznesowe?
 37. Jak zdefiniować zakres projektu i uniknąć scope creep?
 38. Studium wykonalności, czyli: czy ten projekt da się zrealizować?
 39. Analiza ryzyka w projektach i narzędzia, które mogą pomóc
 40. Karta projektu - jak ją stworzyć?
 41. Rejestr interesariuszy. Co to jest?
 42. Wykres Gantta w planowaniu projektu
 43. Jak stworzyć budżet projektu?
 44. Zarządzanie czasem w projekcie
 45. Rejestr czynników ryzyka w projekcie. Jak go przygotować?
 46. Strategie zarządzania ryzykiem w projekcie
 47. Marketing projektu
 48. Źródła i obszary zmiany w projekcie
 49. Modele zarządzania zmianą w projekcie
 50. Najnowsze metody zarządzania projektami