Projektowanie i realizacja projektu to proces skomplikowany, który wymaga od Project Managera zarządzania wieloma różnymi aspektami przedsięwzięcia. Jednym z nich jest identyfikacja i zarządzanie interesariuszami, czyli osobami, które mogą mieć wpływ na sukces projektu lub których projekt będzie w jakikolwiek sposób dotyczyć. Ich lista to właśnie rejestr interesariuszy.

Rejestr interesariuszy – spis treści:

 1. Wstęp
 2. Po co tworzyć rejestr interesariuszy?
 3. Kogo trzeba uwzględnić w rejestrze interesariuszy?
 4. Jak przygotować rejestr interesariuszy?
 5. Podsumowanie

Wstęp

W dzisiejszych czasach coraz więcej projektów jest realizowanych w środowisku międzynarodowym. Sprawia to, że nie tylko zwiększa się liczba interesariuszy, lecz także ich grupa staje się bardziej różnorodna. Dlatego też, aby projekt odniósł sukces, Project Manager musi zidentyfikować potrzeby indywidualnych i grupowych interesariuszy, oraz nauczyć się, jak zarządzać nimi zgodnie z ich wymaganiami.

Po co tworzyć rejestr interesariuszy?

Rejestr interesariuszy ma kilka ważnych celów. Po pierwsze, pozwala na zidentyfikowanie wszystkich stron zainteresowanych projektem, które mogą mieć wpływ na jego przebieg i rezultaty. Po drugie, pozwala na określenie stopnia zaangażowania i wpływu każdego interesariusza na projekt. Po trzecie, pozwala na opracowanie strategii zarządzania interesariuszami, która będzie skutecznie zaspokajać ich potrzeby i interesy.

Kogo trzeba uwzględnić w rejestrze interesariuszy?

Rejestr interesariuszy powinien zawierać informacje o każdej osobie, grupie lub organizacji, która może w jakikolwiek sposób wpłynąć na projekt. Należą do nich:

 • członkowie zespołu projektowego,
 • zarząd organizacji,
 • lokalna społeczność, jeśli projekt jest realizowany w przestrzeni publicznej lub ma na nią wpływ,
 • inwestorzy,
 • klienci,
 • dostawcy,
 • partnerzy biznesowi,
 • przedstawiciele samorządu, jeśli konieczne jest ich zaangażowanie lub uzyskanie pozwoleń na działania,
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych, które mogą wykorzystać rezultaty wypracowane w projekcie dla dobra społeczności,
 • inni pracownicy, którzy nie realizują zadań związanych z projektem, ale na których może mieć on wpływ, np. z powodu reorganizacji miejsca pracy.
rejestr interesariuszy

Jak przygotować rejestr interesariuszy?

Przede wszystkim, Project Manager powinien zidentyfikować interesariuszy projektu. Kolejnym krokiem jest natomiast zgromadzenie danych o interesariuszach. Project Manager koncentruje się głównie na ich:

 • potrzebach,
 • oczekiwaniach,
 • interesach,
 • poziomie zaangażowania w projekt oraz
 • wpływie na projekt.

W następnej kolejności Project Manager powinien ocenić i sklasyfikować interesariuszy biorąc pod uwagę, jak ważną rolę odgrywają dla projektu. Przykładowo, zespół projektowy będzie istotniejszy niż pracownicy nie biorący bezpośredniego udziału w realizacji zadań. Warto zwrócić uwagę na potencjalne ryzyko i szanse, jakie ich zaangażowanie tworzy dla realizacji projektu.

Po zebraniu i ocenie danych, Project Manager przechodzi do kluczowego kroku: tworzy dokument rejestru interesariuszy. Powinien on zawierać aktualne informacje o każdym interesariuszu indywidualnym lub grupowym. Dokument ten powinien być aktualizowany na bieżąco, wraz z postępem projektu i zmianą sytuacji.

Ostatnim krokiem jest opracowanie strategii zarządzania interesariuszami. Project Manager powinien określić:

 • W jaki sposób i jak często będzie komunikował się z interesariuszami?
 • Jakie działania będzie podejmował, aby zaspokoić ich potrzeby?
 • Jak będzie minimalizować ryzyko i wykorzystywać szanse?

Podsumowanie

Rejestr interesariuszy jest ważnym narzędziem zarządzania projektem. Pozwala Project Managerowi zidentyfikować i zrozumieć interesariuszy projektu, ocenić ich wpływ i ważność, oraz zarządzać ich potrzebami i oczekiwaniami. Przygotowanie rejestru interesariuszy powinno być jednym z pierwszych kroków po podpisaniu karty projektu, aby uniknąć problemów w na późniejszych etapach realizacji przedsięwzięcia.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Rejestr interesariuszy. Co to jest? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Najważniejsze pytania

 1. Jakie metody należy zastosować, aby skutecznie komunikować się z interesariuszami i zapewnić, że ich potrzeby i oczekiwania są w pełni zrozumiane?

  Aby skutecznie komunikować się z interesariuszami, należy stosować różnorodne metody komunikacji, takie jak spotkania twarzą w twarz, rozmowy telefoniczne, e-maile, ankiety, raporty i komunikaty prasowe. Warto zastanowić się nad regularnymi publikacjami w mediach społecznościowych, dzięki czemu komunikacja staje się prostsza i można łatwiej analizowa jej skuteczność. Ważne jest, aby słuchać uważnie interesariuszy i być otwartym na ich opinie i sugestie, a także dostarczać im regularnie i rzetelnie informacji dotyczących działalności firmy oraz planów na przyszłość.

 2. Jakie działania powinna podjąć organizacja w razie konfliktu z interesariuszami?

  Podczas realizacji dużych projektów angażujących zróżnicowane grupy interesariuszy zdarzają się sytuacje konfliktowe. Aby rozwiązać konflikt z interesariuszami, organizacja powinna przede wszystkim skupić się na ustaleniu przyczyny konfliktu, zrozumieniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz wypracowaniu kompromisu, który zadowoli obie strony. Warto również rozważyć zaangażowanie mediatora lub specjalisty ds. komunikacji, aby pomóc w negocjacjach i rozwiązaniu konfliktu.

Project management kompendium wiedzy:

 1. Czym jest projekt?
 2. Co to jest zarządzanie projektami?
 3. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 1
 4. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 2
 5. Jakie są rodzaje projektów?
 6. Przykłady projektów
 7. Priorytetyzacja projektów
 8. Projekt - obszary działania
 9. Definicja sukcesu w zarządzaniu projektami
 10. Oprogramowania do zarządzania projektami - dlaczego warto je używać?
 11. Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami
 12. Przegląd oprogramowania do zarządzania projektami
 13. Cykl życia projektu
 14. Do czego służy wizja projektu?
 15. Cel projektu. Co to jest i jak go dobrze określić?
 16. Faza inicjacji projektu
 17. Domena planowania w zarządzaniu projektem
 18. Czym jest harmonogram projektu?
 19. Jak wykorzystać kamienie milowe w projekcie?
 20. Realizacja projektu
 21. Jak przygotować plan awaryjny?
 22. Zakończenie projektu
 23. 5 przyczyn niepowodzenia projektu
 24. 5P - projekt, produkt i program
 25. 5P - portfel i portfolio projektów
 26. Project Manager - zadania i obowiązki
 27. Project Manager - przydatne umiejętności
 28. Project Manager - jak nim zostać?
 29. Project Manager - 5 książek, które powinien przeczytać
 30. Jak założyć zespół projektowy?
 31. WBS - podział pracy w projekcie
 32. Jak kierować zespołem podczas pracy hybrydowej?
 33. Wyzwania Project Managera podczas pracy w zespole
 34. Typy spotkań projektowych
 35. Monitorowanie projektu. Jakie parametry obserwować?
 36. Jak napisać skuteczne uzasadnienie biznesowe?
 37. Jak zdefiniować zakres projektu i uniknąć scope creep?
 38. Studium wykonalności, czyli: czy ten projekt da się zrealizować?
 39. Analiza ryzyka w projektach i narzędzia, które mogą pomóc
 40. Karta projektu - jak ją stworzyć?
 41. Rejestr interesariuszy. Co to jest?
 42. Wykres Gantta w planowaniu projektu
 43. Jak stworzyć budżet projektu?
 44. Zarządzanie czasem w projekcie
 45. Rejestr czynników ryzyka w projekcie. Jak go przygotować?
 46. Strategie zarządzania ryzykiem w projekcie
 47. Marketing projektu
 48. Źródła i obszary zmiany w projekcie
 49. Modele zarządzania zmianą w projekcie
 50. Najnowsze metody zarządzania projektami