Celem marketingu projektu jest budowanie zaufania, informowanie i rozwijanie świadomości istnienia projektu w jego otoczeniu. A także przyczynianie się do integracji wszystkich działań poprzez tworzenie spójnej narracji towarzyszącej aktywnościom podejmowanym w ramach projektu.

Marketing projektu – spis treści:

 1. Wstęp
 2. Jakie projekty potrzebują marketingu?
 3. Cele marketingu projektu
 4. Do kogo jest kierowany i na kogo wpływa marketing projektu?
 5. Narzędzia do marketingu projektu
 6. Podsumowanie

Wstęp

Marketing jest ważnym elementem procesu angażowania interesariuszy i obejmuje różne typy działań, które mają na celu pozyskanie wsparcia finansowego, politycznego i publicznego na każdym etapie projektu. Według badań Le Coeuvere i Turnera (2014), inwestor może potrzebować marketingu projektu, jego produktu i wyniku na wszystkich etapach cyklu życia projektu. W tym artykule skupimy się więc na tym, które projekty potrzebują marketingu i kiedy go potrzebują, jakie są cele marketingu projektu, do kogo jest kierowany i jakie narzędzia marketingowe są najczęściej stosowane.

Jakie projekty potrzebują marketingu?

Marketing projektu jest szczególnie ważny w przypadku dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak budowa autostrad, kolei, portów i lotnisk. Dla przykładu, w przypadku projektu w fazie inicjacji, inwestor musi zdobyć wsparcie dla pierwotnej koncepcji projektu w wielu środowiskach, a także pozyskać fundusze na badania wykonalności. W przypadku projektów budowlanych, inwestorzy potrzebują także wsparcia politycznego, aby przekonać rząd i opinię publiczną o potrzebie realizacji projektu.

W przypadku mniejszych projektów liczy się natomiast informowanie, edukowanie i inspirowanie, czyli zwiększanie świadomości znaczenia projektu dla organizacji i lokalnej społeczności.

Cele marketingu projektu

Celem marketingu projektu jest przede wszystkim budowanie świadomości jego istnienia oraz zdobycie poparcia w organizacji i poza nią. Cele marketingu projektu obejmują również:

 1. Budowanie wizerunku projektu – marketing projektu pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku projektu wśród zainteresowanych stron i społeczności lokalnej.
 2. Wyznaczenie celów projektu – marketing projektu prowadzony w fazie jego planowania pomaga w określeniu celów projektu i wyjaśnieniu, dlaczego projekt jest potrzebny.
 3. Zwiększenie zaangażowania interesariuszy – marketing projektu może pomóc w budowaniu atmosfery w zespole projektowym, świadomości jego celów i rezultatów cząstkowych w organizacji i poza nią.
 4. Budowanie zaufania – dzięki skutecznemu marketingowi uczestnicy projektu będą czuć, że projekt jest w dobrych rękach. Ważne jest, aby podczas procesu marketingowego przekazać informacje na temat postępów w projekcie, pokazywać plany na przyszłość i na bieżąco reagować na wszelkie wątpliwości i obawy.
 5. Integracja działań – marketing projektu jest również ważnym elementem w procesie integracji działań. Dzięki odpowiedniemu marketingowi, uczestnicy projektu mają możliwość poznać siebie nawzajem i zrozumieć swoje role w projekcie.

Do kogo jest kierowany i na kogo wpływa marketing projektu?

Marketing projektu jest kierowany do wszystkich interesariuszy projektu, w tym:

 • inwestorów,
 • członków zespołu projektowego,
 • klientów,
 • dostawców,
 • partnerów biznesowych,
 • władz lokalnych,
 • społeczności lokalnej i innych grup, które mogą mieć wpływ na projekt.

Jego cele są jednak inne w zależności od grupy interesariuszy, do których jest kierowany. Przykładowo, inwestorzy potrzebują poparcia dla projektu, aby zapewnić jego powodzenie finansowe i wykonanie zadań w ramach budżetu. Poparcie można uzyskać poprzez skuteczne marketingowe kampanie i zainteresowanie mediów.

Marketing skierowany do klientów ma na celu przekonanie ich o wartości projektu, aby zachęcić ich do skorzystania z oferowanych produktów lub usług. Poprzez marketing projektu, można pokazać korzyści, jakie oferuje produkt lub usługa i zacząć przekonywanie klientów do zakupu jeszcze przed ukończeniem projektu.

Marketing projektu może także pomóc w zmotywowaniu członków zespołu projektowego i wyjaśnieniu, jak ich praca wpływa na cały projekt. Dzięki temu pracownicy są bardziej zaangażowani w projekt i są bardziej skłonni do podjęcia dodatkowych działań w celu osiągnięcia celu projektu.

Narzędzia do marketingu projektu

Project Manager powininen pomyśleć o marketingu projektu już na etapie jego inicjacji, i to zarówno o jego cyfrowej, jak i analogowej formie. Warto dostosować kanały komunikacji do interesariuszy, do których kierowany jest przekaz marketingowy. Dlatego wiele zespołów projektowych decyduje się na przekazanie zadań związanych z marketingiem zewnętrznym agencjom lub wykonawcom. Do najbardziej uniwersalnych kanałów komunikacji używanych w marketingu projektów należą:

 • Blog – to doskonały sposób na komunikację z różnymi grupami interesariuszy. Dzięki niemu można przedstawić cele projektu, postęp prac oraz odpowiedzieć na pytania czytelników. Warto pamiętać, że blogi wymagają regularnych publikacji, jeśli chcemy, aby były skuteczne. Prowadzenie bloga wymaga także znajomości narzędzi, takich jak WordPress, Drupal czy Wix.
 • Media społecznościowe – dzięki obecności w mediach społecznościowych można zróżnicować przekaz kierowany do różnych grup odbiorców i szybko przekazywać im aktualne informacje. Warto jednak pamiętać, że każda platforma ma swoją specyfikę i wymaga nieco innego podejścia. Dlatego należy dostosować przekaz do konkretnej platformy.
 • Broszury informacyjne – warto pomyśleć o drukowanych broszurach, aby przedstawić projekt podczas spotkań z zewnętrznymi interesariuszami. Mogą one zawierać krótkie opisy projektu, cele, postępy prac oraz plany na przyszłość. Warto zadbać, aby były czytelne i zawierały dane liczbowe dotyczące projektu zaprezentowane w atrakcyjnej formie.
 • Eventy projektowe – eventy to nieco trudniejsza i bardziej kosztowna metoda promocji, a zarazem doskonały sposób na zwiększenie zainteresowania projektem. Mogą to być otwarte dni, wystawy, pokazy, konkursy itp. Warto pamiętać, że eventy wymagają odpowiedniego przygotowania i promocji, aby przyciągnęły jak najwięcej osób.
 • Wydarzenia informacyjne dla pracowników – wewnętrzne spotkania informacyjne to doskonały sposób na komunikację z pracownikami. Mogą to być szkolenia, webinary, lub prezentacje. Ważne jest, aby przekazywać informacje w sposób jasny i klarowny, aby pracownicy niezaangażowani w działania projektowe byli zorientowani w postępach projektu.

Podsumowanie

Marketing projektu to proces, który jest nieodłączną częścią realizacji wielu projektów. Choć bywa pomijany, jego wartość polega na budowaniu zaufania, informowaniu i budowaniu konsensusu ze środowiskiem, a również przyczynianiu się do integracji wszystkich działań. Wymaga to jednak określenia celów marketingu projektu, zdefiniowania docelowych grup interesariuszy, a także użycia odpowiednich narzędzi i kanałów komunikacji.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Marketing projektu caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Najważniejsze pytania

 1. Czy marketing projektu jest ważny tylko na początku jego realizacji projektu?

  Nie, marketing projektu jest ważny na każdym etapie realizacji, od momentu inicjacji aż do zakończenia działań projektowych. Wszystkie one wymagają wsparcia i zainteresowania ze strony różnych interesariuszy, a marketing projektu pomaga w budowaniu zaufania, integrowaniu działań i przekazywaniu informacji o postępach przedsięwzięcia.

 2. Czy istnieje ryzyko, że zbyt intensywna kampania marketingowa projektu może wpłynąć negatywnie na realizację projektu?

  Tak, zbyt intensywna kampania marketingowa projektu może wpłynąć negatywnie na realizację projektu, zwłaszcza jeśli nie zostanie ona przemyślana i odpowiednio dostosowana do specyfiki projektu i jego etapów. Kampanie marketingowe nie powinny przeszkadzać w pracy zespołu projektowego oraz w realizacji celów projektowych. Warto także pamiętać, że skuteczna kampania marketingowa nie zastąpi dobrze wykonanej pracy i odpowiedniego planowania projektu.

Project management kompendium wiedzy:

 1. Czym jest projekt?
 2. Co to jest zarządzanie projektami?
 3. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 1
 4. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 2
 5. Jakie są rodzaje projektów?
 6. Przykłady projektów
 7. Priorytetyzacja projektów
 8. Projekt - obszary działania
 9. Definicja sukcesu w zarządzaniu projektami
 10. Oprogramowania do zarządzania projektami - dlaczego warto je używać?
 11. Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami
 12. Przegląd oprogramowania do zarządzania projektami
 13. Cykl życia projektu
 14. Do czego służy wizja projektu?
 15. Cel projektu. Co to jest i jak go dobrze określić?
 16. Faza inicjacji projektu
 17. Domena planowania w zarządzaniu projektem
 18. Czym jest harmonogram projektu?
 19. Jak wykorzystać kamienie milowe w projekcie?
 20. Realizacja projektu
 21. Jak przygotować plan awaryjny?
 22. Zakończenie projektu
 23. 5 przyczyn niepowodzenia projektu
 24. 5P - projekt, produkt i program
 25. 5P - portfel i portfolio projektów
 26. Project Manager - zadania i obowiązki
 27. Project Manager - przydatne umiejętności
 28. Project Manager - jak nim zostać?
 29. Project Manager - 5 książek, które powinien przeczytać
 30. Jak założyć zespół projektowy?
 31. WBS - podział pracy w projekcie
 32. Jak kierować zespołem podczas pracy hybrydowej?
 33. Wyzwania Project Managera podczas pracy w zespole
 34. Typy spotkań projektowych
 35. Monitorowanie projektu. Jakie parametry obserwować?
 36. Jak napisać skuteczne uzasadnienie biznesowe?
 37. Jak zdefiniować zakres projektu i uniknąć scope creep?
 38. Studium wykonalności, czyli: czy ten projekt da się zrealizować?
 39. Analiza ryzyka w projektach i narzędzia, które mogą pomóc
 40. Karta projektu - jak ją stworzyć?
 41. Rejestr interesariuszy. Co to jest?
 42. Wykres Gantta w planowaniu projektu
 43. Jak stworzyć budżet projektu?
 44. Zarządzanie czasem w projekcie
 45. Rejestr czynników ryzyka w projekcie. Jak go przygotować?
 46. Strategie zarządzania ryzykiem w projekcie
 47. Marketing projektu
 48. Źródła i obszary zmiany w projekcie
 49. Modele zarządzania zmianą w projekcie
 50. Najnowsze metody zarządzania projektami