Zarządzanie ryzykiem jest kluczowym elementem sukcesu każdego projektu. Wiedza i zrozumienie strategii zarządzania ryzykiem pozwala na unikanie nieprzewidzianych problemów i zwiększenie szansy na osiągnięcie sukcesu.

Strategie zarządzania ryzykiem w projekcie – spis treści:

 1. Wstęp
 2. Strategie zarządzania ryzykiem
 3. Katastrofa. Co to jest i jak sobie z nią poradzić?
 4. Strategie zarządzania ryzykiem – podsumowanie

Wstęp

Zarządzanie ryzykiem jest integralnym elementem każdego projektu i jednym z najważniejszych zadań Project Managera. Według Project Management Institute, dobre zarządzanie ryzykiem pozwala zwiększyć precyzję prognoz i poprawić jakość decyzji podejmowanych w czasie realizacji przedsięwzięcia. Aby osiągnąć sukces w swoich projektach, Project Manager powinien zrozumieć i wdrożyć skuteczne strategie zarządzania ryzykiem.

Strategie zarządzania ryzykiem

Project Manager rozpoczynający realizację nowego projektu powinien przygotować się na podjęcie ryzyka i rozumieć, że jest ono nieodłącznym elementem każdego projektu. Podejście do ryzyka może być opisane jako aktywne lub reaktywne.

Podejście aktywne

Podejście aktywne lub proaktywne oznacza, że Project Manager proaktywnie identyfikuje i analizuje potencjalne ryzyka, aby móc wprowadzić odpowiednie środki zaradcze. Polega ono na wczesnej identyfikacji i zrozumieniu ryzyka, aby móc je kontrolować lub unikać jego wystąpienia. Żeby skutecznie reagować, Project Manager powinien również monitorować sytuację i w razie potrzeby aktualizować plan działania w razie zmiany ryzyka.

Podejście reaktywne

Podejście reaktywne oznacza, że Project Manager reaguje na ryzyko, gdy już się pojawi. Jest to najprostsze podejście, działanie w myśl zasady, że “może tym razem się uda”. Niestety, nie jest ono najlepsze. Zdając się na intuicję i szczęście, Project Manager traci możliwość kontrolowania ryzyka. Grozi to poważnymi konsekwencjami w razie pojawienia się ryzyka. Straci bowiem czas i zasoby, które mógłby wykorzystać do zarządzania ryzykiem, zanim ono wystąpi.

strategie zarządzania ryzykiem

Katastrofa. Co to jest i jak sobie z nią poradzić?

Nawet aktywne podejście może nie wystarczyć, gdy projekt spotka katastrofa. Katastrofa jest nagłym i nieoczekiwanym, niemal niemożliwym do przewidzenia wystąpieniem ryzyka, które może mieć poważne konsekwencje dla projektu, a nawet zakończyć się jego porażką.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia katastrofy, Project Manager powinien zwrócić szczególną uwagę na skrupulatne przygotowanie:

 • Analizy ryzyka – przeprowadzić dokładne i szczegółowe analizy ryzyka przed rozpoczęciem projektu, aby zidentyfikować możliwe zagrożenia.
 • Rejestru czynników ryzyka – czyli razem z zespołem zastanowić się nad możliwymi zagrożeniami i ich konsekwencjami,
 • Stworzyć plan awaryjny, który pozwoli na szybką reakcję w przypadku wystąpienia katastrofy.
 • Regularnie monitorować projekt, aby wcześnie wykryć i zarządzać ryzykiem.

W przypadku wystąpienia katastrofy w projekcie, ważne jest niezwłoczne podjęcie działania. Dlatego tak ważne jest określenie osób odpowiedzialnych za reakcje na konkretne typy zagrożeń i gotowe plany awaryjne.

Gdy bezpośrednie niebezpieczeństwo zostanie zażegnane, do Project Managera należy wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych, takich jak zmiana planu działania czy przydzielenie dodatkowych zasobów, aby zminimalizować negatywny wpływ katastrofy na projekt.

Strategie zarządzania ryzykiem – podsumowanie

Podsumowując, proaktywne podejście do ryzyka i uwzględnienie jego występowania we wczesnych fazach planowania może znacznie zwiększyć szanse na sukces projektu. Projekt Manager powinien jednak wykorzystać swoje umiejętności ustalania priorytetów i skupić się na najważniejszych ryzykach, które bezpośrednio wpłyną na realizację celów i zadań projektu. Niezwykle ważne jest, aby znaleźć odpowiednią równowagę pomiędzy realizacją i celów projektu a poziomem zagrożeń, między wartością i ryzykiem. A w dłuższej perspektywie – pamiętać o tworzeniu kultury zarządzania ryzykiem w organizacji.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Strategie zarządzania ryzykiem w projekcie caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Najważniejsze pytania

 1. Jakie są najważniejsze zalety zrozumienia i wdrożenia skutecznych strategii zarządzania ryzykiem w projekcie?

  Zrozumienie i wdrożenie skutecznych strategii zarządzania ryzykiem w projekcie może zwiększyć precyzję prognoz i poprawić jakość decyzji, co jest jedną z najważniejszych zalet. Ponadto, dobre zarządzanie ryzykiem może pomóc w unikaniu nieprzewidzianych problemów, zwiększając szansę na osiągnięcie sukcesu w projekcie.

 2. Czy istnieje jakieś podejście, które jest uważane za najlepsze w zarządzaniu ryzykiem w projekcie?

  Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wszystko zależy od sytuacji i potrzeb konkretnego projektu. Podejście aktywne, polegające na identyfikowaniu i analizowaniu ryzyka z wyprzedzeniem, jest uważane za lepsze w większości sytuacji.

Project management kompendium wiedzy:

 1. Czym jest projekt?
 2. Co to jest zarządzanie projektami?
 3. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 1
 4. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 2
 5. Jakie są rodzaje projektów?
 6. Przykłady projektów
 7. Priorytetyzacja projektów
 8. Projekt - obszary działania
 9. Definicja sukcesu w zarządzaniu projektami
 10. Oprogramowania do zarządzania projektami - dlaczego warto je używać?
 11. Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami
 12. Przegląd oprogramowania do zarządzania projektami
 13. Cykl życia projektu
 14. Do czego służy wizja projektu?
 15. Cel projektu. Co to jest i jak go dobrze określić?
 16. Faza inicjacji projektu
 17. Domena planowania w zarządzaniu projektem
 18. Czym jest harmonogram projektu?
 19. Jak wykorzystać kamienie milowe w projekcie?
 20. Realizacja projektu
 21. Jak przygotować plan awaryjny?
 22. Zakończenie projektu
 23. 5 przyczyn niepowodzenia projektu
 24. 5P - projekt, produkt i program
 25. 5P - portfel i portfolio projektów
 26. Project Manager - zadania i obowiązki
 27. Project Manager - przydatne umiejętności
 28. Project Manager - jak nim zostać?
 29. Project Manager - 5 książek, które powinien przeczytać
 30. Jak założyć zespół projektowy?
 31. WBS - podział pracy w projekcie
 32. Jak kierować zespołem podczas pracy hybrydowej?
 33. Wyzwania Project Managera podczas pracy w zespole
 34. Typy spotkań projektowych
 35. Monitorowanie projektu. Jakie parametry obserwować?
 36. Jak napisać skuteczne uzasadnienie biznesowe?
 37. Jak zdefiniować zakres projektu i uniknąć scope creep?
 38. Studium wykonalności, czyli: czy ten projekt da się zrealizować?
 39. Analiza ryzyka w projektach i narzędzia, które mogą pomóc
 40. Karta projektu - jak ją stworzyć?
 41. Rejestr interesariuszy. Co to jest?
 42. Wykres Gantta w planowaniu projektu
 43. Jak stworzyć budżet projektu?
 44. Zarządzanie czasem w projekcie
 45. Rejestr czynników ryzyka w projekcie. Jak go przygotować?
 46. Strategie zarządzania ryzykiem w projekcie
 47. Marketing projektu
 48. Źródła i obszary zmiany w projekcie
 49. Modele zarządzania zmianą w projekcie
 50. Najnowsze metody zarządzania projektami