Gdy projekt uzyskał już akceptację interesariuszy, przyszedł czas na przygotowanie harmonogramu. Zanim jeszcze po raz pierwszy spotka się zespół projektowy, Project Manager przygotowuje strukturę przedsięwzięcia.

Czym jest harmonogram projektu i do czego służy – spis treści:

 1. Wstęp
 2. Jak stworzyć harmonogram projektu?
 3. Czym harmonogram różni od planu projektu?
 4. Harmonogram projektu na przykładzie
 5. Podsumowanie

Wstęp

Harmonogram projektu to ogólny dokument, który podczas trwania projektu pozwala zobaczyć las spośród drzew. Czyli wyjrzeć ponad gąszcz poszczególnych zadań przeznaczonych do bieżącej realizacji. Te zawarte są w szczegółowym backlogu, albo przedstawione na tablicy kanban. Harmonogram uwzględniający kamienie milowe i najważniejsze wydarzenia pozwala natomiast zorientować się, na jakim etapie drogi do realizacji celu znajduje się projekt.

Najczęściej harmonogram to wizualizacja sposobu, w jaki zależą od siebie cele projektu i w jakiej kolejności będą realizowane. Harmonogram projektu pokazuje także ramy czasowe, czyli daty rozpoczęcia i zakończenia projektu, a także kamienie milowe i kluczowe wydarzenia.

Jak stworzyć harmonogram projektu?

Tworząc harmonogram najlepiej przyjąć sposób myślenia “od ogółu do szczegółu”. Podzielmy całość projektu na główne bloki problemowe lub obszary. Mogą to być obszary tak ogólne jak budowanie zespołu, projektowanie UX, prace programistyczne czy marketing. Harmonogram projektu najłatwiej przygotować używając dedykowanego oprogramowania. Umożliwi ono:

 • łatwe dodawanie i grupowanie wydarzeń, a także wprowadzanie zmian – może na przykład okazać się, że zadania wyodrębnione jako projektowanie UX podzielimy na odrębne grupy projektowania wizualnego i przygotowania tekstów. Dzięki oprogramowaniu możemy zrobić to za pomocą kilku kliknięć, zamiast zmieniać organizację pliku tekstowego czy arkusza kalkulacyjnego
 • wizualizację czasu trwania każdego zadania – dzięki temu możemy łatwo rozplanować zadania uwzględniając dostępność ludzi i zasobów potrzebnych do ich realizacji
 • wskazywanie wzajemnych zależności pomiędzy zadaniami – ustawianie ostrzeżeń o zależnościach to bardzo przydatna funkcja dostępna w niektórych programach, dzięki niemu jesteśmy pewni, że nikt nie zabierze się za prace wykończeniowe w budynku, w którym nie położono jeszcze instalacji

Dzięki temu harmonogram będzie czytelny dla wszystkich zainteresowanych. Zaś jego aktualizacja i uzupełnianie nie będą stanowiły problemu.

Harmonogram najczęściej przedstawiany jest za pomocą następujących widoków:

 • skalowalnego kalendarza – w którym oznaczone są zadania do zrealizowania; za pomocą kalendarza można łatwiej niż w innych widokach przejść do planowania, na przykład przypisywać prace konkretnym osobom i planować spotkania
 • wykresu Gantta lub podobnej wizualizacji zadań na osi czasu – ogólny widok obrazujący cały czas trwania projektu to jego harmonogram, natomiast rozbudowana wersja jest używana do tworzenia i uszczegóławiania planu projektu
 • mapy epik, zwanych też zadaniami zbiorczymi – czyli wizualizacja pokazująca między innymi jaki procent zadań jest związany z konkretnym obszarem realizacji projektu, na przykład do epiki “testowanie” mogą należeć zadania związane z wewnętrznym testowaniem prototypu oprogramowania, jak i finalnymi testami u klienta

Czym harmonogram różni od planu projektu?

Harmonogram różni się od planu projektu przede wszystkim celem i poziomem detali. Harmonogram to szkielet projektu przedstawiający przede wszystkim jego kluczowe obszary i kamienie milowe. Jego celem jest zarysowanie jasnego i uproszczonego obrazu całego projektu. Natomiast plan powstaje po to, aby rozpisać realizację każdego zadania, aż do najdrobniejszych szczegółów wartych zapisania.

Harmonogram odpowiada na pytanie, co realizujemy. To w nim znajdziemy ogólne wytyczne dotyczące czasu trwania poszczególnych etapów projektu oraz oznaczenie kluczowych momentów. Natomiast plan projektu służy zagłębieniu się w to, jak będą realizowane poszczególne zadania.

Z dobrego harmonogramu łatwo wyczytać drogę prowadzącą do realizacji celu projektu, ukazuje on bowiem tylko kamienie milowe prezentujące najogólniejsze i najważniejsze momenty realizacji. Jednak dzięki oprogramowaniu służącemu do zarządzania projektami granica pomiędzy harmonogramem i planem projektu stała się dość płynna. Dzieje się tak, ponieważ wielość sposobów wizualizacji danych umożliwia płynne przełączanie się pomiędzy szczegółowymi widokami poszczególnych zadań i najogólniejszym obrazem harmonogramu całego projektu.

Harmonogram projektu na przykładzie

Wyobraźmy sobie, że chcemy zrealizować projekt, którego celem jest zaprezentowanie na międzynarodowych targach gry przygodowej toczącej się w wirtualnej rzeczywistości.

Aby stworzyć harmonogram, musimy oznaczyć i kluczowe daty – rozpoczęcie projektu, termin zgłoszeń wystawców na targi, a także datę targów i zakończenia projektu. Kolejny krok to zdefiniowanie listy celów cząstkowych i wprowadzenie ich do wybranego programu jako zadania zbiorcze, epiki, lub ewentualnie tagi. W naszym przykładzie będą to między innymi:

 • przygotowanie gry – epika będzie zawierała zadania takie jak przygotowanie stabilnej wersji testowej gry, którą można udostępnić publiczności, przeprowadzenie testów, instalacja na sprzęcie, który będzie udostępniany na targach
 • przygotowanie stoiska – znajdą się tu zadania związane z przygotowaniem sprzętu, materiałów promocyjnych, konkursów dla odwiedzających, zakupem i zabezpieczeniem sprzętu
 • zaplanowanie podróży – rezerwacja hotelu, zakup biletów na wydarzenia, zapewnienie transportu
 • analiza powodzenia prezentacji po powrocie – czy udało się zainteresować grą zakładaną liczbę klientów, czy udało się nawiązać kontakty biznesowe i współprace, a także zmieścić w budżecie przeznaczonym na promocję

Każdej z epik można nadać opiekuna– czyli wyznaczyć osobę odpowiedzialną za całość jej realizacji. W wielu projektach osobą tą jest jednak Project Manager, zaś członkowie zespołu biorą odpowiedzialność jedynie za poszczególne zadania.

Kolejnym etapem będzie oznaczenie kamieni milowych. Na realizację każdego z nich będą składały się prawdopodobnie zadania należące do wielu epik. Jeśli pierwszym kamieniem milowym będzie akceptacja prezentacji na targi przez organizatorów wydarzenia, będą do niej należeć między innymi zadania należące do grup “networking”, “przygotowanie gry” i “przygotowanie prezentacji’.

Harmonogram każdego projektu opracowywany jest indywidualnie.Choć można wspomóc się gotowym szablonem, i tak prawdopodobnie będzie on wymagał znacznych modyfikacji. Największym usprawnieniem będzie korzystanie z własnego harmonogramu stworzonego wcześniej przy realizacji podobnego projektu.

Podsumowanie

Dobrze przygotowany harmonogram projektu od samego początku bardzo ułatwia pracę. Służy nie tylko Managerowi Projektu, który dzięki niemu zyskuje wgląd w strategię działania. Lecz również zespołowi projektowemu, który może łatwo zorientować się, na jakim etapie znajdują się i do czego zmierzają wykonywane prace. Harmonogram projektu to również cenne narzędzie wspomagające transparentność realizacji. Pozwala bowiem interesariuszom na wgląd w strukturę projektu i samodzielne porównanie stanu realizacji z wyznaczonymi celami projektu.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Czym jest harmonogram projektu i do czego służy? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Najważniejsze pytania

 1. Czy muszę tworzyć harmonogram, jeśli zamierzam zrealizować projekt?

  Nie, tworzenie harmonogramu nie jest obowiązkowym elementem realizacji projektu. Jednak praca nad zadaniami pozbawiona planu będzie najpewniej trudna i nieefektywna. Ponieważ projekt to określone w czasie przedsięwzięcie, które ma określony cel, najłatwiejszym sposobem poradzenia sobie z zadaniami na czas jest stworzenie harmonogramu.

Project management kompendium wiedzy:

 1. Czym jest projekt?
 2. Co to jest zarządzanie projektami?
 3. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 1
 4. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 2
 5. Jakie są rodzaje projektów?
 6. Przykłady projektów
 7. Priorytetyzacja projektów
 8. Projekt - obszary działania
 9. Definicja sukcesu w zarządzaniu projektami
 10. Oprogramowania do zarządzania projektami - dlaczego warto je używać?
 11. Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami
 12. Przegląd oprogramowania do zarządzania projektami
 13. Cykl życia projektu
 14. Do czego służy wizja projektu?
 15. Cel projektu. Co to jest i jak go dobrze określić?
 16. Faza inicjacji projektu
 17. Domena planowania w zarządzaniu projektem
 18. Czym jest harmonogram projektu?
 19. Jak wykorzystać kamienie milowe w projekcie?
 20. Realizacja projektu
 21. Jak przygotować plan awaryjny?
 22. Zakończenie projektu
 23. 5 przyczyn niepowodzenia projektu
 24. 5P - projekt, produkt i program
 25. 5P - portfel i portfolio projektów
 26. Project Manager - zadania i obowiązki
 27. Project Manager - przydatne umiejętności
 28. Project Manager - jak nim zostać?
 29. Project Manager - 5 książek, które powinien przeczytać
 30. Jak założyć zespół projektowy?
 31. WBS - podział pracy w projekcie
 32. Jak kierować zespołem podczas pracy hybrydowej?
 33. Wyzwania Project Managera podczas pracy w zespole
 34. Typy spotkań projektowych
 35. Monitorowanie projektu. Jakie parametry obserwować?
 36. Jak napisać skuteczne uzasadnienie biznesowe?
 37. Jak zdefiniować zakres projektu i uniknąć scope creep?
 38. Studium wykonalności, czyli: czy ten projekt da się zrealizować?
 39. Analiza ryzyka w projektach i narzędzia, które mogą pomóc
 40. Karta projektu - jak ją stworzyć?
 41. Rejestr interesariuszy. Co to jest?
 42. Wykres Gantta w planowaniu projektu
 43. Jak stworzyć budżet projektu?
 44. Zarządzanie czasem w projekcie
 45. Rejestr czynników ryzyka w projekcie. Jak go przygotować?
 46. Strategie zarządzania ryzykiem w projekcie
 47. Marketing projektu
 48. Źródła i obszary zmiany w projekcie
 49. Modele zarządzania zmianą w projekcie
 50. Najnowsze metody zarządzania projektami