Według raportu przygotowanego przez Project Management Institute, do 2027 roku ilość osób zajmujących się zarządzaniem projektami wzrośnie o 33%. Przybędzie więc niemal 22 miliony nowych miejsc pracy dla Product Managerów. Jakimi jednak projektami będą zarządzać? W poniższym tekście przedstawimy przykłady projektów, aby odpowiedzieć na pytanie, jakie wyzwania wiążą się z ich planowaniem i realizacją.

Przykłady projektów – spis treści:

 1. Przykłady projektów a kariera Project Managera
 2. Mały projekt wewnętrzny
 3. Projekt produkcyjny
 4. Wielkobudżetowy projekt inwestycyjny
 5. Projekt badawczy o wysokim ryzyku
 6. Podsumowanie

Przykłady projektów a kariera Project Managera

Czy każdy projekt można opisać za pomocą kilku trafnych określeń i w ten sposób zyskać receptę na jego skuteczną realizację? Niekoniecznie. Jednak świadomość trudności, jakie najczęściej wychodzą na pierwszy plan przy przedsięwzięciach określonego typu sprawi, że będziemy mogli się do nich skuteczniej przygotować. A nawet tak pokierować swoją karierą Project Managera, aby mieć do czynienia z projektami, które stawiają przed nami najbardziej satysfakcjonujące wyzwania i przykłady projektów angażujących zaplecza wiedzy oraz doświadczenia zawodowego.

Planowanie innowacyjnego projektu badawczego jest zadaniem obarczonym ogromnym ryzykiem, a przez to dużo bardziej wymagającym niż planowanie projektu produkcyjnego, gdzie rezultat jest znany i dobrze opisany.

Realizacja projektu inwestycyjnego to bardzo odpowiedzialne zadanie, którego przebieg jest starannie dokumentowany, i w które zaangażowana jest cała organizacja. W odróżnieniu od małego, wewnętrznego projektu, gdzie od pomysłodawcy może wychodzić zarówno potrzeba realizacji jak i całe wykonanie projektu.

Przyjrzyjmy się zatem bliżej wyzwaniom generowanym przez 4 różne przykłady projektów. Będą to :

 • Mały projekt wewnętrzny
 • Średnioterminowy projekt produkcyjny
 • Wielkobudżetowy projekt inwestycyjny
 • Projekt badawczy o wysokim ryzyku niepowodzenia

Mały projekt wewnętrzny

Małe projekty wewnętrzne często latami czekają na sformułowanie. Wiele osób chciałoby:

 • wprowadzenia owocowych czwartków lub piątków z pizzą,
 • wdrożenia pomysłowego systemu nagradzania kontrahentów za terminowe wpłaty,
 • zaangażowania firmy w działalność charytatywną,
 • zazielenienia biura, lub
 • ustalenia reguł korzystania z kącika kawowego.

Jednak niewiele z nich decyduje się na zaproponowanie realizacji własnego pomysłu. Dlatego jednym z głównych wyzwań jest motywacja do rozpoczęcia realizacji takich małych projektów. Sama ich realizacja jest bowiem raczej nieskomplikowana. Niewielkie przedsięwzięcie stanowiące przykłady projektów wewnętrznych mogą zostać wykonane samodzielnie przez pomysłodawcę lub we współpracy z osobami z jego najbliższego otoczenia. Wymaga jednak określenia ram czasowych i ewentualnego budżetu projektu. A przez to może stać się dobrą okazją do pierwszego przećwiczenia umiejętności z zakresu zarządzania.

Projekt produkcyjny

Charakterystyczną cechą projektu produkcyjnego jest wytworzenie fizycznego przedmiotu – rezultatem tego typu projektu może być na przykład:

 • maszyna do wycinania i składania kartonów,
 • system nasufitowych szyn i podnośników służących do skutecznego rozmieszczania ładunków w magazynie, albo
 • luksusowy jacht z unikatowym wyposażeniem.

Projekt produkcyjny wymaga koordynacji dużej ilości zróżnicowanych zadań. Jednymi z głównych wyzwań są odpowiednie zaplanowanie zasobów, realistyczne podejście do czasu realizacji przedsięwzięcia, oraz uwzględnienie kontroli jakości realizacji po każdym etapie tworzenia produktu.

Zwykle jednak realizacja projektów produkcyjnych składa się z powtarzalnych etapów. O ile zaczerpnięty z przykładu układ szyn i podnośników w danym magazynie będzie unikatowy, już ilość i koszt komponentów, skład załogi oraz lista podwykonawców mogą powtarzać się z projektu na projekt.

Ze względu na powtarzalność, ogromną ilość pracy można oszczędzić używając odpowiedniego oprogramowania służącego do zarządzania projektami. Umożliwia ono bowiem stworzenie szablonu projektu, który można ulepszać z każdym nowym produktem. A także używać go wielokrotnie, uzupełniając danymi dotyczącymi konkretnej realizacji.

Wielkobudżetowy projekt inwestycyjny

Wielkobudżetowe projekty inwestycyjne to jeden z najtrudniejszych rodzajów projektów. Realizują je przedsiębiorstwa, a także instytucje państwowe i międzynarodowe. Mogą mieć charakter:

 • rzeczowy – gdy rezultatem projektu jest na przykład rozwój infrastruktury, nabycie maszyn lub nieruchomości,
 • kapitałowy – gdy inwestycja dotyczy nabycia instrumentów finansowych,
 • niematerialny – gdy przedmiotem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego, czyli zakrojone na szeroką skalę szkolenie pracowników, albo rozwój sektora B+R, czyli inwestycja w wiedzę i innowacje.

Podczas jego realizacji pojawiają się wyzwania dotyczące jasnego i realistycznego określenia celów i zakładanych efektów inwestycji. Jednak przed organizacjami planującymi realizację projektu inwestycyjnego, szczególnie takiego o dużym budżecie, stają przede wszystkim wyzwania dotyczące pozyskiwania i zarządzania kapitałem oraz zaufaniem interesariuszy.

Od Project Managera wymaga się zatem umiejętności specjalistycznych i miękkich. Do tych pierwszych należą:

 • świetna znajomość rynku,
 • biegłość w korzystaniu z narzędzi analitycznych umożliwiających m.in. ocenę opłacalności, czy analizę wrażliwości projektu na zmianę parametrów planistycznych.

Do drugich: posiadanie umiejętności miękkich z zakresu negocjacji i przekonywania.

Projekt badawczy o wysokim ryzyku

Główne wyzwania dotyczące planowania projektu badawczego lub badawczo-rozwojowego o wysokim ryzyku to:

 • pozyskanie wyników badań wstępnych, które będą w stanie wystarczająco uwiarygodnić możliwość realizacji projektu – na przykład przeprowadzenie badań na statystycznie reprezentatywnej próbie klientów,
 • opracowanie kilku alternatywnych metod postępowania i planu awaryjnego w razie, gdy te zaplanowane nie przynoszą oczekiwanych rezultatów – na przykład stworzenie listy opcjonalnych materiałów lub technologii, oraz upewnienie się o ich potencjalnej dostępności.
 • zbudowanie zespołu eksperckiego, który jest w stanie sprawnie poprowadzić badania.

Rozwiązanie powyższych problemów jeszcze na etapie planowania projektu ma na celu przede wszystkim zmniejszenie i tak już wysokiego ryzyka towarzyszącego projektowi, oraz ograniczenie go do obszarów wiążących się bezpośrednio z realizacją projektu.

Podsumowanie

Omówione powyżej przykłady projektów to tylko kilka z niewyczerpanej listy typów i rodzajów, z jakimi spotkać się może Project Manager w swojej pracy zawodowej. Od jednoosobowych przedsięwzięć, których celem jest poprawa komfortu codziennej pracy, po wieloletnie projekty wymagające ogromnych nakładów – wszystkie je łączy moment podjęcia decyzji o realizacji, a następnie konsekwentne dążenie do osiągnięcia założonych rezultatów. Dobry wybór odpowiedniej metody zarządzania projektem w oparciu o rodzaje projektów będzie dopisywał do konta Project Managera przykłady projektów, które zostały zrealizowane wzorowo.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Jakie przykłady projektów wyróżniamy? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Najważniejsze pytania

 1. Czy realizacja sformułowanego samodzielnie zadania to projekt?

  Jak najbardziej, jeśli tylko zadanie składa się z kilku czynności wymagających koordynacji. Wiele firm ceni inicjatywy pracowników - zadania stawiane sobie samodzielnie i realizowane w pojedynkę lub przy pomocy kilku osób z najbliższego otoczenia, czyli właśnie małe wewnętrzne projekty.

 2. Jakie jest największe wyzwanie dla Project Managerów związane z realizacją projektów?

  Według raportu portalu DigitalProjectManager.com z 2020 roku, największym wyzwaniem są problemy interpersonalne. W kategorii tej mieszczą się zarówno kwestie związane z komunikacją z interesariuszami, jak i z porozumieniem wewnątrz zespołu projektowego.

Project management kompendium wiedzy:

 1. Czym jest projekt?
 2. Co to jest zarządzanie projektami?
 3. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 1
 4. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 2
 5. Jakie są rodzaje projektów?
 6. Przykłady projektów
 7. Priorytetyzacja projektów
 8. Projekt - obszary działania
 9. Definicja sukcesu w zarządzaniu projektami
 10. Oprogramowania do zarządzania projektami - dlaczego warto je używać?
 11. Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami
 12. Przegląd oprogramowania do zarządzania projektami
 13. Cykl życia projektu
 14. Do czego służy wizja projektu?
 15. Cel projektu. Co to jest i jak go dobrze określić?
 16. Faza inicjacji projektu
 17. Domena planowania w zarządzaniu projektem
 18. Czym jest harmonogram projektu?
 19. Jak wykorzystać kamienie milowe w projekcie?
 20. Realizacja projektu
 21. Jak przygotować plan awaryjny?
 22. Zakończenie projektu
 23. 5 przyczyn niepowodzenia projektu
 24. 5P - projekt, produkt i program
 25. 5P - portfel i portfolio projektów
 26. Project Manager - zadania i obowiązki
 27. Project Manager - przydatne umiejętności
 28. Project Manager - jak nim zostać?
 29. Project Manager - 5 książek, które powinien przeczytać
 30. Jak założyć zespół projektowy?
 31. WBS - podział pracy w projekcie
 32. Jak kierować zespołem podczas pracy hybrydowej?
 33. Wyzwania Project Managera podczas pracy w zespole
 34. Typy spotkań projektowych
 35. Monitorowanie projektu. Jakie parametry obserwować?
 36. Jak napisać skuteczne uzasadnienie biznesowe?
 37. Jak zdefiniować zakres projektu i uniknąć scope creep?
 38. Studium wykonalności, czyli: czy ten projekt da się zrealizować?
 39. Analiza ryzyka w projektach i narzędzia, które mogą pomóc
 40. Karta projektu - jak ją stworzyć?
 41. Rejestr interesariuszy. Co to jest?
 42. Wykres Gantta w planowaniu projektu
 43. Jak stworzyć budżet projektu?
 44. Zarządzanie czasem w projekcie
 45. Rejestr czynników ryzyka w projekcie. Jak go przygotować?
 46. Strategie zarządzania ryzykiem w projekcie
 47. Marketing projektu
 48. Źródła i obszary zmiany w projekcie
 49. Modele zarządzania zmianą w projekcie
 50. Najnowsze metody zarządzania projektami