Wykres Gantta to jedno z najbardziej popularnych narzędzi w planowaniu projektów. Został wynaleziony w XIX wieku przez polskiego inżyniera Karola Adamieckiego. Jednak kojarzony jest niemal wyłącznie z Henrym Ganttem, amerykańskim inżynierem i konsultantem z zakresu zarządzania projektami. To on przyczynił się do popularyzacji tego prostego, ale bardzo skutecznego narzędzia.

Wykres Gantta w planowaniu projektu – spis treści:

 1. Wstęp
 2. Do czego służy wykres Gantta?
 3. O czym warto pamiętać tworząc wykres Gantta?
 4. Podsumowanie

Wstęp

Wykres Gantta to diagram słupkowy, który zawiera informacje dotyczące harmonogramu projektu. Poszczególne zadania znajdują się na osi pionowej, zaś daty ich planowanej realizacji na osi poziomej. Czas trwania działań pokazują poziome paski łączące daty ich rozpoczęcia i zakończenia. To narzędzie pozwala Project Managerowi i członkom zespołu na szybkie przeglądanie harmonogramu zadań, zależności między nimi, a także daje jasny obraz stanu postępu projektu.

Do czego służy wykres Gantta?

Wykres Gantta pozwala na łatwą wizualizację informacji o projekcie, takich jak:

 • lista zadań, które tworzą projekt,
 • daty rozpoczęcia i zakończenia każdego zadania,
 • zależności pomiędzy zadaniami,
 • harmonogram,
 • postęp każdego zadania, oraz
 • osoby odpowiedzialne za wykonanie każdego z zadań.

Innym często używanym zastosowaniem wykresu Gantta jest identyfikowanie ścieżki krytycznej projektu. Ścieżka krytyczna to najdłuższa możliwa seria zadań w projekcie, w której każde zadanie jest zależne od poprzedniego i nie może być przesunięte w czasie bez wpływu na ostateczny termin realizacji projektu. Wykres pozwala na łatwą, wizualną analizę wszystkich powiązań między zadaniami i określenie, które zadania są niezbędne do ukończenia projektu w terminie.

wykres gantta

O czym warto pamiętać tworząc wykres Gantta?

Przy tworzeniu wykres Gantta dla nowego projektu trzeba zwrócić uwagę na trzy sprawy:

 • wybór odpowiedniego narzędzia – którym będziemy posługiwać się podczas trwania całego projektu
 • konsekwentne oznaczanie zadań – używając powtarzalnego schematu nazywania oraz łatwych do rozróżnienia kolorów,
 • redukcję poziomu skomplikowania wykresu.

Narzędzia

Aby łatwo stworzyć, a potem swobodnie korzystać z wykresu Gantta, kluczowu jest wybór odpowiedniego narzędzia. Żeby wybrać takie dopasowane do naszych potrzeb, trzeba wziąć pod uwagę czynniki takie jak:

 • wielkość projektu,
 • liczba członków zespołu,
 • złożoność projektu i
 • częstotliwość aktualizacji.

Im bardziej złożony projekt, tym potężniejszego narzędzia potrzebujemy. Dla małych projektów w zupełności wystarczą proste narzędzia online, takie jak:

 • Canva,
 • onlinegantt, czy
 • teamgantt.

Dla bardziej złożonych przedsięwzięć warto skorzystać z oprogramowania do zarządzania projektami. Albo użyć arkusza kalkulacyjnego, żeby mieć w jedym dokumencie wszystkie dane dotyczące realizowanego przedsięwzięcia.

Jeśli projekt jest bardzo skomplikowany i zawiera wiele zadań o złożonych wzajemnych zależnościach, warto zastanowić się nad zastosowaniem innego sposobu wizualizacji. W takim przypadku lepiej skorzystać z innych narzędzi, takich jak diagram PERT (Program Evaluation and Review Technique).

Konsekwencja

Od samego początku warto konsekwentnie używać koloru do oznaczania zadań, które składają się w większe całości. “Kodowanie kolorem”, pomoże w identyfikacji określonych zadań, etapów projektu lub wyróżnienia kluczowych zadań. Można też w ten sposób zwrócić uwagę na najtrudniejsze momenty w realizacji projektu, na przykład krótkie terminy realizacji powiązanych ze sobą zadań. Pomaga to szybko zidentyfikować obszary wymagające uwagi i utrzymania projektu na właściwym torze.

Prostota

Wykresy Gantta mogą szybko stać się przytłaczające i skomplikowane, jeśli zostanie uwzględnionych zbyt wiele szczegółów. Zastanów się, które zadania są konieczne do uwzględnienia, żeby nie tracić z oczu ogólnej wizji projektu. Pozostałe wpisz do dokumentu, ale usuń z wykresu. Dzięki temu otrzymasz wykres prosty i skoncentrowany na tym, co najważniejsze.

Wyróżnij też kluczowe zadania, punkty krytyczne i terminy. Upewnij się, że wszyscy zaangażowani w projekt rozumieją wykres i jego cel. W razie potrzeby popraw swój wykres, nie poprzestawaj na wytłumaczeniu członkom zespołu, co oznaczają tajne skróty i oznaczenia. Być może w tym tygodniu będą jeszcze pamiętać, jak je rozszyfrować, ale za miesiąc będą wracać do Ciebie z powtarzającymi się pytaniami.

Podsumowanie

Wykres Gantta jest jednym z najbardziej popularnych narzędzi w zarządzaniu projektami. Pozwala on na wizualne przedstawienie informacji dotyczących harmonogramu zadań i postępu projektu. Korzystanie z wykresu Gantta może zwiększyć efektywność planowania, a także umożliwiać lepszą współpracę zespołów zdalnych oraz sprawne delegowanie zadań. Dobrze przygotowany wykres Gantta dostarcza wizualnej reprezentacji projektu, co ułatwia Project Managerowi i członkom zespołu orientację podczas dążenia do realizacji celu projektu.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Wykres Gantta w planowaniu projektu caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Najważniejsze pytania

 1. Jakie są najczęstsze zastosowania wykresów Gantta w dzisiejszych firmach?

  Wykresy Gantta są często używane w branży budowlanej, produkcji, marketingu i IT. Służą do planowania i koordynacji projektów oraz monitorowania postępów i udziału poszczególnych członków zespołu.

 2. W jaki sposób wykresy Gantta ułatwiają planowanie i koordynację projektów w dużych zespołach?

  Wykresy Gantta umożliwiają wizualizację zadań, terminów i zależności między nimi, co pozwala lepiej zrozumieć kolejność i położyć nacisk na realizację zadań w określonym czasie. To ułatwia planowanie i koordynację projektów, zwłaszcza w dużych zespołach.

 3. Czy istnieją jakieś narzędzia umożliwiające automatyczne generowanie wykresów Gantta na podstawie danych dotyczących projektu?

  Tak, istnieją narzędzia do automatycznego generowania wykresów Gantta na podstawie danych dotyczących projektu, takie jak Microsoft Project, Trello czy Asana.

Project management kompendium wiedzy:

 1. Czym jest projekt?
 2. Co to jest zarządzanie projektami?
 3. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 1
 4. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 2
 5. Jakie są rodzaje projektów?
 6. Przykłady projektów
 7. Priorytetyzacja projektów
 8. Projekt - obszary działania
 9. Definicja sukcesu w zarządzaniu projektami
 10. Oprogramowania do zarządzania projektami - dlaczego warto je używać?
 11. Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami
 12. Przegląd oprogramowania do zarządzania projektami
 13. Cykl życia projektu
 14. Do czego służy wizja projektu?
 15. Cel projektu. Co to jest i jak go dobrze określić?
 16. Faza inicjacji projektu
 17. Domena planowania w zarządzaniu projektem
 18. Czym jest harmonogram projektu?
 19. Jak wykorzystać kamienie milowe w projekcie?
 20. Realizacja projektu
 21. Jak przygotować plan awaryjny?
 22. Zakończenie projektu
 23. 5 przyczyn niepowodzenia projektu
 24. 5P - projekt, produkt i program
 25. 5P - portfel i portfolio projektów
 26. Project Manager - zadania i obowiązki
 27. Project Manager - przydatne umiejętności
 28. Project Manager - jak nim zostać?
 29. Project Manager - 5 książek, które powinien przeczytać
 30. Jak założyć zespół projektowy?
 31. WBS - podział pracy w projekcie
 32. Jak kierować zespołem podczas pracy hybrydowej?
 33. Wyzwania Project Managera podczas pracy w zespole
 34. Typy spotkań projektowych
 35. Monitorowanie projektu. Jakie parametry obserwować?
 36. Jak napisać skuteczne uzasadnienie biznesowe?
 37. Jak zdefiniować zakres projektu i uniknąć scope creep?
 38. Studium wykonalności, czyli: czy ten projekt da się zrealizować?
 39. Analiza ryzyka w projektach i narzędzia, które mogą pomóc
 40. Karta projektu - jak ją stworzyć?
 41. Rejestr interesariuszy. Co to jest?
 42. Wykres Gantta w planowaniu projektu
 43. Jak stworzyć budżet projektu?
 44. Zarządzanie czasem w projekcie
 45. Rejestr czynników ryzyka w projekcie. Jak go przygotować?
 46. Strategie zarządzania ryzykiem w projekcie
 47. Marketing projektu
 48. Źródła i obszary zmiany w projekcie
 49. Modele zarządzania zmianą w projekcie
 50. Najnowsze metody zarządzania projektami