Podczas planowania projektu Project Manager decyduje o tym, jak podzielić szczegółowe cele, jakie zadania i kiedy powinny zostać zrealizowane, oraz jakim specjalistom je powierzyć. Tworzy w ten sposób strukturę podziału pracy (Work Breakdown Structure, WBS).

Jak podzielić pracę w projekcie? – spis treści:

 1. Wstęp
 2. Struktura podziału pracy
 3. Odpowiedzialność w zespole
 4. Podsumowanie

Wstęp

Odpowiednio przemyślana struktura podziału pracy (Work Breakdown Structure) przekłada się na płynny przepływ pracy w zespole, czyli workflow. Każda osoba zaangażowana w realizację zadań będzie wiedziała, w jakim celu je wykonuje, od kogo otrzymuje zadania i komu je przekazuje. Łatwo będzie także wychwycić, kto jest obciążony zbyt dużą ilością pracy, bo na przykład trzech członków zespołu potrzebuje równocześnie pomocy od jednej osoby. Work Breakdown Structure pozwala zatem zoptymalizować proces przepływu zadań już na etapie planowania. W ten sposób buduje się bardzo istotny aspekt pracy w projekcie: zespołową odpowiedzialność za wykonanie zadań. Jak jednak zaplanować najlepszą dla projektu strukturę pracy?

Struktura podziału pracy

Strukturę podziału pracy zwykle wizualizuje się za pomocą drzewka, na którym zaznaczone są fazy cyklu życia projektu podzielone na coraz to bardziej szczegółowe cele. Dzięki temu łatwiejsze staje się zarówno zaplanowanie czasu trwania zadań i kosztu ich realizacji, jak i odpowiednie rozłożenie obowiązków pomiędzy członków zespołu.

Podział pracy w projekcie

Trzeba przy tym pamiętać, że Work Breakdown Structure określa, co powinno zostać zrealizowane. Jednak nie odpowiada na pytanie “w jaki sposób”. Warto także zwrócić uwagę na zasadę ograniczania poziomu szczegółowości. Zależy on od typu i formalnych wymagań realizowanego projektu. Innego poziomu planowania wymaga produkcja aparatury medycznej czy odczynników chemicznych, a innego organizacja imprez czy kampanii marketingowych.

Struktura podziału pracy jest w PMBOK definiowana jako:

“Hierarchiczny podział całościowego zakresu prac przeznaczonego do wykonania przez zespół projektowy w celu osiągnięcia celów projektu i stworzenia wymaganych rezultatów.”

Bardzo ważne jest tutaj słowo “całościowy”, a wiąże się z nim “zasada 100%”. Dobrze ułożona Work Breakdown Structure uwzględnia bowiem wszystkie cele projektu: dokładnie wszystko, co powinno zostać zrealizowane. Włącznie z samym zarządzaniem projektem. Innymi słowy, odczytując zadania z najniższego poziomu drzewka wymieniamy wszystkie składowe poziomu nadrzędnego. Jest to zasada, której bardzo trudno przestrzegać w praktyce. Jednak jest często wymieniana jako skuteczne narzędzie zapobiegające tzw. Scope creep. Określając wszystko, co powinno zostać zrealizowane uniemożliwia dodawanie nowych zadań, które nie mieszczą się w zdefiniowanych wcześniej celach projektu.

Odpowiedzialność w zespole

Realizowane przez zespół zadania stanowią część finalnego celu tworzonego wspólnym wysiłkiem. Jednak w wielu firmach i projektach widoczność, a nawet istnienie tego celu nie jest oczywiste. Dlatego dobrze zaplanowana, czytelna dla zespołu projektowego struktura zadań i przepływ pracy stanowią podstawę budowania zbiorowej odpowiedzialności.

Budowanie poczucia odpowiedzialności zespołu (Team/Collective Ownership) pozwala jego członkom na lepsze zrozumienie celów projektu i sposobu, w jaki wykonywana praca przyczynia się do osiągnięcia tych celów. To zwiększa motywację i zaangażowanie, a także poprawia wydajność zespołu. Zaangażowanie w większy projekt i jego pomyślną realizację przekłada się również na lojalność pracowników wobec przedsiębiorstwa i dobrą atmosferę. Innymi słowy, poczucie odpowiedzialności w zespole może to przyczynić się do lepszych wyników biznesowych całej firmy.

Podsumowanie

Podział pracy w projekcie według Work Breakdown Structure to zadanie dla Project Managera planującego skuteczne osiąganie celów. Work Breakdown Structure pomaga przede wszystkim w uporządkowaniu zakresu projektu – wyodrębnieniu grup podobnych zadań, zauważeniu zależności pomiędzy nimi, co zdecyduje o kolejności ich realizacji. A także po to, aby zbudować odpowiedzialność zespołu za wykonywane zadania dzięki przedstawianiu ich w kontekście mniejszych i większych celów realizowanych przez firmę.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Jak podzielić pracę w projekcie? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Najważniejsze pytania

 1. Jak określić odpowiednią głębokość podziału pracy w projekcie używając drzewka WBS?

  Głębokość WBS zależy od:

  • skali projektu,
  • złożoności projektu,
  • celu projektu , a także
  • preferencji i doświadczenia Project Managera - jeśli realizował już podobny projekt, prawdopodobnie szczegółowość planowania będzie mniejsza.
  WBS powinien być dostatecznie szczegółowy, aby umożliwić zarządzanie poszczególnymi elementami projektu i ułatwić planowanie oraz monitorowanie postępu pracy. Jednocześnie nie powinien być zbyt rozbudowany, ponieważ będzie mało użyteczny. Zbytnia szczegółowość obniży jego czytelność i może utrudnić członkom zespołu zrozumienie całości projektu. Zazwyczaj WBS powinien być złożony z 4-8 poziomów, ale ostateczna głębokość zależy od specyfiki projektu i potrzeb zespołu.

Project management kompendium wiedzy:

 1. Czym jest projekt?
 2. Co to jest zarządzanie projektami?
 3. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 1
 4. Jak zarządzać projektami? Metody zarządzania projektami 2
 5. Jakie są rodzaje projektów?
 6. Przykłady projektów
 7. Priorytetyzacja projektów
 8. Projekt - obszary działania
 9. Definicja sukcesu w zarządzaniu projektami
 10. Oprogramowania do zarządzania projektami - dlaczego warto je używać?
 11. Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami
 12. Przegląd oprogramowania do zarządzania projektami
 13. Cykl życia projektu
 14. Do czego służy wizja projektu?
 15. Cel projektu. Co to jest i jak go dobrze określić?
 16. Faza inicjacji projektu
 17. Domena planowania w zarządzaniu projektem
 18. Czym jest harmonogram projektu?
 19. Jak wykorzystać kamienie milowe w projekcie?
 20. Realizacja projektu
 21. Jak przygotować plan awaryjny?
 22. Zakończenie projektu
 23. 5 przyczyn niepowodzenia projektu
 24. 5P - projekt, produkt i program
 25. 5P - portfel i portfolio projektów
 26. Project Manager - zadania i obowiązki
 27. Project Manager - przydatne umiejętności
 28. Project Manager - jak nim zostać?
 29. Project Manager - 5 książek, które powinien przeczytać
 30. Jak założyć zespół projektowy?
 31. WBS - podział pracy w projekcie
 32. Jak kierować zespołem podczas pracy hybrydowej?
 33. Wyzwania Project Managera podczas pracy w zespole
 34. Typy spotkań projektowych
 35. Monitorowanie projektu. Jakie parametry obserwować?
 36. Jak napisać skuteczne uzasadnienie biznesowe?
 37. Jak zdefiniować zakres projektu i uniknąć scope creep?
 38. Studium wykonalności, czyli: czy ten projekt da się zrealizować?
 39. Analiza ryzyka w projektach i narzędzia, które mogą pomóc
 40. Karta projektu - jak ją stworzyć?
 41. Rejestr interesariuszy. Co to jest?
 42. Wykres Gantta w planowaniu projektu
 43. Jak stworzyć budżet projektu?
 44. Zarządzanie czasem w projekcie
 45. Rejestr czynników ryzyka w projekcie. Jak go przygotować?
 46. Strategie zarządzania ryzykiem w projekcie
 47. Marketing projektu
 48. Źródła i obszary zmiany w projekcie
 49. Modele zarządzania zmianą w projekcie
 50. Najnowsze metody zarządzania projektami