Bardzo często w środowisku specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi podkreśla się wagę pierwszych dni (tygodni) nowego pracownika w firmie – czyli procesu onboardingu.

Od tego bowiem, w jaki sposób przebiegnie jego wdrożenie (zapoznanie z obowiązkami, integracja z zespołem, zrozumienie kultury organizacyjnej itd.), w głównej mierze zależy, czy zdecyduje się związać z firmą na dłużej po okresie próbnym. Można jednak zauważyć, że w coraz większej liczbie firm (niezależnie od branży czy wielkości) wdraża się tzw. exit interview. W taki sposób zapewnia się, że nie tylko początek pracy, ale również jej zakończenie (proces offboardingu) wiąże się z jak najbardziej pozytywnymi wrażeniami. Poniżej wyjaśniamy, czym dokładnie jest rozmowa rozstaniowa oraz jakie niesie za sobą korzyści, a także wskazujemy najlepsze pytania, które warto zadać odchodzącemu pracownikowi.

Exit interview – na czym polega?

Exit interview to formalne spotkanie, które stanowi istotny element procesu offboardingu. Bierze w nim udział zarówno odchodzący pracownik, jak i przedstawiciel działu HR (a niekiedy dotychczasowy przełożony). Jego celem jest uzyskanie informacji zwrotnej od pracownika, który opuszcza miejsce pracy, w zakresie m.in. przyczyn jego odejścia oraz ogólnego doświadczenia w organizacji. Tego typu rozmowa zapewnia możliwość identyfikacji potencjalnych problemów w firmie, a w następnej kolejności – wdrożenie odpowiednich działań naprawczych.

Niekiedy przedsiębiorstwa decydują się na przesłanie anonimowej ankiety do pracownika w celu wyrażenia zdania w formie pisemnej. Należy jednak wskazać, że spotkania face-to-face przynoszą lepsze efekty (często pracownik odchodzący otwiera się bardziej w trakcie rozmowy i szczerze przedstawia swoją opinię, podczas gdy pisemne udzielanie wyczerpującej odpowiedzi jest dla niego męczące).

Jak wygląda exit interview?

Exit interview powinno odbyć się na koniec okresu wypowiedzenia, najlepiej w ostatni lub przedostatni dzień pracy. Podczas tego typu rozmowy odchodzący pracownik ma okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami, opiniami i sugestiami dotyczącymi swojej pracy, relacji z innymi pracownikami, zarządzania, kultury organizacyjnej czy rozwoju zawodowego. Często w trakcie rozmowy porusza się także tematy związane z wynagrodzeniem oraz benefitami pracowniczymi.

Ważne jest, aby pracownik czuł się swobodnie i mógł wyrazić swoje opinie bez obawy o negatywne konsekwencje dla siebie (np. nieprzyjemną atmosferę w miejscu pracy w ciągu ostatnich kilku dni pracy, nieotrzymywanie obiecanych referencji czy negatywną opinię o nim, jako pracowniku po odejściu).

Korzyści przeprowadzenia exit interview

Dlaczego firmy decydują się przeprowadzać exit interview? Przede wszystkim dlatego, że tego typu rozmowa umożliwia zdobycie cennych informacji na temat powodów, dla których pracownik decyduje się opuścić firmę. Pozwala to na lepsze zrozumienie problemów lub niedociągnięć w organizacji, które mogą prowadzić do utraty cennych pracowników.

Informacje zebrane podczas tego typu rozmowy często wskazują również, które elementy (takie jak np. kultura organizacyjna, zarządzanie, rozwój zawodowy czy wynagrodzenie) wymagają przemyślenia i których zmiany mogą prowadzić do zwiększenia retencji na stanowiskach. Co więcej, jest to ostatnia szansa, by poznać zdanie pracownika i pokazać, że je się ceni, co pozwala rozstać się w przyjaznych warunkach – bez przysłowiowego „palenia mostów”.

Exit interview – przykładowe pytania

W trakcie exit interview warto zadać pytania związane zarówno z okresem funkcjonowania danego pracownika w firmie (w celu poznania doświadczeń), jak i z powodami odejścia (żeby odkryć, czy stoją za tym powody związane z dotychczasowym miejscem zatrudnienia). Najważniejsze pytania, które dają szansę do analizy i ewentualnego wprowadzenia istotnych zmian, wymieniamy poniżej.

  1. Dlaczego zdecydowałeś się odejść z organizacji?
  2. Jakie były Twoje ogólne doświadczenia i wrażenia związane z pracą w naszej firmie – zarówno w okresie początkowym, jak i późniejszym?
  3. Jak oceniasz swoje relacje z zespołem i przełożonymi?
  4. Czy czułeś się dobrze w firmie?
  5. Czy realizowałeś w firmie swoje cele zawodowe/rozwojowe?
  6. Jak oceniasz politykę benefitową/wynagrodzenie firmy/szanse rozwojowe?
  7. Czy czułeś, że Twoje opinie i sugestie były uwzględniane lub brane pod uwagę przez Twoich przełożonych?
  8. Czy otrzymywałeś od firmy wystarczające wsparcie oraz zasoby niezbędne do wykonywania pracy?
  9. Czy widzisz jakieś obszary, w których nasza firma może się poprawić lub wprowadzić zmiany, aby przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników?
  10. Czy poleciłbyś znajomym pracę w firmie?

Exit interview – podsumowanie

Należy wskazać, że exit interview stanowi niezbędny element offboardingu – a jednocześnie cenne narzędzie, które pozwala przede wszystkim uzyskać dane do analizy oraz doskonalenia polityki personalnej, rozwoju pracowników czy poprawy atmosfery w miejscu pracy. Wnioski uzyskane podczas tego typu rozmów mogą również przyczynić się do zmniejszenia rotacji pracowników i zwiększenia zadowolenia wśród obecnie zatrudnionych osób. Z takich powodów warto wdrażać ten element procesu offboardingu do codziennej praktyki działu HR, np. korzystając z wymienionych powyżej pytań. Dobrze jest jednak wziąć pod uwagę to, by każdorazowo zadawane pytania były dopasowane do konkretnej osoby, stanowiska, firmy czy sytuacji – w taki sposób zapewnimy sobie najlepsze możliwe efekty.

Przeczytaj również: Kultura organizacyjna – dlaczego jest tak istotna?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

10 pytań, które warto zadać pracownikowi podczas exit interview nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.