W czasach dynamicznej konkurencji na rynku pracy przedsiębiorstwa działające w różnych branżach muszą wykorzystywać różne sposoby przyciągnięcia pożądanych kandydatów. Poszukujący pracy zwracają bowiem obecnie uwagę nie tylko na wysokość proponowanego wynagrodzenia, ale również na m.in. oferowane benefity, realizowane projekty i wykorzystywane narzędzia, podejście w zakresie elastyczności wykonywania obowiązków czy panującą w przedsiębiorstwie kulturę organizacyjną. Na czym polega wspomniana jako ostatnia kultura organizacyjna i dlaczego ma takie znaczenie we współczesnych czasach?

Kultura organizacyjna – omówione zagadnienia

 1. Kultura organizacyjna firmy – czyli co?
 2. Dlaczego kultura organizacyjna ma takie znaczenie dla firmy?
 3. Kultura organizacyjna – podsumowanie

Kultura organizacyjna firmy – czyli co?

Strategia marki, strategia działania firmy, kultura organizacyjna – niektórzy stawiają na równi wszystkie wymienione zjawiska, co w samo w sobie stanowi potwierdzenie znaczenia omawianego elementu. W środowisku badaczy biznesu uważa się, że w przypadku wielu firm to właśnie kultura organizacyjna wpłynęła na to, czy dane przedsiębiorstwo osiągnęło sukces, czy zaliczyło spektakularną porażkę. Dlaczego? Ponieważ kulturę organizacyjną tworzą ludzie, a to w głównej mierze oni prowadzą do zysku lub straty firmy.

Czym więc jest kultura organizacyjna? Chociaż to pojęcie funkcjonuje wśród badaczy od lat 80. XX wieku, wciąż nie jest możliwe podanie jednej, uniwersalnej definicji. W większości przypadków zwraca się jednak uwagę na to, że obejmuje ona wspólne dla wszystkich osób związanych z firmą normy i wzorce zachowań (wynikające z wartości, wizji i misji przedsiębiorstwa), których przestrzegania się wymaga. Co istotne, odnosi się w taki sam sposób zarówno do szczebla zarządzającego, jak i do każdego pracownika niższego stopnia, a także przejawia się w zewnętrznych kontaktach biznesowych, wpływając na sposób prowadzenia działań.

Tym samym kultura organizacyjna stanowi element unikatowy dla danego podmiotu, który pozwala odróżnić jedno z przedsiębiorstw od drugiego (np. swojej bezpośredniej konkurencji) i jest widoczny w każdym obszarze działania firmy: od rozmów rekrutacyjnych z kandydatami (np. w sposobie prowadzenia rozmowy, treści ogłoszenia czy zadaniach do wykonania), przez codzienne funkcjonowanie pracowników (np. warunki zatrudnienia, sposób realizacji projektów, dress code, traktowanie klientów, świadczenia benefitowe), aż po sposób komunikowania się firmy w social media i innych kanałach.

Dlaczego kultura organizacyjna ma takie znaczenie dla firmy?

Zgodna z wartościami, poglądami i przekonaniami określonej grupy kandydatów pozwala budować w ich oczach przewagę konkurencyjną firmy i skutecznie przyciągać pracowników, którzy wpasują się w panujące zasady. Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego kultura organizacyjna jest ważna dla każdego przedsiębiorstwa stawiającego na pozyskanie najlepszych pracowników z rynku. Jakie jeszcze argumenty można podać?

 1. Kultura organizacyjna integruje ludzi ze sobą.

  Mając opracowane wzorce i normy zachowań wspólne dla wszystkich pracowników (bez względu na hierarchię w strukturze organizacyjnej), już w trakcie rekrutacji możemy zadbać o najlepsze dopasowanie nowych osób pod względem kulturowym. W ten sposób od początku ułatwiamy zarówno onboarding, jak i późniejszą integrację między nowymi a starymi pracownikami. W końcu łatwiej jest zachować zgodę pomiędzy poszczególnymi osobami, gdy wyznają wspólne wartości i działają dla jednego celu.

  Tym samym dzięki kulturze organizacyjnej jest nie tylko łatwiej pozyskać odpowiedniego kandydata, ale również utrzymać pracowników, którzy stanowią określoną wartość dla firmy. Każdy chciałby pracować w miejscu, które mu odpowiada pod kątem wyznawanych przez wszystkich wartości i w której może się czuć częścią społeczności.

 2. Kultura organizacyjna buduje zewnętrzny wizerunek firmy.

  Kultura organizacyjna określa to, w jaki sposób zarówno osoby związane z firmą, jak i obce, ale posiadające świadomość jej istnienia na rynku postrzegają dane przedsiębiorstwo. Sposoby prowadzenia działalności, zarządzania przepływem pracy, interakcji w zespole i traktowania klientów – to tylko wybrane elementy, które widoczne są na zewnątrz i budują wizerunek odpowiedniego partnera do podejmowania współpracy. Tym samym kultura przynosi korzyści nie tylko wewnętrznie, pomagając pozyskać pracowników, ale również zewnętrznie, otwierając nowe perspektywy rozwoju, partnerstw itd.

 3. Kultura organizacyjna wpływa na well-being pracowników.

  Odpowiednie dopasowanie kulturowe może mieć również bezpośredni wpływ na osiąganą przez pracowników wydajność (w ramach postępów w pracy) oraz ich codzienne samopoczucie (zarówno fizyczne, jak i psychiczne) w miejscu pracy. Zdrowa kultura oznacza m.in. troskę o pracownika, podejście ze zrozumieniem czy możliwość zabierania głosu i wykazywania inicjatywy – a w takim środowisku każdemu pracuje się lepiej niż w miejscu pozbawionym wymienionych cech.

Kultura organizacyjna – podsumowanie

Wymienione powyżej powody to tylko niewielki wycinek argumentów za tym, dlaczego każda firma powinna zadbać o to, by ustalić, jaka będzie w niej panować kultura organizacyjna. Ważne, by wszyscy pracownicy mieli taką samą świadomość co do istotnych wartości i akceptowali konieczność postępowania z nimi w każdym obszarze funkcjonowania firmy. Tylko wówczas będzie można powiedzieć, że dana firma ma zauważalną na zewnątrz kulturę organizacyjną o działaniu przyciągającym.

Przeczytaj także: Najlepsze benefity pracownicze na rok 2023

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Kultura organizacyjna - dlaczego jest tak istotna? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.