Badania dzienniczkowe w procesie UX r— czy tak naprawdę są i jakich informacji mogą dostarczyć badaczom? Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się, na czym polegają, kiedy je stosować oraz jak je przeprowadzić i poddać analizie. Wszystkie najważniejsze informacje na temat tak zwanych diary studies znajdziesz w dzisiejszym artykule.

Jak przeprowadzać badania dzienniczkowe?

 1. Czym są badania dzienniczkowe?
 2. Kiedy stosować badania dzienniczkowe?
 3. Jak przeprowadzać badania dzienniczkowe?
 4. Podsumowanie

Czym są badania dzienniczkowe?

Badanie dzienniczkowe to metoda badawcza wykorzystywana do zbierania danych jakościowych o działaniach, zachowaniach, doświadczeniach i emocjach naszych użytkowników w czasie. Dane od użytkowników są zbierane przez dłuższy okres czasu, który może wynosić od kilku dni do nawet kilku miesięcy . W ustalonym okresie sprawozdawczym uczestnicy badania proszeni są o prowadzenie dziennika i notowanie szczegółowych informacji na temat badanych czynności.

Kontekst badania oraz okres, w którym gromadzone są dane dzienniczkowe, odróżniają je od innych powszechnych metod badania użytkowników w UX, takich jak chociażby ankiety, wywiady pogłębione lub testy użyteczności. Są one mniej kosztowną tańszą wersją badań terenowych, nie dostarczają natomiast obserwacji, które są tak bogate i szczegółowe, jak prawdziwe badania terenowe, ale mogą być ich wartościowym zamiennikiem.

Zgodnie z Nielsen Norman Group zakres przedmiotu badania dzienniczkowego może wahać się od bardzo szerokiego do mocno ukierunkowanego – skupiają się one zwykle na jednym z następujących zakresów tematycznych:

 • Produkt lub witryna — obejmuje zrozumienie wszystkich interakcji z witryną w danym okresie
 • Zachowanie — skupia się na zbieraniu ogólnych informacji o zachowaniu użytkownika (np. korzystanie ze smartfona)
 • Ogólna aktywność — polega na zrozumieniu, w jaki sposób ludzie wykonują ogólne czynności
 • Konkretna czynność — obejmuje zrozumienie, w jaki sposób ludzie wykonują określone czynności.

Kiedy stosować badania dzienniczkowe?

Badania dzienniczkowe pomagają zrozumieć długotrwałe zachowania i doświadczenia użytkowników, takie jak:

 • Nawyki — np. kiedy użytkownicy korzystają z produktu?
 • Scenariusz użytkownika — np. jak (i w jakim stopniu) użytkownicy angażują się w produkt? Jakie są ich główne zadania?
 • Postawy i motywacje — np. co motywuje ludzi do wykonywania określonych zadań? Jak czują się użytkownicy? Co myślą użytkownicy?
 • Zmiany w zachowaniach i percepcjach — np. jak lojalni są klienci na przestrzeni czasu? Jak użytkownicy postrzegają markę?
 • Customer journeys — np. jaka jest typowa podróż klienta (użytkownika) po produkcie (stronie, aplikacji) podczas interakcji z różnymi kanałami i urządzeniami?

Jak przeprowadzać badania dzienniczkowe?

Badania dziennikowe składają się zazwyczaj z pięciu faz:

 1. Planowanie i przygotowanie

  Na tym etapie określany jest cel badania oraz zachowania długookresowe, które chcemy lepiej zrozumieć. Podczas fazy przygotowawczej należy też zdefiniować harmonogram, wybrać narzędzia do raportowania danych przez uczestników oraz do ich rekrutacji.

 2. Instrukcje do badań (Prestudy brief )

  Druga faza badania dziennikowego polega na poświęceniu czasu uczestnikom i przygotowaniu ich do badań. Warto zaplanować spotkania twarzą w twarz lub rozmowę telefoniczną indywidualnie z każdym uczestnikiem, aby omówić przebieg i szczegóły badania. Omów narzędzia, z których uczestnicy będą korzystać i upewnij się, że każdy zapoznał się z ich obsługą. Nie zapomnij też odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości uczestników. To bardzo ważny etap, który zaważy na późniejszym płynnym przeprowadzeniu badania.

 3. Okres rejestrowania

  Aby wspierać efektywne rejestrowanie aktywności, zapewnij prostą strukturę badania. Jak najdokładniej określ, jakie informacje mają być rejestrowane przez uczestników. Twórz jasne i szczegółowe instrukcje dotyczące rejestrowania. Pokaż użytkownikom przykładowe wpisy w dzienniku, aby pomóc im zrozumieć wymagany od nich poziom szczegółowości.

  Istnieją dwie popularne techniki stosowane przez badaczy do zbierania danych dzienniczkowych od uczestników.

  • Rejestrowanie na miejscu — najprostsza metoda gromadzenia danych w badaniach dzienniczkowych. Uczestnicy proszeni są o zarejestrowanie informacji o istotnych działaniach od razu w sytuacji, w której one występują.
  • Technika snippet— inna popularna metoda rejestrowania działań, dzięki której uczestnicy rejestrują tylko krótkie fragmenty informacji o działaniach w momencie ich wystąpienia. Następnie pod koniec każdego dnia lub gdy znajdą na to czas, opracowują każdy fragment, podając dodatkowe szczegóły danego działania. Ta dwuetapowa technika zapewnia, że ​​istotne informacje są uchwycone na miejscu, zanim zostaną zapomniane, ale bez konieczności podawania przez uczestników obszernych szczegółów – co w niektórych sytuacjach może być nienaturalne.
 4. Wywiad po zakończonym badaniu

  Po zakończeniu badań oceń wszystkie informacje dostarczone przez uczestników pod kątem użyteczności. Zaplanuj wywiady, aby szczegółowo omówić z nimi dzienniki. Podczas rozmowy zadawaj pytania, pozwalające odkryć szczegóły potrzebne do uzupełnienia historii i wyjaśnienia danych kwestii w razie potrzeby. Poproś uczestnika o informację zwrotną na temat jego doświadczenia z udziału w badaniu, abyś mógł usprawniać swoje procesy w przyszłości.

 5. Analiza danych dzienniczkowych

  Ponieważ badania dzienniczkowe trwają w długim okresie czasu, generują bardzo dużą ilość danych jakościowych. Po zakończeniu procesu badawczego przeanalizuj swoje pytania i cele badawcze, a następnie przeczesuj zebrane przez siebie spostrzeżenie, aby znaleźć odpowiedzi. Oceń badane zachowania — jak zmieniają się w czasie, co na nie wpływa itp. Pomocne może okazać się przygotowanie customer journey map — które zobrazuje ścieżkę podróży klienta i pozwoli zrozumieć pewne rzeczy z punktu widzenia użytkownika.

Podsumowanie

Pamiętaj, że badania dzienniczkowe to tylko jeden z elementów całego procesu UX research. warto wykorzystać kilka różnych metod badawczych — zarówno jakościowych i ilościowych, aby jak najlepiej zrozumieć użytkownika, pewne trendy, zachowania, motywacje i problemy użytkowników. Badania dzienniczkowe pozwalają poznać dogłębniej jego odczucia i emocje związane z naszym produktem. Mogą jednak wymagać więcej czasu i wysiłku niż pozostałe metody badania użytkowników. Myślimy, jednak że warto — dostarczają w końcu bezcennych informacji o rzeczywistych zachowaniach i doświadczeniach klientów w czasie rzeczywistym.

Przeczytaj także nasz artykuł z serii Wprowadzenie do UX

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Jak przeprowadzać badania dzienniczkowe? klaudia brozyna avatar 1background

Autor: Klaudia Kowalczyk

Graficzka i UX designerka, która za pomocą projektów przekazuje to, co trudno ująć w słowach. Zwraca uwagę na najmniejsze detale – każdy użyty kolor, linia czy czcionka ma znaczenie. Klaudia pasjonuje się projektowaniem grafiki i stron internetowych.

Badania UX:

 1. Czym są badania UX?
 2. Rodzaje badań UX
 3. Czym są pytania badawcze i jak je formułować?
 4. Proces zbierania wymagań dla projektów UI/UX
 5. Jak wykorzystać dane już posiadane przez klienta?
 6. Jak napisać plan badań UX?
 7. Jak wybrać odpowiednią metodę badawczą?
 8. Jak testowanie pilotażowe może poprawić badania z użytkownikami?
 9. Jakie narzędzia i kanały wykorzystywać przy rekrutacji uczestników badania UX?
 10. Ankiety przesiewowe dla badań UX
 11. Zachęty do badań UX
 12. Badania UX z udziałem dzieci
 13. Metody badań odkrywczych
 14. Czym jest desk research?
 15. Jak przeprowadzać wywiady z użytkownikami?
 16. Jak przeprowadzać badania dzienniczkowe?
 17. Czym jest grupa fokusowa w badaniach?
 18. Czym są badania etnograficzne?
 19. Czym są badania kwestionariuszowe?
 20. Czym jest sortowanie kart (card sorting)?
 21. Czym są badania ewaluacyjne?
 22. Czym są testy użyteczności?
 23. Kiedy i jak przeprowadzać testy preferencji?
 24. Czym są testy A/B w badaniach UX?
 25. Eyetracking w testowaniu UX
 26. Czym jest test drzewa w badaniach UX?
 27. Testy pierwszego kliknięcia w badaniach UX
 28. Czym jest analiza zadań w badaniach UX