Czy wiesz czym jest analiza zadania w kontekście badań user experience? Koniecznie przeczytaj nasz artykuł na ten temat, aby dowiedzieć się, do czego służy i jak się do niej odpowiednio przygotować. Przedstawiamy także różne podejścia i metody analizy zadań w badaniach UX oraz korzyści, jakie może nieść za sobą wykorzystanie tej metody w procesie projektowym.

Czym jest analiza zadań w badaniach UX – spis treści:

 1. Czym jest analiza zadań w kontekście UX?
 2. Kiedy przeprowadzać analizę zadań?
 3. Jak przeprowadzić analizę zadań?
 4. Wykorzystanie analizy zadań w projekcie
 5. Podsumowanie

Czym jest analiza zadań w kontekście UX?

Analiza zadań (ang. task analysis) to proces poznawania użytkowników poprzez ich obserwację w trakcie działania (wykonywania zadań). Metoda ta jest skutecznym sposobem, aby dowiedzieć się, co i w jaki sposób potencjalni użytkownicy chcą osiągnąć oraz czy są w tym skuteczni (i w jakim stopniu). Za pomocą analizy zadań badacze UX mogą uzyskać informacje m.in. na temat tego:

 • Jakie osobiste (lub kulturowe) doświadczenia użytkownicy wnoszą do zadania?
 • W jaki sposób wcześniejsza wiedza uczestników wpływa na podejście do rozwiązania zadania?
 • Jaki wpływ na działania użytkowników ma środowisko fizyczne?
 • W jakim miejscu i czasie uczestnicy wykonują zadanie?
 • Ile wynosi szacowany (z punktu widzenia uczestnika) czas rozwiązania danego zadania zadania?
 • Kiedy przeprowadzać analizę zadań?

  Analizę zadań warto przeprowadzić przede wszystkim przed stworzeniem przepływu użytkowników (user flow). Jeśli nie wykorzystają danej funkcji produktu w oczekiwany lub zakładany sposób lub nie mogą ukończyć procesu i osiągnąć określonego celu, istnieje spora szansa, że ​​podczas analizy zadań coś zostało przeoczone.

  Analiza zadań będzie dobrym wyborem do przeprowadzania na wczesnym etapie prototypowania lub walidacji badań. Dzięki poznaniu prawdopodobnej ścieżki użytkownika z punktu A do punktu B, można oprzeć na niej projekt spełniający realne oczekiwania (a nie jedynie przypuszczenia).

  Przygotowanie do analizy zadania

  Dane, wykorzystywane podczas przeprowadzania analizy zadania, mogą pochodzić z wywiadów z użytkownikami, badań odkrywczych czy też innej metody badawczej. Aby rozpocząć analizę zadania należy mieć wystarczająco dużo informacji, aby bez większych problemów odpowiedzieć na następujące pytania:‍

  • Co sprawia, że ​​użytkownicy rozpoczynają zadanie?
  • Skąd użytkownicy wiedzą, kiedy zadanie zostało zakończone?
  • Co użytkownicy muszą wiedzieć, aby wykonać to zadanie?
  • Jakich narzędzi użytkownicy potrzebują podczas wykonywania zadania?

  Wybranie typu analizy zadania

  Istnieje więcej niż jedno podejście do analizy zadań i każde z nich w zależności od projektu, badanego problemu, ogólnej sytuacji czy warunków może się sprawdzić . Jedną z najprostszych do przeprowadzenia metod jest hierarchiczna analiza zadań.

  1. Hierarchiczna analiza zadań
   • Zidentyfikowanie zadań i podzadań – badanie należy rozpocząć od zidentyfikowania zadania głównego, podzielonego na mniejsze podzadania, ponieważ każde zdarzenie potrzebuje własnego, określonego celu. Jeśli zadanie zawiera więcej niż osiem podzadań, prawdopodobnie analizowane zagadnienie jest zbyt szerokie lub złożone. W takim przypadku lepiej rozdzielić ten proces, na osobne przypadki.
   • Narysowanie diagramu – Następnym krokiem jest utworzenie diagramu wszystkich działań wymaganych dla ukończenia zadania i każdego z jego podzadań. Nie wszystko będzie równie ważne dla projektu, dlatego warto posłużyć się wiedzą i doświadczeniem, oraz wskazówkami z posiadanych już danych, aby umieć określić, które kroki będą rzeczywiście istotne. Diagram powinien pokazywać, w jaki sposób zadania są ze sobą powiązane i w jakiej kolejności należy je wykonać – o ile oczywiście kolejność ma w tym przypadku znaczenie.
   • Diagram można narysować czy przedstawić w dowolny sposób, który odpowiada całemu zespołowi. Nie ma ustalonego standardu ani żadnych wytycznych dotyczących tego, jak powinien wyglądać. Mogą to być samoprzylepne karteczki przyklejone do białej tablicy, schemat naszkicowany ołówkiem w notesie czy diagram wykonany w programie graficznym. Ważne, aby w razie potrzeby można było go łatwo edytować, a także aby był czytelny i zrozumiały dla członków zespołu projektowego.

   • Napisanie historii – diagramy same w sobie są dość schematyczne i nie opowiadają całej historii, dlatego nie będą przydatne dla kogoś, kto nie jest zaznajomiony z zadaniem, które akurat jest analizowane. Jako dodatek do diagramu należy opisać historię, która będzie stanowić jego rozwinięcie i uzupełnienie.
   • Zewnętrzny feedback – mając przygotowany diagram i historię, warto skontaktować się z osobą (lub nawet z kilkoma osobami) z zewnątrz. Osoba ta nie może należeć zespołu projektowego, jednak musi znać i rozumieć analizowane obecnie zadanie. Pozwoli to uzyskać informację zwrotną czy przygotowany opis zadania i wszystkich jego podzadań jest jasny zrozumiały. Takie wskazówki pozwolą wychwycić niejasności i niedopowiedzenia, które wymagają poprawy.
  2. Analiza zadań poznawczych
  3. Analiza zadań poznawczych, inaczej zwana kognitywną analizą zadań, jest podobna do opisanej wyżej analizy hierarchicznej. Różni się jednak tym, że oprócz przyjrzenia się, w jaki sposób różne kroki odnoszą się do siebie nawzajem i jak są ze sobą powiązane, bada także to, w jaki sposób użytkownik podejmuje swoje decyzje na każdym etapie, ile wyzwań poznawczych jest zaangażowanych w każdy krok oraz jak cały proces może się różnić w zależności od indywidualnego doświadczenia i poziomu wiedzy użytkownika.

  4. Analiza równoległa
  5. Analiza równoległa oznacza, że ​​to samo zadanie jest analizowane wielokrotnie (za pomocą dowolnej metody lub nawet kilku różnych metod), aby odzwierciedlić perspektywy różnych grup użytkowników, które są analizowane za pomocą różnych osób. Metoda pozwala dopasować finalny produkt dla różnych grup docelowych.

   Innym powodem przeprowadzania analizy równoległej jest uzyskanie i porównanie danych drugiego zespołu. Każdy z nich może przeprowadzić własną, odrębną analizę, a następnie porównać wyniki.

  Wykorzystanie analizy zadań w projekcie

  Na tym etapie należy szukać elementów w zdefiniowanych wcześniej krokach (podzadaniach), przy których można w jakiś sposób pomóc użytkownikowi. Przykładowymi rozwiązaniami jest zawarcie rekomendacji i wskazówek lub usunięcie podzadań, które okazały się zbędne. Musi to wynikać jednak z danych, czyli z perspektywy użytkownika, a nie z przypuszczeń, czy podejrzeń zespołu projektowego.

  Dobrze stworzony i spójny diagram pozwala zidentyfikować kroki, które mogą stwarzać problemy oraz zadania, które można w jakiś sposób zautomatyzować. Na zakończenie analizy należy zapisać wszystkie obserwacje i na tej podstawie zdecydować, które wyzwania projektowe należy poprawić, a które nie są obecnie istotne.

  Podsumowanie

  Sama analiza zadań jest stosunkowo łatwa. Trudniejszą częścią jest z pewnością zebranie danych niezbędnych do jej przeprowadzenia Warto pamiętać, że powszechne błędy są powszechne, ponieważ popełniają je inteligentni ludzie o dobrych intencjach, czasem nawet po zapoznaniu się z komunikatem ostrzegawczym. Jeśli jedna analiza zadań jeśli jest właściwie stosowana wykorzystana, może być kluczowym czynnikiem, który pozwoli ci zaprojektować produkt funkcjonalny i intuicyjny, z którego ludzie będą mogli z przyjemnością korzystać.

  Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

  Czym jest analiza zadań w badaniach UX? klaudia brozyna avatar 1background

  Autor: Klaudia Kowalczyk

  Graficzka i UX designerka, która za pomocą projektów przekazuje to, co trudno ująć w słowach. Zwraca uwagę na najmniejsze detale – każdy użyty kolor, linia czy czcionka ma znaczenie. Klaudia pasjonuje się projektowaniem grafiki i stron internetowych.

  Badania UX:

  1. Czym są badania UX?
  2. Rodzaje badań UX
  3. Czym są pytania badawcze i jak je formułować?
  4. Proces zbierania wymagań dla projektów UI/UX
  5. Jak wykorzystać dane już posiadane przez klienta?
  6. Jak napisać plan badań UX?
  7. Jak wybrać odpowiednią metodę badawczą?
  8. Jak testowanie pilotażowe może poprawić badania z użytkownikami?
  9. Jakie narzędzia i kanały wykorzystywać przy rekrutacji uczestników badania UX?
  10. Ankiety przesiewowe dla badań UX
  11. Zachęty do badań UX
  12. Badania UX z udziałem dzieci
  13. Metody badań odkrywczych
  14. Czym jest desk research?
  15. Jak przeprowadzać wywiady z użytkownikami?
  16. Jak przeprowadzać badania dzienniczkowe?
  17. Czym jest grupa fokusowa w badaniach?
  18. Czym są badania etnograficzne?
  19. Czym są badania kwestionariuszowe?
  20. Czym jest sortowanie kart (card sorting)?
  21. Czym są badania ewaluacyjne?
  22. Czym są testy użyteczności?
  23. Kiedy i jak przeprowadzać testy preferencji?
  24. Czym są testy A/B w badaniach UX?
  25. Eyetracking w testowaniu UX
  26. Czym jest test drzewa w badaniach UX?
  27. Testy pierwszego kliknięcia w badaniach UX
  28. Czym jest analiza zadań w badaniach UX