Czy wiesz czym są badania odkrywcze w UX? Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się na czym polegają, jakie są ich główne cele i założenia oraz jakie metody badawcze możemy zaliczyć do przykładów badań generatywnych.

Metody badań odkrywczych

 1. Czym są badania odkrywcze?
 2. Jakie są cele badań odkrywczych?
 3. Badania odkrywcze w wybranych metodach
 4. Podsumowanie

Czym są badania odkrywcze?

Badania odkrywcze — zwane również badaniami generatywnymi, podstawowymi czy eksploracyjnymi – to proces, który pomaga projektantom i badaczom UX zrozumieć potrzeby, zachowania i motywacje użytkowników za pomocą różnych metod badawczych — takich jak chociażby indywidualne wywiady pogłębione, ankiety czy analiza rynku docelowego. Badania odkrywcze są związane nie tylko z badaniami samego produktu, ale też marek, innowacji, konkurencji, użytkowników i produkcji.

Jakie są cele badań odkrywczych?

 1. Lepsze rozumienie użytkowników

  Pierwszym i najważniejszym celem badań odkrywczych jest pomoc w dogłębnym poznaniu i zrozumieniu twoich użytkowników. Dzięki zrozumieniu ich motywacji, celów i problemów będziesz w stanie projektować rozwiązania odpowiadające ich realnym potrzebom.

 2. Lepsze decyzje projektowe

  Drugim celem badań odkrywczych jest usprawnienie decyzji projektowych. Zamiast po prostu tworzyć produkt, który według zespołu jest dobrym rozwiązaniem, możesz opracować produkt cyfrowy na podstawie realnych, wartościowych danych. Znajomość użytkownika i jego potrzeb pozwala podejmować lepsze decyzje na każdym etapie procesu projektowego.

 3. Oszczędność czasu i pieniędzy

  Testowanie rozwiązań przed ich wdrożeniem pozwala wykryć potencjalne problemy i rozwiązać je zawczasu — oszczędzając tym samym budżet oraz czas projektantów i badaczy.

 4. Tworzenie wspólnej, spójnej wizji
 5. Badania odkrywcze pomogą też stworzyć wspólną wizję zespołu projektowego co do wyglądu i działania produktu. Ponieważ badania zapewniają dogłębne zrozumienie potrzeb użytkowników, zespoły projektowe mogą łatwiej dojść do porozumienia w sprawie priorytetów.

Badania odkrywcze w wybranych metodach

Istnieje wiele różnych rodzajów badań, które można przeprowadzić na etapie discovery. Poniżej przedstawiamy najbardziej znane i popularne metody, które są często stosowane przez badaczy UX. Badania discovery pomagają nam przede wszystkim dowiedzieć się nowych rzeczy o użytkowniku. Ten rodzaj badań jest także określany jako generatywny lub eksploracyjny, ponieważ generuje nowe spostrzeżenia i świeże spojrzenie na problem. Przeprowadzając te badania, poznajemy i pogłębiamy zagadnienie problemów użytkowników. Należy jednak pamiętać, że faza odkrywania nie obejmuje testowania hipotezy ani oceny proponowanego rozwiązania.

Wywiady z użytkownikami

Wywiady są powszechną metodą badań jakościowych. Polegają na spotkaniu się z użytkownikami i zadawaniu otwartych pytań o ich potrzeby, zachowania czy motywacje. Wywiady są bardzo przydatne do zrozumienia odczuć i postaw użytkowników przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac projektowych.

Wywiady z interesariuszami

Interesariusze często posiadają unikalną wiedzę oraz wgląd w dane na temat wewnętrznych procesów, oraz użytkowników. Przeprowadzanie wywiadów z interesariuszami zapewnia dodatkową warstwę informacji, która pomaga zespołowi zrozumieć skalę problemu, a także ocenić wykonalność planowanych rozwiązań.

Wywiady z kluczowymi interesariuszami w organizacji mogą pomóc zrozumieć kluczowe cele biznesowe organizacji, osób lub całych zespołów, poznać dane i spostrzeżenia na temat wpływu danych problemów na użytkowników, a także rozwiązania, które biznes już przetestował — a także jak one działały, jak zostały wdrożone oraz dlaczego wymagają modyfikacji. Przeprowadzanie wywiadów z interesariuszami na etapie discovery, wpłynie także na ich zainteresowanie całym procesem i umożliwi nam dalszy wgląd do danych.

Warsztaty

Warsztaty są dobrą formą rozwinięcia poszerzenia tematów i problemów, które wynikły z przeprowadzonych wywiadów. Ta forma badań jakościowych łączy członków zespołu projektowego i kluczowych interesariuszy, stanowiąc użyteczną taktykę odkrywania. Istnieje wiele rodzajów warsztatów, można przeprowadzać je na różnych etapach projektu, jednak te przeprowadzane w ramach badań discovery pozwalają lepiej poznać klienta i jego problemy, a także jego użytkowników i ich zachowania zakupowe.

Grupy badawcze

Grupy fokusowe to rodzaj badań jakościowych, w których grupa ludzi (użytkowników) dyskutuje wspólnie na dany temat. Pomoże to nie tylko dowiedzieć się, co ludzie myślą o projekcie, ale też uzyskać pogłębione odpowiedzi, gdy uczestnicy opierają się na wzajemnych opiniach i komentarzach. Idealna wielkość grupy fokusowej wynosi od ośmiu do dziesięciu osób. Aby odpowiednio przygotować się do przeprowadzenia badań z grupą fokusową należy zdefiniować temat dyskusji i przygotować angażujących kilka pytań, które wywołają ciekawą rozmowę. Podczas prowadzenia grupy fokusowej ważne jest, aby skutecznie moderować dyskusję. Dbaj o kulturę rozmowy, o zadawaj dodatkowe pytania rozwijające temat jeśli tempo dyskusji zwalnia, i upewnij się, że wszyscy mają równe szanse aby się wypowiedzieć.

Ankiety i kwestionariusze

Ankiety z użytkownikami są ilościową metodą badawczą polegającą na zadawaniu pytań zamkniętych dotyczących potrzeb użytkowników. Ten rodzaj badań jest przydatny do pozyskiwania twardych danych i identyfikacji trendów w grupie docelowej.

Etnograficzne badania użytkowników

Etnograficzne badania użytkowników to kolejna forma badań jakościowych. Badania etnograficzne polegają na obserwowaniu użytkowników w ich naturalnym środowisku. Tego typu badania są przydatne do dogłębnego zrozumienia zachowań i potrzeb użytkowników. Przed przystąpieniem do sesji badawczej zdefiniuj ich zakres oraz zdecyduj o metodach obserwacji.

Badania dzienniczkowe

Badania dzienniczkowe, również będące badaniami jakościowymi, polegają na proszeniu uczestników o zapisywanie swoich myśli i odczuć na dany temat. Dzienniki pozwalają poznać opinie i emocje odczuwane przez użytkownika, dzięki czemu można lepiej zrozumieć, co myślą o projekcie lub prototypie.

Pamiętaj, że badania dzienniczkowe mogą być czasochłonne zarówno dla uczestników jak i dla badaczy. Jego wyniki jednak mogą być bardzo wartościowe i kluczowe dla całego procesu, dlatego należy się do nich odpowiednio przygotować. Przed badaniem standardowo – zdefiniuj jego cel i zaplanuj o co chcesz zapytać. Możesz zapytać użytkowników między innymi o jego przemyślenia odnośnie produktu, o to czy łatwo było z niego korzystać, co w produkcie mu się podobało lub nie podobało, czy napotkał jakieś problemy (i jeśli tak to jakie) w trakcie badania oraz czy produkt spełnił jego potrzeby (jeśli nie to dlaczego, czego mu brakowało).

Card sorting

Sortowanie kart to rodzaj badań jakościowych, które polegają na poproszeniu uczestników o posortowanie zestawu kart i przyporządkowanie ich do podanych grup (lub zaproponowanie nowej grupy jeśli uważają, że jest taka potrzeba). Celem jest obserwowanie, jak respondenci myślą na dany temat oraz projektowanie bardziej intuicyjnych produktów w oparciu o pozyskane informacje. Może być to przydatne np. w branży e-commerce przy przyporządkowaniu produktów dostępnych na stronie do konkretnych kategorii.

Podsumowanie

Jak widać, metod wykorzystywanych w badaniach odkrywczych jest sporo — postaramy się każdą z nich przybliżyć w kolejnych artykułach. Dane pozyskane na tym etapie można przełożyć następnie na persony, user stories, mapy empatii czy inne canvy i infografiki pozwalające zebrać w jednym miejscu wszystkie wartościowe informacje pozyskane podczas badań odkrywczych i łatwiej przekazywać je innym — zainteresowanym stronom, klientowi, project managerom, projektantom UX i UI, którzy nie uczestniczyli w przeprowadzaniu badań. Celem tego procesu jest sprawienie, aby dane były jak najbardziej czytelne i zrozumiałe dla wszystkich członków zespołu. Czytelne dane to dane mądrze używane!

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Metody badań odkrywczych klaudia brozyna avatar 1background

Autor: Klaudia Kowalczyk

Graficzka i UX designerka, która za pomocą projektów przekazuje to, co trudno ująć w słowach. Zwraca uwagę na najmniejsze detale – każdy użyty kolor, linia czy czcionka ma znaczenie. Klaudia pasjonuje się projektowaniem grafiki i stron internetowych.

Badania UX:

 1. Czym są badania UX?
 2. Rodzaje badań UX
 3. Czym są pytania badawcze i jak je formułować?
 4. Proces zbierania wymagań dla projektów UI/UX
 5. Jak wykorzystać dane już posiadane przez klienta?
 6. Jak napisać plan badań UX?
 7. Jak wybrać odpowiednią metodę badawczą?
 8. Jak testowanie pilotażowe może poprawić badania z użytkownikami?
 9. Jakie narzędzia i kanały wykorzystywać przy rekrutacji uczestników badania UX?
 10. Ankiety przesiewowe dla badań UX
 11. Zachęty do badań UX
 12. Badania UX z udziałem dzieci
 13. Metody badań odkrywczych
 14. Czym jest desk research?
 15. Jak przeprowadzać wywiady z użytkownikami?
 16. Jak przeprowadzać badania dzienniczkowe?
 17. Czym jest grupa fokusowa w badaniach?
 18. Czym są badania etnograficzne?
 19. Czym są badania kwestionariuszowe?
 20. Czym jest sortowanie kart (card sorting)?
 21. Czym są badania ewaluacyjne?
 22. Czym są testy użyteczności?
 23. Kiedy i jak przeprowadzać testy preferencji?
 24. Czym są testy A/B w badaniach UX?
 25. Eyetracking w testowaniu UX
 26. Czym jest test drzewa w badaniach UX?
 27. Testy pierwszego kliknięcia w badaniach UX
 28. Czym jest analiza zadań w badaniach UX