Czym jest desk research i w jakich sytuacjach może być przydatny? Przeczytaj nasz artykuł aby dowiedzieć się w jakich sytuacjach desk reserch może okazać się pomocny, jak go poprawnie przeprowadzić aby uzyskać wartościowe dla projektu dane.

Czym jest desk research?

 1. Czym jest desk research?
 2. Czym różnią się badania pierwotne od badań wtórnych?
 3. Jak przeprowadzać desk research?
 4. Zalety i wady badań wtórnych
 5. Podsumowanie

Czym jest desk research?

Desk research w badaniach UX określany jest również jako badania wtórne (secondary research) lub jako przegląd piśmiennictwa (literature review). Ta metoda badawcza obejmuje podsumowanie i zestawienie wyników badań i danych już dostępnych. Polega ona na gromadzeniu i analizowaniu informacji, które już istnieją i są stosunkowo łatwe do zdobycia, takie jak dane posiadane już przez firmę, opublikowane raporty rządowe, okresowe badania rynku, informacje w gazetach, czasopismach czy internecie.

Desk research jest wykorzystywany do poszerzenia wiedzy w danym temacie (o produkcie, konkurencji, jego użytkownikach, ich cechach czy zachowaniach) na wczesnym etapie discovery. Badania wtórne mogą pomóc odpowiedzieć istotne na pytania badawcze.

Czym różnią się badania pierwotne od badań wtórnych?

Badania wtórne są metodą przeciwstawną do badań pierwotnych. Badania pierwotne obejmują generowanie danych własnych, podczas gdy badania wtórne wykorzystują źródła badań pierwotnych jako źródło danych do analizy. W przeciwieństwie do badań pierwotnych, które przeprowadza się, aby odpowiedzieć na zadane pytania badawcze, badania wtórne zostały przeprowadzone przez innych badaczy w przeszłości (wyjątkiem może być sytuacja kiedy korzystamy z badań, które sami wcześniej przeprowadziliśmy — np. kilka lat temu, przy okazji innego projektu).

Większość badań, które wykorzystasz, była prawdopodobnie przeprowadzona w celach niezwiązanych z twoim projektem lub produktem, natomiast skrupulatny i przemyślany przegląd literatury może pomóc pozyskać istotne dane i zwiększyć wiedzę w badanym obszarze – co przełoży się na lepszy efekt końcowy i finalny produkt.

Jak przeprowadzać desk research?

 1. Określ temat i pytania badawcze

  Podobnie jak w przypadku każdej innej metody badawczej w procesie UX badania wtórne wymagają posiadania konkretnego i celowego planu. Zanim rozpoczniesz desk research, zidentyfikuj temat, na którym będziesz się koncentrować (np. nawyki użytkowników stron e-commerce) oraz określ pytania badawcze, na które chcesz uzyskać odpowiedzi (np. ile czasu użytkownicy spędzają na danej podstronie? Jak wygląda ich proces zakupowy?).

  Zadbaj o to, aby temat i pytanie badawcze były wystarczająco szerokie, aby umożliwić dokładny przegląd dostępnych zasobów, a jednocześnie na tyle wąskie, aby nie przytłoczył Cię rozmiar i zakres literatury.

 2. Określ rodzaj i zakres przeglądu

  Bez względu na to, jaki rodzaj badań wtórnych i jakie źródła wybierzesz, ważne jest, aby jasno określić ich zakres przed rozpoczęciem badania – jaka będzie maksymalna lub minimalna liczba źródeł, które powinien zawierać twój przegląd? Jaka będzie maksymalna lub minimalna ilość czasu, którą powinieneś poświęcić na zbieranie i analizowanie tych źródeł?

  Zdefiniowanie zakresu z wyprzedzeniem pomoże ci zorganizować pracę i uniknąć marnowania czasu i energii. Jeśli zastanawiasz się, jaka jest idealna ilość czas, jaką powinieneś poświęcić na badania wtórne — to zależy. Może to być zarówno kilka godzin jak i kilka tygodni. Dokładna długość będzie zależeć oczywiście od zakresu projektu, badanego tematu, odbiorców oraz celów.

 3. Znajdź wewnętrzne i zewnętrzne źródła

  Po ustaleniu tematu i badań badawczych oraz zakresu badania nadszedł czas na poszukiwanie dostępnych źródeł. Źródła będą oczywiście różnić się w zależności od tego, co badasz, natomiast zawsze warto przeszukać:

  • Źródła wewnętrzne, takie jak opinie klientów i wywiady z użytkownikami, repozytoria badań, firmowe bazy danych
  • Źródła zewnętrzne, takie jak książki, media społecznościowe, recenzje klientów w witrynach zewnętrznych, wyszukiwarka Google Scholar itp.
  • Źródła tematyczne, takie jak blogi i fora

  Projektanci często używają arkusza kalkulacyjnego, aby śledzić wybrane źródła, notować i zaznaczać ważne sekcje i terminy, do których chcą wrócić na etapie późniejszej analizy.

 4. Zbieraj i analizuj dane ze wszystkich źródeł

  Po zebraniu wartościowych materiałów na eksplorowany temat możesz zacząć badać relacje pomiędzy źródłami i identyfikować kluczowe dla ciebie spostrzeżenia i wnioski.

  Poszukuj trendów i wzorców stosowanych metod w aktualnych źródłach. Analizuj konflikty i nieporozumienia pomiędzy poszczególnymi źródłami, szukaj luk w materiałach i wypełniaj je porównując dane z pozostałych źródeł.

 5. Napisz podsumowanie swoich ustaleń

  Po zebraniu i przeszukaniu źródeł możesz przystąpić do napisania raportu z badań wtórnych. Proces ten jest podobny do procesu pisania raportów z każdego innego rodzaju badań. Typowy raport z desk researchu zawiera wprowadzenie, listę wykorzystanych źródeł, podsumowanie spostrzeżeń, omówienie słabych stron oraz zalecenia dotyczące dalszych kroków w projekcie. Należy rozpocząć od przedstawienia tematu i podania kontekstu: dlaczego badanie zostało przeprowadzone, czego chciałeś się dowiedzieć, co badanie zawiera, a co zostało pominięte. Podsumowując źródła przedstaw informacje dla nich wspólne (mogą być uporządkowane chronologicznie, tematycznie, metodologicznie lub teoretycznie – zależy to od ciebie i od badanego tematu). Nie zapomnij zidentyfikować luk i ograniczeń (czego zabrakło w dostępnych źródłach?, jakie nowe pytania się nasunęły?). Nakreśl też nowopowstałe pytania lub obszary do ewentualnych przyszłych badań. Na koniec zastanów się i zapisz, jak znalezione informacje wpływają na dalsze kroki i decyzje projektowe.

Zalety i wady badań wtórnych

 • Minimalizację kosztów badań (pozyskanie danych zwykle jest ogólnodostępne i darmowe)
 • Oszczędność czasu w porównaniu do przeprowadzania własnych badań pierwotnych
 • Szybkie zapoznanie się z badanym tematem i pogłębienie jego najważniejszych aspektów
 • Uczenie się na błędach innych badaczy i unikanie ich we własnych procesach badawczych w przyszłości
 • Pokazywanie kontekstu badania
 • Odkreślanie luk w posiadanej wiedzy
 • Uzasadnianie potrzeby bardziej zaangażowanych badań
 • Poprawa ogólnej wiarygodności wyników przyszłych badań

Przegląd literatury pomoże badaczom uniknąć tak zwanego „wymyślania koła na nowo” podczas prowadzenia badań przy ograniczonym czasie i zasobach. Jeśli mamy dostęp i możliwość zaczerpnięcia wiedzy z innych źródeł warto to wykorzystać i budować na tym co już wiadomo. Jest to szczególnie często wykorzystywana metoda kiedy badamy ogólne trendy lub pracujemy nad produktem czy rozwiązaniem już dostępnym na rynku i znanym użytkownikom, a także kiedy mamy szeroko określoną grupę odbiorców.

Desk research może jednak nie przynieść oczekiwanych efektów kiedy nasz produkt jest czymś nowym, innowacyjnym, nieznanym jeszcze na rynku lub kiedy jest skierowany do bardzo wąskiej niszy. Wtedy wyszukanie wartościowych danych, które będą ogólnodostępne może okazać się nie lada wyzwaniem. Jedną z niewielu wad badań wtórnych jest to, że może okazać się czasochłonne i monotonne — często przekopanie się przez dostępną ilość materiałów może pochłonąć sporo czasu badacza, a nigdy nie mamy gwarancji, że dostarczą nam one poszukiwanych informacji i wartościowych z punktu projektu danych.

Podsumowanie

Jak widzisz, badania wtórne są ważną częścią procesu badawczego w UX. Pozwalają niewielkim kosztem pozyskać ciekawe wartościowe dane, które mogą mieć wpływ na dalsze kroki w projekcie oraz na finalnie zaprezentowane rozwiązanie. Każdego dnia publikowane są ciekawe, istotne a czasem wręcz przełomowe) dane i informacje, które mogą pomóc ci w procesie. Zanim zagłębisz się w skomplikowane badania dziennikowe, sortowanie kart czy testy A/B, zacznij od przeglądu i analizy badań wtórnych.

Możesz być zaskoczony, jak wiele cennych informacji możesz pozyskać, siedząc przy biurku i przeglądając efekty pracy innych badaczy. Pamiętaj, że może to działać w dwie strony — dlatego udostępniaj i dziel się wynikami swoich badań (o ile nie zobowiązuje cię umowa o zachowaniu poufności). Być może ktoś skorzysta z twoich publikacji w słusznym celu.

Przeczytaj także nasz artykuł z serii Metody badań odkrywczych

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Czym jest desk research? klaudia brozyna avatar 1background

Autor: Klaudia Kowalczyk

Graficzka i UX designerka, która za pomocą projektów przekazuje to, co trudno ująć w słowach. Zwraca uwagę na najmniejsze detale – każdy użyty kolor, linia czy czcionka ma znaczenie. Klaudia pasjonuje się projektowaniem grafiki i stron internetowych.

Badania UX:

 1. Czym są badania UX?
 2. Rodzaje badań UX
 3. Czym są pytania badawcze i jak je formułować?
 4. Proces zbierania wymagań dla projektów UI/UX
 5. Jak wykorzystać dane już posiadane przez klienta?
 6. Jak napisać plan badań UX?
 7. Jak wybrać odpowiednią metodę badawczą?
 8. Jak testowanie pilotażowe może poprawić badania z użytkownikami?
 9. Jakie narzędzia i kanały wykorzystywać przy rekrutacji uczestników badania UX?
 10. Ankiety przesiewowe dla badań UX
 11. Zachęty do badań UX
 12. Badania UX z udziałem dzieci
 13. Metody badań odkrywczych
 14. Czym jest desk research?
 15. Jak przeprowadzać wywiady z użytkownikami?
 16. Jak przeprowadzać badania dzienniczkowe?
 17. Czym jest grupa fokusowa w badaniach?
 18. Czym są badania etnograficzne?
 19. Czym są badania kwestionariuszowe?
 20. Czym jest sortowanie kart (card sorting)?
 21. Czym są badania ewaluacyjne?
 22. Czym są testy użyteczności?
 23. Kiedy i jak przeprowadzać testy preferencji?
 24. Czym są testy A/B w badaniach UX?
 25. Eyetracking w testowaniu UX
 26. Czym jest test drzewa w badaniach UX?
 27. Testy pierwszego kliknięcia w badaniach UX
 28. Czym jest analiza zadań w badaniach UX