SKażdy Artefakt Scruma tworzy pewne zobowiązanie dla Scrum Team. Cel Produktu, Cel Sprintu i Definicja Ukończenia opisują przyszły stan Produktu. Są one zamierzeniami lub też zobowiązaniami Scrum Team. Każdy obejmuje jednak inny zakres i skalę czasową.

Zobowiązania Scrum Team- omówione zagadnienia:

 1. Wprowadzenie
 2. Cel Produktu
 3. Cel Sprintu
 4. Definicja Ukończenia
 5. Podsumowanie

Wprowadzenie

Cel Produktu został dodany do oficjalnego Przewodnika po Scrumie dopiero w jego wersji z 2020 roku. Został w nim określony jako zobowiązanie dotyczące finalnego kształtu Produktu. Zostaje ono podjęte przez Scrum Team i zapisane w Backlogu Produktu.

Cel Produktu dołączył w ten sposób do wcześniej funkcjonujących w Scrum Celów: Celu Sprintu, który dotyczy Backlogu Sprintu oraz Definicji Ukończenia, która jest zobowiązaniem Scrum Team dotyczącym realizacji Przyrostu według uzgodnionych wytycznych.

Twórcy Scruma zdecydowali się w ten sposób na następujące powiązania:

scrum team commitments

Podjęcie zobowiązania Scrum Team ma na celu wzmocnienie skupienia . Dzięki niemu zespół ma jasno określony cel i horyzont działań w perspektywie całości projektu, jednego Sprintu oraz Przyrostu.

Wszystkie one powinny mieć na uwadze Wizję Produktu, czyli długoterminowy, strategiczny cel. Wizja nie jest zobowiązaniem Scrum Team, a raczej horyzontem wszystkich jego dążeń. Pomaga ona w odpowiednim formułowaniu Celów. Może on być sformułowany następująco:

Wizja Produktu:Zostać światowym liderem handlu i usług magicznych.

W tekście poniżej, przykłady cząstkowych Celów będą się odnosić do tego przykładu Wizji Produktu.

Cel Produktu

Cel Produktu jest opisem przyszłego Produktu, nad którego tworzeniem pracuje Scrum Team od rozpoczęcia po zakończenie danego projektu. Droga prowadząca do osiągnięcia Celu Produktu jest zapisana w Backlogu Produktu.

Scrum Team może jednocześnie realizować tylko jeden Cel Produktu. Aby go zmienić, Scrum Team musi go zrealizować albo z niego zrezygnować.

Dobre sformułowanie Celu Produktu jest zależne od branży w której działa Scrum Team. Jednak we wszystkich przypadkach Cel ten powinien być przekonujący, jasno wyrażony, oraz istotny. Innymi słowy, powinien opisywać kluczowe osiągnięcie przybliżające realizację Wizji Produktu.

Może być to na przykład:

Cel Produktu 1:Otwarcie pierwszego na świecie sklepu online z akcesoriami magicznymi.

Cel Produktu 2: Stworzenie działającego 24/7 serwisu latających mioteł.

Cel Sprintu

Cel Sprintu to kluczowy element zobowiązania Scrum Team. jest opisem pracy, która zostanie wykonana w ramach jednego Sprintu. Jest ona wyrażona w formie celu biznesowego, który pozwala zapewnić spójność pracy Zespołu Developerów. A także zwiększyć Skupienie – jedną z podstawowych wartości Scruma.

Realizacja Celu Produktu 1, który zaproponowaliśmy powyżej, mogłaby zostać podzielona na następujące Cele Sprintów:

Cel Sprintu 1.1:Przeprowadzenie badania rynku magów pod kątem zapotrzebowania na akcesoria magiczne

Cel Sprintu 1.2: Sporządzenie listy dostawców i dostępności produktów

Cel Sprintu 1.3:Stworzenie strony internetowej sklepu

Natomiast dla Celu Produktu 2 Cele Sprintu mogłyby wyglądać następująco:

Cel Sprintu 2.1:Znalezienie dogodnej lokalizacji dla pierwszego punktu serwisowego

Cel Sprintu 2.2: Przeprowadzenie rekrutacji serwisantów

Cel Sprintu 2.3:Rozpoczęcie lokalnej akcji marketingowej

Każdy Cel Sprintu jest określany i omawiany przez Scrum Team podczas Sprint Planningu, który szczegółowo omawiamy w tym artykule. Wydarzenie Sprint Planningu nie może zostać zakończone bez określenia Celu kolejnego Sprintu.

Definicja Ukończenia

Definicja Ukończenia jest kolejnym szczegółowym zobowiązania Scrum Team. W przeciwieństwie do Celów Produktu i Sprintu, ma ona charakter formalny.

Zwykle składa się z listy kryteriów jakościowych, które musi spełnić Produkt, aby Przyrost został uznany za gotowy. Dzięki Definicji Ukończenia członkowie Scrum Team oraz każdy z Interesariuszy może łatwo przekonać się, jakie zmiany i ulepszenia pojawiły się w Produkcie dzięki danemu Przyrostowi.

W odniesieniu do Celu Sprintu 1.1: Przeprowadzenie badania rynku magów pod kątem zapotrzebowania na akcesoria magiczne, kryterium Przyrostu może być: Opracowanie wyników badań magów aktywnych na forum magicznym. Definicja ukończenia tego przyrostu mogłyby brzmieć następująco:

Definicja Ukończenia Przyrostu 1.1:

 • Każdy z magów udzielił wyczerpujących odpowiedzi na pytania
 • Co najmniej 80% magów jest czynnych zawodowo
 • Rezultaty badań zostały wprowadzone do bazy danych magicznej kuli

Definicja ukończenia może także odnosić się do standardów jakościowych określanych przez organizację. Wtedy nie jest ona swobodnie ustalana przez zobowiązania Scrum Team. Jej minimalne wymagania wyznaczają zewnętrzne wymagania organizacji.

Definicja Ukończenia różni się jednak od kryteriów akceptacji, o których pisaliśmy w tekście poświęconym User Stories. Odnosząc się do przykładu Definicji Ukończenia 1.1, kryteria akceptacji można by sformułować następująco:

Kryterium Akceptacji 1.1:

 • Oszacowanie odsetka magów, którzy będą skłonni korzystać ze sklepu internetowego
 • Określenie, jakie akcesoria cieszą się wśród nich największym zainteresowaniem
 • Określenie jakim budżetem dysponują potencjalni klienci

Kryterium akceptacji odnosi się zatem do realizacji zadania, tak jak jest ono postrzegane przez Klienta.

Podsumowanie

Zobowiązania Scrum Team to Cel Produktu, Cel Sprintu oraz Definicja Ukończenia. Dzięki nim Scrum Team może zachować skupienie pracując nad szczegółowymi zadaniami. Pozwalają one odpowiedzieć na pytanie, jakie kluczowe osiągnięcie będzie rezultatem bieżących prac z perspektywy Backlogu Produktu, Backlogu Sprintu oraz Przyrostu.

Wiesz już czym są zobowiązania Scrum Team, przeczytaj kolejny wpis: Co to jest wykres spalania?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Scrum Guide | 29. Cel Produktu, Cel Sprintu i Definicja Ukończenia, czyli zobowiązania Scrum Team caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Przewodnik Scrum:

 1. Słowniczek podstawowych terminów Scrum
 2. Czym jest Scrum?
 3. Wartości Scruma
 4. Jak wdrożyć Scrum w swojej firmie?
 5. Scrum Team - czym jest i jak działa?
 6. Kim jest Product Owner?
 7. Kim jest Scrum Master?
 8. Najczęstsze błędy popełniane przez Product Ownera
 9. Cechy dobrego Scrum Mastera
 10. Najczęstsze błędy popełnianie przez Scrum Mastera
 11. Współpraca Scrum Mastera z Product Ownerem
 12. Jakie statystyki i metryki powinien śledzić Scrum Master?
 13. Zespół Developerski w Scrumie
 14. Najczęstsze błędy popełniane przez Developerów
 15. Artefakty Scruma
 16. Skalowanie Scruma
 17. Co to jest Backlog Sprintu?
 18. Co to jest Backlog Produktu?
 19. Czym są User Stories?
 20. INVEST, czyli jak stworzyć dobre User Story
 21. Najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu User Story
 22. Kryteria Akceptacji User Story
 23. Estymacja i Story Points w Scrum
 24. Jak działa Planning Poker?
 25. Team Estimation Game jako alternatywa dla Planning Pokera
 26. Czym jest Przyrost w Scrum?
 27. Czym jest Sprint w Scrum?
 28. Wydarzenia w Scrum
 29. Cel Produktu, Cel Sprintu i Definicja Ukończenia, czyli zobowiązania Scrum Team
 30. Co to jest wykres spalania (Burndown Chart)?
 31. Jak tworzyć i jak interpretować wykres spalania?
 32. Zalety i wady wykresu spalania
 33. Tablice Kanban w Scrum i Scrumban
 34. Prędkość Zespołu Deweloperskiego
 35. Daily Scrum
 36. Sprint Planning
 37. Sprint Review
 38. Co to jest Retrospekcja Sprintu?
 39. Częste błędy w czasie Retrospekcji
 40. Jak przeprowadzić pielęgnację backlogu produktu?
 41. Gdzie zdobyć wiedzę i doświadczenie w Scrum?