Product Owner stawia przed Zespołem Developerskim jasno określony Cel Produktu i wymaga postępów w jego realizacji. Scrum Master dba o jakość procesu jego powstawania: o dobrą atmosferę towarzyszącą pracy Zespołu, motywację i usuwanie przeszkód. Product Owner i Scrum Master nie są jednak dwoma niezależnymi od siebie siłami działającymi na Zespół Deweloperski.

Współpraca Scrum Mastera z Product Ownerem – omówione zagadnienia:

 1. Praca Scrum Mastera z Product Ownerem
 2. Wspomaganie skutecznej komunikacji z Developerami
 3. Wiedza wynikająca z doświadczenia
 4. Wprowadzanie Interesariuszy w Scrum
 5. Podsumowanie
cooperation between Product Owner and Scrum Master

Praca Scrum Mastera z Product Ownerem

Choć sposoby działania każdego z nich są bardzo różne, ich interesy są zbieżne: chodzi przede wszystkim o efektywne działanie Scrum Team. Dlatego tak ważne są wzajemne relacje oraz ich efektywna współpraca.

Większość zadań Product Ownera i Scrum Mastera – o których pisaliśmy szerzej w osobnych artykułach – koncentruje się wokół ich obowiązków związanych z pracą Zespołu Developerów. Jednak do obowiązków i zadań SM należy również wspieranie pracy PO.

Wspomaganie skutecznej komunikacji z Developerami

Skuteczna komunikacja Product Ownera z Zespołem Developerskim wymaga co najmniej dwóch mocnych podstaw: zrozumiałości i odpowiedniej siły oddziaływania. Scrum Master pomaga Product Ownerowi w ich wzmacnianiu.

Zrozumiałość Backlogu Produktu

Jednym z podstawowych sposobów, w jakie Scrum Master pomaga Product Ownerowi jest upewnienie się, że formułowane przez niego komunikaty są zrozumiałe dla Zespołu Developerskiego. Przegląda on wpisy w Backlogu Produktu i zadaje dodatkowe pytania, które pozwolą poprawić ich zrozumiałość. Zwraca uwagę przede wszystkim na:

 • jasność wpisów– po to, żeby Deweloperzy dokładnie wiedzieli, w jakim celu rozwijają daną funkcjonalność
 • zwięzłość wpisów– po to, żeby opisy planowanych funkcjonalności zawierały tylko niezbędne informacje i zapoznanie się z nimi zajmowało jak najmniej czasu

W ten sposób Scrum Master zapobiega pojawieniu się rozbieżności pomiędzy Celem Produktu, takim, jakim wyobraża go sobie Product Owner, a tym, jak zrozumieli swoje zadanie członkowie Zespołu Developerskiego.

Siła oddziaływania Product Ownera

Scrum Master pomaga Product Ownerowi wzmacniać skuteczność przekazu i charyzmę. Pełni bowiem rolę coucha, z którym Product Owner może omówić problematyczne kwestie dotyczące Produktu i jego realizacji. Dlatego tak ważne są indywidualne spotkania, podczas których odbywają się pomiędzy nimi dyskusje. To dzięki nim Product Owner może doprecyzować wizję produktu oraz odpowiedzieć na pytania ze strony Scrum Mastera jeszcze zanim przedstawi wizję zespołowi.

SM, udzielając informacji zwrotnej sprawia, że przekaz Product Ownera podczas spotkania z zespołem staje się mocniejszy i jaśniejszy. To niezbędne przygotowanie pomaga Product Ownerowi coraz lepiej komunikować Cel Produktu podczas Wydarzeń Scruma, które opisujemy w osobnym artykule.

Wiedza wynikająca z doświadczenia

Scrum Master pomaga także Product Ownerowi w realistycznym planowaniu zadań przewidzianych dla Zespołu Developerów. Może się bowiem zdarzyć, że świetnie przygotowany Backlog Produktu nie będzie przystawał do sposobu działania organizacji, w której realizowany ma być Cel Produktu.

Będzie zatem wspierał Product Ownera swoją wiedzą wynikającą z doświadczenia. Czerpie ją z obserwacji niepowodzeń i trudności, które pojawiły się przy realizacji poprzednich projektów. Dzięki wiedzy empirycznej Scrum Master może przewidzieć trudności w wykonaniu zadań i realizacji Celu Produktu, które wynikają ze specyfiki organizacji, Zespołu albo jego specjalizacji.

Wprowadzanie Interesariuszy w Scrum

Na codzień Scrum Master współpracuje głównie z Zespołem Developerskim. A czasem także z działem HR – szczególnie podczas budowania Zespołu oraz w tych rzadkich momentach, kiedy wymaga on rozbudowy lub zmiany. Codzienne obowiązki SMa zwykle nie obejmują więc współpracy z Interesariuszami – te należą bowiem do zadań Product Ownera.

Wyjątek dotyczy momentu rozpoczęcia współpracy z Interesariuszami, którzy nie są zaznajomieni z zasadami działania i rolami w Scrum. Wtedy właśnie Scrum Master współpracuje z Product Ownerem podczas spotkań ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w powstanie Produktu. Wyjaśnia kto jest kim w Scrum Team, o czym pisaliśmy w osobnym artykule. Pomaga również Product Ownerowi we wdrożeniu dobrych praktyk komunikacyjnych. Należą do nich na przykład aktywna obecność Interesariuszy podczas Sprint Review czy tworzenie dobrych User Stories, którym to zagadnieniom poświęciliśmy osobne wpisy.

Podsumowanie

Efektywny Scrum Master pozwala Product Ownerowi na skupienie się na swojej pracy: na dbaniu o maksymalizację biznesowej wartości tworzonego produktu. Pomaga także w prowadzeniu efektywnej komunikacji dzięki indywidualnemu coachingowi oraz dyskusjom o kształcie Backlogu Produktu. Wspomaga go płynącą z doświadczenia wiedzą dotyczącą pracy z konkretnym Zespołem i organizacją. A także – jeśli to potrzebne – wspomaga Product Ownera wprowadzając Interesariuszy w sposób działania Scrum.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Scrum Guide | 12. Współpraca Scrum Mastera z Product Ownerem caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Przewodnik Scrum:

 1. Słowniczek podstawowych terminów Scrum
 2. Czym jest Scrum?
 3. Wartości Scruma
 4. Jak wdrożyć Scrum w swojej firmie?
 5. Scrum Team - czym jest i jak działa?
 6. Kim jest Product Owner?
 7. Kim jest Scrum Master?
 8. Najczęstsze błędy popełniane przez Product Ownera
 9. Cechy dobrego Scrum Mastera
 10. Najczęstsze błędy popełnianie przez Scrum Mastera
 11. Współpraca Scrum Mastera z Product Ownerem
 12. Jakie statystyki i metryki powinien śledzić Scrum Master?
 13. Zespół Developerski w Scrumie
 14. Najczęstsze błędy popełniane przez Developerów
 15. Artefakty Scruma
 16. Skalowanie Scruma
 17. Co to jest Backlog Sprintu?
 18. Co to jest Backlog Produktu?
 19. Czym są User Stories?
 20. INVEST, czyli jak stworzyć dobre User Story
 21. Najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu User Story
 22. Kryteria Akceptacji User Story
 23. Estymacja i Story Points w Scrum
 24. Jak działa Planning Poker?
 25. Team Estimation Game jako alternatywa dla Planning Pokera
 26. Czym jest Przyrost w Scrum?
 27. Czym jest Sprint w Scrum?
 28. Wydarzenia w Scrum
 29. Cel Produktu, Cel Sprintu i Definicja Ukończenia, czyli zobowiązania Scrum Team
 30. Co to jest wykres spalania (Burndown Chart)?
 31. Jak tworzyć i jak interpretować wykres spalania?
 32. Zalety i wady wykresu spalania
 33. Tablice Kanban w Scrum i Scrumban
 34. Prędkość Zespołu Deweloperskiego
 35. Daily Scrum
 36. Sprint Planning
 37. Sprint Review
 38. Co to jest Retrospekcja Sprintu?
 39. Częste błędy w czasie Retrospekcji
 40. Jak przeprowadzić pielęgnację backlogu produktu?
 41. Gdzie zdobyć wiedzę i doświadczenie w Scrum?