Dobry Scrum Master – czyli jaki Scrum Master? Na pewno taki, który pomaga zespołowi działać w najlepszy możliwy sposób. Osiąga to przede wszystkim maksymalizując wewnętrzny potencjał zespołu. Oraz usuwając przeszkody stojące na drodze do sprawnej realizacji Przyrostu. Potrzebne są do tego odpowiednie spojrzenie, podejście do problemów napotykanych przez zespół i miękkie umiejętności.

Cechy Scrum Mastera – omówione zagadnienia:

 1. Organizacja i koordynacja
 2. Przewodnik, nie kierownik
 3. Perswazja zamiast nakazu
 4. Perspektywa z lotu ptaka
 5. Podsumowanie
Characteristics of a good Scrum Master

Organizacja i koordynacja

Idealny Scrum Master to osoba, która posiadła umiejętność świetnej organizacji pracy. Dzięki temu będzie on efektywnie i na bieżąco porządkować Product Backlog – jeden z artefaktów Scruma, które opisaliśmy tutaj.

Jednak umiejętności organizacyjne wykorzystywane są przede wszystkim do koordynacji pracy wykonywanej przez innych. Dlatego też warto, by równie sprawnie radził sobie z organizacją wydarzeń Scruma, o których piszemy szczegółowo w osobnym artykule, jak z ich moderacją. Do jego zadań należy też uzupełnianie brakujących informacji i odpowiadanie na pytania Developerów. Oraz ułatwianie członkom zespołu dostępu do szkoleń i narzędzi.

Jak pisaliśmy w poprzednim artykule, zajmuje się on przede wszystkim pracą z ludźmi. Zarządza on zespołem zapewniając jego sprawne działanie. Dzięki niemu każdy z członków Scrum Team wie, jaka jest jego rola i zakres odpowiedzialności w zespole. Innymi słowy – każdy wie, co ma robić i w jakim celu.

Przewodnik, nie kierownik

Scrum Master to specyficzna rola lidera. To rola przewodnika, który zamiast stawiać się ponad innymi, pomaga im w wykonywaniu zadań wskazując sposoby na zwiększenie produktywności i ulepszenie współpracy. Innymi słowy, dobry przywódca nie forsuje swojego zdania. Nie szuka też rozwiązań dotyczących tworzonego przez zespół Produktu. Koncentruje się zupełnie na sposobie, w jaki pracuje zespół. Dzięki temu pomaga innym w efektywnym poszukiwaniu rozwiązań i podpowiada, w jaki sposób współpracować.

Dlatego tak ważna jest dla niego umiejętność zadawania pytań. Pytań, które nie są tradycyjnie kojarzone z rolą osoby zarządzającej. Czyli, zamiast sprawdzać zadania i pytać – czy zostały wykonane prawidłowo i na czas? I dlaczego nie? Scrum Master pyta:

 • Jak mogę ci pomóc?
 • Co mogłoby pomóc zespołowi zrobić postępy w tym projekcie?
 • Czy coś nam nie umknęło?
 • Czy omówiliśmy już wszystkie problemy?
 • Co jeszcze może się nie udać?
 • Jak dużo czasu na to potrzeba?
 • Czy będziemy kontynuować to podejście w następnej iteracji?

Zadawanie pytań to jednak nie wszystko. Równie kluczowe będą tutaj umiejętności słuchania i korzystania z wiedzy, spostrzeżeń i pomocy udzielanej przez zespół.

Perswazja zamiast nakazu

Podstawą mocnej pozycji Scrum Mastera w Scrum Team jest równe traktowanie wszystkich członków zespołu. Bardzo ważne jest to, żeby każdy członek Zespołu Developerskiego czuł, że jego wkład w pracę zespołu jest doceniany. Upewnienie się, że tak jest należy do kluczowych obowiązków Scrum Mastera.

Kolejnym krokiem jest wzmacnianie samodzielności członków zespołu dzięki wspieraniu ich rozwoju zawodowego i osobistego. Zespół Developerski złożony z równych i pewnych swych umiejętności jednostek będzie dążył do samodzielnego rozwiązywania problemów.

Oznacza to jednak sposób zarządzania znacznie trudniejszy od tradycyjnego. Scrum Master powinien bowiem stawiać na dialog i dyskusję ponad forsowaniem własnego stanowiska, a naprowadzanie i stawianie pytań nad szukaniem rozwiązań za Developerów. Wymaga to oczywiście olbrzymiej cierpliwości. Ale także zdecydowania. Nie chodzi bowiem o to, żeby sporne kwestie pozostawały nierozstrzygnięte.

Dlatego właśnie Scrum Master musi opanować umiejętność wywierania wpływu na zespół. Wymaga to dużej inteligencji emocjonalnej. Zwykle nie pracuje on bowiem na stanowisku, które czyniłoby go w tradycyjnym sensie przełożonym Zespołu Developerskiego.

Perspektywa z lotu ptaka

Scrum Master działa właśnie wewnątrz zespołu, a nie spogląda na jego pracę „z góry”. Nie dotyczy to jednak wszystkich sytuacji. Dzięki temu, że Scrum Master nie jest bezpośrednio zaangażowany w tworzenie produktu, może dostrzec prawidłowości i zależności niewidoczne dla członków Zespołu Developerskiego.

Odmienność tej perspektywy sprzyja także motywowaniu innych. Pozwala bowiem wytyczyć horyzonty dla rozwoju i konsekwentnie wspierać członków Zespołu Developerskiego w dążeniu do nich.

Umiejętność spojrzenia na pracę zespołu „z lotu ptaka” sprawi, że zamiast wciąż pomagać Developerom w poprawianiu pojedynczych, powtarzających się błędów, Scrum Master może zaproponować systemową zmianę podejścia. Podtrzymywaniu nowej wizji sprzyja także energetyczność – kolejna cecha dobrego Scrum Mastera, który potrafi dodawać zespołowi energii.

Podsumowanie

W dzisiejszym artykule opisaliśmy najważniejsze cechy dobrego Scrum Mastera:

 • świetna organizacja pracy swojej i innych
 • umiejętność zadawania pytań oraz korzystania z wiedzy innych
 • zarządzanie przez wywieranie wpływu
 • umiejętność zdystansowania się

Nie jest to oczywiście lista wyczerpująca. Lista umiejętności Scrum Mastera jest bowiem długa i zbliżona do tej, którą można by przedstawić w przypadku menadżera projektu.

Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, dobre umiejętności perswazyjne czy zdolności w zakresie pracy zespołowej to podstawy, na których nadbudowują się szczegółowe umiejętności Scrum Mastera.

O najczęstszych błędach Scrum Mastera przeczytasz w naszym kolejnym wpisie.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Scrum Guide | 9. Cechy dobrego Scrum Mastera caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Przewodnik Scrum:

 1. Słowniczek podstawowych terminów Scrum
 2. Czym jest Scrum?
 3. Wartości Scruma
 4. Jak wdrożyć Scrum w swojej firmie?
 5. Scrum Team - czym jest i jak działa?
 6. Kim jest Product Owner?
 7. Kim jest Scrum Master?
 8. Najczęstsze błędy popełniane przez Product Ownera
 9. Cechy dobrego Scrum Mastera
 10. Najczęstsze błędy popełnianie przez Scrum Mastera
 11. Współpraca Scrum Mastera z Product Ownerem
 12. Jakie statystyki i metryki powinien śledzić Scrum Master?
 13. Zespół Developerski w Scrumie
 14. Najczęstsze błędy popełniane przez Developerów
 15. Artefakty Scruma
 16. Skalowanie Scruma
 17. Co to jest Backlog Sprintu?
 18. Co to jest Backlog Produktu?
 19. Czym są User Stories?
 20. INVEST, czyli jak stworzyć dobre User Story
 21. Najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu User Story
 22. Kryteria Akceptacji User Story
 23. Estymacja i Story Points w Scrum
 24. Jak działa Planning Poker?
 25. Team Estimation Game jako alternatywa dla Planning Pokera
 26. Czym jest Przyrost w Scrum?
 27. Czym jest Sprint w Scrum?
 28. Wydarzenia w Scrum
 29. Cel Produktu, Cel Sprintu i Definicja Ukończenia, czyli zobowiązania Scrum Team
 30. Co to jest wykres spalania (Burndown Chart)?
 31. Jak tworzyć i jak interpretować wykres spalania?
 32. Zalety i wady wykresu spalania
 33. Tablice Kanban w Scrum i Scrumban
 34. Prędkość Zespołu Deweloperskiego
 35. Daily Scrum
 36. Sprint Planning
 37. Sprint Review
 38. Co to jest Retrospekcja Sprintu?
 39. Częste błędy w czasie Retrospekcji
 40. Jak przeprowadzić pielęgnację backlogu produktu?
 41. Gdzie zdobyć wiedzę i doświadczenie w Scrum?