Scrum służy do optymalizacji pracy zespołowej. Nie tylko odpowiada na pytanie, jak powinna być zorganizowana praca członków Scrum Team. Określa również, w jaki sposób powinni oni podchodzić do pracy i do siebie nawzajem. Odpowiedź na to drugie pytanie daje zestaw wartości Scruma, którym poświęciliśmy dzisiejszy artykuł.

Wartości Scruma – omówione zagadnienia:

 1. Wartości Scruma
 2. Zaangażowanie
 3. Skupienie
 4. Otwartość
 5. Szacunek
 6. Odwaga
 7. Podsumowanie
Scrum Values

Wartości Scruma

Wartości Scruma nie zawsze były obecne w oficjalnym Przewodniku po Scrumie. Zostały one dodane na prośbę użytkowników do wydania opublikowanego w 2016 roku. W dzisiejszym artykule opiszemy po kolei wartości Scruma, czyli:

 • Zaangażowanie
 • Skupienie
 • Otwartość
 • Szacunek,oraz
 • Odwagę

Aktualizacja Przewodnika po Scrumie przebiegła zgodnie z zasadą empiryzmu. Czyli została przeprowadzona na podstawie doświadczeń zespołów wdrażających Scruma. Wynikało z nich bowiem, że nawet ścisłe przestrzeganie organizacji pracy w Scrumie nie zawsze wywoływało pozytywne zmiany w funkcjonowaniu zespołów. Wprowadzenie wartości Scruma miało zaś na celu jasne określenie właściwego podejścia sprzyjającego realizacji zasad Scruma.

Zaangażowanie

Pierwszą wartością, która leży u podstaw właściwego wdrożenia Scruma jest zaangażowanie w pracę. Zespołowi Developerskiemu działającemu według zasad Scruma musi zależeć na realizacji Celu Sprintu oraz Celu Produktu, o których piszemy obszerniej w osobnym artykule.

Jednak jeszcze ważniejsza jest troska o zaangażowanie każdego Developera z osobna. Zapewnia ono nie tylko aktywne dążenie do rozwiązywania problemów pojawiających się podczas wypełniania codziennych obowiązków. Obejmuje również chęć udzielania wsparcia innym członkom Zespołu Developerskiego, kiedy tego potrzebują.

Skupienie

Jeśli każdy z Developerów z pełnym zaangażowaniem koncentruje się na zadaniach cząstkowych, łatwo może stracić z oczu główny Cel Produktu, a nawet Cel Sprintu, o których szczegółowo piszemy tutaj. W rezultacie Przyrost wytworzony w danym Sprincie okaże się niekompletny. Dlatego skupienie na Celu Sprintu jest niezmiernie istotne z punktu widzenia pracy zespołowej.

Dzięki skupieniu zyskuje na jakości nie tylko poziom zadań wykonywanych przez poszczególnych Developerów. Także ich rezultaty łączą się w jedną całość realizującą Cel Sprintu. A tym samym zostaje zrealizowana wartość biznesowa: powstała funkcjonalność Produktu, która miała zostać wypracowana w tym przebiegu pracy Scrum Team.

Otwartość

Podejście zwinne różni się od tradycyjnego przede wszystkim otwartością na zmiany. Dlatego właśnie znalazła się ona wśród głównych wartości Scrum. Zarówno Scrum Team jak i Interesariusze zyskują pielęgnując wartość otwartości w odniesieniu do wykonywanej pracy.

Zmienność, o której mowa dotyczyć może wielu obszarów projektu, na przykład:

 • zmniejszenia zakresu projektu
 • redefinicji funkcjonalności Produktu
 • reorganizacji zadań wykonywanych przez Scrum Team w celu optymalizacji efektywności

Zmiany mogą wynikać z decyzji Interesariuszy, ograniczeń biznesowych bądź technicznych. Otwartość w obliczu zmiany jest wspierana przez przejrzystość będącą jednym z filarów empiryzmu w Scrumie. Dzięki przejrzystości członkowie Scrum Team oraz Interesariusze wiedzą, z czego wynika i do czego ma prowadzić wprowadzana zmiana.

Szacunek

Członkowie Scrum Team są niezależnymi, równymi sobie jednostkami. Wszyscy Developerzy, Scrum Master i Product Owner są profesjonalistami, którzy traktują się nawzajem z należnym sobie szacunkiem.

W Scrum Team nie powinno być miejsca na hierarchię, jak pisaliśmy w osobnym artykule.

Szacunek służy również zapewnieniu psychologicznego bezpieczeństwa. Dotyczy to szczególnie członków Zespołu Developerskiego. Dzięki wzajemnym okazywaniu sobie szacunku mogą oni swobodnie eksperymentować i nie bać się popełniania błędów, które są niezbędną częścią procesu innowacji i prowadzą do poprawy efektywności Scrum Team.

Odwaga

Odwaga w rozwiązywaniu problemów jest – obok szacunku – niezbędnym warunkiem udanego eksperymentowania. Sprawia również, że w obliczu trudnych zadań Scrum Team podejmuje i ponawia próby ich rozwiązania, aż do otrzymania satysfakcjonującego rezultatu.

Odważne proponowanie rozwiązań biznesowych, technicznych i interpersonalnych pozwala wykorzystać potencjał innowacji tkwiący w Scrumie. Odwaga jest także fundamentem samozarządzania Scrum Team, który bierze pełną odpowiedzialność za konsekwencje decyzji podejmowanych przez osoby należące do zespołu.

Podsumowanie

U podstaw Scruma leży pięć wartości: odwaga, szacunek, otwartość, skupienie i zaangażowanie. Wszystkie one określają ważne obszary podejścia do pracy zespołowej. Niemniej ważna jest ich obecność w indywidualnym nastawieniu osób należących do Scrum Team. Pielęgnowanie wartości Scruma przyczynia się do optymalizacji pracy zespołowej oraz poprawy satysfakcji członków zespołu z wykonywanych zadań.

Przeczytaj kolejny wpis z tej serii: Jak wdrożyć Scrum w swojej firmie?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Scrum Guide | 3. Wartości Scruma caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Przewodnik Scrum:

 1. Słowniczek podstawowych terminów Scrum
 2. Czym jest Scrum?
 3. Wartości Scruma
 4. Jak wdrożyć Scrum w swojej firmie?
 5. Scrum Team - czym jest i jak działa?
 6. Kim jest Product Owner?
 7. Kim jest Scrum Master?
 8. Najczęstsze błędy popełniane przez Product Ownera
 9. Cechy dobrego Scrum Mastera
 10. Najczęstsze błędy popełnianie przez Scrum Mastera
 11. Współpraca Scrum Mastera z Product Ownerem
 12. Jakie statystyki i metryki powinien śledzić Scrum Master?
 13. Zespół Developerski w Scrumie
 14. Najczęstsze błędy popełniane przez Developerów
 15. Artefakty Scruma
 16. Skalowanie Scruma
 17. Co to jest Backlog Sprintu?
 18. Co to jest Backlog Produktu?
 19. Czym są User Stories?
 20. INVEST, czyli jak stworzyć dobre User Story
 21. Najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu User Story
 22. Kryteria Akceptacji User Story
 23. Estymacja i Story Points w Scrum
 24. Jak działa Planning Poker?
 25. Team Estimation Game jako alternatywa dla Planning Pokera
 26. Czym jest Przyrost w Scrum?
 27. Czym jest Sprint w Scrum?
 28. Wydarzenia w Scrum
 29. Cel Produktu, Cel Sprintu i Definicja Ukończenia, czyli zobowiązania Scrum Team
 30. Co to jest wykres spalania (Burndown Chart)?
 31. Jak tworzyć i jak interpretować wykres spalania?
 32. Zalety i wady wykresu spalania
 33. Tablice Kanban w Scrum i Scrumban
 34. Prędkość Zespołu Deweloperskiego
 35. Daily Scrum
 36. Sprint Planning
 37. Sprint Review
 38. Co to jest Retrospekcja Sprintu?
 39. Częste błędy w czasie Retrospekcji
 40. Jak przeprowadzić pielęgnację backlogu produktu?
 41. Gdzie zdobyć wiedzę i doświadczenie w Scrum?