Scrum służy do optymalizacji pracy zespołowej. Nie tylko odpowiada na pytanie, jak powinna być zorganizowana praca członków Scrum Team. Określa również, w jaki sposób powinni oni podchodzić do pracy i do siebie nawzajem. Odpowiedź na to drugie pytanie daje zestaw wartości Scruma, którym poświęciliśmy dzisiejszy artykuł.

Wartości Scruma – omówione zagadnienia:

 1. Wartości Scruma
 2. Zaangażowanie
 3. Skupienie
 4. Otwartość
 5. Szacunek
 6. Odwaga
 7. Podsumowanie
Scrum Values

Wartości Scruma

Wartości Scruma nie zawsze były obecne w oficjalnym Przewodniku po Scrumie. Zostały one dodane na prośbę użytkowników do wydania opublikowanego w 2016 roku. W dzisiejszym artykule opiszemy po kolei wartości Scruma, czyli:

 • Zaangażowanie
 • Skupienie
 • Otwartość
 • Szacunek,oraz
 • Odwagę

Aktualizacja Przewodnika po Scrumie przebiegła zgodnie z zasadą empiryzmu. Czyli została przeprowadzona na podstawie doświadczeń zespołów wdrażających Scruma. Wynikało z nich bowiem, że nawet ścisłe przestrzeganie organizacji pracy w Scrumie nie zawsze wywoływało pozytywne zmiany w funkcjonowaniu zespołów. Wprowadzenie wartości Scruma miało zaś na celu jasne określenie właściwego podejścia sprzyjającego realizacji zasad Scruma.

Zaangażowanie

Pierwszą wartością, która leży u podstaw właściwego wdrożenia Scruma jest zaangażowanie w pracę. Zespołowi Developerskiemu działającemu według zasad Scruma musi zależeć na realizacji Celu Sprintu oraz Celu Produktu, o których piszemy obszerniej w osobnym artykule.

Jednak jeszcze ważniejsza jest troska o zaangażowanie każdego Developera z osobna. Zapewnia ono nie tylko aktywne dążenie do rozwiązywania problemów pojawiających się podczas wypełniania codziennych obowiązków. Obejmuje również chęć udzielania wsparcia innym członkom Zespołu Developerskiego, kiedy tego potrzebują.

Skupienie

Jeśli każdy z Developerów z pełnym zaangażowaniem koncentruje się na zadaniach cząstkowych, łatwo może stracić z oczu główny Cel Produktu, a nawet Cel Sprintu, o których szczegółowo piszemy tutaj. W rezultacie Przyrost wytworzony w danym Sprincie okaże się niekompletny. Dlatego skupienie na Celu Sprintu jest niezmiernie istotne z punktu widzenia pracy zespołowej.

Dzięki skupieniu zyskuje na jakości nie tylko poziom zadań wykonywanych przez poszczególnych Developerów. Także ich rezultaty łączą się w jedną całość realizującą Cel Sprintu. A tym samym zostaje zrealizowana wartość biznesowa: powstała funkcjonalność Produktu, która miała zostać wypracowana w tym przebiegu pracy Scrum Team.

Otwartość

Podejście zwinne różni się od tradycyjnego przede wszystkim otwartością na zmiany. Dlatego właśnie znalazła się ona wśród głównych wartości Scrum. Zarówno Scrum Team jak i Interesariusze zyskują pielęgnując wartość otwartości w odniesieniu do wykonywanej pracy.

Zmienność, o której mowa dotyczyć może wielu obszarów projektu, na przykład:

 • zmniejszenia zakresu projektu
 • redefinicji funkcjonalności Produktu
 • reorganizacji zadań wykonywanych przez Scrum Team w celu optymalizacji efektywności

Zmiany mogą wynikać z decyzji Interesariuszy, ograniczeń biznesowych bądź technicznych. Otwartość w obliczu zmiany jest wspierana przez przejrzystość będącą jednym z filarów empiryzmu w Scrumie. Dzięki przejrzystości członkowie Scrum Team oraz Interesariusze wiedzą, z czego wynika i do czego ma prowadzić wprowadzana zmiana.

Szacunek

Członkowie Scrum Team są niezależnymi, równymi sobie jednostkami. Wszyscy Developerzy, Scrum Master i Product Owner są profesjonalistami, którzy traktują się nawzajem z należnym sobie szacunkiem.

W Scrum Team nie powinno być miejsca na hierarchię, jak pisaliśmy w osobnym artykule.

Szacunek służy również zapewnieniu psychologicznego bezpieczeństwa. Dotyczy to szczególnie członków Zespołu Developerskiego. Dzięki wzajemnym okazywaniu sobie szacunku mogą oni swobodnie eksperymentować i nie bać się popełniania błędów, które są niezbędną częścią procesu innowacji i prowadzą do poprawy efektywności Scrum Team.

Odwaga

Odwaga w rozwiązywaniu problemów jest – obok szacunku – niezbędnym warunkiem udanego eksperymentowania. Sprawia również, że w obliczu trudnych zadań Scrum Team podejmuje i ponawia próby ich rozwiązania, aż do otrzymania satysfakcjonującego rezultatu.

Odważne proponowanie rozwiązań biznesowych, technicznych i interpersonalnych pozwala wykorzystać potencjał innowacji tkwiący w Scrumie. Odwaga jest także fundamentem samozarządzania Scrum Team, który bierze pełną odpowiedzialność za konsekwencje decyzji podejmowanych przez osoby należące do zespołu.

Podsumowanie

U podstaw Scruma leży pięć wartości: odwaga, szacunek, otwartość, skupienie i zaangażowanie. Wszystkie one określają ważne obszary podejścia do pracy zespołowej. Niemniej ważna jest ich obecność w indywidualnym nastawieniu osób należących do Scrum Team. Pielęgnowanie wartości Scruma przyczynia się do optymalizacji pracy zespołowej oraz poprawy satysfakcji członków zespołu z wykonywanych zadań.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Scrum Guide | 3. Wartości Scruma caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.