W dzisiejszym artykule skoncentrujemy się na Artefaktach Scruma. Wyjaśnimy kolejno, czym jest Product Backlog, Sprint Backlog i Przyrost (Increment). Odpowiemy także na pytanie, do czego używają ich członkowie Scrum Team oraz Interesariusze.

Artefakty Scruma – omówione zagadnienia:

 1. Czym są Artefakty Scruma?
 2. Product Backlog
 3. Sprint Backlog
 4. Przyrost
 5. Podsumowanie

Czym są Artefakty Scruma?

Dla skutecznej organizacji pracy Scrum Team kluczowe są trzy Artefakty Scruma. Są to dwa Backlogi, czyli listy zadań oraz Przyrost, czyli potencjalnie gotowa do wydania wersja Produktu ulepszona w danym Sprincie.

Są one zbiorczo nazywane Artefaktami, ponieważ są tworzone w jednym celu. Mianowicie po to, aby maksymalizować przejrzystość informacji dotyczących pracy nad Produktem.

Dzięki dostępności Artefaktów Scruma, każda osoba należąca do Scrum Team lub Interesariusz może w dowolnym momencie uzyskać jasny obraz sytuacji. Dowie się z nich:

 • jaki Produkt i w jakim Celu jest tworzony
 • jakie zadania zostały zaplanowane do wykonania
 • nad jakimi zadaniami pracuje aktualnie Zespół Developerski
 • jakie zadania zostały już ukończone
 • jak wygląda aktualna wersja działającego Produktu

Backlogi Scruma opisują Produkt zarówno od strony technicznej, jak i biznesowej. Techniczny opis Produktu tworzonego przez Scrum Team zawiera sposób działania Produktu, a także propozycje konkretnych rozwiązań wdrażanych przez Zespół Developerski. Opis biznesowy zawiera natomiast User Stories, które odpowiadają na pytania typu:

 • do czego ma służyć Produkt?
 • jakie funkcje ma pełnić Produkt?
 • jakie oczekiwania Klienta ma spełniać Produkt?

Opisują więc cząstkowe funkcjonalności Produktu z punktu widzenia Klienta.

Każdemu Artefaktowi Scruma poświęcimy osobne wpisy poświęcone odpowiednio Product Backlogowi, Sprint Backlogowi i Przyrostowi.

Scrum artifacts

Product Backlog

Backlog Produktu to lista zadań, nad którymi będzie pracować Scrum Team. Jest wyrażony w języku biznesowym, a jego zakres obejmuje cały czas trwania projektu.

Prowadzenie i dostępność Backlogu Produktu jest kluczowa dla przejrzystości pracy Scrum Team. Dzięki temu dokumentowi Zespół Developerski wie, nad rozwiązaniem jakiego problemu biznesowego pracuje, oraz jakie są priorytety Klienta. Co więcej, Backlog Produktu stanowi drogowskaz, na którym można się wesprzeć w razie przytłoczenia mniejszymi zadaniami zacierającymi obraz całości projektu.

Product Backlog pozwala śledzić postępy Zespołu Developerskiego na drodze do realizacji Celu Produktu. Jest zarządzany przez Product Ownera i powinien być aktualizowany na bieżąco. Tak, aby w każdym momencie dawać jasny obraz pracy, jaka została do wykonania.

Zadania, których czas wykonania jest najbliższy, są w Backlogu Produktu opisane najbardziej szczegółowo. Te z odległym terminem wykonania bądź opcjonalne mają formę ogólnego zarysu.

Sprint Backlog

O Sprint Backlogu możemy pomyśleć analogicznie do Backlogu Produktu. Zmienia się jednak sposób opisywania zadań oraz skala czasowa.

O ile w Backlogu Produktu nacisk położony był na opis zadań z punktu widzenia Interesariuszy i języka biznesu, to Backlog Sprintu jest domeną Developerów. To oni są odpowiedzialni za prowadzenie i aktualizację Backlogu Sprintu. Stanowi on opis pracy Zespołu, dlatego też wyrażony jest w języku technicznym. Opisuje szczegółowe zadania i rozwiązania tak, jak planują ich wykonanie Developerzy.

Sprint Backlog operuje w skali czasowej odpowiadającej trwaniu jednego Sprintu, czyli zwykle od dwóch tygodni do miesiąca. Pozwala śledzić postępy Zespołu Developerskiego na drodze do realizacji Celu Sprintu.

Przyrost

Treść Backlogu Produktu opisuje krok po kroku sposób osiągnięcia Celu Produktu. Zawartość Backlogu Sprintu to opis zadań prowadzących do osiągnięcia Celu Sprintu. Natomiast Przyrost jest sumą cząstkowych funkcjonalności Produktu zrealizowanych w danym Sprincie dodaną do zastanego stanu Produktu.

Każdy nowy Przyrost nabudowuje się na poprzednim. Dlatego wykonana praca powinna zostać dokładnie przetestowana. Testy pozwalają upewnić się, czy nowe rozwiązanie nie koliduje z tymi, które zostały stworzone wcześniej, ani nie zaburza ich działania. Aby praca mogła stać się Przyrostem, musi zostać włączona w istniejący stan Produktu. I dać w rezultacie jego ulepszoną, działającą wersję.

Innymi słowy, Przyrost to zbiór wykonanych w jednym Sprincie zadań, które składają się na nową, działającą wersję Produktu. Zaś jego biznesowe znaczenie opisuje Definicja Ukończenia. Zostaje ona wpisana do Backlogu Produktu podczas Planowania Sprintu.

Podsumowanie

Artefakty Scruma to Backlog Produktu, Backlog Sprintu oraz Przyrost. Zapewniają one wszystkim zainteresowanym osobom dostęp do informacji na temat stanu prac nad Produktem. Artefakty Scruma zawierają Cele i zadania Scrum Team określone z punktu widzenia biznesowego oraz technicznego. A także charakterystykę aktualnej, działającej wersji Produktu, potencjalnie gotowego do wypuszczenia na rynek.

Przeczytaj kolejny wpis z serii: Skalowanie Scruma

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Scrum Guide | 15. Artefakty Scruma caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Przewodnik Scrum:

 1. Słowniczek podstawowych terminów Scrum
 2. Czym jest Scrum?
 3. Wartości Scruma
 4. Jak wdrożyć Scrum w swojej firmie?
 5. Scrum Team - czym jest i jak działa?
 6. Kim jest Product Owner?
 7. Kim jest Scrum Master?
 8. Najczęstsze błędy popełniane przez Product Ownera
 9. Cechy dobrego Scrum Mastera
 10. Najczęstsze błędy popełnianie przez Scrum Mastera
 11. Współpraca Scrum Mastera z Product Ownerem
 12. Jakie statystyki i metryki powinien śledzić Scrum Master?
 13. Zespół Developerski w Scrumie
 14. Najczęstsze błędy popełniane przez Developerów
 15. Artefakty Scruma
 16. Skalowanie Scruma
 17. Co to jest Backlog Sprintu?
 18. Co to jest Backlog Produktu?
 19. Czym są User Stories?
 20. INVEST, czyli jak stworzyć dobre User Story
 21. Najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu User Story
 22. Kryteria Akceptacji User Story
 23. Estymacja i Story Points w Scrum
 24. Jak działa Planning Poker?
 25. Team Estimation Game jako alternatywa dla Planning Pokera
 26. Czym jest Przyrost w Scrum?
 27. Czym jest Sprint w Scrum?
 28. Wydarzenia w Scrum
 29. Cel Produktu, Cel Sprintu i Definicja Ukończenia, czyli zobowiązania Scrum Team
 30. Co to jest wykres spalania (Burndown Chart)?
 31. Jak tworzyć i jak interpretować wykres spalania?
 32. Zalety i wady wykresu spalania
 33. Tablice Kanban w Scrum i Scrumban
 34. Prędkość Zespołu Deweloperskiego
 35. Daily Scrum
 36. Sprint Planning
 37. Sprint Review
 38. Co to jest Retrospekcja Sprintu?
 39. Częste błędy w czasie Retrospekcji
 40. Jak przeprowadzić pielęgnację backlogu produktu?
 41. Gdzie zdobyć wiedzę i doświadczenie w Scrum?