Zdarza się, że złożony z doświadczonych specjalistów Zespół Developerski działa niewystarczająco sprawnie. Po przeanalizowaniu sytuacji często okazuje się, że dzieje się tak z powodu braku wytyczonego celu działania. Żeby zapobiec takim problemom, we frameworku Scrum przewidziano w każdym zespole miejsce dla osoby pełniącej rolę Product Ownera.

Kim jest Product Owner – omówione zagadnienia:

 1. Obowiązki Product Ownera
 2. Głos klienta w Scrum Team
 3. Właściciel Produktu i jego Cel
 4. Strażnik Backlogu
 5. Podsumowanie

Obowiązki Product Ownera

Może dokonywać wpisów w Product Backlogu. Do niego lub do niej należy też ostatnie słowo w razie wątpliwości dotyczących oczekiwań klienta. Podstawowe obowiązki Product Ownera można streścić w kilku punktach. Należą do nich:

 • współpraca z Klientem– prowadzenie regularnych rozmów z klientem, które prowadzą do określania i dookreślania cech Produktu tworzonego przez Scrum Team; celem nadrzędnym jest tutaj stworzenie Produktu jak najlepiej odpowiadającego wymaganiom klienta
 • artykułowanie Celu Produktu– czyli opracowywanie oraz dookreślanie długoterminowego kierunku działań Scrum Team, a także ciągłe upewnianie się, że rozumieją go wszyscy członkowie zespołu
 • stanie na straży Product Backlogu– temu, czym jest Product Backlog poświęcimy osobny wpis; teraz musi nam wystarczyć stwierdzenie, że jest to jeden z Artefactów Scruma zdefiniowany w oficjalnym Przewodniku po Scrumie jako

Ewoluująca, uporządkowana lista tego, co jest konieczne do ulepszenia produktu. To jedyne źródło pracy podejmowanej przez Scrum Team.

Przyjrzyjmy się zatem bliżej tej roli w Scrum Team. Scrum: Who is a Product Owner?

Głos klienta w Scrum Team

Product Owner jest głosem klienta w Scrum Team. Dzięki jego obecności Zespół Developerów może na bieżąco rozwiewać swoje wątpliwości dotyczące wykonania powierzonych mu zadań. Nie musi na własną rękę interpretować często nie do końca jasnych wytycznych pozostawionych przez klienta.

Dlatego Product Owner jest tak ważnym członkiem zespołu. To on podejmuje decyzje dotyczące Produktu, a także priorytetów Zespołu Developerskiego. I zgodnie z nimi tworzy oraz porządkuje wpisy w Backlogu Produktu.

Codzienne zaangażowanie Product Ownera i jego kontakt z Zespołem Developerskim i Scrum Masterem są kluczowe z powodu krótkiego czasu trwania Sprintu, czyli wytwarzania Przyrostu produktu – o czym piszemy w osobnym artykule. Nie ma tutaj czasu na wysyłanie pytań do osoby pracującej w innym środowisku i czekanie na odpowiedź. To przedstawiciel klienta należący do zespołu i realnie w nim obecny.

Product Owner bierze także udział we wszystkich spotkaniach Scrum Team. Dzięki temu jest na bieżąco z postępami w pracach Zespołu Developerskiego. Wie też, z jakimi trudnościami zmagają się jego współpracownicy. W ten sposób może udzielać klientowi wiarygodnych informacji, a także sprawnie organizować pracę zespołu.

Rola Product Ownera sytuuje go na styku otoczenia Scrum Team, czyli środowiska biznesowego, i Developerów. To on organizuje pracę Zespołu Developerów. Decyduje, jakie są kryteria ukończenia pracy nad danym rozwiązaniem. A także zatwierdza moment ich spełnienia.

Właściciel Produktu i jego cel

Product Owner jest odpowiedzialny za jasne postawienie i bieżące doprecyzowywanie Celu Produktu, czyli definiowanie celu działania zespołu. Innymi słowy, do jego obowiązków należy praca koncepcyjna i organizacyjna. Celem tej pierwszej jest praca z User Stories: tworzenie koncepcji produktu i jego funkcjonalności odpowiadającej potrzebom Klienta. Równie duża część obowiązków Product Ownera to praca organizacyjna – porządkowanie i priorytetyzacja zadań w Backlogu Produktu.

Z perspektywy Scrum Team oznacza to dbanie o zrozumiałość horyzontu działań. Celowi Produktu poświęcimy osobny wpis. Dziś natomiast posłużymy się przykładem:

Niech celem Scrum Team będzie stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne służącej do organizowania pracy zespołu.

Zadaniem Product Ownera będzie wyjaśnienie członkom Scrum Team, jakie są kluczowe funkcjonalności aplikacji z punktu widzenia klienta. Na przykład – dodawanie nowych członków zespołu według listy kontaktów czy przełączanie widoku kalendarza zespołowego i osobistego.

Gdy zespół zrozumie już Cel Produktu, do Product Ownera będzie należało:

 • trzymanie właściwego kursu– aby zawsze najbardziej wyeksponowaną funkcjonalnością tworzonej aplikacji była zgodna z Celem Produktu, czyli organizowaniem pracy zespołu
 • wyjaśnianie bardziej szczegółowych kwestii– wspólne z zespołem szukanie, uzgadnianie i doprecyzowanie działania Produktu
 • pilnowanie priorytetów– w myśl zasady „first things first”, zadaniem Product Ownera będzie na przykład zapobieganie rozwijaniu pobocznych albo dodatkowych funkcjonalności aplikacji, drugorzędnych z punktu widzenia klienta

Patrząc z perspektywy Klienta bądź jeszcze szerzej – wszystkich interesariuszy – Product Owner jest przede wszystkim osobą odpowiedzialną za tworzenie produktu. To on bierze udział w rozmowach z osobami z zewnątrz Scrum Team oraz odpowiada głową za dostarczenie klientowi wartościowego produktu.

Strażnik Backlogu

Do codziennych obowiązków Product Ownera należy porządkowanie elementów Product Backlogu. Jest to niekończąca się praca, ponieważ Backlog Produktu zmienia się nieustannie. Zawiera bowiem wszystkie znane kroki prowadzące do realizacji Celu Produktu. Oczywiście są one zaznaczone z różną szczegółowością. Doprecyzowuje zadania zawarte w Backlogu Produktu, a także dzieli je na mniejsze części. Następnie decyduje, które z nich są gotowe do wejścia w etap realizacji.

Z jednej strony praca z Backlogiem Produktu jest więc pracą administracyjną i organizacyjną, wymagającą rozumienia charakteru, możliwości i ograniczeń pracy Zespołu Developerów. A także zewnętrznych, biznesowych uwarunkowań tworzenia Produktu.

Z drugiej strony natomiast zadaniem jest tworzenie Backlogu Produktu zgodnie z potrzebami Scrum Team. Musi on być jasny, dostępny i zrozumiały dla wszystkich członków zespołu. Zaś zadaniem Product Owner jest odpowiadanie na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące produktu, jakie pojawiają się u Scrum Mastera i Developerów. Dzięki niemu cały zespół wie, co już zostało zrobione, co jest w trakcie realizacji i co jeszcze pozostało do zrobienia.

Podsumowanie

Product Owner to bardzo ważna postać w Scrumie. Jest nie tylko osobą nieustannie wskazującą zespołowi cel działań. To także strażnik Backlogu Produktu – jego kompletności i zrozumiałości. Oraz – co może najważniejsze – głos klienta w Scrum Team.

Zadania wykonywane przez Product Ownera nie należą do prostych. Dlatego w następnym wpisie omówimy najczęstsze błędy popełniane przez Product Ownera. I podpowiemy, jak im zaradzić.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Scrum Guide | 6. Kim jest Product Owner? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Przewodnik Scrum:

 1. Słowniczek podstawowych terminów Scrum
 2. Czym jest Scrum?
 3. Wartości Scruma
 4. Jak wdrożyć Scrum w swojej firmie?
 5. Scrum Team - czym jest i jak działa?
 6. Kim jest Product Owner?
 7. Kim jest Scrum Master?
 8. Najczęstsze błędy popełniane przez Product Ownera
 9. Cechy dobrego Scrum Mastera
 10. Najczęstsze błędy popełnianie przez Scrum Mastera
 11. Współpraca Scrum Mastera z Product Ownerem
 12. Jakie statystyki i metryki powinien śledzić Scrum Master?
 13. Zespół Developerski w Scrumie
 14. Najczęstsze błędy popełniane przez Developerów
 15. Artefakty Scruma
 16. Skalowanie Scruma
 17. Co to jest Backlog Sprintu?
 18. Co to jest Backlog Produktu?
 19. Czym są User Stories?
 20. INVEST, czyli jak stworzyć dobre User Story
 21. Najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu User Story
 22. Kryteria Akceptacji User Story
 23. Estymacja i Story Points w Scrum
 24. Jak działa Planning Poker?
 25. Team Estimation Game jako alternatywa dla Planning Pokera
 26. Czym jest Przyrost w Scrum?
 27. Czym jest Sprint w Scrum?
 28. Wydarzenia w Scrum
 29. Cel Produktu, Cel Sprintu i Definicja Ukończenia, czyli zobowiązania Scrum Team
 30. Co to jest wykres spalania (Burndown Chart)?
 31. Jak tworzyć i jak interpretować wykres spalania?
 32. Zalety i wady wykresu spalania
 33. Tablice Kanban w Scrum i Scrumban
 34. Prędkość Zespołu Deweloperskiego
 35. Daily Scrum
 36. Sprint Planning
 37. Sprint Review
 38. Co to jest Retrospekcja Sprintu?
 39. Częste błędy w czasie Retrospekcji
 40. Jak przeprowadzić pielęgnację backlogu produktu?
 41. Gdzie zdobyć wiedzę i doświadczenie w Scrum?