W poprzednich artykułach dotyczących tematyki Scrum, tłumaczyliśmy kto tworzy Scrum Team. Omówiliśmy już postać Product Ownera, dlatego przyszedł dzisiaj czas na przybliżenie sylwetki Scrum Mastera. Jeśli chcesz wiedzieć jakie miejsce zajmuje w teamie, to zachęcamy do czytania.

Scrum Master – omówione zagadnienia:

 1. Scrum Master – czyli kto?
 2. Przywódca służebny
 3. Strażnik Scruma
 4. Podumowanie

Scrum Master – czyli kto?

Jest odpowiedzialny za codzienne funkcjonowanie Zespołu Developerskiego. Jego rola sytuuje się na pograniczu zadań kojarzonych zwykle z rolami lidera oraz coacha. Dlatego jest określany jako przywódca służebny.

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że Scrum Master to tylko dziwna nazwa menadżera projektu. Jest to bowiem osoba, która upewnia się, że członkowie zespołu posiadają wszystkie umiejętności niezbędne do realizacji celu. Prowadzi i podsumowuje spotkania Scrumowe, a także motywuje i wspiera zespół w jego codziennym dążeniu do wypracowania wartościowego Przyrostu. Jest jednak kilka kluczowych różnic pomiędzy menadżerem projektu a Scrum Masterem.

Who is the Scrum Master?

Przywódca służebny

Przede wszystkim od menadżera projektu w tradycyjnie zarządzanych organizacjach oczekuje się, że wycofa się z działania zespołu po sprawdzeniu, że wszystko jest w porządku. Pojawi się znów po umówionym czasie żeby sprawdzić, czy zadania zostały wykonane. Inaczej rzecz się ma ze Scrum Masterem.

Pracuje z zespołem przez cały czas. Tak jak Product Owner, jest on niezastąpionym i zawsze obecnym członkiem Scrum Team. Jego udział w wykonywaniu codziennych prac jest konieczny. To do jego zadań należy bowiem utrzymywanie morale zespołu.

Drugą kwestią mocno odróżniającą tę postać od menadżera projektu jest kwestia rozwiązywania problemów napotkanych podczas zespołowej pracy. W tradycyjnym podejściu zespół powinien poradzić sobie z nimi sam. Natomiast w Scrumie w razie trudności Zespół Developerski powinien zwrócić się o pomoc do Scrum Mastera. Tutaj jego rola najbardziej zbliża się do roli coacha.

Developerskiego i każdego z osobna. Jednym z jego kluczowych zadań jest bowiem zachęcanie poszczególnych członków zespołu do rozwijania się. Może on wskazywać umiejętności, które warto udoskonalić albo proponować nowe, ciekawe ścieżki rozwoju. Przede wszystkim takie, które zwiększają interdyscyplinarność zespołu. Poszerzanie kompetencji ma na celu zwiększanie efektywności i zgrania Scrum Team, co skutkuje większą wewnątrzsterownością oraz lepszymi możliwościami samozarządzania.

Zadaniem Scrum Mastera, o którym warto tutaj wspomnieć jest także dbanie o koncentrację na wykonywaniu zadań. I, co ściśle z tym związane, ochrona zespołu przed napływem zadań z zewnątrz. Jeśli bowiem Scrum Team działa jako część większej organizacji, może się zdarzyć że jego praca jest zakłócana przez pilne potrzeby innych jednostek. To właśnie do jego zadań należy wyjaśnienie innym osobom, że zakłócanie rytmu pracy Scrum Team nie jest wskazane.

Strażnik Scruma

Kluczową kompetencją Scrum Mastera jest doskonała znajomość zasad Scrum. Zaś kluczowym zadaniem – dbałość o stosowanie się do zaleceń Scruma. Pomaga on wszystkim osobom w zrozumieniu teorii i praktyki Scruma.

Ważną częścią obowiązków Scrum Mastera jest przedstawienie sposobu działania Scrum Team klientowi i innym interesariuszom. Od tego bowiem często zależy sprawna realizacja Celu Produktu. Klient musi być bowiem świadomy, że w ramach Scrum – tak jak i innych metodyk zwinnych – wyżej ceni się nieustanną współpracę z klientem od negocjacji umów. Oznacza to między innymi konsultowanie priorytetów projektu z Product Ownerem zamiast jednorazowego przygotowania specyfikacji.

Ponieważ Scrum Master stoi na straży Scruma, może być również jego ewangelistą w organizacji. Jego zadania obejmują jednak przede wszystkim szkolenie osób należących do zespołu.

Scrum Master dba o to, aby zasady Scrum były jasne i zrozumiałe dla wszystkich osób należących do Scrum Team. Pilnuje też, by odbywały się wszystkie wydarzenia scrumowe, o których piszemy w osobnym artykule. Do zadań Scrum Mastera należy też moderacja tych spotkań, a także dbanie, by mieściły się w wyznaczonych ramach czasowych. Do zadań Scrum Mastera należy również upewnienie się, że spotkania nie były stratą czasu, lecz realnie wspierały dążenie zespołu do osiągnięcia Celu. Innymi słowy, żeby były konstruktywne i produktywne.

Podsumowanie

Scrum Master jest służebnym liderem: mistrzem Scruma, menadżerem i coachem w jednej osobie. Choć może się wydawać, że pogodzenie wszystkich tych ról jest karkołomnym zadaniem, jednak jego zakres działania jest zadziwiająco spójny.

Pomaga on w płynnym funkcjonowaniu Scrum Team, a także moderuje codzienne i okresowe spotkania scrumowe oraz dba o ich sprawny przebieg. Chroni odrębność zespołu i pomaga w indywidualnym rozwoju jego członków. Dzięki doskonałej znajomości zasad Scrum szkoli innych w zakresie jego funkcjonowania.

O tym, jakie cechy i umiejętności powinien posiadać przeczytacie w kolejnym artykule.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Scrum Guide | 8. Kim jest Scrum Master? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Przewodnik Scrum:

 1. Słowniczek podstawowych terminów Scrum
 2. Czym jest Scrum?
 3. Wartości Scruma
 4. Jak wdrożyć Scrum w swojej firmie?
 5. Scrum Team - czym jest i jak działa?
 6. Kim jest Product Owner?
 7. Kim jest Scrum Master?
 8. Najczęstsze błędy popełniane przez Product Ownera
 9. Cechy dobrego Scrum Mastera
 10. Najczęstsze błędy popełnianie przez Scrum Mastera
 11. Współpraca Scrum Mastera z Product Ownerem
 12. Jakie statystyki i metryki powinien śledzić Scrum Master?
 13. Zespół Developerski w Scrumie
 14. Najczęstsze błędy popełniane przez Developerów
 15. Artefakty Scruma
 16. Skalowanie Scruma
 17. Co to jest Backlog Sprintu?
 18. Co to jest Backlog Produktu?
 19. Czym są User Stories?
 20. INVEST, czyli jak stworzyć dobre User Story
 21. Najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu User Story
 22. Kryteria Akceptacji User Story
 23. Estymacja i Story Points w Scrum
 24. Jak działa Planning Poker?
 25. Team Estimation Game jako alternatywa dla Planning Pokera
 26. Czym jest Przyrost w Scrum?
 27. Czym jest Sprint w Scrum?
 28. Wydarzenia w Scrum
 29. Cel Produktu, Cel Sprintu i Definicja Ukończenia, czyli zobowiązania Scrum Team
 30. Co to jest wykres spalania (Burndown Chart)?
 31. Jak tworzyć i jak interpretować wykres spalania?
 32. Zalety i wady wykresu spalania
 33. Tablice Kanban w Scrum i Scrumban
 34. Prędkość Zespołu Deweloperskiego
 35. Daily Scrum
 36. Sprint Planning
 37. Sprint Review
 38. Co to jest Retrospekcja Sprintu?
 39. Częste błędy w czasie Retrospekcji
 40. Jak przeprowadzić pielęgnację backlogu produktu?
 41. Gdzie zdobyć wiedzę i doświadczenie w Scrum?