Scrum i Kanban to sposoby pracy zespołowej, które łączy wiele podobieństw. Istnieją jednak także różnice, które chcielibyśmy omówić w niniejszym tekście. Tablice Kanban są także elementem często używanym przez Scrum Teams. Są bowiem bardzo przydatne do wizualizacji pracy zespołowej i jej postępów. Z tego, co najlepsze w obu metodykach powstał Scrumban. Jest on najczęściej stosowany w projektach łączących tworzenie Produktu ze świadczeniem usług, gdzie nie zawsze sprawdzają się długie Sprinty i stosunkowo sformalizowane spotkania Scrumowe.

Tablice Kanban w Scrum i Scrumban – omówione zagadnienia:

 1. Wprowadzenie
 2. Kanban a Scrum
 3. Tablice Kanban w Scrum
 4. Scrumban
 5. Podsumowanie

Wprowadzenie

Kanban to metoda wywodząca się z Japonii. Powstała w latach ’50 dwudziestego wieku i pierwotnie była narzędziem służącym do zarządzania ciągłą produkcją w taki sposób, aby nie tworzyć zapasów i nadwyżek, tylko na bieżąco przetwarzać zasoby. Na początku XXI wieku Kanban został przystosowany do potrzeb tworzenia oprogramowania przez Davida J. Andersona.

Kanban a Scrum

Całościowy sposób pracy w Kanban różni się od Scruma przede wszystkim mniejszym stopniem formalizacji. W Kanbanie nie ma tak szczegółowych wytycznych dotyczących na przykład pracy w Sprintach, ról Product Ownera, Scrum Mastera i Zespołu Developerskiego. Jest to możliwe, ponieważ Kanban koncentruje się na ciągłości zadań takich jak świadczenie usług określonego rodzaju, które są bardziej powtarzalne i nie wymagają tak złożonego planowania.

Podobne są natomiast cel i sposoby pracy. Celem Kanbana jest terminowe dostarczenie Klientowi Produktu jak najwyższej jakości. Natomiast zasady dotyczące wspólnych obu metodom sposobów pracy można sformułować następująco:

 1. Praca powinna przebiegać płynnie i bez przestojów w Scrumie dzieje się to dzięki ciągłemu następowaniu po sobie Sprintów, zaś praca w Kanbanie jest nieustanna dzięki płynnemu napływowi zadań. Tworzą one kolejkę, z której deweloperzy wybierają (pull) kilka zadań do realizacji.
 2. Zespół powinien koncentrować się wyłącznie na zadaniach wybranych do realizacji– używając terminologii Kanban, zespół powinien „ograniczać pracę w toku”. W Scrumie odpowiednikiem są zadania w formie User Stories wybrane z Backlogu Produktu do umieszczenia w Backlogu Sprintu
 3. Postępy w wykonywaniu zadań powinny być widoczne dla wszystkich zainteresowanych osób– w Kanbanie są one wizualizowane za pomocą tablic, które są także często wykorzystywane przez Scrum Teams.

Tablice Kanban w Scrum

Tablice Kanban są szeroko wykorzystywanym narzędziem służącym do wizualizacji pracy zespołowej. Jest to tabela z kilkoma kolumnami. W każdej z nich znajdują się zadania o określonym statusie. Kategoryzacja zadań opiera się zaś na prostej zasadzie: karteczkę z opisem zadania – lub jej wirtualny odpowiednik – umieszcza się w jednej z kolumn. Tablice Kanban w wersji minimalnej zawierają trzy kolumny:

 • do wykonania
 • w trakcie realizacji
 • ukończone– do ostatniej kolumny przesuwane są zadania, które spełniają Definicję Ukończenia, o której pisaliśmy osobnym artykule.

Bardzo często zdarza się, że kolumn jest więcej.

Jeśli zadań do wykonania jest więcej, zwykle pomiędzy kolumnami „do wykonania” i „w trakcie realizacji” pojawia się dodatkowa, zatytułowana „wybrane do realizacji”. O ile kolumna „do wykonania” pełni rolę Backlogu Produktu, o którym pisaliśmy tutaj, kolumna „wybrane do realizacji” pełni funkcję Backlogu Sprintu, który szczegółowo opisujemy w tym artykule.

Drugim częstym uzupełnieniem jest kolumna zatytułowana „w trakcie oceny” lub „do akceptacji”. Jest ona zwykle wpisywana pomiędzy kolumny zawierające zadania „w trakcie realizacji” i te „ukończone”. Znajdują się w niej zadania ukończone przez Zespół Developerski, oczekujące na akceptację ze strony Product Ownera. Zadaniem Product Ownera jest sprawdzenie ich zgodności z kryteriami akceptacji oraz uzyskanie ich ostatecznego zatwierdzenia przez Klienta. W takiej sytuacji, do ostatniej kolumny przenoszone są tylko zadania ostatecznie zaakceptowane. Tablice Kanban różnią się między przedsiębiorstwami je stosującymi, jak również między projektami realizowanym przez ten sam zespół. Ich wygląd oraz zawartość jest uzależniona od potrzeb zespołu i specyfiki projektu.

Scrumban

W związku z ogromną popularnością Scruma i Kanbana, powstała ich hybryda łącząca to, co najlepsze w obu tych sposobach pracy. Scrumban sprawdza się najlepiej w organizacjach, które łączą tworzenie Produktów ze świadczeniem usług, polegających często na implementacji Produktu u Klienta. Ze względu na ograniczenie ilości spotkań i komunikacji, Zespół może być większy.

Scrumban kładzie mniejszy nacisk na metryki stosowane powszechnie w Scrum, takie jak na przykład Burndown Chart. Korzysta jednak z filarów Scruma dotyczących potrzeby ciągłego ulepszania procesu pracy i dostosowywania ich do warunków i potrzeb Klienta. Podczas pracy w Scrumban praca nie jest jednak podzielona na Sprinty. Spotkania podsumowujące odbywają się co 3, 6 lub 12 miesięcy.

Planowanie pracy przebiega według zasady „On-Demand”, czyli w miarę jej pojawiania się. User Stories są umieszczane bezpośrednio w pierwszej kolumnie tablicy Kanban zawierającej zadania „do wykonania”. Pełni ona więc rolę Backlogu Sprintu, o którym pisaliśmy szerzej w tym artykule [link]. Tak jak w Backlogu Sprintu, na górze listy zadań do wykonania znajdują się te najpilniejsze. Przy bardziej złożonych projektach Project Manager może jednak prowadzić osobną listę zadań do wykonania odpowiadającą Backlogowi Produktu, z którego wybiera zadania do umieszczenia w pierwszej kolumnie.

Przy przenoszeniu zadań z pierwszej do drugiej kolumny obowiązuje zasada „Pull”. Oznacza ona, że zadania nie są delegowane konkretnemu Deweloperowi. Każda osoba wybiera z kolejki zadanie do realizacji i samodzielnie je realizuje.

Ilość zadań umieszczanych w środkowej kolumnie, „do realizacji” jest zwykle ograniczana w zależności od wielkości zespołu, tak aby w miarę możliwości każdy zajmował się tylko jednym zadaniem na raz.

Podsumowanie

Scrum i Kanban, choć są wykorzystywane do podobnych celów, są różnymi sposobami pracy. Scrum najlepiej sprawdza się w kreatywnych, innowacyjnych projektach realizowanych przez niewielkie Scrum Teams. Kanban natomiast został stworzony do działania w warunkach ciągłego i pozbawionego przestojów świadczenia podobnych usług. W Scrumie często wykorzystywane są tablice Kanban jako metoda wizualizacji wykonywanej pracy. Natomiast z połączenia obu powstał Scrumban, który najlepiej sprawdza się jako ramy pracy organizacji, które sprzedają swoje Produkty oraz świadczą u Klienta oparte na nich usługi.

Wiesz już jak są wykorzystywane tablice Kanban w metodyce Scrum. Zapoznaj się także z kolejnym wpisem na temat Scrum: Prędkość Zespołu Deweloperskiego

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Scrum Guide | 33. Tablice Kanban w Scrum i Scrumban caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Przewodnik Scrum:

 1. Słowniczek podstawowych terminów Scrum
 2. Czym jest Scrum?
 3. Wartości Scruma
 4. Jak wdrożyć Scrum w swojej firmie?
 5. Scrum Team - czym jest i jak działa?
 6. Kim jest Product Owner?
 7. Kim jest Scrum Master?
 8. Najczęstsze błędy popełniane przez Product Ownera
 9. Cechy dobrego Scrum Mastera
 10. Najczęstsze błędy popełnianie przez Scrum Mastera
 11. Współpraca Scrum Mastera z Product Ownerem
 12. Jakie statystyki i metryki powinien śledzić Scrum Master?
 13. Zespół Developerski w Scrumie
 14. Najczęstsze błędy popełniane przez Developerów
 15. Artefakty Scruma
 16. Skalowanie Scruma
 17. Co to jest Backlog Sprintu?
 18. Co to jest Backlog Produktu?
 19. Czym są User Stories?
 20. INVEST, czyli jak stworzyć dobre User Story
 21. Najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu User Story
 22. Kryteria Akceptacji User Story
 23. Estymacja i Story Points w Scrum
 24. Jak działa Planning Poker?
 25. Team Estimation Game jako alternatywa dla Planning Pokera
 26. Czym jest Przyrost w Scrum?
 27. Czym jest Sprint w Scrum?
 28. Wydarzenia w Scrum
 29. Cel Produktu, Cel Sprintu i Definicja Ukończenia, czyli zobowiązania Scrum Team
 30. Co to jest wykres spalania (Burndown Chart)?
 31. Jak tworzyć i jak interpretować wykres spalania?
 32. Zalety i wady wykresu spalania
 33. Tablice Kanban w Scrum i Scrumban
 34. Prędkość Zespołu Deweloperskiego
 35. Daily Scrum
 36. Sprint Planning
 37. Sprint Review
 38. Co to jest Retrospekcja Sprintu?
 39. Częste błędy w czasie Retrospekcji
 40. Jak przeprowadzić pielęgnację backlogu produktu?
 41. Gdzie zdobyć wiedzę i doświadczenie w Scrum?