Scrum i Kanban to sposoby pracy zespołowej, które łączy wiele podobieństw. Istnieją jednak także różnice, które chcielibyśmy omówić w niniejszym tekście. Tablice Kanban są także elementem często używanym przez Scrum Teams. Są bowiem bardzo przydatne do wizualizacji pracy zespołowej i jej postępów. Z tego, co najlepsze w obu metodykach powstał Scrumban. Jest on najczęściej stosowany w projektach łączących tworzenie Produktu ze świadczeniem usług, gdzie nie zawsze sprawdzają się długie Sprinty i stosunkowo sformalizowane spotkania Scrumowe.

Tablice Kanban w Scrum i Scrumban – omówione zagadnienia:

 1. Wprowadzenie
 2. Kanban a Scrum
 3. Tablice Kanban w Scrum
 4. Scrumban
 5. Podsumowanie

Wprowadzenie

Kanban to metoda wywodząca się z Japonii. Powstała w latach ’50 dwudziestego wieku i pierwotnie była narzędziem służącym do zarządzania ciągłą produkcją w taki sposób, aby nie tworzyć zapasów i nadwyżek, tylko na bieżąco przetwarzać zasoby. Na początku XXI wieku Kanban został przystosowany do potrzeb tworzenia oprogramowania przez Davida J. Andersona.

Kanban a Scrum

Całościowy sposób pracy w Kanban różni się od Scruma przede wszystkim mniejszym stopniem formalizacji. W Kanbanie nie ma tak szczegółowych wytycznych dotyczących na przykład pracy w Sprintach, ról Product Ownera, Scrum Mastera i Zespołu Developerskiego. Jest to możliwe, ponieważ Kanban koncentruje się na ciągłości zadań takich jak świadczenie usług określonego rodzaju, które są bardziej powtarzalne i nie wymagają tak złożonego planowania.

Podobne są natomiast cel i sposoby pracy. Celem Kanbana jest terminowe dostarczenie Klientowi Produktu jak najwyższej jakości. Natomiast zasady dotyczące wspólnych obu metodom sposobów pracy można sformułować następująco:

 1. Praca powinna przebiegać płynnie i bez przestojów w Scrumie dzieje się to dzięki ciągłemu następowaniu po sobie Sprintów, zaś praca w Kanbanie jest nieustanna dzięki płynnemu napływowi zadań. Tworzą one kolejkę, z której deweloperzy wybierają (pull) kilka zadań do realizacji.
 2. Zespół powinien koncentrować się wyłącznie na zadaniach wybranych do realizacji– używając terminologii Kanban, zespół powinien „ograniczać pracę w toku”. W Scrumie odpowiednikiem są zadania w formie User Stories wybrane z Backlogu Produktu do umieszczenia w Backlogu Sprintu
 3. Postępy w wykonywaniu zadań powinny być widoczne dla wszystkich zainteresowanych osób– w Kanbanie są one wizualizowane za pomocą tablic, które są także często wykorzystywane przez Scrum Teams.

Tablice Kanban w Scrum

Tablica Kanban jest szeroko wykorzystywanym narzędziem służącym do wizualizacji pracy zespołowej. Jest to tabela z kilkoma kolumnami. W każdej z nich znajdują się zadania o określonym statusie. Kategoryzacja zadań opiera się zaś na prostej zasadzie: karteczkę z opisem zadania – lub jej wirtualny odpowiednik – umieszcza się w jednej z kolumn. Wersja minimalna tablic Kanban zawiera trzy kolumny:

 • do wykonania
 • w trakcie realizacji
 • ukończone– do ostatniej kolumny przesuwane są zadania, które spełniają Definicję Ukończenia, o której pisaliśmy osobnym artykule.

Bardzo często zdarza się, że kolumn jest więcej.

Jeśli zadań do wykonania jest więcej, zwykle pomiędzy kolumnami „do wykonania” i „w trakcie realizacji” pojawia się dodatkowa, zatytułowana „wybrane do realizacji”. O ile kolumna „do wykonania” pełni rolę Backlogu Produktu, o którym pisaliśmy tutaj, kolumna „wybrane do realizacji” pełni funkcję Backlogu Sprintu, który szczegółowo opisujemy w tym artykule.

Drugim częstym uzupełnieniem jest kolumna zatytułowana „w trakcie oceny” lub „do akceptacji”. Jest ona zwykle wpisywana pomiędzy kolumny zawierające zadania „w trakcie realizacji” i te „ukończone”. Znajdują się w niej zadania ukończone przez Zespół Developerski, oczekujące na akceptację ze strony Product Ownera. Zadaniem Product Ownera jest sprawdzenie ich zgodności z kryteriami akceptacji oraz uzyskanie ich ostatecznego zatwierdzenia przez Klienta. W takiej sytuacji, do ostatniej kolumny przenoszone są tylko zadania ostatecznie zaakceptowane.

Scrumban

W związku z ogromną popularnością Scruma i Kanbana, powstała ich hybryda łącząca to, co najlepsze w obu tych sposobach pracy. Scrumban sprawdza się najlepiej w organizacjach, które łączą tworzenie Produktów ze świadczeniem usług, polegających często na implementacji Produktu u Klienta. Ze względu na ograniczenie ilości spotkań i komunikacji, Zespół może być większy.

Scrumban kładzie mniejszy nacisk na metryki stosowane powszechnie w Scrum, takie jak na przykład Burndown Chart. Korzysta jednak z filarów Scruma dotyczących potrzeby ciągłego ulepszania procesu pracy i dostosowywania ich do warunków i potrzeb Klienta. Podczas pracy w Scrumban praca nie jest jednak podzielona na Sprinty. Spotkania podsumowujące odbywają się co 3, 6 lub 12 miesięcy.

Planowanie pracy przebiega według zasady „On-Demand”, czyli w miarę jej pojawiania się. User Stories są umieszczane bezpośrednio w pierwszej kolumnie tablicy Kanban zawierającej zadania „do wykonania”. Pełni ona więc rolę Backlogu Sprintu, o którym pisaliśmy szerzej w tym artykule [link]. Tak jak w Backlogu Sprintu, na górze listy zadań do wykonania znajdują się te najpilniejsze. Przy bardziej złożonych projektach Project Manager może jednak prowadzić osobną listę zadań do wykonania odpowiadającą Backlogowi Produktu, z którego wybiera zadania do umieszczenia w pierwszej kolumnie.

Przy przenoszeniu zadań z pierwszej do drugiej kolumny obowiązuje zasada „Pull”. Oznacza ona, że zadania nie są delegowane konkretnemu Deweloperowi. Każda osoba wybiera z kolejki zadanie do realizacji i samodzielnie je realizuje.

Ilość zadań umieszczanych w środkowej kolumnie, „do realizacji” jest zwykle ograniczana w zależności od wielkości zespołu, tak aby w miarę możliwości każdy zajmował się tylko jednym zadaniem na raz.

Podsumowanie

Scrum i Kanban, choć są wykorzystywane do podobnych celów, są różnymi sposobami pracy. Scrum najlepiej sprawdza się w kreatywnych, innowacyjnych projektach realizowanych przez niewielkie Scrum Teams. Kanban natomiast został stworzony do działania w warunkach ciągłego i pozbawionego przestojów świadczenia podobnych usług. W Scrumie często wykorzystywane są tablice Kanban jako metoda wizualizacji wykonywanej pracy. Natomiast z połączenia obu powstał Scrumban, który najlepiej sprawdza się jako ramy pracy organizacji, które sprzedają swoje Produkty oraz świadczą u Klienta oparte na nich usługi.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Scrum Guide | 33. Tablice Kanban w Scrum i Scrumban caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.