Nowy Backlog Sprintu jest akceptowany przez Zespół Developerski podczas Planowania Sprintu (Sprint Planning). Od tej chwili staje się aktualnym zobowiązaniem Developerów, czyli listą nowych funkcjonalności, ulepszeń i modyfikacji Produktu, które powstaną w rozpoczynającym się Sprincie. Po rozpoczęciu Sprintu Backlog ten staje się natomiast obowiązującą kolejką, z której Developerzy wybierają zadania do wykonania.

Sprint Backlog – omówione zagadnienia:

 1. Wprowadzenie
 2. Jak powstaje Sprint Backlog?
 3. Co zawiera Sprint Backlog?
 4. Korzystanie z Backlogu Sprintu
 5. Podsumowanie

Wprowadzenie

Sprint Backlog opisujepracę Zespołu Developerskiego w czasie trwania jednego Sprintu. Dlatego też wyrażony jest w języku technicznym. Opisuje szczegółowe zadania i ich planowane rozwiązania. Składa się więc z listy zadań sporządzonej w sposób czytelny dla Developerów. Backlog Sprintu zwykle w niewielkim stopniu uwzględnia język wartości biznesowej Produktu, czyli sposób opisywania właściwy Backlogowi Produktu, który przybliżamy tutaj.

Backlog Sprintu jest tworzony:

 • na podstawie Backlogu Produktu
 • na czas trwania jednego Sprintu
 • podczas Wydarzenia Scrumowego zwanego Planowaniem Sprintu
 • przez cały Scrum Team – jednak kluczową rolę w jego powstawaniu odgrywa Zespół Developerski

Jak powstaje Sprint Backlog?

Podczas Planowania Sprintu Product Owner proponuje, w jaki sposób w najbliższym Sprincie zwiększyć wartość Produktu. Następnie cały Scrum Team współpracuje nad sformułowaniem Celu Sprintu, czyli wybiera z Backlogu Produktu funkcjonalność, którą będzie realizował. Cel Sprintu określa, w jaki sposób zostanie ulepszony bądź rozbudowany Produkt, aby mógł lepiej spełniać oczekiwania Klienta.

Kolejnym krokiem jest zastanowienie się, jaki zakres prac jest realny do wykonania w najbliższym Sprincie. I w jaki sposób ta praca zostanie wykonana.

Rezultaty tych ustaleń zostają spisane w formie technicznego opisu zadań do wykonania. I ta lista właśnie staje się nowym Backlogiem Sprintu.

Nowopowstały Backlog Sprintu zostaje umieszczony w miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich członków Zespołu Developerskiego. W przestrzeni fizycznej zwykle jest to tablica umieszczona w miejscu pracy. Natomiast w przestrzeni cyfrowej – współdzielony dokument, który mogą aktualizować wszyscy Developerzy. Chociaż właścicielem Backlogu Sprintu jest cały Scrum Team i wszyscy jego członkowie powinni dbać o jego aktualizację, zwykle zadaniem tym zajmuje się Scrum Master lub jeden z Developerów.

The sprint backlog arises

Co zawiera Sprint Backlog?

Backlog Produktu nie określa sposobu wykonywania zadań. Dzieje się tak, ponieważ pozostawienie swobody wyboru postępowania jest bardzo ważne dla samoorganizacji Zespołu Developerskiego. Wolność wyboru kolejności i metod działania jest ważna także dla poczucia samodzielności i odpowiedzialności każdego z Developerów.

Temu samemu celowi służy potraktowanie Backlogu Sprintu jako nieuporządkowanej listy zadań do wykonania. Developer wybiera z niej zadanie, które akurat może lub ma ochotę wykonać (pull). Jest to przeciwieństwo tradycyjnego modelu push, w którym zadania są narzucane Zespołowi lub Developerowi w określonej z góry kolejności.

Backlog Sprintu określa:

 1. Cel Sprintu – czyli daje odpowiedź na pytanie, po co będą wykonywane zadania przewidziane w tym Sprincie
 2. Listę nowych funkcji Produktu i jego ulepszeń, które powstaną w tym Sprincie.Zawiera bowiem elementy Product Backlogu wybrane do realizacji w tym Sprincie
 3. Listę zadań do wykonania– czyli techniczny opis tego, jak i przez kogo zostaną wykonane prace, których rezultatem będzie Przyrost.

Korzystanie z Backlogu Sprintu

Postęp prac spisanych w Sprint Backlogu jest odzwierciedlany przez narzędzia metryczne. Najczęściej przez Burndown Chart, który napiszemy szczegółowo w osobnym artykule. Dzięki takiej wizualizacji Zespół Developerski może łatwo zorientować się, czy prace nad realizacją Celu Sprintu idą zgodnie z przewidywaniami.

Może się zdarzyć, że w czasie trwania Sprintu okazuje się, że plan prac został zakreślony nierealistycznie. Innymi słowy, ilość zadań zapisanych w Backlogu Produktu, które są potrzebne do realizacji Celu Sprintu, jest zbyt duża lub zbyt mała. W takim przypadku Developerzy negocjują z Product Ownerem zmiany w bieżącym Sprint Backlogu. Możliwe jest bowiem zmniejszenie ilości prac lub też dobranie dodatkowych zadań z Backlogu Produktu, bądź rozbudowanie planowanych już rozwiązań. Zmiany nie mogą jednak dotyczyć Celu Sprintu.

The Sprint Backlog specifies_

Podsumowanie

Backlog Sprintu to lista zadań, jakie zobowiązują się wykonać Developerzy w czasie trwania jednego Sprintu. Jest swego rodzaju szczegółową umową zawieraną z Product Ownerem. Backlog Sprintu powstaje w czasie Planowania Sprintu, w którym bierze udział cały Scrum Team. Natomiast stopień wykonania zadań przyjętych do realizacji odzwierciedla Burndown Chart.

Sprawdź również: Co to jest Backlog Produktu?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Scrum Guide | 17. Co to jest Backlog Sprintu? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Przewodnik Scrum:

 1. Słowniczek podstawowych terminów Scrum
 2. Czym jest Scrum?
 3. Wartości Scruma
 4. Jak wdrożyć Scrum w swojej firmie?
 5. Scrum Team - czym jest i jak działa?
 6. Kim jest Product Owner?
 7. Kim jest Scrum Master?
 8. Najczęstsze błędy popełniane przez Product Ownera
 9. Cechy dobrego Scrum Mastera
 10. Najczęstsze błędy popełnianie przez Scrum Mastera
 11. Współpraca Scrum Mastera z Product Ownerem
 12. Jakie statystyki i metryki powinien śledzić Scrum Master?
 13. Zespół Developerski w Scrumie
 14. Najczęstsze błędy popełniane przez Developerów
 15. Artefakty Scruma
 16. Skalowanie Scruma
 17. Co to jest Backlog Sprintu?
 18. Co to jest Backlog Produktu?
 19. Czym są User Stories?
 20. INVEST, czyli jak stworzyć dobre User Story
 21. Najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu User Story
 22. Kryteria Akceptacji User Story
 23. Estymacja i Story Points w Scrum
 24. Jak działa Planning Poker?
 25. Team Estimation Game jako alternatywa dla Planning Pokera
 26. Czym jest Przyrost w Scrum?
 27. Czym jest Sprint w Scrum?
 28. Wydarzenia w Scrum
 29. Cel Produktu, Cel Sprintu i Definicja Ukończenia, czyli zobowiązania Scrum Team
 30. Co to jest wykres spalania (Burndown Chart)?
 31. Jak tworzyć i jak interpretować wykres spalania?
 32. Zalety i wady wykresu spalania
 33. Tablice Kanban w Scrum i Scrumban
 34. Prędkość Zespołu Deweloperskiego
 35. Daily Scrum
 36. Sprint Planning
 37. Sprint Review
 38. Co to jest Retrospekcja Sprintu?
 39. Częste błędy w czasie Retrospekcji
 40. Jak przeprowadzić pielęgnację backlogu produktu?
 41. Gdzie zdobyć wiedzę i doświadczenie w Scrum?