Scrum Team to zespół pracujący według zasad Scruma. Jego najważniejszą cechą jest brak wewnętrznej hierarchii. Gdy cel i zakres zadań do wykonania w danym Sprincie zostanie uzgodniony, członkowie zespołu przejmują inicjatywę. Od tego momentu samodzielnie podejmują decyzje o tym kto, jak i kiedy będzie wykonywać poszczególne zadania. Jak działa taki samozarządzający się Scrum Team?

Scrum Team – omówione zagadnienia:

  1. Scrum Team – definicja i zadania
  2. Skład Scrum Team
  3. Działanie Scrum Team
  4. Podumowanie

Scrum Team – definicja i zadania

Scrum Team jako całość ponosi odpowiedzialność za swoje działania. Dlatego musi posiadać uprawnienia do zarządzania swoją pracą. Jest to szczególnie ważne w większych organizacjach. Jeśli zespół ma działać w zgodzie z zasadami Scrum, rytm i sposób jego działania nie może być zakłócany z zewnątrz. Jednak oczywiście w ramach zespołu Scrumowego każda osoba ma określone własne obowiązki.

Głównym zadaniem całego Scrum Team jest działanie prowadzące do realizacji Celu Produktu. Realizacja tego Celu rozłożona jest na krótkie Sprinty. Scrum Team buduje w każdym Sprincie nową, działającą część projektu, czyli Przyrost (Increment). Małe zadania realizowane przez Scrum Team są w ramach Sprintu dobrze zdefiniowane i rozdzielone pomiędzy członków zespołu.

Skład Scrum Team

Scrum Team to zwykle mniej niż dziesięć osób. Powinien składać się z profesjonalistów o otwartych głowach, których kompetencje się uzupełniają. Skład zespołu Developerskiego zmienia się w zależności od realizowanego projektu. Jednak na miejscu pozostają zawsze dwie figury: Product Owner i Scrum Master. Poświęcimy im kolejne wpisy, więc tutaj zarysuję tylko ich znaczenie dla całości Scrum Team.

Scrum Team

Product Owner

Product Owner jest członkiem zespołu równym w hierarchii wszystkim pozostałym. Ale przede wszystkim jest głosem klienta w Scrum Team. Do podstawowych zadań Product Ownera, czyli Właściciela Produktu, należy komunikacja z klientem. A następnie ustalanie priorytetów pracy zespołu. Ma to odzwierciedlenie zarówno w Celu Produktu, jak i w zawartości Product Backlogu.

To właśnie Product Owner odpowiada na pytania dotyczące Produktu zadawane przez pozostałych członków zespołu przyjmując perspektywę klienta. Dba zatem o otwartość i zrozumiałość kierunku oraz celu działania zespołu Developerskiego. Akceptuje także pracę wykonaną przez Developerki i Developerów. Oraz zatwierdza przekazanie rezultatu klientowi.

Scrum Master

Scrum Master pomaga wszystkim członkom zespołu Developerów w zrozumieniu teorii i praktyki Scruma, a także pełni rolę pośrednika. Często jest bowiem równocześnie członkiem zespołu Developerskiego i osobą wspierającą Product Ownera. To właśnie Scrum Master odpowiada za funkcjonowanie zespołu i jego działanie zgodnie z zasadami Scruma.

Do jego zadań należy dbałość o pracę zespołu. Pełni w nim rolę zarówno lidera jak i coucha. Scrum Master koncentruje się na obserwacji niedociągnięć i wdrażaniu ulepszeń. Dba także o wydajność i efektywność pracy Developerów.

Developerzy

Developerami określa się wszystkich członków zespołu, którzy nie pełnią roli Product Ownera albo Scrum Mastera. Nazwa nie powinna was zmylić – nie chodzi tutaj wyłącznie o programistów. Developerami mogą to być osoby o bardzo zróżnicowanych umiejętnościach i zakresach obowiązków.

Do obowiązków Developerów należy planowanie swoich zadań, czyli tworzenie planu Sprintu zawartej w Sprint Backlogu. A także codzienna praca nad rozwijaniem produktu w celu wytworzenia w każdym Sprincie użytecznego Incrementu (Przyrostu) zgodnie z Definicją Ukończenia.

Działanie Scrum Team

Zespół Scrumowy ma charakter interdyscyplinarny. Nie znaczy to oczywiście, że każdy może wykonywać każde zadanie postawione przed Scrum Team. Jego członkowie razem wzięci posiadają wszystkie umiejętności niezbędne do wykonania zadania i zarządzania własną pracą.

Dlatego tak ważne jest budowanie zaufania pomiędzy osobami należącymi do Scrum Team. A także budowanie przez organizację zaufania do Scrum Team jako całości i zapewnienie mu niezależności. To właśnie zmotywuje jego członków do podejmowania zadań trudniejszych, wykraczających poza codzienny zakres obowiązków.

Interdyscyplinarność pomaga nie tylko w zwiększeniu wydajności zespołu. Sprawia również, że specjaliści z różnych dziedzin pracujący jako Scrum Team mogą pomagać sobie wzajemnie w wykonaniu zadań postawionych przed zespołem, uzupełniając swoje umiejętności.

To wymaga nauczenia się współpracy. A także wymaga od każdego z członków zespołu ogólnej wiedzy na temat tego, czym zajmuje się każdy z nich. Dzięki temu uczestnicy Scrum Team, wiedzą do kogo zwrócić się o specjalistyczną pomoc w razie problemu z wykonaniem zadania.

Podsumowanie

Podsumowując, Scrum Team jest zespołem składającym się z:

Jego głównym zadaniem jest realizacja Celu Produktu przez wytwarzanie wartościowych Incrementów w każdym Sprincie.

Scrum Team to interdyscyplinarna grupa profesjonalistów zarządzana od wewnątrz. Kompetencje członków zespołu uzupełniają się i wzmacniają dzięki wzajemnej pomocy, często udzielanej informacji zwrotnej i zaangażowaniu.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Scrum Guide | 5. Scrum Team - czym jest i jak działa? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.