Scrum Team to zespół pracujący według zasad Scruma. Jego najważniejszą cechą jest brak wewnętrznej hierarchii. Gdy cel i zakres zadań do wykonania w danym Sprincie zostanie uzgodniony, członkowie zespołu przejmują inicjatywę. Od tego momentu samodzielnie podejmują decyzje o tym kto, jak i kiedy będzie wykonywać poszczególne zadania. Jak działa taki samozarządzający się Scrum Team?

Scrum Team – omówione zagadnienia:

 1. Scrum Team – definicja i zadania
 2. Skład Scrum Team
 3. Działanie zespołu Scrumowego
 4. Podumowanie

Scrum Team – definicja i zadania

Scrum Team jako całość ponosi odpowiedzialność za swoje działania. Dlatego musi posiadać uprawnienia do zarządzania swoją pracą. Jest to szczególnie ważne w większych organizacjach. Jeśli zespół ma działać w zgodzie z zasadami Scrum, rytm i sposób jego działania nie może być zakłócany z zewnątrz. Jednak oczywiście w ramach zespołu Scrumowego każda osoba ma określone własne obowiązki.

Głównym zadaniem całego Scrum Team jest działanie prowadzące do realizacji Celu Produktu. Realizacja tego Celu rozłożona jest na krótkie Sprinty. Scrum Team buduje w każdym Sprincie nową, działającą część projektu, czyli Przyrost (Increment). Małe zadania realizowane są w ramach Sprintu dobrze zdefiniowane i rozdzielone pomiędzy członków zespołu.

Skład Scrum Team

To zwykle mniej niż dziesięć osób. Powinien składać się z profesjonalistów o otwartych głowach, których kompetencje się uzupełniają. Skład zespołu Developerskiego zmienia się w zależności od realizowanego projektu. Jednak na miejscu pozostają zawsze dwie figury: Product Owner i Scrum Master. Poświęcimy im kolejne wpisy, więc tutaj zarysuję tylko ich znaczenie dla całości Scrum Team.

Scrum Team

Product Owner

Product Owner jest członkiem zespołu równym w hierarchii wszystkim pozostałym. Ale przede wszystkim jest głosem klienta. Do podstawowych zadań Product Ownera, czyli Właściciela Produktu, należy komunikacja z klientem. A następnie ustalanie priorytetów pracy zespołu. Ma to odzwierciedlenie zarówno w Celu Produktu, jak i w zawartości Product Backlogu.

To właśnie Product Owner odpowiada na pytania dotyczące Produktu zadawane przez pozostałych członków zespołu przyjmując perspektywę klienta. Dba zatem o otwartość i zrozumiałość kierunku oraz celu działania zespołu Developerskiego. Akceptuje także pracę wykonaną przez Developerki i Developerów. Oraz zatwierdza przekazanie rezultatu klientowi.

Scrum Master

Scrum Master pomaga wszystkim członkom zespołu Developerów w zrozumieniu teorii i praktyki Scruma, a także pełni rolę pośrednika. Często jest bowiem równocześnie członkiem zespołu Developerskiego i osobą wspierającą Product Ownera. To właśnie Scrum Master odpowiada za funkcjonowanie zespołu i jego działanie zgodnie z zasadami Scruma.

Do jego zadań należy dbałość o pracę zespołu. Pełni w nim rolę zarówno lidera jak i coucha. Scrum Master koncentruje się na obserwacji niedociągnięć i wdrażaniu ulepszeń. Dba także o wydajność i efektywność pracy Developerów.

Developerzy

Developerami określa się wszystkich członków zespołu, którzy nie pełnią roli Product Ownera albo Scrum Mastera. Nazwa nie powinna was zmylić – nie chodzi tutaj wyłącznie o programistów. Developerami mogą to być osoby o bardzo zróżnicowanych umiejętnościach i zakresach obowiązków.

Do obowiązków Developerów należy planowanie swoich zadań, czyli tworzenie planu Sprintu zawartej w Sprint Backlogu. A także codzienna praca nad rozwijaniem produktu w celu wytworzenia w każdym Sprincie użytecznego Incrementu (Przyrostu) zgodnie z Definicją Ukończenia.

Działanie Scrum Team

Zespół Scrumowy ma charakter interdyscyplinarny. Nie znaczy to oczywiście, że każdy może wykonywać każde zadanie. Jego członkowie razem wzięci posiadają wszystkie umiejętności niezbędne do wykonania zadania i zarządzania własną pracą.

Dlatego tak ważne jest budowanie zaufania pomiędzy osobami należącymi do Scrum Team. A także budowanie przez organizację zaufania do Scrum Team jako całości i zapewnienie mu niezależności. To właśnie zmotywuje jego członków do podejmowania zadań trudniejszych, wykraczających poza codzienny zakres obowiązków.

Interdyscyplinarność pomaga nie tylko w zwiększeniu wydajności zespołu. Sprawia również, że specjaliści z różnych dziedzin mogą pomagać sobie wzajemnie w wykonaniu zadań postawionych przed zespołem, uzupełniając swoje umiejętności.

To wymaga nauczenia się współpracy. A także wymaga od każdego z członków zespołu ogólnej wiedzy na temat tego, czym zajmuje się każdy z nich. Dzięki temu uczestnicy Scrum Team, wiedzą do kogo zwrócić się o specjalistyczną pomoc w razie problemu z wykonaniem zadania.

Podsumowanie

Podsumowując, Scrum Team jest zespołem składającym się z:

Jego głównym zadaniem jest realizacja Celu Produktu przez wytwarzanie wartościowych Incrementów w każdym Sprincie.

To interdyscyplinarna grupa profesjonalistów zarządzana od wewnątrz. Kompetencje członków zespołu uzupełniają się i wzmacniają dzięki wzajemnej pomocy, często udzielanej informacji zwrotnej i zaangażowaniu. Sprawdź: Kim jest Product Owner?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Scrum Guide | 5. Scrum Team - czym jest i jak działa? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Przewodnik Scrum:

 1. Słowniczek podstawowych terminów Scrum
 2. Czym jest Scrum?
 3. Wartości Scruma
 4. Jak wdrożyć Scrum w swojej firmie?
 5. Scrum Team - czym jest i jak działa?
 6. Kim jest Product Owner?
 7. Kim jest Scrum Master?
 8. Najczęstsze błędy popełniane przez Product Ownera
 9. Cechy dobrego Scrum Mastera
 10. Najczęstsze błędy popełnianie przez Scrum Mastera
 11. Współpraca Scrum Mastera z Product Ownerem
 12. Jakie statystyki i metryki powinien śledzić Scrum Master?
 13. Zespół Developerski w Scrumie
 14. Najczęstsze błędy popełniane przez Developerów
 15. Artefakty Scruma
 16. Skalowanie Scruma
 17. Co to jest Backlog Sprintu?
 18. Co to jest Backlog Produktu?
 19. Czym są User Stories?
 20. INVEST, czyli jak stworzyć dobre User Story
 21. Najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu User Story
 22. Kryteria Akceptacji User Story
 23. Estymacja i Story Points w Scrum
 24. Jak działa Planning Poker?
 25. Team Estimation Game jako alternatywa dla Planning Pokera
 26. Czym jest Przyrost w Scrum?
 27. Czym jest Sprint w Scrum?
 28. Wydarzenia w Scrum
 29. Cel Produktu, Cel Sprintu i Definicja Ukończenia, czyli zobowiązania Scrum Team
 30. Co to jest wykres spalania (Burndown Chart)?
 31. Jak tworzyć i jak interpretować wykres spalania?
 32. Zalety i wady wykresu spalania
 33. Tablice Kanban w Scrum i Scrumban
 34. Prędkość Zespołu Deweloperskiego
 35. Daily Scrum
 36. Sprint Planning
 37. Sprint Review
 38. Co to jest Retrospekcja Sprintu?
 39. Częste błędy w czasie Retrospekcji
 40. Jak przeprowadzić pielęgnację backlogu produktu?
 41. Gdzie zdobyć wiedzę i doświadczenie w Scrum?