Wykres spalania pozwala ocenić, na jakim etapie realizacji znajduje się bieżący Sprint lub cały projekt realizowany przez Scrum Team. Przede wszystkim pokazuje jednak, ile czasu potrzeba na realizację Celu Sprintu lub Celu Produktu. Do pewnego stopnia pozwala również mierzyć zmiany efektywności pracy zespołu Developerskiego. A dzięki temu ocenić, jakie jest prawdopodobieństwo ukończenia zadań na czas. Burndown chart pokazuje bowiem, ile pracy już wykonano, a ile pozostało jeszcze do wykonania.

Burndown Chart – omówione zagadnienia:

 1. Czym jest wykres spalania?
 2. Jak wygląda wykres spalania?
 3. Szacowanie czasu realizacji zadań
 4. Podsumowanie

Czym jest wykres spalania?

Wykres spalania służy do szacowania czasu i nakładu pracy potrzebnych do wykonania zadania. Jest też cennym narzędziem ostrzegawczym, jeśli praca nie idzie zgodnie z planem. Dzięki niemu za pomocą jednego rzutu oka każdy z członków Scrum Team jest w stanie ocenić stan realizacji zadań. Dlatego też wykres spalania powinien być łatwo dostępny dla wszystkich osób zaangażowanych w projekt.

Wykres spalania jest w Scrumie wykorzystywany w dwóch wersjach: ,strong>jako wykres spalania Sprintu oraz jako Burndown Chart Projektu. Będziemy omawiać je łącznie, ponieważ zasada ich działania jest identyczna. Różnią się one jedynie skalą czasową i ilością zadań, które obrazują.

Jak wygląda Burndown Chart?

Na wykresie spalania na osi X przedstawiony jest czas pozostały na wykonanie pracy. Jeśli wykres dotyczy Sprintu, czas mierzony jest dniach. Natomiast jeśli wykres spalania dotyczy całego projektu, czas najczęściej mierzony jest w Sprintach.

Oś Y wykresu spalania wyznacza ilość pracy pozostałej do wykonania. Odnosi się więc do zadań zamieszczonych w Backlogu Sprintu lub w Backlogu Produktu. Jednostkami używanymi na pionowej osi wykresu mogą być:

 • Story Points – o których możesz przeczytać więcej w tekście poświęconym User stories
 • Dniówki/osobogodziny (Man Days/Hours)
 • Zadania (Tasks)

Wykres spalania zazwyczaj uwzględnia linię spalania przedstawiająca idealny, liniowy spadek ilości zadań, jakie pozostały do wykonania. Dzięki niemu można zorientować się, jaki jest planowany czas zakończenia. Więcej na temat interpretacji wykresu spalania dowiesz się z tego artykułu.

What is a Burndown Chart?

Szacowanie czasu realizacji zadań

Każdy z Developerów z osobna musi oszacować ilość godzin potrzebnych mu na wykonanie konkretnej pracy. Zaś szacowany czas realizacji Celu Sprintu bądź Projektu jest sumą czasu szacowanego przez wszystkich Developerów. Dużą trudność stanowi przełożenie szacowanego czasu wykonania (estimated time) na rzeczywisty czas realizacji zadań. Jest to jeden z większych problemów trapiących nowo utworzone Zespoły Developerskie. Może on zaburzać obraz przedstawiony na Burndown Chart.

Co więcej, nie zawsze udaje się od razu stworzyć optymalny przepływ pracy w Zespole Developerskim. Przez to w wykonywaniu zadań mogą pojawiać się przestoje, które wydłużają czas realizacji zadań.

Jednym ze wskaźników dojrzałości Zespołu jest umiejętność trafnego szacowania czasu pracy. Im większa przewidywalność, tym bardziej dojrzały jest zespół. Znajduje to odzwierciedlenie w wykresie spalania, na którym linia odzwierciedlająca realne spalanie opada równomierne do zera. Sformułowanie to nie dotyczy jednak wszystkich sytuacji.

Jak pisaliśmy w artykule poświęconym statystykom monitorowanym przez Scrum Mastera, wiele zależy od charakteru samego projektu: jego innowacyjności oraz powtarzalności zadań wykonywanych przez Developerów. Wykres spalania sprawdza się bowiem najlepiej w przypadku projektów, w których zakres prac jest stały i znany. Dlatego też w przypadku innowacyjnych projektów lepiej zastosować inne sposoby pomiaru efektywności zespołu.

Podsumowanie

Wykres spalania sprawdza się jako podstawowa metryka postępu prac większości Zespołów Developerskich. Służy do wizualizacji nakładu pracy oraz czasu potrzebnego do realizacji Celu Sprintu lub Celu Produktu. Dzięki jasności i dostępności, Burndown Chart pozwala wszystkim członkom Scrum Team na bieżąco oceniać, na jakim etapie realizacji znajduje się praca nad projektem.

Poznaj zalety i wady Burndown Chart w naszym kolejnym wpisie. Zapraszamy do zapoznania się z poprzednimi wpisami dotyczącymi metodyki Scrum. Znajdziesz w nich wszystkie informacje niezbędne do wprowadzenia Scrum w twoim przedsiębiorstwie.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Scrum Guide | 30. Co to jest wykres spalania (Burndown Chart)? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Przewodnik Scrum:

 1. Słowniczek podstawowych terminów Scrum
 2. Czym jest Scrum?
 3. Wartości Scruma
 4. Jak wdrożyć Scrum w swojej firmie?
 5. Scrum Team - czym jest i jak działa?
 6. Kim jest Product Owner?
 7. Kim jest Scrum Master?
 8. Najczęstsze błędy popełniane przez Product Ownera
 9. Cechy dobrego Scrum Mastera
 10. Najczęstsze błędy popełnianie przez Scrum Mastera
 11. Współpraca Scrum Mastera z Product Ownerem
 12. Jakie statystyki i metryki powinien śledzić Scrum Master?
 13. Zespół Developerski w Scrumie
 14. Najczęstsze błędy popełniane przez Developerów
 15. Artefakty Scruma
 16. Skalowanie Scruma
 17. Co to jest Backlog Sprintu?
 18. Co to jest Backlog Produktu?
 19. Czym są User Stories?
 20. INVEST, czyli jak stworzyć dobre User Story
 21. Najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu User Story
 22. Kryteria Akceptacji User Story
 23. Estymacja i Story Points w Scrum
 24. Jak działa Planning Poker?
 25. Team Estimation Game jako alternatywa dla Planning Pokera
 26. Czym jest Przyrost w Scrum?
 27. Czym jest Sprint w Scrum?
 28. Wydarzenia w Scrum
 29. Cel Produktu, Cel Sprintu i Definicja Ukończenia, czyli zobowiązania Scrum Team
 30. Co to jest wykres spalania (Burndown Chart)?
 31. Jak tworzyć i jak interpretować wykres spalania?
 32. Zalety i wady wykresu spalania
 33. Tablice Kanban w Scrum i Scrumban
 34. Prędkość Zespołu Deweloperskiego
 35. Daily Scrum
 36. Sprint Planning
 37. Sprint Review
 38. Co to jest Retrospekcja Sprintu?
 39. Częste błędy w czasie Retrospekcji
 40. Jak przeprowadzić pielęgnację backlogu produktu?
 41. Gdzie zdobyć wiedzę i doświadczenie w Scrum?