W czasie pracy nad Produktem, kolejne wpisy z Backlogu Produktu są przekształcane w Przyrosty. Innymi słowy, Product Owner wybiera z Backlogu Produktu funkcjonalność Produktu gotową do realizacji. Zaś Zespół Developerski przekształca ją w działającą, wartościową funkcjonalność Produktu podczas trwania jednego Sprintu.

Przyrost w Scrum – omówione zagadnienia:

 1. Wprowadzenie
 2. Przyrost a Cel Produktu i Cel Sprintu
 3. Kiedy wykonana praca staje się Przyrostem?
 4. Podsumowanie

Wprowadzenie

Przyrost jest wykonaną w czasie jednego Sprintu najnowszą, gotową i udoskonaloną wersją Produktu, która ma wartość biznesową i może potencjalnie zostać wydana. Ważną częścią jego definicji jest stwierdzenie, że Przyrost jest sumą wcześniejszego stanu Produktu i tego, co zostało do niego dodane w bieżącym Sprincie. Nie określa więc wyłącznie nowych funkcjonalności dodanych do Produktu, lecz także – lub przede wszystkim – ich integrację z jego zastaną wersją oraz wniesione ulepszenia i poprawki.

Przyrost a Cel Produktu i Cel Sprintu

W każdym Sprincie powinien zostać wytworzony co najmniej jeden nowy Przyrost. Za jego realizację jest odpowiedzialny cały Scrum Team. Jak zatem ma się Przyrost do Celu Sprintu? Można powiedzieć, że Cel Sprintu jest odpowiedzią na pytanie, po co budowany jest Przyrost. Należy jednak pamiętać, że w jednym Sprincie może zostać zrealizowanych kilka Przyrostów, których suma będzie pełną realizacją Celu Sprintu.

Natomiast składowymi Przyrostu będą funkcjonalności sklepu takie jak:

 • dodawanie przedmiotu do koszyka
 • usuwanie przedmiotu z koszyka
 • wyświetlanie sumy należności za zakupy
 • obliczanie kosztów dostawy dla przedmiotów w koszyku, itp.

Każdy Przyrost przybliża moment realizacji Celu Produktu. I z myślą o nim powinien być realizowany. Dlatego też Przyrostem mogą być ulepszenia takie jak:

 • uporządkowanie bazy danych klientów
 • usprawnienie przepływu pracy pomiędzy Developerami

Dzieje się tak, ponieważ chociaż nie są one bezpośrednio związane z poprawą obecnego stanu Produktu, mają ogromny wpływ na lepszą i bardziej efektywną realizację Celu Produktu.

defining Increment

Kiedy wykonana praca staje się Przyrostem?

Miarą udanego Przyrostu jest to, czy jest użyteczny. Innymi słowy, wykonana praca staje się Przyrostem dopiero w momencie, w którym spełnia Definicję Ukończenia, o której pisaliśmy w osobnym artykule. Definicja ta określa jednoznacznie, jakie zmiany i ulepszenia pojawiły się w Produkcie. Na podstawie Definicji Ukończenia można przetestować Przyrost by ocenić, czy rzeczywiście wprowadza ulepszenia do Produktu i czy wnosi deklarowaną wartość biznesową.

Jeśli wykonana praca nie jest zgodna z Definicją Ukończenia, powraca do Product Backlogu. Kolejne kroki obejmują następujące opcje:

 • praca może zostać ukończona w kolejnym Sprincie
 • praca może zostać anulowana
 • praca może zostać przesunięta w dół Backlogu Produktu do wykonania w przyszłości – po usunięciu przeszkód stojących na drodze do jej realizacji

Jeśli Przyrost został w danym Sprincie wytworzony z sukcesem, jest on przedstawiany i oceniany podczas Sprint Review. W razie potrzeby może jednak zostać dostarczony Interesariuszom nawet przed ukończeniem Sprintu. Ostateczną decyzję o jego wydaniu podejmuje Product Owner.

Podsumowanie

Przyrost to gotowa do wydania, świeża wersja Produktu. Obejmuje on wszystkie modyfikacje i ulepszenia wykonane w danym Sprincie zsumowane z dotychczasowym stanem Produktu. Można więc powiedzieć, że Przyrost to najnowsza stabilna, możliwa do wydania wersja Produktu.

W jednym Sprincie może zostać wykonanych kilka Przyrostów. Wszystkie jednak muszą spełniać Definicję Ukończenia.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Scrum Guide | 26. Czym jest Przyrost w Scrum? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.