W czasie pracy nad Produktem, kolejne wpisy z Backlogu Produktu są przekształcane w Przyrost w Scrum. Innymi słowy, Product Owner wybiera z Backlogu Produktu funkcjonalność Produktu gotową do realizacji. Zaś Zespół Developerski przekształca ją w działającą, wartościową funkcjonalność Produktu podczas trwania jednego Sprintu.

Przyrost w Scrum – omówione zagadnienia:

 1. Czym jest przyrost w metodologii Scrum?
 2. Przyrost a Cel Produktu i Cel Sprintu
 3. Kiedy wykonana praca staje się Przyrostem?
 4. Podsumowanie

Czym jest przyrost w metodologii Scrum?

Przyrost w Scrum jest wykonaną w czasie jednego Sprintu najnowszą, gotową i udoskonaloną wersją Produktu. Odznacza się ona wartością biznesową i może potencjalnie zostać wydana. Ważną częścią jego definicji jest stwierdzenie, że Przyrost jest sumą wcześniejszego stanu Produktu i tego, co zostało do niego dodane w bieżącym Sprincie. Nie określa więc wyłącznie nowych funkcjonalności dodanych do Produktu, lecz także a w zasadzie przede wszystkim – ich integrację z jego zastaną wersją oraz wniesione ulepszenia i poprawki.

Przyrost a Cel Produktu i Cel Sprintu

W każdym Sprincie powinien zostać wytworzony co najmniej jeden nowy Przyrost. Za jego realizację jest odpowiedzialny cały Scrum Team. Jak zatem ma się Cel Sprintu a przyrost w Scrum? Można powiedzieć, że Cel Sprintu jest odpowiedzią na pytanie, po co budowany jest Przyrost. Należy jednak pamiętać, że w jednym Sprincie może zostać zrealizowanych kilka Przyrostów, których suma będzie pełną realizacją Celu Sprintu.

Natomiast składowymi Przyrostu będą funkcjonalności sklepu takie jak:

 • dodawanie przedmiotu do koszyka
 • usuwanie przedmiotu z koszyka
 • wyświetlanie sumy należności za zakupy
 • obliczanie kosztów dostawy dla przedmiotów w koszyku, itp.

Każdy Przyrost przybliża moment realizacji Celu Produktu. I z myślą o nim powinien być realizowany. Dlatego też Przyrostem mogą być ulepszenia takie jak:

 • uporządkowanie bazy danych klientów
 • usprawnienie przepływu pracy pomiędzy Developerami

Dzieje się tak, ponieważ chociaż nie są one bezpośrednio związane z poprawą obecnego stanu Produktu, mają ogromny wpływ na lepszą i bardziej efektywną realizację Celu Produktu.

defining Increment

Kiedy wykonana praca staje się Przyrostem?

Miarą udanego Przyrostu jest to, czy jest użyteczny. Innymi słowy, wykonana praca staje się Przyrostem dopiero w momencie, w którym spełnia Definicję Ukończenia, o której pisaliśmy w osobnym artykule. Definicja ta określa jednoznacznie, jakie zmiany i ulepszenia pojawiły się w Produkcie. Na podstawie Definicji Ukończenia można przetestować Przyrost by ocenić, czy rzeczywiście wprowadza ulepszenia do Produktu i czy wnosi deklarowaną wartość biznesową.

Jeśli wykonana praca nie jest zgodna z Definicją Ukończenia, powraca do Product Backlogu. Kolejne kroki obejmują następujące opcje:

 • praca może zostać ukończona w kolejnym Sprincie, co należy uwzględnić w procesie planowania kolejnego sprintu
 • praca może zostać anulowana, jednak musi być to zatwierdzone przez Product Ownera
 • praca może zostać przesunięta w dół Backlogu Produktu do wykonania w przyszłości – po usunięciu przeszkód stojących na drodze do jej realizacji, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na ponowne podejście do realizacji założenia.

Jeśli Przyrost w Scrum został w danym Sprincie wytworzony z sukcesem, jest on przedstawiany i oceniany podczas Sprint Review. W razie potrzeby może jednak zostać dostarczony Interesariuszom nawet przed ukończeniem Sprintu. Ostateczną decyzję o jego wydaniu podejmuje Product Owner.

Podsumowanie

Przyrost to gotowa do wydania, świeża wersja Produktu. Obejmuje on wszystkie modyfikacje i ulepszenia wykonane w danym Sprincie zsumowane z dotychczasowym stanem Produktu. Można więc powiedzieć, że Przyrost to najnowsza stabilna, możliwa do wydania wersja Produktu zawierająca poprzednie dokonania w zakresie danego Produktu.

W jednym Sprincie może zostać wykonanych kilka Przyrostów. Wszystkie jednak muszą spełniać Definicję Ukończenia.

Sprawdź jakie inne wydarzenia, obok przyrost w Scrum możesz jeszcze spotkać: Wydarzenia w Scrum

Dla pełnego obrazu metodologii Scrum polecamy zapoznać się z całym opublikowanym przez nas przewodnikiem, który krok po kroku przeprowadza przez tajniki i sposoby prowadzenia przedsiębiorstwa w oparciu o Scrum.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Scrum Guide | 26. Czym jest Przyrost w Scrum? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Przewodnik Scrum:

 1. Słowniczek podstawowych terminów Scrum
 2. Czym jest Scrum?
 3. Wartości Scruma
 4. Jak wdrożyć Scrum w swojej firmie?
 5. Scrum Team - czym jest i jak działa?
 6. Kim jest Product Owner?
 7. Kim jest Scrum Master?
 8. Najczęstsze błędy popełniane przez Product Ownera
 9. Cechy dobrego Scrum Mastera
 10. Najczęstsze błędy popełnianie przez Scrum Mastera
 11. Współpraca Scrum Mastera z Product Ownerem
 12. Jakie statystyki i metryki powinien śledzić Scrum Master?
 13. Zespół Developerski w Scrumie
 14. Najczęstsze błędy popełniane przez Developerów
 15. Artefakty Scruma
 16. Skalowanie Scruma
 17. Co to jest Backlog Sprintu?
 18. Co to jest Backlog Produktu?
 19. Czym są User Stories?
 20. INVEST, czyli jak stworzyć dobre User Story
 21. Najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu User Story
 22. Kryteria Akceptacji User Story
 23. Estymacja i Story Points w Scrum
 24. Jak działa Planning Poker?
 25. Team Estimation Game jako alternatywa dla Planning Pokera
 26. Czym jest Przyrost w Scrum?
 27. Czym jest Sprint w Scrum?
 28. Wydarzenia w Scrum
 29. Cel Produktu, Cel Sprintu i Definicja Ukończenia, czyli zobowiązania Scrum Team
 30. Co to jest wykres spalania (Burndown Chart)?
 31. Jak tworzyć i jak interpretować wykres spalania?
 32. Zalety i wady wykresu spalania
 33. Tablice Kanban w Scrum i Scrumban
 34. Prędkość Zespołu Deweloperskiego
 35. Daily Scrum
 36. Sprint Planning
 37. Sprint Review
 38. Co to jest Retrospekcja Sprintu?
 39. Częste błędy w czasie Retrospekcji
 40. Jak przeprowadzić pielęgnację backlogu produktu?
 41. Gdzie zdobyć wiedzę i doświadczenie w Scrum?