Podstawą komunikacji zespołu pracującego wspólnie w Scrum jest jasność i zrozumiałość wszystkich używanych terminów. Dlatego zebraliśmy poniżej definicje najważniejszych pojęć. Zapraszamy do korzystania ze słowniczka szczególnie podczas lektury wpisów wprowadzających nowe terminy.

Słowniczek podstawowych terminów Scrum – omówione zagadnienia:

 1. Podstawy Scrum
 2. Role w Scrum
 3. Artefakty i ich składowe
 4. Wydarzenia i ich składowe

Podstawy Scrum

Scrum - a glossary of basic terms, roles and notions

Scrum – sposób pracy, w którym tworzenie produktu podzielone jest na krótkie iteracje – Sprinty. Jego celem jest szybkie i elastyczne dostarczanie wartościowych rozwiązań.

5 wartości leżących u jego podstaw to:

 • Zaangażowanie w pracę
 • Skupienie na celu
 • Otwartość na zmiany
 • Szacunek
 • Odwaga w rozwiązywaniu problemów.

Empiryzm – ograniczanie planowania i założeń do minimum na rzecz oparcia się na doświadczeniu, obserwacji i eksperymentowaniu.

Samozarządzanie – cecha zespołu, która oznacza, że jego członkowie samodzielnie podejmują decyzję o tym, kto z nich będzie wykonywał określone zadania, kiedy i jak.

Role w Scrum

Scrum Team – samozarządzający zespół składający się ze Mastera, Product Ownera i Developerów, zwanych też Zespołem Developerskim.

Product Owner – przedstawiciel klienta wewnątrz Teamu. Osoba odpowiedzialna za maksymalizację wartości produktu przez dbałość o Cel i jego realizację przez Zespół Developerski.

Scrum Master – coach i lider Zespołu Developerskiego. Osoba odpowiedzialna za właściwe rozumienie i działanie według jego zasad.

Developer– każdy członek Zespołu Developerskiego, niezależnie od specjalizacji zawodowej. Osoba odpowiedzialna za współtworzenie użytecznego Przyrostu w każdym Sprincie

Zespół Developerski – interdyscyplinarna grupa składająca się ze wszystkich Developerów zaangażowanych w tworzenie Produktu.

Interesariusz – osoba nienależąca do zespołu, w której interesie leży stworzenie jak najlepszego Produktu. W ramach Team reprezentowany przez Product Ownera. Bierze udział w Sprint Review.

Scrum - a glossary of basic terms, roles and notions

Artefakty i ich składowe

Artefakty – Product Backlog, Sprint Backlog, Przyrost i ich składowe. Stanowią odzwierciedlenie aktualnego stanu pracy nad Produktem w odniesieniu do Celu Produktu, Celu Sprintu i Definicji Ukończenia.

Product Backlog– uporządkowana lista prac potrzebnych do stworzenia określonego Produktu, czyli realizacji Celu Produktu. Jest zarządzany przez Product Ownera.

Sprint Backlog – uporządkowana lista prac potrzebnych do realizacji funkcjonalności Produktu zdefiniowanej przez Cel Sprintu. Jest zarządzany przez Zespół Developerów.

Przyrost – kompletna i wartościowa praca wykonana przez Developerów w jednym Sprincie. Suma wszystkich Przyrostów tworzy Produkt.

User Story – opis cząstkowej funkcjonalności Produktu z punktu widzenia Klienta. Przyjmuje formę schematu „Jako [typ użytkownika] chcę [co robić?], ponieważ [po co? dlaczego?]”.

Definicja Ukończenia – zamieszczony w Backlogu Produktu jasny i przejrzysty opis oczekiwanego stanu Produktu po ukończeniu Przyrostu. Opisuje pracę, jaka została wykonana w ramach Przyrostu.

Scrum - a glossary of basic terms, roles and notions

Wydarzenia i ich składowe

Wydarzenia– dotyczą pracy zespołu scrumowego, jej planowania lub refleksji nad nią. Są to: Sprint, Sprint Planning, Daily, Sprint Review, Sprint Retrospective i ich składowe.

Sprint– cykliczne wydarzenie obejmujące pracę nad nową wersją Produktu. Trwa najczęściej dwa tygodnie, a najdłużej miesiąc. Służy jako „pojemnik” na inne wydarzenia i działania.

Sprint Planning– spotkanie Teamu, w ramach którego wybierane są z Backlogu Produktu wszystkie prace do wykonania w kolejnym Sprincie. Trwa maksymalnie 8 godzin.

Daily Scrum – codzienne spotkanie Zespołu Developerów, na którym planowane są zadania na dany dzień. Trwa maksymalnie 15 minut, odbywa się zawsze w tym samym miejscu i czasie.

Sprint Review– wydarzenie podsumowujące ukończony Sprint pod kątem Celu Produktu. Jego celem jest ocena Przyrostu i aktualizacja Backlogu Produktu. Trwa 4 godziny lub mniej.

Sprint Retrospective– wydarzenie podsumowujące ukończony Sprint pod kątem sposobu pracy Teamu. Jego celem jest poprawa funkcjonowania Teamu. Trwa maksymalnie 3 godziny.

Cel Produktu– opis przyszłego Produktu, nad którego tworzeniem pracuje Team. Droga prowadząca do osiągnięcia Celu Produktu jest zapisana w Backlogu Produktu.

Cel Sprintu– praca do wykonania w ramach jednego Sprintu wyrażona w formie celu biznesowego. Zapewnia spójność pracy Zespołu Developerów.

Wykres spalania– pokazuje ilość pracy zaplanowanej w Backlogu Sprintu lub Produktu w odniesieniu do czasu, jaki pozostał na jej wykonanie.

Prędkość Zespołu– wskaźnik pozwalający określić jaka część Backlogu Produktu stała się Przyrostem w trakcie jednego Sprintu.

Scrum - a glossary of basic terms, roles and notions

Sprawdź kolejny wpis z cyklu: Czym jest Scrum?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Scrum Guide | 1. Słowniczek podstawowych terminów Scrum caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Przewodnik Scrum:

 1. Słowniczek podstawowych terminów Scrum
 2. Czym jest Scrum?
 3. Wartości Scruma
 4. Jak wdrożyć Scrum w swojej firmie?
 5. Scrum Team - czym jest i jak działa?
 6. Kim jest Product Owner?
 7. Kim jest Scrum Master?
 8. Najczęstsze błędy popełniane przez Product Ownera
 9. Cechy dobrego Scrum Mastera
 10. Najczęstsze błędy popełnianie przez Scrum Mastera
 11. Współpraca Scrum Mastera z Product Ownerem
 12. Jakie statystyki i metryki powinien śledzić Scrum Master?
 13. Zespół Developerski w Scrumie
 14. Najczęstsze błędy popełniane przez Developerów
 15. Artefakty Scruma
 16. Skalowanie Scruma
 17. Co to jest Backlog Sprintu?
 18. Co to jest Backlog Produktu?
 19. Czym są User Stories?
 20. INVEST, czyli jak stworzyć dobre User Story
 21. Najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu User Story
 22. Kryteria Akceptacji User Story
 23. Estymacja i Story Points w Scrum
 24. Jak działa Planning Poker?
 25. Team Estimation Game jako alternatywa dla Planning Pokera
 26. Czym jest Przyrost w Scrum?
 27. Czym jest Sprint w Scrum?
 28. Wydarzenia w Scrum
 29. Cel Produktu, Cel Sprintu i Definicja Ukończenia, czyli zobowiązania Scrum Team
 30. Co to jest wykres spalania (Burndown Chart)?
 31. Jak tworzyć i jak interpretować wykres spalania?
 32. Zalety i wady wykresu spalania
 33. Tablice Kanban w Scrum i Scrumban
 34. Prędkość Zespołu Deweloperskiego
 35. Daily Scrum
 36. Sprint Planning
 37. Sprint Review
 38. Co to jest Retrospekcja Sprintu?
 39. Częste błędy w czasie Retrospekcji
 40. Jak przeprowadzić pielęgnację backlogu produktu?
 41. Gdzie zdobyć wiedzę i doświadczenie w Scrum?