Sprint Review jest Wydarzeniem Scrum podsumowującym prace nad Produktem. Bierze się w nim pod uwagę jedynie te taski, które zostały ukończone podczas bieżącego Sprintu. Odbywa się ostatniego dnia Sprintu i jest otwarty dla Interesariuszy. Jego celem jest ocena Przyrostu, czyli prezentacja najnowszej wersji Produktu. Ważną częścią Sprint Review jest także dyskusja nad wprowadzonymi ulepszeniami i aktualizacjami. A także wprowadzenie niezbędnych zmian do Backlogu Produktu, dzięki czemu wszystkie zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktualnym stanem prac nad Produktem.

Sprint Review – omówione zagadnienia:

 1. Wprowadzenie
 2. Rola Interesariuszy
 3. Wydawanie Przyrostów
 4. Praca nad Backlogiem Produktu podczas Sprint Review
 5. Podsumowanie

Wprowadzenie

Sprint Review i Sprint Retrospective to dwa Wydarzenia podsumowujące Sprint. W tym artykule pisaliśmy szerzej o rolach, jakie pełnią poszczególne Wydarzenia Scrumowe. Dzisiaj wspomnimy tylko, że stwarzają one okazję do ugruntowania trzech filarów empiryzmu – przejrzystości, inspekcji, oraz adaptacji – w odniesieniu do Produktu oraz do pracy Scrum Team.

Sprint Review poświęcony jest Produktowi. Zaś jego celem jest inspekcja Przyrostu, czyli efektów pracy wykonanej w kończącym się właśnie Sprincie. Wydarzenie trwa maksymalnie cztery godziny. Biorą w nim udział wszyscy członkowie Scrum Team, a także Interesariusze, czyli wszystkie osoby zainteresowane postępami prac nad Produktem.

Rola Interesariuszy

Podczas Sprint Review Scrum Team prezentuje Przyrost Interesariuszom. Podsumowuje przy tym wykonane zadania i odpowiada na szczegółowe pytania:

 1. Kto wykonał dane zadanie?
 2. Co konkretnie zostało zrobione?
 3. W jakim celu zostało to zrobione?

Jednak najważniejszą częścią podsumowania jest dyskusja z Interesariuszami dotycząca Przyrostu, a także kierunku, w którym rozwijany jest Produkt.

Interesariusze udzielają informacji zwrotnej członkom Scrum Team. Dzięki temu możliwa jest adaptacja, czyli dostosowanie sposobu działania Scrum Team do potrzeb i wizji Klienta. Ma to na celu maksymalne podniesienie wartości biznesowej Produktu. Udzielana na każdym Sprint Review informacja zwrotna jest szczególnie ważna w przypadku tworzenia innowacyjnych Produktów, które muszą być na bieżąco dopasowywane do działań konkurencji i potrzeb rynku.

Wydawanie Przyrostów

Nie powinno się traktować Sprint Review jako jedynego momentu, kiedy Scrum Team przekazuje Przyrost Klientowi. Jeśli jakaś funkcjonalność Produktu spełnia wcześniej Definicję Ukończenia, Product Owner może podjąć decyzję o jego natychmiastowym wydaniu.

Możliwa jest również sytuacja, gdy jakiś element Product Backlogu nad którym pracował Scrum Team w danym Sprincie nie został ukończony i nie jest zgodny z Definicją Ukończenia. Nie może wtedy zostać wydany ani nawet przedstawiony.

Praca nad Backlogiem Produktu podczas Sprint Review

Systematyczna aktualizacja Backlogu Produktu jest równie ważną częścią Sprint Review jak prezentacja wyników pracy Interesariuszom. Zwykle aktualizacji Backlogu przeznaczona jest ostatnia część spotkania, więc Interesariusze nie muszą brać w niej udziału.

Product Owner aktualizuje Backlog Produktu na podstawie informacji zwrotnych od Interesariuszy oraz wniosków wyciągniętych przez Zespół Developerski. Jest to szczególnie ważne, jeśli uzyskane informacje zwrotne mają wpływ na kształt i Cel kolejnego Sprintu. Aktualizacja Backlogu jest wtedy niezbędnym krokiem przygotowującym kolejny Sprint Planning.

Podsumowanie

Sprint Review to spotkanie Scrum Team z Interesariuszami, podczas którego przedstawione zostają wyniki pracy nad Produktem uzyskane w ostatnim Sprincie. Jego kluczową częścią jest dyskusja z Interesariuszami, podczas której udzielają oni informacji zwrotnej na temat Produktu. Dzięki tej rozmowie możliwa jest skuteczna adaptacja i ewentualna korekta kierunku prac nad Produktem zgodnie z wymaganiami rynku. Dzięki rozmowom z Interesariuszami odbywającym się pod koniec każdego Sprintu, rosną szanse maksymalizacji wartości biznesowej Produktu opracowywanego przez Scrum Team.

Sprint Review jak i Sprint Planning to jedne z kluczowych z Wydarzeń Scruma, o których pisaliśmy w poprzednich artykułach. Więcej na ich temat dowiesz się z wpisu: Wydarzenia w Scrum. Jeśli jednak potrzebujesz szerszej wiedzy, aby móc wprowadzić metodykę Scrum do swojego przedsiębiorstwa zapoznaj się z naszym Scrum Guide. W każdym artykule szczegółowo przedstawiamy zagadnienia tej metodologii pracy przy projektach.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Scrum Guide | 37. Sprint Review caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Przewodnik Scrum:

 1. Słowniczek podstawowych terminów Scrum
 2. Czym jest Scrum?
 3. Wartości Scruma
 4. Jak wdrożyć Scrum w swojej firmie?
 5. Scrum Team - czym jest i jak działa?
 6. Kim jest Product Owner?
 7. Kim jest Scrum Master?
 8. Najczęstsze błędy popełniane przez Product Ownera
 9. Cechy dobrego Scrum Mastera
 10. Najczęstsze błędy popełnianie przez Scrum Mastera
 11. Współpraca Scrum Mastera z Product Ownerem
 12. Jakie statystyki i metryki powinien śledzić Scrum Master?
 13. Zespół Developerski w Scrumie
 14. Najczęstsze błędy popełniane przez Developerów
 15. Artefakty Scruma
 16. Skalowanie Scruma
 17. Co to jest Backlog Sprintu?
 18. Co to jest Backlog Produktu?
 19. Czym są User Stories?
 20. INVEST, czyli jak stworzyć dobre User Story
 21. Najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu User Story
 22. Kryteria Akceptacji User Story
 23. Estymacja i Story Points w Scrum
 24. Jak działa Planning Poker?
 25. Team Estimation Game jako alternatywa dla Planning Pokera
 26. Czym jest Przyrost w Scrum?
 27. Czym jest Sprint w Scrum?
 28. Wydarzenia w Scrum
 29. Cel Produktu, Cel Sprintu i Definicja Ukończenia, czyli zobowiązania Scrum Team
 30. Co to jest wykres spalania (Burndown Chart)?
 31. Jak tworzyć i jak interpretować wykres spalania?
 32. Zalety i wady wykresu spalania
 33. Tablice Kanban w Scrum i Scrumban
 34. Prędkość Zespołu Deweloperskiego
 35. Daily Scrum
 36. Sprint Planning
 37. Sprint Review
 38. Co to jest Retrospekcja Sprintu?
 39. Częste błędy w czasie Retrospekcji
 40. Jak przeprowadzić pielęgnację backlogu produktu?
 41. Gdzie zdobyć wiedzę i doświadczenie w Scrum?