Sprint Review jest Wydarzeniem Scrum podsumowującym prace nad Produktem, które zostały ukończone podczas bieżącego Sprintu. Odbywa się ostatniego dnia Sprintu i jest otwarty dla Interesariuszy. Jego celem jest ocena Przyrostu, czyli prezentacja najnowszej wersji Produktu. Ważną częścią Sprint Review jest także dyskusja nad wprowadzonymi ulepszeniami i aktualizacjami. A także wprowadzenie niezbędnych zmian do Backlogu Produktu, dzięki czemu wszystkie zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktualnym stanem prac nad Produktem.

Sprint Review – omówione zagadnienia:

  1. Wprowadzenie
  2. Rola Interesariuszy podczas Sprint Review
  3. Wydawanie Przyrostów
  4. Praca nad Backlogiem Produktu podczas Sprint Review
  5. Podsumowanie

Wprowadzenie

Sprint Review i Sprint Retrospective to dwa Wydarzenia podsumowujące Sprint. W tym artykule pisaliśmy szerzej o rolach, jakie pełnią poszczególne Wydarzenia Scrumowe. Dzisiaj wspomnimy tylko, że stwarzają one okazję do ugruntowania trzech filarów empiryzmu – przejrzystości, inspekcji, oraz adaptacji – w odniesieniu do Produktu oraz do pracy Scrum Team.

Sprint Review poświęcony jest Produktowi. Zaś jego celem jest inspekcja Przyrostu, czyli efektów pracy wykonanej w kończącym się właśnie Sprincie. Wydarzenie trwa maksymalnie cztery godziny. Biorą w nim udział wszyscy członkowie Scrum Team, a także Interesariusze, czyli wszystkie osoby zainteresowane postępami prac nad Produktem.

Rola Interesariuszy podczas Sprint Review

Podczas Sprint Review Scrum Team prezentuje Przyrost Interesariuszom. Podsumowuje przy tym wykonane zadania i odpowiada na szczegółowe pytania:

  1. Kto wykonał dane zadanie?
  2. Co konkretnie zostało zrobione?
  3. W jakim celu zostało to zrobione?

Jednak najważniejszą częścią Sprint Review jest dyskusja z Interesariuszami dotycząca Przyrostu, a także kierunku, w którym rozwijany jest Produkt.

Interesariusze udzielają informacji zwrotnej członkom Scrum Team. Dzięki temu możliwa jest adaptacja, czyli dostosowanie sposobu działania Scrum Team do potrzeb i wizji Klienta. Ma to na celu maksymalne podniesienie wartości biznesowej Produktu. Udzielana na każdym Sprint Review informacja zwrotna jest szczególnie ważna w przypadku tworzenia innowacyjnych Produktów, które muszą być na bieżąco dopasowywane do działań konkurencji i potrzeb rynku.

Wydawanie Przyrostów

Nie powinno się traktować Sprint Review jako jedynego momentu, kiedy Scrum Team przekazuje Przyrost Klientowi. Jeśli jakaś funkcjonalność Produktu spełnia wcześniej Definicję Ukończenia, Product Owner może podjąć decyzję o jego natychmiastowym wydaniu.

Możliwa jest również sytuacja, gdy jakiś element Product Backlogu nad którym pracował Scrum Team w danym Sprincie nie został ukończony i nie jest zgodny z Definicją Ukończenia. Nie może wtedy zostać wydany ani nawet przedstawiony podczas Sprint Review.

Praca nad Backlogiem Produktu podczas Sprint Review

Aktualizacja Backlogu Produktu jest równie ważną częścią Sprint Review jak prezentacja wyników pracy Interesariuszom. Zwykle aktualizacji Backlogu przeznaczona jest ostatnia część spotkania, więc Interesariusze nie muszą brać w niej udziału.

Product Owner aktualizuje Backlog Produktu na podstawie informacji zwrotnych od Interesariuszy oraz wniosków wyciągniętych przez Zespół Developerski. Jest to szczególnie ważne, jeśli uzyskane informacje zwrotne mają wpływ na kształt i Cel kolejnego Sprintu. Aktualizacja Backlogu jest wtedy niezbędnym krokiem przygotowującym kolejny Sprint Planning.

Podsumowanie

Sprint Review to spotkanie Scrum Team z Interesariuszami, podczas którego przedstawione zostają wyniki pracy nad Produktem uzyskane w ostatnim Sprincie. Jego kluczową częścią jest dyskusja z Interesariuszami, podczas której udzielają oni informacji zwrotnej na temat Produktu. Dzięki tej rozmowie możliwa jest skuteczna adaptacja i ewentualna korekta kierunku prac nad Produktem zgodnie z wymaganiami rynku. Dzięki rozmowom z Interesariuszami odbywającym się pod koniec każdego Sprintu, rosną szanse maksymalizacji wartości biznesowej Produktu opracowywanego przez Scrum Team.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Scrum Guide | 37. Sprint Review caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.