Choć ramy Scruma są proste, jego wdrożenie w firmie nie należy do łatwych zadań. Scrum służy do optymalizacji pracy zespołowej, jednak początkowo może przysporzyć wielu kłopotów. A nawet spotęgować problemy istniejące w organizacji. Jak wdrożyć Scrum?

Jak wdrożyć Scrum – omówione zagadnienia:

 1. Wdrożenie Scrum w swojej firmie
 2. Wdrożenie. Zadanie dla Scrum Mastera
 3. Interdyscypinarność. Jak zbudować Zespół Developerski?
 4. Rytm Scruma. Wyodrębnienie Scrum Team
 5. Czy na pewno warto wdrażać Scrum?
 6. Podsumowanie

Wdrożenie Scrum w swojej firmie

Na pomysł zastosowania zasad Scruma w swojej firmie wpada wielu przedsiębiorców. Scrum obiecuje bowiem świetną efektywność zespołu, energetyczną atmosferę i brak hierarchii. Stawia jednak bardzo określone wymagania zarówno zespołowi, jak i poszczególnym osobom wchodzącym w skład Scrum Team.

Zastanawiając się jak wdrożyć Scrum, warto rozważyć szczegóły techniczne i organizacyjne. Przyjrzyjmy się więc potencjalnym problemom z wdrożeniem, potrzebnym kompetencjom członków zespołu, oraz sposobom na wyodrębnienie Scrum Team z całości organizacji.

Wdrożenie. Zadanie dla Scrum Mastera

Podczas wdrażania Scrum szczególnie ważną osobą będzie doświadczony Scrum Master, którego rolę i kompetencje opisujemy w tym artykule [link]. Scrum Master będzie osobą odpowiedzialną za właściwe rozumienie Scruma przez wszystkich zainteresowanych. Będzie także sprawdzał i korygował działanie według zasad i wartości Scruma.

Zatrudnienie Scrum Mastera z doświadczeniem jest bardzo istotne w przypadku, gdy pracownicy firmy nie pracowali dotychczas według zasad Scruma. Pewnie będą mieli mnóstwo pytań, a Wydarzenia Scruma będą wymagały jego szczegółowego przewodnictwa co najmniej przez kilka pierwszych tygodni.

Zadania Scrum Mastera ograniczą się do ról coacha i lidera, gdy członkowie przyszłego Zespołu Developerskiego poznają już wystarczająco dobrze zasady Scrum. Przed rozpoczęciem innych działań odpowiedz sobie zatem na pytanie: Czy jesteś w stanie znaleźć i zatrudnić odpowiedniego Scrum Mastera?

Interdyscyplinarność. Jak zbudować Zespół Developerski?

Kolejne pytanie, na jakie musi odpowiedzieć sobie osoba wdrażająca Scrum brzmi:

Czy w mojej firmie są już zatrudnione osoby zdolne stworzyć samowystarczalny, interdyscyplinarny zespół?

Szczegółowy opis działania Zespołu Developerskiego w Scrumie zawarliśmy w tym artykule. Tutaj wspomnimy tylko o dwóch problemach, które mogą pojawić się podczas tworzenia Zespołu:

 • brak wystarczająco dojrzałych (senior) pracowników o uzupełniających się kompetencjach
 • sztywna struktura organizacji

Wszystkie osoby, które mają wejść w skład Scrum Team powinny być specjalistami w swojej dziedzinie. Zaś ich kompetencje powinny się uzupełniać. Dobrze skomponowany, interdyscyplinarny zespół nie powinien być więc zależny od pomocy zewnętrznych specjalistów.

Jest to szczególnie ważne, jeśli Zespół pracuje z wrażliwymi danymi, które nie powinny być udostępniane osobom spoza organizacji. Korzystanie z zewnętrznej pomocy zaburza także funkcjonowanie jednego z filarów Scruma, przejrzystości. Może także stwarzać zagrożenie stworzenia hierarchii wewnątrz Zespołu. Na przykład wyodrębnienia „Developerów drugiej kategorii”, osób, które nie będą brały pełnego udziału w działaniach Scrum Team.

How to implement Scrum in your company?

Rytm Scruma. Wyodrębnienie Scrum Team

Sprawą wartą przemyślenia podczas wdrażania Scruma jest stworzenie pewnego rodzaju „zapory ogniowej” chroniącej świeży Scrum Team przed napływem zadań z zewnątrz. Zapewne bowiem utworzą go osoby, które pracowały przy innych projektach w twojej firmie.

Siłą nawyku osoby, z którymi współpracowali członkowie nowego Scrum Team będą nadal szukać ich pomocy. A to może generować konflikty, powodować napływ dodatkowych zadań, a także zaburzać rytm Wydarzeń Scruma.

Czy na pewno warto wdrażać Scrum?

Jeśli zastanawiasz się poważnie nad tym jak wdrożyć Scruma w swojej firmie i masz świadomość problemów, które mogą się przy tym pojawić, zastanów się raz jeszcze, czy na pewno Scrum jest rozwiązaniem dla Ciebie.

„Tak” powiedziało Scrumowi aż 66% zespołów zwinnych. Statystyki nie pokazują jednak, jak skuteczne są zespoły świeżo po wdrożeniu. Ani jak dużo czasu zajmuje dojście do efektywności podobnej do tej sprzed zmiany, a następnie jej prześcignięcie.

Warto zwrócić także uwagę na wielkość Scrum Team i objętość projektów, nad którymi ma on pracować. O problemach związanych ze skalowaniem Scruma opiszemy w osobnym artykule.

Podsumowanie

Jeśli oczekujesz świetnej efektywności zespołu, energetycznej atmosfery i braku hierarchii w zespole, z pewnością warto zastanowić się nad zastosowaniem Scruma. Dobrym krokiem jest powierzenie procesu odpowiadającego na potrzebę jak wdrożyć Scrum doświadczonemu Scrum Masterowi. Trzeba także sprawdzić, czy firma dysponuje specjalistami o uzupełniających się kompetencjach. Oraz czy Scrum Team będzie mógł działać w wystarczająco izolowanym środowisku, aby rytm jego działania nie był zaburzany przez napływ zadań z innych działów.

Wiesz już jak wdrożyć Scrum, sprawdź następny wpis z tej serii: Scrum Team – czym jest i jak działa?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Scrum Guide | 4. Jak wdrożyć Scrum w swojej firmie? caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Przewodnik Scrum:

 1. Słowniczek podstawowych terminów Scrum
 2. Czym jest Scrum?
 3. Wartości Scruma
 4. Jak wdrożyć Scrum w swojej firmie?
 5. Scrum Team - czym jest i jak działa?
 6. Kim jest Product Owner?
 7. Kim jest Scrum Master?
 8. Najczęstsze błędy popełniane przez Product Ownera
 9. Cechy dobrego Scrum Mastera
 10. Najczęstsze błędy popełnianie przez Scrum Mastera
 11. Współpraca Scrum Mastera z Product Ownerem
 12. Jakie statystyki i metryki powinien śledzić Scrum Master?
 13. Zespół Developerski w Scrumie
 14. Najczęstsze błędy popełniane przez Developerów
 15. Artefakty Scruma
 16. Skalowanie Scruma
 17. Co to jest Backlog Sprintu?
 18. Co to jest Backlog Produktu?
 19. Czym są User Stories?
 20. INVEST, czyli jak stworzyć dobre User Story
 21. Najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu User Story
 22. Kryteria Akceptacji User Story
 23. Estymacja i Story Points w Scrum
 24. Jak działa Planning Poker?
 25. Team Estimation Game jako alternatywa dla Planning Pokera
 26. Czym jest Przyrost w Scrum?
 27. Czym jest Sprint w Scrum?
 28. Wydarzenia w Scrum
 29. Cel Produktu, Cel Sprintu i Definicja Ukończenia, czyli zobowiązania Scrum Team
 30. Co to jest wykres spalania (Burndown Chart)?
 31. Jak tworzyć i jak interpretować wykres spalania?
 32. Zalety i wady wykresu spalania
 33. Tablice Kanban w Scrum i Scrumban
 34. Prędkość Zespołu Deweloperskiego
 35. Daily Scrum
 36. Sprint Planning
 37. Sprint Review
 38. Co to jest Retrospekcja Sprintu?
 39. Częste błędy w czasie Retrospekcji
 40. Jak przeprowadzić pielęgnację backlogu produktu?
 41. Gdzie zdobyć wiedzę i doświadczenie w Scrum?