Czy wiesz, że aż 9 na 10 startupów upada, ponieważ tworzy produkty, których rynek nie potrzebuje? To tylko potwierdza, jak ważna jest walidacja pomysłu na biznes. Jednym ze sposobów na przeprowadzenie takiej oceny, jest stworzenie MVP, czyli minimalnie opłacalnego produktu. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Czym jest MVP?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym w ogóle jest MVP. Jest to akronim od słów minimum viable product. To pierwsza działająca wersja produktu, która posiada wystarczającą liczbę funkcjonalności, aby zaspokoić potrzeby potencjalnych klientów. Pozwala gromadzić i analizować opinie na temat tego produktu przy zaangażowaniu minimalnych zasobów i ponoszeniu minimalnych kosztów. Dzięki temu można skutecznie zweryfikować pomysł na biznes i określić, czy jest na niego rynek, tzw. minimum viable productdevelopment.

Dlaczego warto stworzyć MVP?

Oprócz możliwości przetestowania pomysłu biznesowego, stworzenie minimum viable product wiąże się z szeregiem innych korzyści:

 • oszczędza czas i zasoby – w klasycznym podejściu, zakładającym wypuszczenie w pełni funkcjonalnego produktu, należy przeznaczyć środki na produkt, który może nie zostać tak entuzjastycznie przyjęty przez klientów, jak zakładaliśmy. Stworzenie minimum viable product pochłania mniej zasobów, przez co w razie niepowodzenia, utracone koszty są mniejsze,
 • minimalizuje ryzyko niepowodzenia – tworząc MVP i poddając go testom z użytkownikami, możemy otrzymać konstruktywny feedback, który pozwoli opracować produkt lepiej dostosowany do oczekiwań i potrzeb rynku,
 • buduje komunikację z klientami – zaangażowanie potencjalnych klientów w fazę testowania minimum viable product nie tylko pomaga uzyskać wartościowy feedback, ale także buduje świadomość marki i lojalność do niej wśród użytkowników, którzy czują, że mają realny wpływ na rozwój produktu,
 • pomaga opracować model biznesowy – z założenia gotowy produkt ma przynosić firmie korzyści finansowe. Stworzenie minimum viable product pozwoli twórcom zorientować się w tym, w jaki sposób i ile użytkownicy będą chcieli płacić (np. dożywotnia licencja, czy miesięczny abonament).

Jak stworzyć MVP?

 1. Identyfikacja potrzeb biznesowych
 2. W pierwszym kroku należy zadać sobie następujące pytania: W jakim celu tworzymy ten produkt? Jaki problem ma rozwiązać? Aby jednak móc rzetelnie na nie odpowiedzieć, należy przeprowadzić analizę rynku i określić potrzeby potencjalnych klientów. Ważna jest także obserwacja i analiza działań konkurencji oraz określenie wyróżników naszego produktu.

 3. Określenie punktów styku
 4. Znając potrzeby rynkowe należy przygotować, tzw. mapę podróży klienta, za pomocą której można w przejrzysty sposób zidentyfikować wszystkie punkty styku klienta z produktem. Następnie w każdym tym punkcie należy określić potrzeby konsumenta oraz to, czy jest on ich świadomy. Jeśli tak, to jakie kroki podejmie, aby te problemy rozwiązać? I co może zrobić marka, aby zaprezentować klientowi swój produkt?

  Dobrze przygotowane minimum viable product powinno odpowiadać na potrzeby klientów, w każdym punkcie styku i tworzyć pozytywne doświadczenia użytkownika z kontaktu z produktem.

 5. Określenie funkcjonalności MVP
 6. Tworząc minimum viable product nie należy opracowywać wszystkich funkcjonalności, które chcemy aby spełniał finalny produkt. Na tym etapie należy nadać im priorytety, tak aby w pierwszej kolejności zaoferować użytkownikom to, czego najbardziej potrzebują i co pozwoli przetestować, czy obrany kierunek ma potencjał na sukces. Pozostałe funkcjonalności można rozpisać w formie roadmapy.

 7. Testowanie MVP z klientami
 8. Gotowe minimum viable product należy w jakiś sposób udostępnić użytkownikom do testowania. Zastanów się, jak chcesz do nich dotrzeć. Możesz wykorzystać potencjał social mediów, własną stronę internetową, czy też platformy zrzeszające osoby, które chętnie biorą udział w badaniach (przykładem takiej platformy jest Validately).

 9. Analiza wyników i wnioski z testów MVP
 10. Spływający feedback należy stale analizować i wyciągać z niego wnioski. Pozwoli to poznać słabe i mocne strony produktu oraz opracować działania mające na celu rozwój pomysłu, dostosowanego do potrzeb rynku.

Jak ocenić swój pomysł na biznes, tworząc MVP?

Jakie są rodzaje MVP?

W zależności od potrzeb można zdecydować się na przygotowanie jednego z dwóch rodzajów minimum viable product, które mogą różnić się projektem wizualnym, zawartością i interaktywnością.

Low-fidelity MVP

Koncentruje się głównie na weryfikacji i testowaniu funkcjonalności. Odwzorowane zostają jedynie niektóre cechy wizualne produktu końcowego oraz pojawiają się jedynie kluczowe elementy treści. Taki rodzaj minimum viable product jest odpowiedni do weryfikacji, czy dany problem jest wart rozwiązania i jakie funkcje byłyby najlepsze dla klienta. Pozwala również lepiej zrozumieć problemy potencjalnych klientów.

Mając gotowy low-fidelity MVP można zweryfikować pomysł na biznes poprzez wywiady z klientami, ankiety, testy A/B oraz zaprezentowanie go w social mediach, czy na dedykowanym landing page’u.

High-fidelity MVP

W przypadku wysokiego odwzorowania pomysłu, konstruowany minimum viable product jest najbardziej zbliżony do końcowego produktu. Pod względem wizualnym jest realistyczny i szczegółowy, pojawia się większość treści, a poziom interaktywności jest bardzo wysoki. Ten rodzaj minimum viable product pozwala ustalić, ile klienci będą w stanie zapłacić za produkt, ułatwia przygotowanie strategii rozwoju i pomaga znaleźć pierwszych użytkowników.

Posiadając high-fidelity MVP również możliwe jest zweryfikowanie pomysłu na biznes. W tym celu warto udostępnić projekt, np. na platformach crowdfundingowych. Łatwo w ten sposób dotrzeć nie tylko do potencjalnych inwestorów i darczyńców, ale także przekonać się, czy użytkownicy chętnie wspierają dany pomysł.

Niezależnie od rodzaju minimum viable product nie można zapomnieć o zbieraniu i analizowaniu wyników. To na ich podstawie możliwy jest dalszy rozwój produktu, który będzie odpowiadał na potrzeby klientów.

Jak Firmbee może pomóc Ci stworzyć MVP i zweryfikować pomysł?

Firmbee to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i zespołami. Tworząc minimum viable product możesz rozpisać zadania swojemu zespołowi za pomocą przejrzystych tablic Kanban, a następnie monitorować ich realizację. Pod kontrolą będziesz miał również budżet projektowy.

mvp

Firmbee umożliwia także tworzenie baz kontaktów, do których możesz odezwać się z prośbą o przetestowanie MVP. System ATS pozwoli Ci natomiast przeprowadzić proces rekrutacyjny i tym samym wybrać użytkowników, którzy są chętni wziąć udział w realizowanym badaniu.

Podsumowanie

Wciąż zastanawiasz się, czy Twój pomysł na biznes ma potencjał? Obawiasz się, że produkt, który stworzysz nie odniesie sukcesu? Stwórz minimum viable product i zweryfikuj swój pomysł, poddając go ocenie realnym użytkownikom. To ich feedback pozwoli Ci niewielkim kosztem obrać kierunek działań, dzięki którym rozwiniesz swój produkt i biznes.

mvp

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Jak założyć startup | 26. Jak ocenić swój pomysł na biznes, tworząc MVP? andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.

Najważniejsze pytania

 1. Czym jest MVP?

  Minimum viable product to pierwsza działająca wersja produktu, posiadająca podstawowe funkcjonalności, które odpowiadają na potrzeby użytkowników. Mimo że produkt nie jest idealny pod względem wizualnym, czy brakujących funkcji, które zostaną wdrożone w przyszłych etapach, to pozwala dotrzeć do pierwszych użytkowników i uzyskać wartościowy feedback.

 2. Dlaczego warto tworzyć MVP?

  Zalety tworzenia MVP to: możliwość uzyskania cennego feedbacku niskim kosztem, wykrycie problemów i weryfikacja pomysłu na wczesnym etapie rozwoju produktu, oszczędność czasu i środków finansowych oraz dotarcie do pierwszych potencjalnych klientów.

 3. Jak stworzyć MVP?

  Aby stworzyć MVP, należy przejść przez następujące etapy: identyfikację potrzeb biznesowych i rynkowych, określenie punktów styku z klientem, określenie funkcjonalności MVP oraz testowanie MVP z użytkownikami i analiza uzyskanego feedbacku.

 4. Jak MVP pomoże mi pomóc zweryfikować pomysł na biznes?

  W zależności, czy tworzysz MVP o niskim lub wysokim odwzorowaniu pomysłu możesz zweryfikować swój pomysł przy pomocy ankiet, testów A/B, wywiadów z użytkownikami, prezentacji produktu w social mediach oraz w platformach crowdfundingowych.

Jak założyć startup:

 1. Czym jest startup?
 2. Wady i zalety założenia start-upu
 3. Popularne branże, w których dominują startupy
 4. Jakie umiejętności trzeba mieć, aby zostać założycielem startupu?
 5. Jak założyć startup – krok po kroku
 6. Dlaczego historie Start-upów zazwyczaj zaczynają się w garażach?
 7. Jakie są fazy rozwoju startupu?
 8. Jak stworzyć strategię rozwoju startupu?
 9. Ile może zarobić startup?
 10. Czym się różni praca w korporacji od pracy w startupie?
 11. Jak znaleźć pomysł na biznes?
 12. Jak sprawdzić, czy Twój pomysł na start-up już istnieje?
 13. Jakie pomysły na startupy często zawodzą?
 14. Jakie były najbardziej absurdalne pomysły na startupy, które ostatecznie odniosły sukces?
 15. 8 pytań, które pomogą Ci określić, czy warto realizować pomysł
 16. Najbardziej dochodowe małe firmy – pomysły
 17. Czego naprawdę chcą klienci: Narysuj swoją personę klienta
 18. Jak sprawdzić, czy twój pomysł biznesowy wypali?
 19. Czy powinieneś podążać za swoją pasją? Czy pasja jest w biznesie potrzebna?
 20. Jaki jest najlepszy sposób na uzyskanie wstępnej opinii rynkowej na temat pomysłu na startup?
 21. Jak użyć mediów społecznościowych do weryfikacji pomysłu biznesowego?
 22. Co zrobić, jeśli mam za dużo pomysłów na startup?
 23. Jak przetestować swój pomysł na poważnie? - Testowanie pogłębione
 24. Czego naprawdę chcą klienci? Oceń problem i rozwiązanie
 25. Jak przetestować swój pomysł na poważnie? - Testowanie pogłębione
 26. Jak przetestować swój pomysł na poważnie? - Testowanie pogłębione
 27. Czy ankiety to dobry sposób na zweryfikowanie problemów, które chcesz rozwiązać swoim pomysłem na startup?
 28. Jakie narzędzia pomagają w weryfikacji pomysłu?
 29. Co to jest biznesplan i po co go tworzyć?
 30. Z czego składa się biznesplan? Streszczenie przedsięwzięcia i charakterystyka przedsiębiorstwa
 31. Z czego składa się biznesplan? Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
 32. Z czego składa się biznesplan? Opis oferowanego produktu lub usługi
 33. Z czego składa się biznesplan? Zarządzanie i pracownicy
 34. Z czego składa się biznesplan? Rynek i konkurencja
 35. Z czego składa się biznesplan? Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
 36. Co to jest Lean Startup plan? Tradycyjny biznesplan vs Lean Startup plan
 37. Co muszę wiedzieć o patentach, znakach towarowych i wzorach przemysłowych?