Przygotowując biznesplan, nie można zapomnieć o tak ważnych elementach, jak analiza rynku i weryfikacja tego jak działa konkurencja. Rozpoznanie otoczenia biznesowego jest bowiem kluczowe dla zidentyfikowania potencjału całego przedsięwzięcia i koniecznych działań, które pozwolą zdobyć rynek. Właśnie w tym celu konieczna jest analiza konkurencji i rynku.

Z czego składa się biznesplan? – omówione zagadnienia:

 1. Analiza rynku – dlaczego jest konieczna?
 2. Wielkość rynku
 3. Matryca konkurencji
 4. Analiza SWOT
 5. Analiza konkurencji – najważniejsze czynniki
 6. Mapa pozycjonowania konkurencyjnego – czym jest?

Analiza rynku – dlaczego jest konieczna?

Startup musi zmagać się czasami nie tylko z ogromną konkurencją, ale także ze znalezieniem odpowiedniej niszy na rynku. Aby to jednak było możliwe, konieczna jest analiza tego rynku. Należy znaleźć odpowiedni rynek dla naszego produktu. Błędy popełnione w tym obszarze często szybko się mszczą, a startup kończy po prostu działalność.

Badanie i analiza rynku jest kluczowa w biznesplanie i musi zostać zrealizowana rzetelnie oraz dokładnie. Tylko wtedy biznesplan zostanie potraktowany poważnie. Konieczne jest zatem oszacowanie wielkości rynku dla naszego produktu. To jednak nie wszystko. Konieczna jest również analiza pozycji naszej firmy na zidentyfikowanym rynku, a także analiza otoczenia konkurencyjnego. To wszystko ułatwi przekonanie inwestorów do wsparcia naszego biznesu. Zacznijmy jednak od rozpoznania wielkości rynku.

Wielkość rynku

Analizę w tej części biznesplanu najlepiej rozpocząć od określenia wielkości rynku, czyli po prostu od oszacowania, ilu klientów może potrzebować naszego produktu. Nie wystarczy założenie, że wszyscy się będą bić o to, co oferujemy. Analiza musi być rzetelna i realistyczna. Należy do tego wykorzystać jak najwięcej danych.

Na początek należy oczywiście poznać profil naszego idealnego klienta, co będzie wymagało dokładnej analizy wybranej grupy konsumentów. W kolejnym kroku konieczne jest zbadanie trendów w wybranej branży. Wszystko zależy oczywiście od oferowanego produktu. Trzeba dokładnie sprawdzić, czy dany rynek będzie miał w najbliższych latach trend wzrostowy, czy raczej spadkowy (np. kurczenie się grupy docelowej). Oczywiście wszystkie te analizy to szacunki, ale powinny się opierać na zweryfikowanych, rzetelnych danych.

Matryca konkurencji

Ważnym elementem biznesplanu jest rzetelna analiza konkurencji. Najlepsze rozwiązanie to stworzenie matrycy konkurencji. Dzięki temu łatwo zidentyfikujemy konkurentów, przeanalizujemy ich produkty, strategie sprzedażowe i marketingowe. Takie podejście pozwala ocenić, gdzie znajdujemy się na rynku i jak się odróżnić od konkurencji, a do tego, jak ją pokonać.

Matryca konkurencji to wizualizacja analizy konkurencji. Tak naprawdę istnieją różne rodzaje matrycy konkurencji. Może to być:

 • analiza SWOT;
 • matryca przewagi konkurencyjnej;
 • matryca profili konkurencji;
 • macierz cen;
 • matryca sprzedaży;
 • matryca korzyści.

Analiza SWOT

Jedną z najpopularniejszych technik oceny porównania firmy z tym co robi konkurencja jest analiza SWOT, czyli mocnych i słabych stron przedsięwzięcia biznesowego oraz analiza szans i zagrożeń. Trzeba zidentyfikować zalety naszej firmy i to, w czym jesteśmy silni. To czynniki, które możemy wykorzystać i zamienić w potencjalne szanse biznesowe.

Z drugiej strony trzeba także zadać rzetelne pytania o słabości naszego przedsięwzięcia biznesowego. Zidentyfikowane błędy można bowiem naprawić i przekuć w atuty. Wcześniej trzeba jednak sprawdzić, w jakich obszarach konkurencja ma przewagę, jakich zasobów nam brakuje, czy mamy odpowiednich pracowników i co jest denerwujące w naszym produkcie dla klientów. Trzeba zidentyfikować wszystkie zagrożenia, ale i określić nasze możliwości na rynku. Wtedy dopiero analiza SWOT stanie się kompleksowa.

Analiza konkurencji – najważniejsze czynniki

Istotne są trzy czynniki, które mogą pomóc odróżnić się od działań wykonywanych przez konkurencja i ułatwić umocnienie na rynku. Warto sprawdzić, czy te czynniki działają na naszą korzyść. Najpierw należy zidentyfikować, czy mamy szansę na przywództwo kosztowe. Chodzi o sprawdzenie, czy jest potencjał do maksymalizacji zysków przy oferowaniu niższych cen niż konkurencja.

Druga kwestia to coś, co moglibyśmy nazwać zróżnicowaniem. Tym razem chodzi o przeanalizowanie, czy nasz produkt lub usługa różnią się od najlepszych produktów już obecnych na rynku i jakimi czynnikami albo cechami możemy skutecznie walczyć z rozwiązaniami konkurencyjnymi.

W końcu ważne jest także dokonanie segmentacji rynku i znalezienie niszy, która pozwoli zyskać mocną pozycję na rynku i przejść w przyszłości do innych grup odbiorców.

Z czego składa się biznesplan?

Mapa pozycjonowania konkurencyjnego – czym jest?

Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej znacznie ułatwia tzw. mapa pozycjonowania konkurencyjnego. Aby skutecznie przeciwdziałać konkurencji, trzeba mieć bowiem dobrą, skuteczną strategię. Jak narysować mapę pozycjonowania konkurencyjnego? Należy podzielić kartkę na cztery ćwiartki. Każda z przecinających się osi może reprezentować różne czynniki (np. cena-funkcjonalność, cena-korzyść, użyteczność-efektywność). To zależy od konkretnego produktu i jego najważniejszych cech. Następnie za pomocą kółek umieszcza się na takim wykresie konkurentów w odpowiednim miejscu. Im większy udział ma dana konkurencja w rynku, tym większe kółko. Na koniec trzeba umieścić własny produkt na wykresie. Taka technika pozwala łatwo i szybko zobrazować naszą pozycję na rynku.

Analiza rynku i konkurencji ma kluczowe znaczenie dla inwestorów, ale i dla nas samych. To oznacza, że takie elementy będą wnikliwie czytane przez odbiorcę biznesplanu i niejednokrotnie mogą zaważyć na pozyskaniu finansowaniu. Warto zatem wyjątkowo rzetelnie przyłożyć się do takiej analizy. Zapoznaj się również z instrukcją tworzenia biznesplanu w zakresie strategii marketingowej.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Jak założyć startup | 33. Biznesplan: Rynek i konkurencja andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.

Jak założyć startup:

 1. Czym jest startup?
 2. Wady i zalety założenia start-upu
 3. Popularne branże, w których dominują startupy
 4. Jakie umiejętności trzeba mieć, aby zostać założycielem startupu?
 5. Jak założyć startup – krok po kroku
 6. Dlaczego historie Start-upów zazwyczaj zaczynają się w garażach?
 7. Jakie są fazy rozwoju startupu?
 8. Jak stworzyć strategię rozwoju startupu?
 9. Ile może zarobić startup?
 10. Czym się różni praca w korporacji od pracy w startupie?
 11. Jak znaleźć pomysł na biznes?
 12. Jak sprawdzić, czy Twój pomysł na start-up już istnieje?
 13. Jakie pomysły na startupy często zawodzą?
 14. Jakie były najbardziej absurdalne pomysły na startupy, które ostatecznie odniosły sukces?
 15. 8 pytań, które pomogą Ci określić, czy warto realizować pomysł
 16. Najbardziej dochodowe małe firmy – pomysły
 17. Czego naprawdę chcą klienci: Narysuj swoją personę klienta
 18. Jak sprawdzić, czy twój pomysł biznesowy wypali?
 19. Czy powinieneś podążać za swoją pasją? Czy pasja jest w biznesie potrzebna?
 20. Jaki jest najlepszy sposób na uzyskanie wstępnej opinii rynkowej na temat pomysłu na startup?
 21. Jak użyć mediów społecznościowych do weryfikacji pomysłu biznesowego?
 22. Co zrobić, jeśli mam za dużo pomysłów na startup?
 23. Jak przetestować swój pomysł na poważnie? - Testowanie pogłębione
 24. Czego naprawdę chcą klienci? Oceń problem i rozwiązanie
 25. Jak przetestować swój pomysł na poważnie? - Testowanie pogłębione
 26. Jak przetestować swój pomysł na poważnie? - Testowanie pogłębione
 27. Czy ankiety to dobry sposób na zweryfikowanie problemów, które chcesz rozwiązać swoim pomysłem na startup?
 28. Jakie narzędzia pomagają w weryfikacji pomysłu?
 29. Co to jest biznesplan i po co go tworzyć?
 30. Z czego składa się biznesplan? Streszczenie przedsięwzięcia i charakterystyka przedsiębiorstwa
 31. Z czego składa się biznesplan? Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
 32. Z czego składa się biznesplan? Opis oferowanego produktu lub usługi
 33. Z czego składa się biznesplan? Zarządzanie i pracownicy
 34. Z czego składa się biznesplan? Rynek i konkurencja
 35. Z czego składa się biznesplan? Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
 36. Co to jest Lean Startup plan? Tradycyjny biznesplan vs Lean Startup plan
 37. Co muszę wiedzieć o patentach, znakach towarowych i wzorach przemysłowych?