Nawet najlepszy biznesplan niewiele jest wart, jeśli nie niesie za sobą realizacji jego założeń. Czytający musi być pewien, że założyciel startupu jest gotowy wdrażać to, co pojawiło się w biznesplanie. Dlatego właśnie dołącza się do niego harmonogram realizacji przedsięwzięcia.

Z czego składa się biznesplan? – omówione zagadnienia:

 1. Czym jest plan wdrożenia?
 2. Z czego składa się harmonogram realizacji?
 3. Jak napisać harmonogram realizacji?
 4. Korzyści z harmonogramu wdrożenia

Czym jest plan wdrożenia?

Czym w ogóle jest plan wdrożenia? To w rzeczywistości harmonogram, który pomaga zarządzać projektem lub przedsięwzięciem biznesowym i dlatego jest tak ważny nie tylko w samym biznesplanie, ale i w zarządzaniu firmą. Często nazywa się go wręcz planem strategicznym. Taki harmonogram określa niezbędne kroki, jakie muszą zostać zrealizowane, żeby rozwinąć produkt, usługę i, szerzej, całą firmę. Pokazuje, w jaki sposób i kiedy będą wdrażane różne elementy zawarte w biznesplanie.

Tego rodzaju harmonogram ułatwia realizację przedsięwzięcia. Dzięki planowi wdrożenia można rozbić cały proces realizacji przedsięwzięcia na mniejsze etapy i zdefiniować wszystkie zasoby, jakie będą potrzebne w poszczególnych krokach wdrożeniowych. To wyznaczy kierunek działania, określi czas realizacji i pozwoli na właściwą alokację zasobów startupu. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia czy inaczej plan wdrożenia obrazuje niejako czytającemu biznesplan etapy rozwoju firmy, a właścicielowi startupu ułatwia działanie.

Z czego składa się harmonogram realizacji?

Tak naprawdę plan wdrożenia może wyglądać różnie, nie ma jednego standardowego kształtu. Wszystko zależy od specyfiki danej firmy i realizowanego przedsięwzięcia. Najczęściej harmonogram realizacji obejmuje takie aspekty jak:

 • Cel lub cele przedsięwzięcia – każdy właściciel startupu może stawiać przed swoim biznesem różne cele, które wcześniej zostały zdefiniowane w innym miejscu biznesplanu. Tutaj pojawiają się dla przypomnienia w syntetycznej formule.
 • Kryteria sukcesu– konieczne jest określenie, jakimi kryteriami będziemy się kierowali przy określeniu sukcesu biznesowego przedsięwzięcia. Należy to ustalić z interesariuszami projektu biznesowego.
 • Deklaracja zakresu działania – zdefiniowanie zakresu pracy, jaka zostanie wykonana.
 • Plan zasobów– zdefiniowanie zasobów ludzkich i technicznych potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia.
 • Analiza ryzyka – można przypomnieć najważniejsze wnioski z przeprowadzonej w innym miejscu biznesplanu analizy SWOT.
 • Harmonogram wdrożenia– plan wdrożenia potrzebuje jasnego harmonogramu realizacji. Tylko wtedy zostanie prawidłowo wykonany. Trzeba zdefiniować tutaj ostateczny termin realizacji przedsięwzięcia, terminy realizacji poszczególnych zadań, inne ważne terminy związane ze startupem i oferowanym produktem lub usługą.
 • Kamienie milowe – należy zidentyfikować kluczowe etapy realizacji przedsięwzięcia. To pozwoli łatwo śledzić postępy i wdrażać ewentualne korekty działań.
 • Obowiązki członków zespołu – należy rozdzielić poszczególnym pracownikom odpowiednie role do odegrania w realizacji przedsięwzięcia biznesowego.
 • Wskaźniki planu wdrożenia – należy określić wskaźniki, które pozwolą kontrolować postęp planu wdrożenia, np. KPI, OKR i inne.
Z czego składa się biznesplan? Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Jak napisać harmonogram realizacji?

Pisanie planu wdrożenia najlepiej podzielić na kilka etapów. Warto zacząć od zdefiniowania tego, czego będziemy potrzebowali do realizacji całego planu. Należy określić, jakie zespoły zostaną zaangażowane do realizacji przedsięwzięcia, ile czasu zabierze realizacja celów strategicznych i jaki budżet oraz zasoby należy do tego przeznaczyć. Najlepiej już na tym etapie przeprowadzić wywiady z interesariuszami i kluczowymi partnerami, co pozwoli wyznaczyć priorytety działania.

W kolejnej części planu wdrożeniowego warto się skoncentrować na planowaniu założeń i wskazywaniu zagrożeń, jakie mogą się pojawić w trakcie realizacji planu wdrożeniowego. Tutaj należy zdefiniować wszystko, co może wpłynąć na realizację poszczególnych działań (np. ograniczenia budżetowe, niestabilność rynku). Następnym krokiem jest oddelegowanie poszczególnych zadań odpowiednim osobom i zespołom, a także wybór narzędzi potrzebnych do wykonania poszczególnych prac i etapów wdrożeniowych.

Ostatni etap dotyczy określenia wszystkich działań, jakie trzeba będzie wykonać w związku z realizacją planu wdrożeniowego i ustalenia kamieni milowych. Na koniec warto przygotować krótkie podsumowanie planu wdrożeniowego, gdzie pojawią się raz jeszcze najważniejsze informacje w syntetycznej formie.

Tworzenie biznesplanu to bardzo złożone i trudne zadanie – dlatego, warto korzystać aplikacji, które pomagają w zarządzaniu projektami oraz w planowaniu zadań – poznaj Firmbee:

 • Zarządzanie projektami w jednym miejscu – możesz stworzyć niestandardowe sekcje projektowe, statusy zadań i oznaczać priorytety. Idealne narzędzie do zarządzania zespołem – możesz przypisywać zadania członkom Twojego zespołu i na bieżąco śledzić postępy projektu! Poznaj wszystkie opcje.
 • firmbee projekty
 • Wypisz wszystkie swoje obowiązki w formie to-do listy z ważnymi notatkami, zadaniami, spotkaniami i wydarzeniami:
 • lista zadań to do FIRMBEE

Korzyści z harmonogramu wdrożenia

Głównymi korzyściami wynikającymi z tworzenia harmonogramu realizacji przedsięwzięcia (planu wdrożenia) są:

 • posiadanie praktycznego planu działania – rozpisane poszczególne kroki od początku przedsięwzięcia aż do osiągnięcia określonego celu biznesowego,
 • ułatwienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej – zarówno z członkami zespołu, jak i z interesariuszami, budowanie ich zaufania do startupu,
 • ustalenie i zorganizowanie potrzebnych zasobów,
 • określenie przejrzystych działań, które ułatwiają realizację krótko- i długoterminowych celów.

Harmonogram realizacji pokazuje, jak praktycznie zostanie zrealizowane przedsięwzięcie, ile to będzie trwało i w jakich etapach. Taki plan jest także sygnałem dla potencjalnych inwestorów, że doskonale wiemy, co chcemy osiągnąć, w jaki sposób i przy jakim wykorzystaniu zasobów. Sprawdź jak stworzyć kolejną część biznesplanu, tym razem o streszczeniu przedsięwzięcia i charakterystyce przedsiębiorstwa.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Jak założyć startup | 35. Biznesplan: Harmonogram realizacji przedsięwzięcia andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.

Jak założyć startup:

 1. Czym jest startup?
 2. Wady i zalety założenia start-upu
 3. Popularne branże, w których dominują startupy
 4. Jakie umiejętności trzeba mieć, aby zostać założycielem startupu?
 5. Jak założyć startup – krok po kroku
 6. Dlaczego historie Start-upów zazwyczaj zaczynają się w garażach?
 7. Jakie są fazy rozwoju startupu?
 8. Jak stworzyć strategię rozwoju startupu?
 9. Ile może zarobić startup?
 10. Czym się różni praca w korporacji od pracy w startupie?
 11. Jak znaleźć pomysł na biznes?
 12. Jak sprawdzić, czy Twój pomysł na start-up już istnieje?
 13. Jakie pomysły na startupy często zawodzą?
 14. Jakie były najbardziej absurdalne pomysły na startupy, które ostatecznie odniosły sukces?
 15. 8 pytań, które pomogą Ci określić, czy warto realizować pomysł
 16. Najbardziej dochodowe małe firmy – pomysły
 17. Czego naprawdę chcą klienci: Narysuj swoją personę klienta
 18. Jak sprawdzić, czy twój pomysł biznesowy wypali?
 19. Czy powinieneś podążać za swoją pasją? Czy pasja jest w biznesie potrzebna?
 20. Jaki jest najlepszy sposób na uzyskanie wstępnej opinii rynkowej na temat pomysłu na startup?
 21. Jak użyć mediów społecznościowych do weryfikacji pomysłu biznesowego?
 22. Co zrobić, jeśli mam za dużo pomysłów na startup?
 23. Jak przetestować swój pomysł na poważnie? - Testowanie pogłębione
 24. Czego naprawdę chcą klienci? Oceń problem i rozwiązanie
 25. Jak przetestować swój pomysł na poważnie? - Testowanie pogłębione
 26. Jak przetestować swój pomysł na poważnie? - Testowanie pogłębione
 27. Czy ankiety to dobry sposób na zweryfikowanie problemów, które chcesz rozwiązać swoim pomysłem na startup?
 28. Jakie narzędzia pomagają w weryfikacji pomysłu?
 29. Co to jest biznesplan i po co go tworzyć?
 30. Z czego składa się biznesplan? Streszczenie przedsięwzięcia i charakterystyka przedsiębiorstwa
 31. Z czego składa się biznesplan? Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
 32. Z czego składa się biznesplan? Opis oferowanego produktu lub usługi
 33. Z czego składa się biznesplan? Zarządzanie i pracownicy
 34. Z czego składa się biznesplan? Rynek i konkurencja
 35. Z czego składa się biznesplan? Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
 36. Co to jest Lean Startup plan? Tradycyjny biznesplan vs Lean Startup plan
 37. Co muszę wiedzieć o patentach, znakach towarowych i wzorach przemysłowych?