Sztuczna inteligencja wymaga dużych ilości energii. Dlatego jedno z największych wyzwań, które przed nią stoją jest zwrócone na nią samą: jak korzystając z AI sprawić, by rozwój AI był bardziej zrównoważony? Drugim z obszarów łączących sztuczną inteligencję z ekologią jest zastosowanie jej do analizy, tworzenia i wdrażania zielonych rozwiązań. Biorąc pod uwagę społeczną odpowiedzialność biznesu, jest to jedno z zadań najpilniejszych.

Zielona AI i AI dla Ziemi – omówione zagadnienia:

 1. Wstęp
 2. Zielona AI
 3. Podsumowanie

Wstęp

Przed zieloną AI i AI dla zieleni stoi całe spektrum zadań. Jedną z najważniejszych kwestii jest minimalizacja ilości energii zużywanej przez samą sztuczną inteligencję. Jej częścią jest wspomagany analizami dokonywanymi przez AI wybór lokalizacji serwerów i elektrowni zasilanych źródłami odnawialnymi, natomiast wśród zadań stawianych przed ekologicznie zorientowaną sztuczną inteligencją wymienić można tworzenie w pełni zautomatyzowanego rolnictwa zorientowanego na jak najlepsze wykorzystanie lokalnego potencjału.

W dzisiejszym tekście zastanowimy się nad dwiema kwestiami:

 • na czym polega zielona AI (Green AI)? – czyli w jaki sposób narzędzia z dziedziny sztucznej inteligencji pozwalają tworzyć bardziej ekologiczne modele AI, które potrzebują do działania mniej energii i innych zasobów, oraz jakie firmy zajmują się rozwijaniem rozwiązań z dziedziny Green AI
 • czym jest AI dla Ziemi (AI for Green)? – czyli w jaki sposób AI jest wykorzystywana do poszukiwania zielonych rozwiązań i w jakich obszarach sztuczna inteligencja już pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów naturalnych i ochronę środowiska.

Zielona AI

“Zielona AI” jest przeciwstawiana tak zwanej “czerwonej AI” – czyli rozwiązaniom, które zwiększają wydajność działania nie oglądając się na koszty środowiskowe, które generują. “Czerwona AI” generuje spektakularne wyniki, jednak jej ślad ekologiczny jest duży, a w związku ze skokowym rozwojem technologii, wpływ na środowisko nieustannie rośnie.

Głównym wyzwaniem, które stawiane są przed zieloną AI jest minimalizacja śladu węglowego. Jego realizacja związana jest ściśle z maksymalizacją wydajności działania algorytmów sztucznej inteligencji, a także z ograniczeniem stosowania AI tam, gdzie nie jest to uzasadnione. Dobrym przykładem dylematu zielonej AI może być moment wyboru domowego robota odkurzającego. Załóżmy, że model nie używający AI sprząta ze skutecznością 80% i zużywa o 20% mniej energii. Model wykorzystujący sztuczną inteligencję odkurza ze skutecznością 95%, ale zużywa więcej energii i niemal nieustannie przesyła dane. Wybierając odpowiedni odkurzacz musimy zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wzrost skuteczności jest naszym zdaniem wart kosztu środowiskowego.

Zielona AI to bardzo obiecujący biznesowo obszar. Paradoksalnie, dzieje się tak, ponieważ jedną z głównych motywacji dla twórców zielonej AI, oprócz wyzwań naukowych i biznesowych, są kwestie etyczne. Zmniejszenie ilości energii zużywanej przez zieloną AI ma bowiem nie tylko wymiar ekonomiczny. Sztuczna inteligencja zużywająca mniej zasobów może być używana przez mniejsze firmy, także te działające w krajach rozwijających się. Oznacza to demokratyzację jej stosowania i dopuszczenie większej ilości osób do jej tworzenia. Także tych o mniej zasobnych portfelach.

AI dla Ziemi

Sztuczna inteligencja jest także wykorzystywana do analizy kwestii związanych z kryzysem klimatycznym. To dzięki niej można opracowywać modele odzwierciedlające zmiany w środowisku naturalnym i przewidywać ich konsekwencje.

AI pomaga także w wielu zadaniach, które pozwalają na lepsze wykorzystywanie surowców, a także w opracowywaniu bardziej wydajnych sposobów działania istniejących systemów zużywających duże ilości energii. Można dzięki niej między innymi optymalizować działanie komunikacji publicznej, a dzięki temu minimalizować zużycie paliwa. Dzięki wykorzystaniu AI dla Ziemi można także w stosunkowo prosty sposób zmniejszać zużycie energii i wody w dużej skali – na poziomie ulicy, miasta, a nawet regionu. Synchronizacja wielu parametrów może sprawić, że latarnie zapalają się dopiero, gdy jest ciemno i gasną, gdy nikogo nie ma w pobliżu.

Sztuczna inteligencja zapobiega również kosztownym i niebezpiecznym dla środowiska awariom, na przykład w elektrowniach wodnych czy wiatrowych. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu cyfrowych bliźniaków (Digital Twins), które pozwalają na przewidywanie zużywania się komponentów w konkretnym systemie.

Podsumowanie

Zielona AI i AI dla ziemi dodają wymiar idei do technologicznego skomplikowania sztucznej inteligencji. Sprawia to, że kwestie te coraz chętnie podejmowane są przez twórców startupów i młodych, obiecujących naukowców. Rodzi to nadzieje nie tylko na rozwój coraz doskonalszych technologii w dziedzinie sztucznej inteligencji, lecz także na mądre ich wykorzystanie i rozwijanie istniejących modeli w celu stworzenia rozwiązań jak najbardziej przyjaznych planecie.

Sprawdź również: Przyszłość pracy i zawody przyszłości

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Zielona AI i AI dla Ziemi. Odpowiedzialność ekologiczna sztucznej inteligencji i tworzenie zielonych rozwiązań | AI in business #26 robert whitney avatar 1background

Autor: Robert Wilczycki

Ekspert i wykładowca JavaScript, który zajmuje się szkoleniem działów IT. Jego głównym celem jest zwiększanie produktywności zespołów poprzez uczenie innych efektywnej współpracy.

AI w biznesie:

 1. Sztuczna inteligencja w biznesie. Wprowadzenie
 2. AI w biznesie: zagrożenia i szanse cz.1
 3. AI w biznesie: zagrożenia i szanse cz.2
 4. Zastosowania AI w biznesie. Przegląd
 5. Co to jest NLP, czyli przetwarzanie języka naturalnego w biznesie
 6. Automatyczne przetwarzanie dokumentów
 7. AI i media społecznościowe – co o nas mówią?
 8. Automatyczny tłumacz. Inteligentna lokalizacja produktów cyfrowych
 9. Czatboty tekstowe wspomagane przez AI
 10. O działaniu i biznesowych zastosowaniach voicebotów
 11. Wirtualny asystent, czyli jak rozmawiać z AI?
 12. Dziś i jutro biznesowego NLP
 13. Jak sztuczna inteligencja może pomóc w BPM?
 14. Czy sztuczna inteligencja zastąpi analityków biznesowych?
 15. Rola AI w podejmowaniu decyzji biznesowych
 16. Czym jest Business Intelligence?
 17. Planowanie wpisów w mediach społecznościowych. W czym może pomóc AI?
 18. Automatyczne wpisy w mediach społecznościowych? Co może dzisiejsza AI
 19. Sztuczna inteligencja w zarządzaniu contentem
 20. Dziś i jutro kreatywnej AI w biznesie
 21. Multimodalna AI i jej zastosowania w biznesie
 22. Nowe interakcje. Jak AI zmienia sposób obsługi urządzeń?
 23. Jak to wszystko połączyć? RPA i API w cyfrowej firmie
 24. Nowe produkty i usługi oparte o działanie sztucznej inteligencji
 25. Przyszłość pracy i zawody przyszłości
 26. Zielona AI i AI dla Ziemi. Odpowiedzialność ekologiczna sztucznej inteligencji i tworzenie zielonych rozwiązań
 27. EdTech. Sztuczna inteligencja w edukacji