Czy potrafisz sobie wyobrazić firmę, w której większość procesów działa bez ingerencji człowieka? Gdzie raporty generują się same, faktury wystawiają roboty, a zapytania klientów obsługują inteligentne chatboty? Brzmi futurystycznie, ale dzięki hiperautomatyzacji staje się to coraz bardziej realne.

Wartość globalnego rynku hiperautomatyzacji w 2021 roku wynosiła około 9 miliardów dolarów. Przewiduje się, że do 2028 roku wzrośnie do około 26,5 miliarda dolarów, przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej około 23,5% w latach 2022–2028. Ten znaczący wzrost to rezultat praktycznych, biznesowych zastosowań hiperautomatyzacji. Od transformacji codziennych zadań po rewolucję w zarządzaniu, hiperautomatyzacja jest kluczem do przyszłościowego, zautomatyzowanego środowiska biznesowego.

Czym jest hiperautomatyzacja?

Hiperautomatyzacja to koncepcja całościowej automatyzacji procesów w firmie przy użyciu zaawansowanych technologii. Obejmuje ona między innymi:

 • robotyzację procesów biznesowych (Robotic Process Automation, RPA),
 • interfejsy programowania aplikacji (Application Programming Interface, API),
 • sztuczną inteligencję (Artificial Intelligence, AI),
 • uczenie maszynowe (Machine Learning, ML), oraz
 • technologie przetwarzania języka naturalnego (Natural Language Processing, NLP).

Jej celem jest redukcja konieczności ingerencji człowieka w powtarzalne zadania na rzecz skupienia się na kreatywnej pracy i budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Główne zalety hiperautomatyzacji to:

 • zmniejszanie kosztów działania firmy,
 • oszczędność czasu i zasobów ludzkich,
 • eliminacja błędów,
 • większa elastyczność
 • znaczna skalowalność działań oraz
 • poprawa jakości obsługi klienta.

Niemniej jednak, wyzwania takie jak wysokie koszty inwestycji początkowej czy potrzeba specjalistycznej wiedzy, mogą stanowić barierę dla wielu firm.

Hiperautomatyzacja a automatyzacja

Hiperautomatyzacja różni się od tradycyjnej automatyzacji skalą i zakresem działania. Podczas gdy automatyzacja koncentruje się na pojedynczych zadaniach, hiperautomatyzacja obejmuje całe procesy i ekosystem firmy i ma na celu kompleksową transformację cyfrową, a nie punktową poprawę efektywności działania firmy.

Automatyzacja

Automatyzacja odnosi się do zastosowania technologii w celu zminimalizowania lub eliminacji ręcznego wykonywania powtarzalnych zadań i procesów. Narzędzia takie jak make.com czy Zapier umożliwiają automatyzację zadań, na przykład przenoszenie danych między różnymi aplikacjami, generowanie powiadomień lub harmonogramowanie zadań. Na przykład, Zapier może automatycznie zaktualizować arkusz kalkulacyjny w Google Sheets, gdy zostanie dodany nowy wpis w formularzu Google Forms.

hiperautomatyzacja

Źródło: make.com (https://www.make.com/)

Hiperautomatyzacja

Z kolei hiperautomatyzacja to bardziej zaawansowana forma automatyzacji, która integruje różne technologie takie jak sztuczna inteligencja (AI), robotyczna automatyzacja procesów (RPA), oraz interfejsy programowania aplikacji (API) w celu stworzenia systemu, który może automatycznie zarządzać i optymalizować złożone, wielokrokowe procesy biznesowe.

hiperautomatyzacja

Źródło: Keysight (https://www.keysight.com)

Hiperautomatyzacja wykorzystuje narzędzia takie jak platformy RPA, które mogą być zintegrowane z różnymi systemami za pośrednictwem API, aby zautomatyzować szeroki zakres zadań i procesów.

Zastosowania hiperautomatyzacji w biznesie

Zastosowania hiperautomatyzacji w biznesie obejmują między innymi:

 • HR i rekrutację — roboty analizują dokumenty rekrutacyjne takie jak CV i listy motywacyjne, a następnie dokonują wstępnej, automatycznej selekcji kandydatów, umawiają spotkania rekrutacyjne i wysyłają powiadomienia. Przykładowo, Santander Bank Polska wdrożył w pełni cyfrowy proces rekrutacji oparty na hiperautomatyzacji,
 • Finanse i księgowość — połączenie możliwości RPA i API wraz ze sztuczną inteligencją pozwalają na automatyzację całego procesu generowania raportów i faktur, księgowanie dokumentów, oraz weryfikację płatności,
 • Produkcja i łańcuch dostaw — przemysł wykorzystuje hiperautomatyzację między innymi do monitoringu stanu zapasów, harmonogramowania produkcji, automatycznego raportowania, co ogranicza przestoje i poprawia terminowość dostaw.

Jak wdrożyć hiperautomatyzację?

Wdrożenie hiperautomatyzacji w średniej firmie może być skomplikowanym procesem, który wymaga dokładnego planowania i realizacji. Oto kroki, które mogą pomóc w jego zorganizowaniu i zrealizowaniu:

 1. Analiza stanu obecnego — na początku potrzebne jest zidentyfikowanie i ocena obecnych procesów biznesowych oraz technologicznych, które mają być zautomatyzowane. Zrozumienie, jakie technologie są obecnie używane, oraz identyfikacja obszarów, które można usprawnić za pomocą hiperautomatyzacji to klucz do jej skutecznego wprowadzenia.
 2. Definiowanie celów — drugi krok ustalanie konkretnych, mierzalnych celów, które chce się osiągnąć dzięki wdrożeniu hiperautomatyzacji, takich jak zwiększenie efektywności, zmniejszenie błędów, czy poprawa jakości obsługi klienta.
 3. Dobór technologii — równie istotny jest wybór odpowiednich technologii do wdrożenia, takich jak narzędzia do robotycznej automatyzacji procesów (RPA), sztucznej inteligencji (AI), oraz interfejsów programowania aplikacji (API).
 4. Projektowanie procesów — nie wszystkie procesy funkcjonujące w firmie warto zautomatyzować jeden do jednego, z dużym prawdopodobieństwem potrzebne będzie opracowanie nowych procesów i procedur, które będą zautomatyzowane oraz zintegrowane dzięki wybranym technologiom.
 5. Rozwój i testowanie — budowanie, konfiguracja i testowanie systemu hiperautomatyzacji, aby upewnić się, że spełnia on wymagania i osiąga zamierzone cele to długotrwały proces, w którym muszą wziąć udział zarówno specjaliści od hiperautomatyzacji, jak i zespół firmy.
 6. Szkolenie zespołu — szkolenie pracowników, którzy będą pracować z nowym systemem, aby zrozumieli, jak go używać i jak mogą z niego korzystać w swojej codziennej pracy.
 7. Wdrożenie — wprowadzenie systemu hiperautomatyzacji w życie, monitorowanie jego działania i rozwiązywanie ewentualnych problemów, które mogą się pojawić w trakcie wdrożenia.
 8. Optymalizacja — regularne monitorowanie wydajności systemu hiperautomatyzacji oraz wprowadzanie ulepszeń, a także zgłaszanie problemów i ich bieżące rozwiązywanie, są konieczne, aby upewnić się, że system hiperautomatyzacji nadal przyczynia się do osiągania celów biznesowych.

Wdrożenie hiperautomatyzacji jest procesem długoterminowym, który wymaga znacznego zaangażowania zespołów zarządzających oraz zasobów. Przy prawidłowym planowaniu i realizacji, hiperautomatyzacja może znacząco przyczynić się do poprawy efektywności i innowacyjności w firmie.

Technologie hiperautomatyzacji — API i RPA

Zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) to technologia, która pozwala na automatyzację żmudnych, powtarzalnych zadań za pomocą „robotów”, które mogą naśladować działania ludzi w obsłudze aplikacji. W swojej podstawowej formie, RPA może na przykład skopiować tekst z wybranego okienka przeglądarki i wkleić go do arkusza kalkulacyjnego. Gdy RPA jest wyposażona w sztuczną inteligencję, może obsługiwać bardzo złożone procesy, wybierając odpowiednie działania w zależności od uzyskanego w danym kroku rezultatu. Dzięki RPA, procesy takie jak obsługa reklamacji mogą być zautomatyzowane, co przyspiesza reakcję na potrzeby klienta i oszczędza czas pracownikom.

Z drugiej strony, interfejsy programowania aplikacji (API) umożliwiają komunikację między różnymi aplikacjami i systemami na poziomie kodu. API służy do wymiany danych między różnymi systemami w sposób programowalny. Na przykład, generowanie dokumentów Google na podstawie danych z innych systemów, co może być przydatne w scenariuszach takich jak automatyczne tworzenie faktur w firmach e-commerce.

Połączenie RPA i API może zaoferować najlepsze z obu światów, pozwalając na automatyzację zarówno powierzchniową, jak i głęboką, co prowadzi do większej efektywności i elastyczności w automatyzacji procesów biznesowych. Takie podejście hybrydowe może być szczególnie korzystne w złożonych środowiskach biznesowych, gdzie różne systemy i procesy muszą być zintegrowane w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności operacyjnej.

hiperautomatyzacja

Podsumowanie

Hiperautomatyzacja to bez wątpienia jedna z najbardziej obiecujących i przełomowych koncepcji w automatyzacji procesów biznesowych ostatnich lat. Łącząc potencjał zaawansowanych technologii takich jak RPA oraz API, uzupełnianych przez sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, otwiera przed firmami możliwości zmniejszenia kosztów i poprawy efektywności działania. Jej celem jest bowiem całościowa transformacja cyfrowa firmy poprzez eliminację konieczności ręcznej obsługi powtarzalnych zadań.

Hiperautomatyzacja różni się od tradycyjnej automatyzacji skalą — obejmuje bowiem całe procesy, a nie pojedyncze zadania. Pozwala na oszczędność kosztów, czasu i zasobów ludzkich oraz zmniejszenie liczby błędów.

Ma ona szerokie zastosowanie w biznesie, można wdrożyć ją w obsłudze klienta, HR, finansach czy łańcuchu dostaw. Jednak aby to zrobić, trzeba dokładnie przeanalizować i zaplanować proces transformacji. Choć wdrożenie hiperautomatyzacji nie jest łatwe, a w pełni zautomatyzowana firma wciąż pozostaje w sferze science fiction, to jednak z całą pewnością hiperautomatyzacja już wkrótce stanie się codziennością nowoczesnego biznesu.

Hiperautomatyzacja może zrewolucjonizować funkcjonowanie współczesnych firm, ale wymaga starannego i stopniowego wprowadzania, aby zachować równowagę między pracą ludzi i maszyn. Jej pełny potencjał można wykorzystać, łącząc umiejętnie różne technologie.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Hiperautomatyzacja i jej zastosowania w biznesie | AI in business #23 marta matylda kania avatarbackground

Autor: Marta Matylda Kania

Założycielka Superpowered by AI. Opracowuje dla biznesu procesy tworzenia treści przez generatywną sztuczną inteligencję. Interesuje się przyszłością AI w biznesie, pisze zaawansowane prompty i prowadzi szkolenia z ChataGPT dla firm.

AI w biznesie:

 1. O działaniu i biznesowych zastosowaniach voicebotów
 2. Wirtualny asystent, czyli jak rozmawiać z AI?
 3. Sztuczna inteligencja w biznesie. Wprowadzenie
 4. AI w biznesie: zagrożenia i szanse cz.1
 5. AI w biznesie: zagrożenia i szanse cz.2
 6. Automatyczne przetwarzanie dokumentów
 7. Automatyczny tłumacz. Inteligentna lokalizacja produktów cyfrowych
 8. Czatboty tekstowe wspomagane przez AI
 9. Dziś i jutro biznesowego NLP
 10. Czy sztuczna inteligencja zastąpi analityków biznesowych?
 11. Planowanie wpisów w mediach społecznościowych. W czym może pomóc AI?
 12. Automatyczne wpisy w mediach społecznościowych? Co może dzisiejsza AI
 13. Nowe produkty i usługi oparte o działanie sztucznej inteligencji
 14. Narzędzia AI dla managera
 15. Sześć pluginów do ChatGPT, które ułatwiają prowadzenie biznesu
 16. Czat GPT wchodzi do biznesu
 17. Burza mózgów z czatem GPT
 18. Syntetyczni prezenterzy. Najciekawsze narzędzia AI do tworzenia video
 19. Generatywna sztuczna inteligencja dla biznesu
 20. Muzyka i głosy AI w materiałach firmowych
 21. Czat GPT-4 - nowe możliwości dla biznesu
 22. Przyszłość AI według raportu McKinsey Global Institute
 23. Co to jest NLP, czyli przetwarzanie języka naturalnego w biznesie
 24. Zastosowania AI w biznesie. Przegląd
 25. Jak sztuczna inteligencja może pomóc w BPM?
 26. Rola AI w podejmowaniu decyzji biznesowych
 27. Czym jest Business Intelligence?
 28. AI i media społecznościowe – co o nas mówią?
 29. Sztuczna inteligencja w zarządzaniu contentem
 30. Dziś i jutro kreatywnej AI w biznesie
 31. Multimodalna AI. Nowe zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie
 32. Hiperautomatyzacja i jej zastosowania w biznesie
 33. AI w EdTech. Przykłady 3 firm, które wykorzystały potencjał sztucznej inteligencji
 34. Nowe interakcje człowiek — sztuczna inteligencja. Jak AI zmienia sposób obsługi urządzeń?
 35. Przyszłość rynku pracy. Czy AI zastąpi ludzi?
 36. Sztuczna inteligencja i środowisko. 3 rozwiązania AI, które pomogą Ci budować zrównoważony biznes