14 marca 2023 roku OpenAI udostępniło najnowszą wersję czatu GPT.

Szkolony przez ostatnich sześć miesięcy w ciszy laboratoriów GPT-4 to większa ilość parametrów, lepsza dokładność, lepsza pamięć krótkotrwała, sterowność i zgodność odpowiedzi z faktami, a do tego lepsze zabezpieczenia przed generowaniem szkodliwych treści. Co jednak to wszystko oznacza dla biznesu?

GPT, czyli Generative Pre-trained Transformer

GPT-4, tak jak jego poprzednik, to rodzaj sztucznej inteligencji (AI), która jest bardzo dobra w rozumieniu i tworzeniu tekstu. Skrót rozwija się jako:

 • Generatywny (Generative) – zdolny do samodzielnego generowania nowych odpowiedzi, a nie tylko wybierania spośród wcześniej istniejących opcji,
 • Wstępnie przeszkolony (Pre-trained) – czyli trenowany na ogromnych ilościach danych tekstowych, co pozwala mu uczyć się wzorców i struktur w języku naturalnym,
 • Transformer – oparty na architekturze głębokiej sieci neuronowej typu transformer.

Innymi słowy, GPT-4 to model, który charakteryzuje się mechanizmem samouwagi, dzięki któremu może korygować swoje błędy. Potrafi też rozróżniać, które informacje są najważniejsze za pomocą zróżnicowanego ważenia każdej części danych wejściowych. Co najważniejsze, został stworzony, aby rozumieć, jak słowa i zdania są ze sobą powiązane. Dzięki temu może lepiej „myśleć” i tworzyć bardziej sensowne odpowiedzi. Chociaż niestety ze względu na lawinowo rosnące zapotrzebowanie i nieustanne prace mające na celu tworzenie dostępu dla coraz większej ilości użytkowników, często na odpowiedź trzeba dość długo czekać.

Co nowego w GPT-4?

GPT-4 ma jedną podstawową wadę w porównaniu z poprzednikiem: nie jest darmowy. Jednak jego możliwości wynagradzają tę niedogodność. Z modelu można korzystać na dwa sposoby:

 • korzystając z API OpenAI,
 • opłacając subskrypcję za korzystanie z ChatGPTplus.

API OpenAI

API OpenAI zostało poszerzone o możliwość dodawania nie tylko tekstu, ale także obrazu. Oznacza to, że model stał się multimodalny. Innymi słowy, ma zdolność przyjmowania obrazu wejściowego i opisywania słowami tego, co „widzi”. Funkcja ta jest na razie testowana przez firmę Be My Eyes, która wykorzystuje ją jako pomocnika osób niedowidzących. Jest ona najbardziej przydatna podczas zakupów, dzięki rozpoznawaniu i odczytywaniu etykiet towaru, lub podczas poruszania się po mieście.

Dzięki połączeniu możliwości rozpoznawania obrazu i tekstu z generowaniem kodu i tekstów, GPT-4 stał się świetnym narzędziem do szybkiego prototypowania. Niestety funkcja nie jest jeszcze publicznie dostępna. Niebawem jednak będzie można wypróbować następujące techniki:

 • naszkicuj na kartce układ strony internetowej, ręcznie wpisz treść każdego z modułów i zrób zdjęcie temu prototypowi – GPT-4 wygeneruje na jego podstawie stronę www wykorzystując np. HTML i CSS,
 • opisz koncept aplikacji na iOS i uzupełnij go szkicem interfejsu, a GPT wygeneruje prototypowy kod.

ChatGPTplus

Choć nowy czat w przeglądarce New chat (openai.com) działa według tych samych zasad co poprzedni, jednak ma nad nim kilka przewag:

 • udziela bardziej precyzyjnych odpowiedzi – radzi sobie w testach o 40% lepiej niż GPT-3, co oznacza, że bardziej można na nim polegać pytając o fakty, ale w dalszym ciągu trzeba sprawdzać odpowiedzi,
 • prawdopodobieństwo generowania niebezpiecznych i szkodliwych treści zostało zmniejszone aż o 82%

Naszym zdaniem najciekawsze z biznesowego punktu widzenia są ulepszenia w dwóch obszarach – sterowności i długości wypowiedzi, które opiszemy bardziej szczegółowo.

Sterowność – jak z niej skorzystać w biznesie?

Jednym z warunków tworzenia dłuższych sensownych wypowiedzi utrzymanych w jednym tonie jest właśnie sterowność (steerability) modelu. To dzięki niej model nie da się zbić z tropu pytaniami wyrwanymi z kontekstu i można z nim rozmawiać jak z osobą, a nie zlepkiem cytatów.

Najłatwiej zrozumieć znaczenie sterowności przy użyciu GPT-4 w biznesie poprzedzając pytania jedną z fraz:

 • “Odpowiadaj jako…”
 • “Wciel się w rolę…”
 • “Jesteś osobą, która…”

Można w ten sposób odbyć rozmowę z symulowanym przez czat:

 • ekspertem,
 • klientem,
 • konkurentem,
 • mentorem,
 • konsultantem.

Nowy czat będzie trzymał się raz zadanej roli, nawet jeśli będziemy podstępem próbowali go z niej wybić zadając podchwytliwe pytania.

Długość wypowiedzi i pamięć rozmowy GPT-4

Kolejną istotną zmianą wprowadzoną w GPT-4 jest zwiększenie długości wypowiedzi oraz pamięci rozmowy. Oznacza to, że model jest w stanie udzielać dłuższych, bardziej szczegółowych odpowiedzi, a także lepiej rozumieć kontekst poprzednich wypowiedzi w ramach danej konwersacji. Dla porównania, czat GPT-3 generował odpowiedzi o długości nie większej niż 8000 słów. Jego następca potrafi tworzyć spójne wypowiedzi aż do 25 tysięcy słów.

Dzięki temu GPT-4 może stać się narzędziem jeszcze bardziej przydatnym dla biznesu. Zwłaszcza w obszarach, gdzie potrzebna jest złożona, długotrwała i kontekstowa komunikacja z klientami, partnerami czy pracownikami.

Warto w tym kontekście wspomnieć o Chain-of-Thought Prompting, który pozwala na skuteczniejszą komunikację z GPT-4. Jest to technika generowania odpowiedzi, w której pytania są zadawane kolejno, korzystając z odpowiedzi na wcześniejsze pytania. W ten sposób wypowiedź sztucznej inteligencji tworzy spójny łańcuch myślowy, a model eksploruje różne aspekty tematu, dzięki czemu odpowiedzi są bardziej konkretne i spójne. Można na przykład zadać mu następujący ciąg pytań:

 1. Jakie są główne źródła finansowania start-upów?
 2. Jakie są zalety i wady korzystania z kapitału własnego w porównaniu z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych?
 3. W jaki sposób inwestorzy aniołowie i fundusze Venture Capital różnią się w swoim podejściu do finansowania start-upów?

W ten sposób upewnimy się, że GPT-4 rozumie kontekst udzielanej odpowiedzi, a udzielone informacje będą szczegółowe i konkretne.

Przykładowe zastosowania GPT-4 w biznesie

Dzięki ulepszeniom obcenego modelu, GPT-4 sprawdzi się lepiej od poprzenika jako:

 1. Wsparcie obsługi klienta – dzięki lepszej pamięci krótkotrwałej i sterowności GPT-4 może być wykorzystywany do częściowej automatyzacji obsługi klienta i tworzenia proaktywnej pomocy, przyspieszając czas reakcji i poprawiając jakość odpowiedzi.
 2. Generowanie treści – pod czujnym okiem profesjonalnego content writera i przy odpowiedniej dozie ostrożności GPT-4 może pomóc w generowaniu wysokiej jakości treści na blogach, stronach internetowych czy materiałach marketingowych, dostosowując się do stylu i tonu danej marki.
 3. Analiza danych – korzystając z zaawansowanych promptów można wykorzystać GPT-4 do analizowania dużych zbiorów danych tekstowych, takich jak recenzje klientów czy raporty rynkowe, aby odkryć ważne trendy i wglądy.
 4. Automatyzacja procesów biznesowych – GPT-4 w formie API może automatycznie generować raporty, analizować umowy, podsumowywać, a nawet pisać e-maile, co pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć efektywność.
 5. Tworzenie prototypów i rozwoju oprogramowania – jak już wspomnieliśmy, GPT-4 może przyspieszyć procesy prototypowania oraz generować kod, co może skrócić czas wdrożenia nowych produktów czy funkcjonalności.

Jakie problemy może generować GPT-4?

Pomimo licznych ulepszeń, GPT-4 nadal może generować problemy, których nie można bagatelizować, jeśli chcemy używać go w biznesie. Oto kilka z nich:

 • Generowanie kodu i stron internetowych – w dalszym ciągu kod generowany przez sztuczną inteligencję zawiera błędy bardzo trudne do wychwycenia przez ludzi. Są to bowiem błędy, jakich nie zrobiłby człowiek. Dlatego trzeba sprawdzać bardzo dokładnie odpowiedzi czata GPT przed użyciem ich na swojej firmowej stronie. W szerszej perspektywie nieodpowiedzialne używanie AI może niestety doprowadzić do problemów z bezpieczeństwem internetu.
 • Zalew niskiej jakości treści generowanej przez… ludzi. Już w tej chwili wiele firm zleca niewykwalifikowanym osobom tworzenie ogromnych ilości treści według prostych, powtarzalnych promptów. Brak kontroli przed publikacją materiałów wygenerowanych przez GPT sprawi, że będą to materiały niskiej jakości. Ich ilość nie przełoży się na lepszą widoczność strony ani pozyskiwanie klientów, ponieważ klasyfikacja publikowanych materiałów opiera się od niedawna na ich użyteczności, a nie ilości.
 • Chociaż GPT-4 jest bardziej precyzyjny od swojego poprzednika, nadal może generować błędy merytoryczne. Dlatego ważne jest, aby nie traktować GPT-4 jako nieomylnej encyklopedii wiedzy, ale jako narzędzie wspomagające, którego odpowiedzi należy weryfikować.
 • Mimo zwiększonej pamięci rozmowy, zdarza się, że GPT-4 traci kontekst. Dzieje się tak zwłaszcza w długich, złożonych konwersacjach – takich, jak obsługa klienta, pomoc techniczna dotycząca złożonych zagadnień, czy tworzenie wysokiej jakości treści. W takim przypadku konieczne jest przypomninanie modelowi o istotnych informacjach z wcześniejszych wypowiedzi. Co niestety mocno ogranicza jego użyteczność jako autonomicznego narzędzia.
 • Mimo usprawnień w filtrowaniu szkodliwych treści, GPT-4 wciąż może generować nieodpowiednie lub kontrowersyjne odpowiedzi.
gpt-4

Podsumowanie

Lepsza dokładność, pamięć krótkotrwała i sterowność, a jednocześnie mniejsze ryzyko generowania szkodliwych treści – tak można podsumować ulepszenia, jakie niesie GPT-4 w porównaniu do poprzedników. Model dostępny poprzez API OpenAI oraz subskrypcję ChatGPTplus oferuje możliwość tworzenia dłuższych, bardziej spójnych odpowiedzi, a także obiecuje dostęp do przetwarzania obrazów w najbliższej przyszłości. Sterowność modelu pozwala na prowadzenie bardziej naturalnych rozmów i ścisłe trzymanie się zadań. Jednak GPT-4 w dalszym ciągu nie jest wolny od problemów, takich jak generowanie błędów, utrata kontekstu czy nieodpowiednie odpowiedzi. Niemniej jednak tempo, w jakim się rozwija każe zadać sobie pytanie: czy ktokolwiek z nas jest od tych problemów wolny?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Jakie nowe możliwości dla biznesu otwiera czat GPT-4? AI in business #36 marta matylda kania avatarbackground

Autor: Marta Matylda Kania

Założycielka Superpowered by AI. Opracowuje dla biznesu procesy tworzenia treści przez generatywną sztuczną inteligencję. Interesuje się przyszłością AI w biznesie, pisze zaawansowane prompty i prowadzi szkolenia z ChataGPT dla firm.

AI w biznesie:

 1. O działaniu i biznesowych zastosowaniach voicebotów
 2. Wirtualny asystent, czyli jak rozmawiać z AI?
 3. Sztuczna inteligencja w biznesie. Wprowadzenie
 4. AI w biznesie: zagrożenia i szanse cz.1
 5. AI w biznesie: zagrożenia i szanse cz.2
 6. Automatyczne przetwarzanie dokumentów
 7. Automatyczny tłumacz. Inteligentna lokalizacja produktów cyfrowych
 8. Czatboty tekstowe wspomagane przez AI
 9. Dziś i jutro biznesowego NLP
 10. Czy sztuczna inteligencja zastąpi analityków biznesowych?
 11. Planowanie wpisów w mediach społecznościowych. W czym może pomóc AI?
 12. Automatyczne wpisy w mediach społecznościowych? Co może dzisiejsza AI
 13. Nowe produkty i usługi oparte o działanie sztucznej inteligencji
 14. Narzędzia AI dla managera
 15. Sześć pluginów do ChatGPT, które ułatwiają prowadzenie biznesu
 16. Czat GPT wchodzi do biznesu
 17. Burza mózgów z czatem GPT
 18. Syntetyczni prezenterzy. Najciekawsze narzędzia AI do tworzenia video
 19. Generatywna sztuczna inteligencja dla biznesu
 20. Muzyka i głosy AI w materiałach firmowych
 21. Czat GPT-4 - nowe możliwości dla biznesu
 22. Przyszłość AI według raportu McKinsey Global Institute
 23. Co to jest NLP, czyli przetwarzanie języka naturalnego w biznesie
 24. Zastosowania AI w biznesie. Przegląd
 25. Jak sztuczna inteligencja może pomóc w BPM?
 26. Rola AI w podejmowaniu decyzji biznesowych
 27. Czym jest Business Intelligence?
 28. AI i media społecznościowe – co o nas mówią?
 29. Sztuczna inteligencja w zarządzaniu contentem
 30. Dziś i jutro kreatywnej AI w biznesie
 31. Multimodalna AI. Nowe zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie
 32. Hiperautomatyzacja i jej zastosowania w biznesie
 33. AI w EdTech. Przykłady 3 firm, które wykorzystały potencjał sztucznej inteligencji
 34. Nowe interakcje człowiek — sztuczna inteligencja. Jak AI zmienia sposób obsługi urządzeń?
 35. Przyszłość rynku pracy. Czy AI zastąpi ludzi?
 36. Sztuczna inteligencja i środowisko. 3 rozwiązania AI, które pomogą Ci budować zrównoważony biznes