Jak zastosowanie rozwiązań z dziedziny sztucznej inteligencji zmienia miejsca pracy? W jaki sposób wpływa na wyłanianie się nowych zawodów i tworzenie zawodów przyszłości? Czy AI zabiera czy daje pracę? Jak wygląda przyszłość pracy i w jakim kierunku idą zawody przyszłości? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym tekście.

Przyszłość pracy i zawody przyszłości – omówione zagadnienia:

 1. Wstęp
 2. AI w biurze
 3. Kreatywna sztuczna inteligencja
 4. AI w terenie
 5. Podsumowanie

Wstęp

rzyszłość pracy to wielka niewiadoma. Z jednej strony rozwijające się technologie rozbudzają nadzieję, że więcej osób będzie mogło wykonywać obowiązki zgodne ze swoim potencjałem i na miarę swoich możliwości. Z drugiej strony brak stabilności na świecie, kryzys klimatyczny i energetyczny sprawiają, że osoby wchodzące na rynek pracy, a nawet specjaliści, mają się czego obawiać. Według badań przeprowadzonych przez Institute For The Future nawet 85% stanowisk, które będą zajmować ludzie w 2030 nie zostało jeszcze wynalezionych. Zaś głębokie zmiany w sposobie, w jaki pracujemy, oraz przyspieszenie cyfrowej transformacji spowodowane przez pandemię sprawiają, że równolegle wzrastają potrzeba elastyczności oraz niepewność.

AI w biurze

Duża część zmian w strukturze zatrudnienia związana jest z cyfryzacją biznesu. Sztuczna inteligencja przejmuje proste, powtarzalne zadania, takie jak obsługa dokumentów, wprowadzanie danych, czy odpowiadanie na często zadawane pytania. Z drugiej strony generuje zapotrzebowanie na specjalistów o różnym poziomie zaawansowania, którzy potrafią między innymi:

 • gromadzić i klasyfikować dane używane do uczenia modeli sztucznej inteligencji
 • dostosowywać istniejące rozwiązania do wymagań konkretnej firmy
 • integrować rozwiązania używane przez firmę

Wykorzystanie AI wiąże się zatem nie tyle ze zmniejszaniem liczby miejsc pracy, ile ze zmianą zadań, które wykonywać będą pracownicy cyfrowej firmy przyszłości. Jedno nie ulega wątpliwości: większość nowych stanowisk wymaga od pracowników biurowych przynajmniej podstawowej umiejętności programowania, a wszystkie – biegłej obsługi komputera.

Sztuczna inteligencja wykorzystywana do analizy procesów biznesowych wytwarza także rosnące zapotrzebowanie na analityków, którzy potrafią biegle posługiwać się najnowocześniejszymi narzędziami oraz na bieżąco uczyć się nowych technologii należących do dziedziny business intelligence. AI jest bowiem w stanie zestawiać ze sobą duże zbiory danych i wizualizować je na różne sposoby. Nie potrafi jednak jeszcze wyciągać z nich wniosków. To zależne od kontekstu zadanie w dalszym ciągu należy do osób, które orientują się w biznesowym znaczeniu zbieranych danych.

Kreatywna sztuczna inteligencja

Kolejnym obszarem działania AI, który zmienia się istotnie wraz z rozwojem AI są branże kreatywne. Tworzenie interesujących treści odpowiadających na zapotrzebowanie publiczności staje się prostsze dzięki możliwościom kreatywnej sztucznej inteligencji. Choć jest już ona w stanie tworzyć obrazy i teksty, jeszcze przez pewien czas tworzenie sensownych całości multimedialnych, planowanie i zarządzanie tworzeniem większych utworów pozostanie dziedziną obsługiwaną przez ludzi.

Cyfrowy marketing staje się bardziej intuicyjny dzięki narzędziom wspieranym przez AI. Zarządzanie contentem i personalizacja prezentacji treści stają się prostsze, choć ilość tworzonych materiałów cyfrowych wzrasta z tygodnia na tydzień. AI może jednak pomóc w optymalizacji i tworzeniu treści o najwyższej jakości, które nie zginą w zalewie łatwych do tworzenia i optymalizacji, poprawnych “średniaków”.

AI w terenie

Spektakularnych przykładów zupełnie nowych miejsc pracy wspomaganych przez AI dostarcza robotyka. Niektórych pracowników fizycznych zastąpią w przyszłości roboty, zaś w pracach, które wymagają bezpośredniego udziału człowieka, będą uczestniczyły egzoszkielety. Służą one do wzmacniania siły fizycznej oraz umożliwiają korzystanie ze zintegrowanych, podręcznych narzędzi, których dziś nie da się stosować poza halą produkcyjną czy warsztatem.

Zawodami związanymi ze wspomaganymi sztuczną inteligencją robotami będą zatem trener robotów czy osoba przydzielająca im zadania. Potrzebni będą także specjaliści korzystający z egzoszkieletów do wykonywania wyspecjalizowanych zadań, takich jak na przykład montaż i naprawa maszyn przemysłowych.

Podsumowanie

Sztuczna inteligencja zwiększa możliwości człowieka w niemal każdym polu zawodowej działalności. Wymaga jednak otwartości na nowe technologie i chęci uczenia się nowych rozwiązań. Być może na tym polega podstawowa trudność związana ze zmianami na rynku pracy powodowanymi przez upowszechnianie AI. Tak jednak wygląda przyszłość pracy w większości branż, bez dostosowania się do niej możemy pozostać poza rynkiem pracy.

Zarówno w biurze, jak w branżach kreatywnych i pracy w terenie sztuczna inteligencja pozwala uczyć się szybciej i wzmacniać to, co już potrafimy. Realizować ciekawsze projekty, kierować wrażliwość na to co unikalne i nowe. Wymaga jednak elastyczności i zaangażowania, a także krytycznego spojrzenia na to, jak, przez kogo i w jakim celu jest używana. Dlatego zawody przyszłości wymagają od kandydatów nie tylko wiedzy dotyczącej samej AI, ale również umiejętności miękkich niezbędnych do dostosowywania się do zmiennego środowiska jakim jest sztuczna inteligencja.

Sprawdź również: Sztuczna inteligencja w edukacji

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Przyszłość pracy i zawody przyszłości | AI in business #25 robert whitney avatar 1background

Autor: Robert Wilczycki

Ekspert i wykładowca JavaScript, który zajmuje się szkoleniem działów IT. Jego głównym celem jest zwiększanie produktywności zespołów poprzez uczenie innych efektywnej współpracy.

AI w biznesie:

 1. Sztuczna inteligencja w biznesie. Wprowadzenie
 2. AI w biznesie: zagrożenia i szanse cz.1
 3. AI w biznesie: zagrożenia i szanse cz.2
 4. Zastosowania AI w biznesie. Przegląd
 5. Co to jest NLP, czyli przetwarzanie języka naturalnego w biznesie
 6. Automatyczne przetwarzanie dokumentów
 7. AI i media społecznościowe – co o nas mówią?
 8. Automatyczny tłumacz. Inteligentna lokalizacja produktów cyfrowych
 9. Czatboty tekstowe wspomagane przez AI
 10. O działaniu i biznesowych zastosowaniach voicebotów
 11. Wirtualny asystent, czyli jak rozmawiać z AI?
 12. Dziś i jutro biznesowego NLP
 13. Jak sztuczna inteligencja może pomóc w BPM?
 14. Czy sztuczna inteligencja zastąpi analityków biznesowych?
 15. Rola AI w podejmowaniu decyzji biznesowych
 16. Czym jest Business Intelligence?
 17. Planowanie wpisów w mediach społecznościowych. W czym może pomóc AI?
 18. Automatyczne wpisy w mediach społecznościowych? Co może dzisiejsza AI
 19. Sztuczna inteligencja w zarządzaniu contentem
 20. Dziś i jutro kreatywnej AI w biznesie
 21. Multimodalna AI i jej zastosowania w biznesie
 22. Nowe interakcje. Jak AI zmienia sposób obsługi urządzeń?
 23. Jak to wszystko połączyć? RPA i API w cyfrowej firmie
 24. Nowe produkty i usługi oparte o działanie sztucznej inteligencji
 25. Przyszłość pracy i zawody przyszłości
 26. Zielona AI i AI dla Ziemi. Odpowiedzialność ekologiczna sztucznej inteligencji i tworzenie zielonych rozwiązań
 27. EdTech. Sztuczna inteligencja w edukacji
 28. Narzędzia AI dla managera