Zastosowanie w biznesie przetwarzania języka naturalnego (NLP, Natural Language Processing) stwarza ogromne szanse dla rozwoju i automatyzacji. Dotyczy tak różnych obszarów jak analiza reakcji emocjonalnych w mediach społecznościowych, gdzie może podpowiedzieć jak odbierana jest marka aż po głosową i intuicyjną obsługę maszyn przemysłowych. Jakie perspektywy rysują się w zastosowaniach NLP w najbliższej przyszłości?

Dziś i jutro biznesowego NLP – omówione zagadnienia:

 1. Wstęp
 2. NLP w biznesie – co może dziś?
 3. Przyszłość NLP w biznesie
 4. Podsumowanie

Wstęp

 

O tym, jak działa przetwarzanie języka naturalnego, czyli jak maszyny i sztuczna inteligencja może rozumieć język pisaliśmy w tym artykule. Wspomnieliśmy już także o tym, jak sprawdza się przy automatycznym przetwarzaniu dokumentów, analizie mediów społecznościowych, automatycznym tłumaczeniu, a także w rozmowach z czatbotami, zarówno tych tekstowych, jak i głosowych. Dziś jednak skoncentrujemy się na krótkim przeglądzie innych biznesowo interesujących zastosowań NLP (Natural Language Processing). Na tym, co dostępne jest już dzisiaj. A także na tym, jakie możliwości otwierają się przed NLP w najbliższej przyszłości.

NLP w biznesie – co może dziś?

 

Jednym z ciekawych zastosowań NLP bardzo przydatnych przy prowadzeniu e-commerce jest analiza tekstu. Przykładowo, analiza recenzji produktów zamieszczonych na stronach z opiniami klientów może podsunąć cenne wskazówki dotyczące oferty sklepu lub ulepszeń dotyczących samych produktów. Analiza opinii klientów pozwala na bardziej efektywne podejmowanie decyzji biznesowych, a także opracowanie strategii odpowiadających na oczekiwania klientów.

Analiza tekstu jest również nazywana eksploracją tekstu (text mining). Ponieważ dzięki użyciu sztucznej inteligencji możliwe jest “wykopanie” danych i wzorców zachowań z tekstu napisanego w swobodny, naturalny sposób. Mogą to być na przykład wzorce dotyczące częstości zakupu konkretnych produktów, albo stopnia zadowolenia po wyborze, które nie są dostrzegane przez ludzi analizujących komentarze. Mogą natomiast dostarczyć cennej wiedzy na temat klientów. Ta z kolei pozwoli zastosować personalizację, czyli strategie marketingowe oparte na danych i AI do potrzeb konkretnego klienta.

Sztuczna inteligencja, łącząc możliwości analizy i eksploracji tekstu jest również w stanie przygotowywać trafne i rzeczowe podsumowania. Dotyczy to między innymi treści spotkań biznesowych, po których każdy z uczestników może otrzymać tekstową notatkę zawierającą najważniejsze ustalenia. Możliwość podsumowywania tekstów i wyciągania wniosków z materiałów źródłowych bardzo przyspiesza także badania rynku i konkurencji, można bowiem szybko zapoznać się z większym raportem korzystając z notatek sporządzonych przez AI korzystającą z możliwości, jakie daje przetwarzanie języka naturalnego.

Warto jednak wspomnieć nie tylko o rozumieniu, lecz także o generowaniu mowy w kontekście biznesowym. Różnego rodzaju czatboty i voiceboty znajdują szerokie zastosowanie między innymi w branży hotelarskiej i turystycznej. Dzięki automatycznej translacji oraz naturalnemu głosowemu sposobowi komunikacji, użycie NLP zapewnia doskonałą satysfakcję klientów. Od wyboru hotelu, rezerwacji lotu, aż po informacje turystyczne bazujące na lokalizacji pobieranej w czasie rzeczywistym. Wszystkie te udogodnienia są możliwe właśnie dzięki przetwarzaniu języka naturalnego.

Przyszłość NLP w biznesie

 

Pralka przypominająca uprzejmym głosem o zakończeniu programu, albo lodówka przypominająca o uzupełnieniu zapasu soku pomarańczowego to rozwiązania dostępne już dzisiaj. Świat wokół nas będzie mówił coraz więcej: internet rzeczy (IoT) i szybki rozwój sztucznej inteligencji sprawiają, że sensory i interakcje głosowe stają się wszechobecne.

Przyszłościowa analiza języka naturalnego obejmować może nie tylko wypowiedzi pisane i mówione, ale także towarzyszące im oznaki wyrażające emocje. W języku mówionym będzie to głośność i ton głosu, a także tempo wypowiedzi. Natomiast w potocznym języku pisanym – analiza zamieszczanych emotikon, memów czy obrazów. Jeszcze większe pole do analizy otwiera się, gdy wypowiedź analizowana jest z nagrania wideo, na którym widoczna jest mówiąca osoba lub osoby. 

Jeśli częścią NLP będzie wspierana sztuczną inteligencją analiza komunikacji niewerbalnej, otwiera się droga do rozumienia nie tylko sensu wypowiedzi, lecz również jej intencji. Komunikacja niewerbalna otwiera pole do interpretacji zachowań i postaw, które przekazują znaczenie, towarzyszące mu emocje, oraz wskazują na cel komunikatu. NLP połączona z analizą obrazu (computer vision) umożliwi interpretację sensu mimiki, ruchów i gestów. Natomiast wspierane przez AI narzędzia analityczne wyciągną dodatkowe wnioski dotyczące czasu i miejsc, w których klienci interesują się danym produktem czy usługą.

Business NLP today and tomorrow

Podsumowanie

 

Przetwarzanie języka naturalnego każe pamiętać o słowach Alberta Mehrabiana: nasza komunikacja tylko w 7% polega na informacjach przekazywanyh za pomocą słów. O 38% decyduje brzmienie głosu, a aż 55% to przekaz niewerbalny. Wiedzą o tym także osoby zajmujące się przetwarzaniem języka naturalnego i jego połączeniami z innymi gałęziami sztucznej inteligencji. Ciekawe, jakie wnioski z naszych zachowań i gestów będzie niedługo wyciągać szybko ucząca się AI.

Przeczytaj również: Co to jest NLP, czyli przetwarzanie języka naturalnego w biznesie

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Dziś i jutro biznesowego NLP | AI in business #12 robert whitney avatar 1background

Autor: Robert Wilczycki

Ekspert i wykładowca JavaScript, który zajmuje się szkoleniem działów IT. Jego głównym celem jest zwiększanie produktywności zespołów poprzez uczenie innych efektywnej współpracy.

AI w biznesie:

 1. Sztuczna inteligencja w biznesie. Wprowadzenie
 2. AI w biznesie: zagrożenia i szanse cz.1
 3. AI w biznesie: zagrożenia i szanse cz.2
 4. Zastosowania AI w biznesie. Przegląd
 5. Co to jest NLP, czyli przetwarzanie języka naturalnego w biznesie
 6. Automatyczne przetwarzanie dokumentów
 7. AI i media społecznościowe – co o nas mówią?
 8. Automatyczny tłumacz. Inteligentna lokalizacja produktów cyfrowych
 9. Czatboty tekstowe wspomagane przez AI
 10. O działaniu i biznesowych zastosowaniach voicebotów
 11. Wirtualny asystent, czyli jak rozmawiać z AI?
 12. Dziś i jutro biznesowego NLP
 13. Jak sztuczna inteligencja może pomóc w BPM?
 14. Czy sztuczna inteligencja zastąpi analityków biznesowych?
 15. Rola AI w podejmowaniu decyzji biznesowych
 16. Czym jest Business Intelligence?
 17. Planowanie wpisów w mediach społecznościowych. W czym może pomóc AI?
 18. Automatyczne wpisy w mediach społecznościowych? Co może dzisiejsza AI
 19. Sztuczna inteligencja w zarządzaniu contentem
 20. Dziś i jutro kreatywnej AI w biznesie
 21. Multimodalna AI i jej zastosowania w biznesie
 22. Nowe interakcje. Jak AI zmienia sposób obsługi urządzeń?
 23. Jak to wszystko połączyć? RPA i API w cyfrowej firmie
 24. Nowe produkty i usługi oparte o działanie sztucznej inteligencji
 25. Przyszłość pracy i zawody przyszłości
 26. Zielona AI i AI dla Ziemi. Odpowiedzialność ekologiczna sztucznej inteligencji i tworzenie zielonych rozwiązań
 27. EdTech. Sztuczna inteligencja w edukacji