Mikrousługi i API to narzędzia, które w rewolucyjny sposób zmieniają sposób projektowania i wdrażania oprogramowania.

Porównując je do klocków LEGO, można powiedzieć, że mikrousługi stanowią pojedyncze elementy, z których możemy budować różne modele, podobnie jak z klocków LEGO. Każda mikrousługa spełnia swoją rolę i jest niezależna od innych, co pozwala na łatwe dodawanie i usuwanie elementów z całości. Dzięki temu, microservices pozwalają na tworzenie oprogramowania o dużej modularności i elastyczności.

Wstęp

API natomiast pełnią rolę łączników między mikrousługami, podobnie jak elementy łączące różne części klocków LEGO. To dzięki nim, różne microservices mogą ze sobą komunikować i wymieniać informacje, tworząc z nich współdziałający, dość spójny system. Podobnie jak w przypadku klocków LEGO, API umożliwiają łączenie i rozłączanie różnych elementów, co pozwala na modyfikowanie systemu w zależności od potrzeb. W ten sposób, API pozwalają na łatwe skalowanie i rozbudowywanie systemu, bez konieczności całkowitej przebudowy.

Dla przedsiębiorców, którzy chcą zastosować mikrousługi i API w swojej firmie, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów. Przede wszystkim, kluczowe jest odpowiednie zaprojektowanie architektury systemu, tak aby mikrousługi były niezależne i mogły swobodnie ze sobą współpracować za pośrednictwem API. Przyjrzymy się bliżej temu podejściu odpowiadając na pytanie, jakie korzyści możemy uzyskać, stosując mikrousługi i API w naszym biznesie.

Czym są mikrousługi?

Tworzenie microservices to metoda projektowania oprogramowania, polegająca na dzieleniu aplikacji na liczne niezależne, niewielkie i łatwe do zarządzania części. Wspólnie tworzą one kompletny system. Każda z mikrousług spełnia jednak ściśle określoną rolę i może działać w oderwaniu od pozostałych komponentów. Ich wzajemna współpraca pozwala na wykonywanie wyznaczonych zadań niezbędnych do realizacji zadanych celów biznesowych. Może to być na przykład:

 1. Obsługa płatności online – może działać w sklepie, na platformie szkoleniowej, czy na stronie startupu oferującego usługi w modelu SaaS [link 10], jest niezależna od innych elementów systemu i jest w stanie przetwarzać płatności w czasie rzeczywistym.
 2. Analiza danych użytkowników – może działać w tle, zbierać i analizować dane, a następnie przetwarzać je na potrzeby biznesowe, np. dostarczając rekomendacje produktów w e-commerce.
 3. System autoryzacji i uwierzytelniania – działa niezależnie od innych elementów systemu i pozwala na bezpieczne logowanie użytkowników na dowolnej stronie biznesowej.

Mikro-usługi powstały w reakcji na tak zwane “monolity”. Podejście monolityczne to architektura oprogramowania, w której cała aplikacja jest rozwijana i wdrażana jako jeden spójny blok kodu. W tym podejściu wszystkie komponenty aplikacji są zintegrowane i uruchamiane w jednym procesie.

W porównaniu z tradycyjnym podejściem monolitycznym, mikrousługi oferują większą elastyczność, szybsze wdrażanie zmian, łatwiejsze skalowanie systemu, a także możliwość korzystania z usług różnych dostawców.

Czym jest API?

API czyli Application Programming Interface, interfejs programowania aplikacji umożliwia komunikację pomiędzy różnymi:

 • mikro-usługami,
 • aplikacjami czy
 • całymi systemami.

Dzięki API, różne mikrousługi mogą wymieniać się informacjami oraz współpracować ze sobą. Na przykład system autoryzacji klienta w sklepie może zapamiętać dane płatności online.

Obecnie najpopularniejszym podejściem do tworzenia API jest architektura REST (Representational State Transfer), której podstawowe zasady opierają się na prostocie, skalowalności i elastyczności. REST to sposób organizacji komunikacji w sieci, który pozwala różnym systemom komputerowym współpracować ze sobą w prosty i efektywny sposób.

Przykładem zastosowania REST jest tworzenie usług internetowych, które pozwalają na wymianę informacji między różnymi aplikacjami. Dla przedsiębiorcy korzystanie z architektury REST oznacza, że jego systemy informatyczne mogą łatwo integrować się z usługami innych firm, co może przyczynić się do zwiększenia efektywności i oszczędności czasu. W praktyce REST umożliwia wykorzystanie istniejących standardów i technologii, takich jak protokół HTTP, aby utworzyć prosty, skalowalny i niezawodny system komunikacji.

Jak zbudować skalowalne i efektywne mikrousługi i API?

Aby zbudować skalowalne i efektywne microservices oraz API, warto stosować się do kilku sprawdzonych praktyk:

 1. Zapewnij niezależność mikrousług – każda z nich powinna być niezależna i mieć własną bazę danych, co pozwala na łatwiejsze zarządzanie i aktualizacje.
 2. Stosuj standaryzowane protokoły i formaty – upewnij się, że używane są standardowe protokoły (np. HTTP, HTTPS) oraz formaty (np. JSON, XML), aby ułatwić komunikację.
 3. Monitoruj i kontroluj API – aby zapewnić wysoką jakość i niezawodność API, regularnie monitoruj i kontroluj jego działanie oraz wydajność.
 4. Używaj mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji – zabezpiecz swoje API poprzez zastosowanie odpowiednich mechanizmów uwierzytelniania (np. OAuth 2.0) i autoryzacji, aby kontrolować dostęp do danych i usług.
 5. Twórz dokumentację – nawet jeśli Twoja firma nie ma zespołu informatycznego, postaraj się o to, aby mieć dostęp do dokumentacji dotyczącej mikrousług i API, aby rozumieć, jak działają rozwiązania stosowane w Twojej firmie, a także w razie potrzeby skorzystania z usług programistów, umożliwić im konserwację, utrzymanie i rozwijanie systemu.
 6. Wprowadzaj automatyzację testów i wdrażania – mikrousługi i API umożliwiają korzystanie z narzędzi do automatyzacji – nie tylko przepływu pracy, ale także testów oraz wdrażania (np. CI/CD). Zapewnia to szybkie wykrywanie błędów i sprawną aktualizację systemu.

Jak mikrousługi i API przyczyniają się do cyfrowej transformacji biznesu?

Wdrożenie mikro-usług i API może przynieść wiele korzyści dla organizacji. Pomagają one uzyskać:

 1. Elastyczność – mikrousługi umożliwiają szybsze wprowadzanie zmian, co sprawia, że system jest bardziej elastyczny i łatwo dostosowuje się do zmieniających się potrzeb biznesowych.
 2. Skalowalność – dzięki modułowej strukturze, mikrousługi można łatwo skalować, co pozwala na szybki rozwój systemu oraz zwiększenie jego wydajności.
 3. Niezawodność – uszkodzenie jednej usługi spełniającej konkretne zadanie ma mniejszy wpływ na cały system, co sprawia, że system jest bardziej odporny na błędy.
 4. Łatwiejsze zarządzanie – podział systemu na mniejsze, niezależne części ułatwia jego zarządzanie, aktualizację i utrzymanie.
 5. Współpraca między zespołami – dzięki wykorzystaniu API, różne zespoły mogą współpracować nad rozwojem systemu, co przyczynia się do lepszej komunikacji i efektywności pracy.

Podsumowanie

Mikro-usługi i API są kluczowymi elementami cyfrowej transformacji biznesu. Wprowadzenie tego podejścia do projektowania oprogramowania pozwala na zbudowanie elastycznych, skalowalnych i wydajnych systemów, które są łatwe w zarządzaniu i utrzymaniu. Ich wdrożenie przyczynia się również do lepszej współpracy między zespołami oraz szybszego wprowadzania zmian, co jest niezbędne w dzisiejszym dynamicznym technologicznym świecie.

Aby osiągnąć sukces we wdrożeniu mikrousług i API, kluczowe jest:

 1. Przemyślane planowanie – przed wdrożeniem dokładnie przeanalizuj wymagania biznesowe, architekturę systemu i zasoby, aby zapewnić, że konkretne rozwiązanie będzie odpowiednie dla Twojej organizacji.
 2. Stałe doskonalenie – w miarę jak Twoja organizacja się rozwija, dbaj optymalizację API i wybór najnowszych rozwiązań, aby utrzymać ich wysoką jakość i wydajność. Klienci są coraz bardziej świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z nieaktualnego oprogramowania.
 3. Monitorowanie i kontrola – regularnie analizuj działanie i wydajność mikrousług oraz API, aby wcześnie wykryć ewentualne problemy i szybko wprowadzać odpowiednie zmiany. Pomyśl o tym, co dzieje się, gdy w sklepie przestają działać płatności.
 4. Dbaj o bezpieczeństwo – zwracaj uwagę na aspekty związane z bezpieczeństwem danych i usług, stosując odpowiednie mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji, aby chronić swoje systemy przed zagrożeniami.

Pamiętaj, że wdrożenie rozwiązań microservices i połączenie ich za pomocą API to proces, który wymaga czasu, zaangażowania i umiejętności. Jednak ich skalowalność i wygoda codziennego użytkowania jest warta włożonego wysiłku. Przeczytaj również: Czym jest cyfryzacja ekonomii (digital economy)?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Mikrousługi i API, czyli jak zbudować optymalne oprogramowanie dla swojego biznesu | Transformacja cyfrowa biznesu #15 andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.

Transformacja cyfrowa biznesu:

 1. Czym jest cyfryzacja biznesu?
 2. Cyfrowa transformacja biznesu - jak uniknąć błędów?
 3. Cyfrowa transformacja a bezpieczeństwo danych
 4. Digitalizacja marketingu
 5. Cyfrowa obsługa finansowa firmy i księgowość online
 6. Cyfryzacja zarządzania zespołem
 7. Cyfryzacja przemysłu
 8. Cyfryzacja w obszarze szkolenia i wdrażania pracowników
 9. Chmura biznesowa czy lokalny serwer firmowy?
 10. XaaS, czyli era subskrypcji w biznesie
 11. Cloud computing. Korzyści dla małych i średnich firm
 12. Jak wykorzystać cloud AI w swoim biznesie?
 13. XaaS - pomocne usługi przy prowadzeniu firmy
 14. Mikrousługi i API - optymalne oprogramowanie dla biznesu
 15. RPA a API
 16. Jedna platforma czy best of breed?
 17. Automatyzacja pracy w firmie. Zapier czy Make.com?
 18. Tworzenie aplikacji stron internetowych i aplikacji no code
 19. Narzędzia AI - tworzenie aplikacji biznesowych i stron internetowych
 20. Gamifikacja, czyli jak wbudować w pracę grę komputerową
 21. Gamifikacja dla firm. Najlepsze biznesowe aplikacje
 22. Grywalizacja doświadczenia klienta. Jak wykorzystać gamifikację w biznesie
 23. Czym są dysruptywne technologie?
 24. Dysruptywne technologie a funkcjonowanie biznesu
 25. Hajp, moda, czy trend - zmiany w biznesie
 26. Sztuczna inteligencja w cyfryzacji biznesu
 27. Kultura cyfrowej organizacji
 28. Kultura innowacyjna - jak ją zbudować w cyfrowej firmie?
 29. Digital mindset. Klucz do sukcesu w nowoczesnym biznesie