63% przedstawicieli Gen Z podkreśla, że kultura organizacyjna miejscu pracy jest dla nich równie ważna, a nawet ważniejsza niż wynagrodzenie.

Żadne wcześniejsze pokolenie nie stawiało tak wysoko autentycznej kultury organizacyjnej. Dlatego współczesne organizacje po prostu muszą dostosowywać swoją kulturę i politykę do nowych potrzeb – nie tylko swoich klientów, lecz także pracowników. Jak zatem w dobie przyspieszonej cyfryzacji i ciągłych zmian zachować tożsamość organizacji, jednocześnie adaptując się do nowych wyzwań? I co to w ogóle znaczy “kultura cyfrowej organizacji”?

Wstęp

Cyfrowa transformacja stała się kluczem do sukcesu we współczesnym świecie biznesu. Wiele osób uważa, że nie da się projektować prawdziwe cyfrowych produktów dla swoich klientów, jeśli pracuje się w hybrydowej, pół-analogowej rzeczywistości. Organizacje muszą więc postawić swoje priorytety na funkcjonowanie w optyce digital-first. Aby to zrobić, muszą jednak przystosowywać się nie tylko do nowych technologii. Drugi, nie mniej ważny obszar, który rozwija się równolegle to cyfrowa kultura organizacyjna.

Co to jest kultura cyfrowej organizacji?

Kluczowe cechy cyfrowo zorientowanej kultury, zidentyfikowane w raporcie MIT i Capgemini, to:

 • orientacja na klienta – czyli słuchanie potrzeb i oczekiwań klientów,
 • innowacyjność – czyli dążenie do ciągłego doskonalenia i poszukiwania nowych rozwiązań,
 • podejmowanie decyzji opartych na danych – czyli korzystanie z narzędzi umożliwiających analizę zachowań klientów oraz trendów,
 • współpraca– otwartość na współpracę wewnętrzną, pomiędzy pracownikami i działami organizacji, oraz współpracę zewnętrzną, z partnerami biznesowymi, otoczeniem biznesu, samorządami i organizacjami pozarządowymi,
 • elastyczność i zwinność – czyli zdolność do szybkiego dostosowywania się do zmian.

Kultura cyfrowej organizacji to zatem zbiór wartości, przekonań i zachowań, które kształtują sposób, w jaki firma funkcjonuje w środowisku cyfrowym. Wpływa ona na podejście do innowacji, współpracy oraz zarządzania zmianami. Kultura cyfrowej organizacji ta jest kluczowa dla utrzymania konkurencyjności w dynamicznym świecie technologii, ponieważ kształtuje nie tylko postrzeganie organizacji, lecz także postawy i możliwości jej pracowników.

Jak zachować tożsamość w procesie stawania się cyfrową organizacją?

Jedną z podstawowych obaw związanych z elastycznością i otwartością wpisaną w cyfrowe organizacje jest utrzymanie ich tożsamości. Aby utrzymać tożsamość organizacji w trakcie cyfrowej transformacji, warto zastosować kilka strategii:

 1. Dbanie o komunikację – jasno przekazuj cele i wartości firmy pracownikom oraz partnerom, dzięki temu nawet jeśli dostosujesz sposób działania do zmieniających się okoliczności, twoje cele pozostaną niezmienne i czytelne.
 2. Stawianie na szkolenia – inwestuj w rozwój kompetencji pracowników, aby wspierać ich adaptację do zmian.
 3. Integracja wartości i celów – upewnij się, że wszystkie kroki cyfrowej transformacji są spójne z długoterminową wizją, wartościami i kulturą organizacji, którą chcesz wzmacniać.
 4. Współpraca i zaangażowanie – zachęcaj pracowników do dzielenia się pomysłami, opiniami i doświadczeniami związanymi z cyfrową transformacją, aby budować poczucie wspólnoty i zaufania.
 5. Monitorowanie i ocena – śledź postępy i wyniki cyfrowej transformacji, aby sprawdzać, czy nie odbiegasz od swojej tożsamości i czy osiągasz zamierzone cele

Historie sukcesu w cyfrowej transformacji organizacji

Warto zwrócić uwagę na przykłady firm, które przeszły pomyślną cyfrową transformację, zachowując swoją tożsamość i wartości.

Lego

Jedną z nich jest Lego – znana marka klocków dla dzieci, która z sukcesem wprowadziła innowacje cyfrowe zarówno do swoich produktów, jak i wewnętrznych sposobów działania. Plastikowe klocki zostały uzupełnione o aplikacje mobilne czy gry komputerowe, jednocześnie podtrzymując swoje wartości i pozycję na rynku. Natomiast pracownicy Lego korzystają z narzędzi cyfrowych do współpracy i komunikacji, a także do tworzenia nowych rozwiązań dla klientów.

Dell Technologies

Innym przykładem jest Dell Technologies – globalny lider w dziedzinie technologii cyfrowych, który nie tylko dostarcza innowacyjne produkty i usługi swoim klientom, ale także sam przechodzi proces cyfrowej transformacji w swojej organizacji. Firma wykorzystuje technologie chmurowe, analityczne i mobilne do optymalizacji swoich procesów biznesowych, kultury organizacyjnej i doświadczenia klienta. Dell Technologies jest również inicjatorem badania Digital Transformation Index, które pokazuje, jak organizacje na całym świecie radzą sobie z wyzwaniami i szansami cyfrowej transformacji.

Historie sukcesu w cyfrowej transformacji organizacji pokazują, że nie wystarczy tylko zastosować nowe technologie do istniejących procesów. Kluczowe jest również dostosowanie strategii, kultury i modelu biznesowego do zmieniającej się rzeczywistości rynkowej i oczekiwań klientów. Tylko wtedy można osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną i zapewnić długoterminowy rozwój firmy.

Kluczowe wyzwania i bariery w procesie cyfrowej transformacji kultury organizacji

W trakcie cyfrowej transformacji kultury organizacji można napotkać różne przeszkody, takie jak:

 • opór pracowników – o ile cyfrowa kultura organizacji jest bardzo pożądana wśród osób wkraczających na rynek pracy, może ona budzić opór wśród starszych pracowników. Może pojawić się lęk przed zmianami i utratą kontroli nad znanymi zadaniami, dlatego warto postawić na komunikację oraz stopniowe wprowadzanie zmian,
 • problemy techniczne– przejście w “tryb cyfrowy” może powodować trudności związane z wdrażaniem nowych rozwiązań, oraz korzystaniem z narzędzi umożliwiających zdalną pracę i korzystanie na przykład z plików współdzielonych w chmurze,
 • zarządzanie zmianami– ze względu na potencjalne trudności, ważne jest stałe monitorowanie i aktualizowanie strategii transformacji, aby kultura cyfrowej organizacji naprawdę odpowiadała pracownikom, a zarazem pozwalała na utrzymanie tożsamości organizacji.
kultura cyfrowej organizacji

Podsumowanie

Kultura cyfrowej organizacji jest kluczem do sukcesu w dynamicznie zmieniającym się świecie technologii. Aby przeprowadzić skuteczną cyfrową transformację, warto zrozumieć jej istotę, zachować tożsamość firmy i skupić się na wartościach takich jak innowacyjność, współpraca czy elastyczność. Zastosowanie praktycznych porad oraz analiza historii sukcesu innych firm może pomóc w osiągnięciu celów transformacji. Czy Twoja organizacja jest gotowa na wyzwania cyfrowej przyszłości?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Kultura cyfrowej organizacji, czyli jak się zmieniać zachowując tożsamość | Transformacja cyfrowa biznesu #28 andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.

Transformacja cyfrowa biznesu:

 1. Czym jest cyfryzacja biznesu?
 2. Cyfrowa transformacja biznesu - jak uniknąć błędów?
 3. Cyfrowa transformacja a bezpieczeństwo danych
 4. Digitalizacja marketingu
 5. Cyfrowa obsługa finansowa firmy i księgowość online
 6. Cyfryzacja zarządzania zespołem
 7. Cyfryzacja przemysłu
 8. Cyfryzacja w obszarze szkolenia i wdrażania pracowników
 9. Chmura biznesowa czy lokalny serwer firmowy?
 10. XaaS, czyli era subskrypcji w biznesie
 11. Cloud computing. Korzyści dla małych i średnich firm
 12. Jak wykorzystać cloud AI w swoim biznesie?
 13. XaaS - pomocne usługi przy prowadzeniu firmy
 14. Mikrousługi i API - optymalne oprogramowanie dla biznesu
 15. RPA a API
 16. Jedna platforma czy best of breed?
 17. Automatyzacja pracy w firmie. Zapier czy Make.com?
 18. Tworzenie aplikacji stron internetowych i aplikacji no code
 19. Narzędzia AI - tworzenie aplikacji biznesowych i stron internetowych
 20. Gamifikacja, czyli jak wbudować w pracę grę komputerową
 21. Gamifikacja dla firm. Najlepsze biznesowe aplikacje
 22. Grywalizacja doświadczenia klienta. Jak wykorzystać gamifikację w biznesie
 23. Czym są dysruptywne technologie?
 24. Dysruptywne technologie a funkcjonowanie biznesu
 25. Hajp, moda, czy trend - zmiany w biznesie
 26. Sztuczna inteligencja w cyfryzacji biznesu
 27. Kultura cyfrowej organizacji
 28. Kultura innowacyjna - jak ją zbudować w cyfrowej firmie?
 29. Digital mindset. Klucz do sukcesu w nowoczesnym biznesie