Inwestycje w technologie, rozwój umiejętności pracowników oraz elastyczne strategie biznesowe pozwolą przedsiębiorstwom przetrwać w dynamicznym, cyfrowym świecie przyszłości. W efekcie, cyfrowa transformacja może przyczynić się do zwiększenia innowacyjności, produktywności i zrównoważonego rozwoju całego sektora przemysłowego. Spróbujmy jednak bardziej szczegółowo odpowiedzieć na pytanie dlaczego cyfryzacja przemysłu jest ważna?

Czym jest cyfryzacja przemysłu?

Według badań PwC opublikowanych w raporcie „Industry 4.0: Building the digital enterprise”, inwestycja w technologie przemysłu 4.0 zwraca się średnio po 3,5 roku. Optymalizacja procesów, zwiększenie wydajności oraz poprawa konkurencyjności przy stosunkowo niewielkich kosztach wdrożenia stwarzają możliwości, które pozwalają firmom dostosować się do zmieniających się realiów rynkowych. Przemysł cyfrowy różni się od tradycyjnego przede wszystkim stosowaniem nowoczesnych technologii, które przyczyniają się do automatyzacji procesów, lepszego zarządzania danymi i większej efektywności pracy. W niniejszym artykule przedstawimy kluczowe aspekty cyfryzacji przemysłu oraz sposoby, w jakie przedsiębiorstwa mogą się na nią przygotować.

Kluczowe technologie w cyfryzacji przemysłu

Cyfryzacja przemysłu opiera się na wykorzystaniu szeregu kluczowych technologii, które wpływają na sposób, w jaki przedsiębiorstwa funkcjonują. Należą do nich:

 • Internet Rzeczy (IoT) – pozwala na łączenie urządzeń i maszyn w inteligentne sieci, które komunikują się ze sobą i wymieniają dane w czasie rzeczywistym. Dzięki IoT możliwe jest monitorowanie i kontrolowanie procesów produkcyjnych, a także przewidywanie awarii i konieczności konserwacji maszyn. Obecnie przedsiębiorcy mogą korzystać z gotowych systemów modularnych rozwiązań, które można ze sobą łączyć na przykład na Azure Industrial IoT Platform,
 • Sztuczna inteligencja (AI) – umożliwia analizowanie ogromnych ilości danych oraz podejmowanie decyzji w oparciu o zgromadzone informacje. AI może również wspierać automatyzację procesów oraz pomagać w rozwoju innowacji. Według PwC, 94% przedsiębiorstw uważa, że analiza danych za pomocą AI będzie kluczowa dla przyszłości ich biznesu,
 • Big data – analiza dużych zbiorów danych pozwala na lepsze zrozumienie nie tylko biznesowych potrzeb przedsiębiorstwa, ale także optymalizowanie procesów, na przykład dzięki analizie danych pochodzących z cyfrowych bliźniaków maszyn (digital twins),
 • Smart machines – czyli inaczej inteligentne maszyny to urządzenia, które mogą się ze sobą komunikować, wymieniając dane w celu optymalizacji procesów produkcji. Wykorzystują one technologie machine-to-machine (M2M) oraz sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe lub uczenie głębokie,
 • Hiper-automatyzacja – czyli kompleksowy proces modularnego łączenia różnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML), robotyka, przetwarzanie języka naturalnego (NLP). Modularność systemów pozwala na łatwe skalowanie i integrację nowych rozwiązań, co przyczynia się do większej elastyczności i efektywności przedsiębiorstwa. Przykładem zastosowania hiper-automatyzacji może być produkcja, gdzie roboty wykorzystują AI i ML do optymalizacji linii montażowej, a modularność systemu pozwala na łatwe wprowadzenie zmian w procesie w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku.
 • Robotyka – wykorzystanie robotów w przemyśle pozwala na automatyzację wielu zadań, co przekłada się na większą efektywność i niższe koszty produkcji.

Jak cyfryzacja przemysłu wpływa na środowisko pracy?

Cyfryzacja przemysłu wpływa na zmiany w środowisku pracy, wymagając od zatrudnionych nabywania nowych umiejętności oraz większej elastyczności. W badaniu PwC, 64% ankietowanych uważa, że kluczowym wyzwaniem związanym z cyfryzacją przemysłu jest zwiększenie umiejętności pracowników.

Wdrożenie digitalizacji do przemysłu może być wyzwaniem, lecz jednocześnie stanowi szansę na długotrwały rozwój oraz zdobycie przewagi konkurencyjnej. Kluczem do sukcesu jest opracowanie właściwej strategii, zaangażowanie zarządu oraz pozyskanie odpowiednich zasobów finansowych. Aby sprostać tym wyzwaniom, przedsiębiorstwa powinny stawiać na innowacje, współpracę oraz długofalowe planowanie.

Strategie wdrożenia cyfryzacji przemysłu

Aby osiągnąć sukces w digitalizacji przemysłu, przedsiębiorstwa muszą opracować i wdrożyć odpowiednie strategie. Kluczowe aspekty tego procesu obejmują:

 1. Opracowanie wizji i celów – przedsiębiorstwa powinny jasno określić swoją wizję oraz cele związane z digitalizacją przemysłu. Na tym etapie ważne jest, aby uwzględnić potrzeby klientów, konkurencję oraz możliwości technologiczne.
 2. Zaangażowanie zarządu – sukces w cyfryzacji przemysłu zależy w dużej mierze od zaangażowania zarządu. Właściciele i menedżerowie powinni wykazywać otwartość na zmiany, inwestować w innowacje oraz wspierać swoich pracowników w procesie transformacji cyfrowej.
 3. Szkolenie i rozwój pracowników – aby sprostać wyzwaniom związanym z cyfryzacją przemysłu, pracownicy muszą nabywać nowe umiejętności. Przedsiębiorstwa powinny inwestować w szkolenia oraz rozwój kompetencji swoich zatrudnionych, tak aby byli oni przygotowani na zmiany w środowisku pracy.

Finansowanie procesu cyfryzacji przemysłu

Aby sfinansować proces cyfryzacji urządzeń przemysłowych, przedsiębiorstwa mają do wyboru różne opcje, takie jak:

 • własne środki – wykorzystanie własnych zasobów finansowych daje pełną wolność w sposobie wydatkowania środków na cyfryzację przemysłu, jednak jest stosunkowo rzadko wybieraną ścieżką ze względu na dużą dostępność opcji finansowania zewnętrznego,
 • dotacje i subwencje – wiele rządów oraz instytucji publicznych oferuje wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw, które chcą inwestować w digitalizację przemysłu. Z raportu PwC wynika, że aż 43% firm korzysta z dotacji rządowych, aby sfinansować swoje inwestycje w cyfryzację,
 • kredyty i pożyczki – przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o kredyty bankowe lub pożyczki zewnętrzne, aby sfinansować inwestycje w cyfryzację,
 • partnerstwa strategiczne – współpraca z partnerami technologicznymi może pozwolić na wspólne finansowanie procesu cyfryzacji oraz dzielenie się kosztami związanymi z wdrożeniem innowacji.

Wdrożenie digitalizacji przemysłu może wiązać się z znaczącymi nakładami finansowymi. Jednak w związku z szybkim wzrostem i obiecującymi prognozami na przyszłość, inwestycja w przemysł 4.0 może naprawdę się opłacić. Według raportu przygotowanego przez Markets and Markets, do 2026 roku prognozowany wzrost dla cyfryzacji przemysłu wspieranej przez AI wynosi 49,07%, a wartość rynku ma osiągnąć zawrotną sumę 165,5 miliarda dolarów.

Podsumowanie

Cyfryzacja przemysłu jest nieodwracalnym procesem, który wpływa na sposób funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Wdrażanie kluczowych technologii, takich jak Internet Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI), big data czy robotyka, pozwala firmom na optymalizację procesów, zwiększenie wydajności i zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku. W celu skutecznego wdrożenia cyfryzacji, przedsiębiorstwa powinny opracować odpowiednie strategie, inwestować w rozwój pracowników oraz pozyskiwać niezbędne zasoby finansowe.

Cyfrowa przyszłość przemysłu stwarza szereg wyzwań, ale również otwiera przed przedsiębiorstwami wiele możliwości. Inwestowanie w digitalizację jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności oraz długotrwałego rozwoju. Przedsiębiorstwa, które potrafią dostosować się do zmieniających się realiów rynkowych oraz wykorzystać potencjał technologiczny, będą w stanie odnieść sukces w coraz bardziej zglobalizowanym i cyfrowym świecie przemysłu.

Przeczytaj również: Digitalizacja marketingu

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Digitalizacja przemysłu. Jak się przygotować na zmiany? | Transformacja cyfrowa biznesu #7 andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.

Transformacja cyfrowa biznesu:

 1. Czym jest cyfryzacja biznesu?
 2. Cyfrowa transformacja biznesu - jak uniknąć błędów?
 3. Cyfrowa transformacja a bezpieczeństwo danych
 4. Digitalizacja marketingu
 5. Cyfrowa obsługa finansowa firmy i księgowość online
 6. Cyfryzacja zarządzania zespołem
 7. Cyfryzacja przemysłu
 8. Cyfryzacja w obszarze szkolenia i wdrażania pracowników
 9. Chmura biznesowa czy lokalny serwer firmowy?
 10. XaaS, czyli era subskrypcji w biznesie
 11. Cloud computing. Korzyści dla małych i średnich firm
 12. Jak wykorzystać cloud AI w swoim biznesie?
 13. XaaS - pomocne usługi przy prowadzeniu firmy
 14. Mikrousługi i API - optymalne oprogramowanie dla biznesu
 15. RPA a API
 16. Jedna platforma czy best of breed?
 17. Automatyzacja pracy w firmie. Zapier czy Make.com?
 18. Tworzenie aplikacji stron internetowych i aplikacji no code
 19. Narzędzia AI - tworzenie aplikacji biznesowych i stron internetowych
 20. Gamifikacja, czyli jak wbudować w pracę grę komputerową
 21. Gamifikacja dla firm. Najlepsze biznesowe aplikacje
 22. Grywalizacja doświadczenia klienta. Jak wykorzystać gamifikację w biznesie
 23. Czym są dysruptywne technologie?
 24. Dysruptywne technologie a funkcjonowanie biznesu
 25. Hajp, moda, czy trend - zmiany w biznesie
 26. Sztuczna inteligencja w cyfryzacji biznesu
 27. Kultura cyfrowej organizacji
 28. Kultura innowacyjna - jak ją zbudować w cyfrowej firmie?
 29. Digital mindset. Klucz do sukcesu w nowoczesnym biznesie