Jak tworzyć biblioteki stylów i komponentów w Figmie? Jak używać ich w swoich plikach i udostępniać innym członkom zespołu? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule. Dzięki stosowaniu stylów łatwiej jest utrzymywać spójność w projektach zespołowych. 

Jak używać biblioteki stylów i komponentów w Figmie? – omówione zagadnienia:

 1. Styles
 2. Components
 3. Biblioteka stylów i komponentów – jak publikować?

Styles

Są to zestawy właściwości, które można zastosować do warstw w projektach. Aby utworzyć styl musisz najpierw zaznaczyć obiekt, którego właściwości chcesz zapisać. Następnie kliknij ikonę Style w Properties panel przy wybranej właściwości, następnie kliknij ikonę +.

libraries in figma

Otworzy się okno, w którym musisz wpisać nazwę tworzonego stylu i kliknij Create style.

libraries in figma

Utworzone style zobaczysz w Properties panel, gdy nie będą zaznaczone żadnych obiektów.  

libraries in figma

W panelu Edit styles możesz dodać opis i edytować właściwości każdego stylu. Za każdym razem, gdy dokonasz zmian we właściwościach wybranego stylu, zmiany te zostaną zastosowane do wszystkich obiektów, które go używają.

libraries in figma

Możesz tworzyć style dla: 

Color (paints) styles– do wypełnień i obrysów obiektów, tekstu i tła, a nawet dla obrazów i gradientów.

Text styles możesz definiować style nagłówków i tekstu głównego.  Text styles możesz stosować do całego bloku tekstu lub tylko do części tekstu w bloku. Możesz definiować: font family, size, line height, spacing.

Wskazówka: za pomocą text styles nie można ustawić wyrównania tekstu. 

Effects – możesz zdefiniować atrybuty shadow i blur

Layout grids – tworzenie stylów Layout grids jest przydatne, jeśli chcesz powielać określoną strukturę w wielu projektach.

 Aby zastosować styl w aktywnej warstwie, kliknij ikonę Style w Properties panel obok wybranej właściwości i wybierz styl z listy.

libraries in figma

Aby usunąć styl z aktywnej warstwy, kliknij w Detach style. Jest to przydatne kiedy chcesz dokonać zmian w danym obiekcie bez ingerowania w styl.

libraries in figma

Zadanie 6.1. Poćwicz tworzenie stylów w Figmie.  Stwórz styl dla:

 • nagłówków sekcji na stronie głównej, 
 • nazw produktów,
 • cen.

Components

Są to elementy konstrukcyjne Twoich projektów, które możesz ponownie wykorzystać. Mogą to być ikony, przyciski lub bardziej złożone elementy. Komponenty pomagają zachować spójność projektów i umożliwiają szybkie wprowadzanie zmian w wielu plikach i projektach.

Aby stworzyć komponent musisz najpierw znaczyć warstwy, które będą tworzyły komponent, a następnie kliknąć Create component w Toolbar.

libraries in figma

Warstwy komponentu zostaną zagnieżdżone w specjalnej ramce i wyróżnione kolorem fioletowym, dzięki temu łatwo odróżnisz je spośród innych warstw w Layer panel.

libraries in figma

Komponenty przyjmują automatyczne nazwy. Nazwę komponentów możesz zmieniać w zakładce Layers, tak jak w przypadku innych warstw – kliknij dwa razy w nazwę. 

libraries in figma

Po zaznaczeniu komponentu w Properties panel możesz dodać opis komponentu i Documentation link dla współpracowników. 

Komponenty możesz przeglądać w zakładce Assets w Layers panel.

libraries in figma

Zadanie 6.2. Poćwicz tworzenie komponentów w Figmie. Utwórz komponenty:

 • a search bar – składający się z placeholdera, ikony lupy i tekstu “Search”;
 • a bottom bar – składający się z prostokąta i ikon;
 • CTA buttons – składające się z prostokąta i tekstu.

Biblioteka stylów i komponentów – jak publikować?

Kiedy stworzysz style i komponenty, masz do nich dostęp tylko bieżącym pliku.  Aby móc używać stylów i komponentów w innych plikach, możesz opublikować je w bibliotece. Akcja udostępniania stylów dostępna jest w Toolbar – rozwiń opcje obok nazwy pliku i kliknij Publish styles and components.

Znasz już opcje biblioteki stylów i komponentów, sprawdź teraz: Prototypowanie w Figmie

libraries in figma

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Jak używać biblioteki stylów i komponentów w Figmie? | Figma dla początkujących #6 klaudia brozyna avatar 1background

Autor: Klaudia Kowalczyk

Graficzka i UX designerka, która za pomocą projektów przekazuje to, co trudno ująć w słowach. Zwraca uwagę na najmniejsze detale – każdy użyty kolor, linia czy czcionka ma znaczenie. Klaudia pasjonuje się projektowaniem grafiki i stron internetowych.

Figma dla początkujących:

 1. Intro to Figma
 2. Figma interface – podstawowe informacje
 3. Podstawowe ustawienia projektu w Figmie
 4. Tworzenie kształtów i ich modyfikacja w Figmie
 5. Typography and text in Figma
 6. Jak używać biblioteki stylów i komponentów w Figmie?
 7. Prototypowanie w Figmie
 8. Collaborative tools
 9. Figma Plugins
 10. Figma - 3 nieoczywiste sposoby wykorzystania