W poprzedniej części pisaliśmy o Wytycznych Kompetencji Indywidualnych IPMA, które obejmują trzy obszary: Perspektywę, Ludzi oraz Praktykę, tworząc tak zwane Oko Kompetencji iPMA. Przedstawimy dziś kompetencje w obszarze “Perspektywa” – czyli narzędzia i techniki, dzięki którym jednostki współdziałają z otoczeniem, a także przesłanki, które kierują ludzi, organizacje i stowarzyszenia w stronę inicjowania i wspierania projektów, programów i portfeli. Każdy projekt, program i portfel jest uruchamiany, wspierany, determinowany i zarządzany przez czynniki zewnętrzne. Ludzie, organizacje i społeczności mogą mieć różne, często bardzo rozbieżne oczekiwania. Nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo skomplikowane mogą być ludzkie wymagania. Pomóc może uruchomienie programu lub projektu.

Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami w obszarze “Perspektywa”

 1. Perspektywa 1: Strategia
 2. Perspektywa 2: Nadzór zarządczy, struktury i procesy
 3. Perspektywa 3: Zgodność, normy i przepisy
 4. Perspektywa 4: Układy sił interesów
 5. Perspektywa 5: Kultura i wartości

1: Strategia

Determinanty każdego projektu lub programu można podzielić na formalne i ujawnione cele oraz potrzeby organizacji, a także na mniej formalne, ukryte motywy i interesy. Dobrym przykładem zestawu formalnych, jednoznacznych i przede wszystkim realnych determinantów jest strategia organizacji. Przeważnie ma ona jasne cele i zadania, a projekty i programy przyczyniają się do ich osiągnięcia. Zgodnie z tymi celami ustalane są priorytety portfeli, programów i projektów.

2: Nadzór zarządczy, struktury i procesy

Organizacyjne i zewnętrzne elementy kompetencji – czyli nadzór, struktury i proces – tworzą formalne otoczenie dla projektu, programu bądź portfela. Liczba i poziom zależności i powiązań projektu, programu i portfela z ich otoczeniem definiują stopień ich złożoności. Może to oznaczać, że projekt, program lub portfel musi poradzić sobie z pewnymi procesami czy strukturami, które służyły jasnym celom kiedy były tworzone, ale w obecnej sytuacji są przestarzałe i mało użyteczne.

: Zgodność, normy i przepisy

Zgodność, normy i przepisy także zawierają istotny kontekst i determinanty. Składają się one z powiązanych z danym zagadnieniem praw, standardów, przepisów i narzędzi, odzwierciedlających priorytety, najlepsze praktyki oraz wymagania organizacji.

4: Układy sił interesów

Kolejną perspektywą są układy sił i interesów ludzi w organizacji. Mogą one mieć ogromne znaczenie dla sukcesu danego projektu, programu i portfela. Jest to nieformalny odpowiednik strategii organizacji. Ludzie nie kierują się jedynie formalnymi zasadami i celami organizacji, ale mają też własne cele osobiste.

5: Kultura i wartości

Piąta perspektywa, czyli kultura i wartości organizacji są w przeważającej części nieformalne i domniemane. Oczywiście, organizacja może próbować wpłynąć na kulturę nieformalną za pomocą formalnych celów, misji czy wartości firmy. Jednak większość kulturowych wartości pozostanie niejawna i nieformalna, mimo że mają one wpływ na pozostałe elementy kontekstowe – a więc powszechnie dostępne strategie, zasady i przepisy, itp. Zrozumienie obyczajów, zwyczajów, konwenansów i praktyk organizacji jest zatem kluczowym czynnikiem sukcesu danego projektu, programu lub portfela.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami w obszarze Perspektywa caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Przewodnik po certyfikacji IPMA:

 1. Certyfikat IPMA - czym jest i jaką ma wartość na rynku pracy?
 2. Certyfikacja IPMA - poziomy
 3. Certyfikat IPMA - jak wygląda proces certyfikacji?
 4. Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami
 5. Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami w obszarze “Perspektywa”
 6. Certyfikat IPMA - Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu projektami, programami i portfelami w obszarze Praktyka
 7. Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami w obszarze “Ludzie”