Certyfikacja IPMA posiada kilka poziomów. Co podlega ocenie na każdym z nich? Kto może uzyskać certyfikat na danym poziomie? Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się, czy certyfikat IPMA to coś dla ciebie oraz o jaki poziom certyfikacji możesz się starać. Certyfikacja IPMA odbywa się na czterech poziomach, dostosowanych do indywidualnych kompetencji i doświadczenia kandydata w zarządzaniu projektami. Definicje poziomów IPMA są określone według kluczowych kryteriów.

Certyfikacja IPMA – poziomy

 1. Certyfikat IPMA-D
 2. Certyfikat IPMA-C
 3. Certyfikat IPMA-B
 4. Certyfikat IPMA-A

Certyfikat IPMA-D

Na pierwszym poziomie certyfikacji IPMA-D oceniana jest wyłącznie wiedza ze wszystkich odpowiednich kompetencji w obszarach: Perspektywa, Ludzie, Praktyka – związanych z zarządzaniem projektami. Kandydat powinien też posiadać umiejętność pracowania w zespole projektowym.

Na ten poziom certyfikaty decydują się przeważnie obecni oraz przyszli członkowie zespołów projektowych, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje i zostać Certified Project Management Associate (Certyfikowany Specjalista ds. Zarządzania Projektami).

Certyfikat IPMA-C

Na poziomie IPMA-C oceniane jest zarządzanie zespołem w projektach o umiarkowanej złożoności poprzez zastosowanie wiedzy we wszystkich elementach kompetencji.

Certyfikat IPMA-C jest dla osób, które prowadzą obowiązki kierownika projektu, zarządzają umiarkowanie złożonymi projektami oraz członkami zespołu projektowego. Po zdaniu egzaminu na poziomie IPMA-C otrzymuje się tytuł Certified Project Manager (Certyfikowany Kierownik Projektu)

Certyfikat IPMA-B

Na poziomie IPMA-B oceniane jest przywództwo kandydata w złożonych projektach w całym cyklu życia projektu. Dotyczy to również ról i cykli życia portfela oraz programu. Poziom certyfikacji IPMA-B jest skierowany do doświadczonych kierowników projektów zarządzających złożonymi projektami, programami i portfelami.

Certyfikacja umożliwia zdobycie tytułu Certified Senior Project Manager (Certyfikowany Starszy Kierownik Projektu). W przypadku certyfikatu IPMA-B od kandydata wymagane jest doświadczenie w środowisku złożonych projektów w ramach organizacji. Musi wykazać minimum 5-letnie doświadczenie jako kierownik projektu w ostatnich 8 latach. Dodatkowo co najmniej 3 z tych 5 lat powinien przepracować na odpowiedzialnych stanowiskach kierowniczych, zarządzając złożonymi projektami. Analogiczne doświadczenie w zarządzaniu złożonymi programami i portfelami przekłada się odpowiednio na tytuły – Certified Senior Programme Manager (Certyfikowany Starszy Kierownik Programu) oraz Certified Senior Portfolio Manager (Certyfikowany Starszy Kierownik Portfela)

Certyfikat IPMA-A

Na poziomie IPMA-A oceniane jest przywództwo kandydata w bardzo złożonych projektach, w całym cyklu życia projektu na poziomie strategicznym. Dotyczy to również ról i cykli życia portfela oraz programu.

Certyfikat IPMA-A skierowany jest już do doświadczonych dyrektorów projektów, zarządzających bardzo złożonymi projektami, programami i portfelami na poziomie strategicznym. Kandydat w ostatnich 12 latach musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie jako kierownik projektu w odpowiedzialnej roli przywódczej w bardzo złożonych projektach, z czego co najmniej 3 lata na poziomie zarządzania strategicznego. Podobnie jak w przypadku certyfikatu na poziomie IPMA-B po uzyskaniu certyfikatu IPMA-A można pochwalić się odpowiednio tytułem Certified Project Director (Certyfikowany Dyrektor Projektu), Certified Programme Director (Certyfikowany Dyrektor Programu), Certified Portfolio Director (Certyfikowany Dyrektor Portfela).

Certyfikacja IPMA dzieli się na poziomy, jednak jak wygląda sam proces? Przeczytaj: Certyfikat IPMA – jak wygląda proces certyfikacji?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Certyfikacja IPMA - poziomy caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Przewodnik po certyfikacji IPMA:

 1. Certyfikat IPMA - czym jest i jaką ma wartość na rynku pracy?
 2. Certyfikacja IPMA - poziomy
 3. Certyfikat IPMA - jak wygląda proces certyfikacji?
 4. Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami
 5. Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami w obszarze “Perspektywa”
 6. Certyfikat IPMA - Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu projektami, programami i portfelami w obszarze Praktyka
 7. Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami w obszarze “Ludzie”