W poprzednich częściach pisaliśmy już o Wytycznych Kompetencji Indywidualnych IPMA, które obejmują trzy obszary: Perspektywę, Ludzi oraz Praktykę, tworząc tak zwane Oko Kompetencji iPMA. Omówiliśmy już kompetencje w obszarze Perspektywa, w tym wpisie skupimy się na kompetencjach w obszarze Ludzie – czyli osobistych i interpersonalnych kompetencjach, które są niezbędne do skutecznego uczestnictwa w projekcie, programie lub portfelu (lub do ich prowadzenia).

Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami w obszarze “Ludzie”

 1. Ludzie 1: Autorefleksja i zarządzanie sobą
 2. Ludzie 2: Spójność wewnętrzna i rzetelność
 3. Ludzie 3: Komunikacja interpersonalna
 4. Ludzie 4: Relacje i zaangażowanie
 5. Ludzie 5: Przywództwo
 6. Ludzie 6: Praca zespołowa
 7. Ludzie 7: Konflikt i kryzys
 8. Ludzie 8: Przedsiębiorczość i kreatywność
 9. Ludzie 9: Negocjacje
 10. Ludzie 10: Orientacja na wyniki

Autorefleksja i zarządzanie sobą

Ten element kompetencji umożliwia kierownikowi projektu kontrolowanie i kierowanie swoim zachowaniem, w zgodzie z własnymi emocjami, preferencjami i wartościami. Zarządzanie sobą to umiejętność wyznaczania osobistych celów, tak aby na bieżąco sprawdzać osobiste postępy a do tego pracować efektywnie i systematycznie mimo zmieniających się warunków oraz radzić sobie w stresujących sytuacjach.

Spójność wewnętrzna i rzetelność

Aby sprostać wymaganiom projektowym, niezbędne jest osobiste zaangażowanie, uczciwość i rzetelność – brak tych cech może doprowadzić do porażki. Spójność wewnętrzna oznacza, działanie zgodne z własnymi moralnymi i etycznymi wartościami. Rzetelność z kolei to działanie odpowiedzialne, zgodne z ustalonymi oczekiwaniami.

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna dotyczy wymiany poprawnych informacji, przekazywanych w sposób dokładny i konkretny wszystkim zainteresowanym stronom. Obejmuje w głównej mierze aspekty skutecznej komunikacji – treść oraz środki komunikacji, które powinny być dostosowane do odbiorców. Do tego elementu kompetencji zalicza się również aktywne słuchanie odbiorcy oraz udzielanie informacji zwrotnych, promowanie otwartej i szczerej komunikacji, a także korzystanie z różnych środków komunikacji (np. prezentacji, spotkań, form pisemnych) i rozumienie ich wartości i ograniczeń.

Relacje i zaangażowanie

Relacje osobiste zdecydowanie są fundamentem produktywnej współpracy. Dotyczy to zarówno relacji indywidualnych, jak i tworzenia całej sieci relacji. Jest to szczególnie ważne w kontekście dzielenia swoich pomysłów, wizji i celów z zespołem. Wpływa to silnie na motywację i zaangażowanie innych do udziału w zadaniach i do poświęcania się dla wspólnego celu.

Przywództwo

Przywództwo to wytyczanie kierunku działań dla jednostek i grup. Opiera się w głównej mierze na umiejętności doboru i zastosowania odpowiedniego stylu zarządzania w zależności od sytuacji. Oprócz przewodzenia przywódca musi być postrzegany przez zespół jako lider.

Praca zespołowa

Praca zespołowa skupia się na łączeniu ludzi dla realizacji wspólnego celu. Praca zespołowa polega na budowaniu produktywnego zespołu poprzez jego tworzenie, wspieranie i prowadzenie. Relacje i komunikacja wewnątrz zespołu to kluczowe aspekty udanej i efektywnej pracy zespołowej.

Konflikt i kryzys

Ten element kompetencji obejmuje moderowanie i rozwiązywanie konfliktów i kryzysów, poprzez obserwację środowiska, reakcję i dobór odpowiednich środków zaradczych. Lider zespołu musi radzić sobie odpowiednio do danej sytuacji i stale stymulować proces ciągłego uczenia się, na potrzeby rozwiązywania przyszłych konfliktów i kryzysów.

Przedsiębiorczość i kreatywność

Przedsiębiorczość i kreatywność to umiejętność zastosowania różnych technik i sposobów myślenia w procesie definiowania, analizowania i ustalania priorytetów, a także znalezienia alternatywy dla radzenia sobie z codziennymi problemami i wyzwaniami. Wymaga to wysoko rozwiniętych umiejętności myślenia i działania w oryginalny sposób, a także stymulowania kreatywności u innych (np. w zespole). Przedsiębiorczość i kreatywność to kompetencja przydatna w sytuacji pojawienia się zagrożeń czy problematycznych sytuacji

Negocjacje

Negocjacje są procesem zachodzącym pomiędzy dwiema (lub więcej) stronami, który ma na celu znalezienia porozumienia w sytuacji różnych interesów, potrzeb i oczekiwań. Negocjacje obejmują procesy zarówno formalne jak i nieformalne, takie jak zakup, wynajem czy sprzedaż lub wymagania, budżet i zasoby w projektach.

Orientacja na wyniki

Ten element kompetencji jest koncentracją jednostki na wynik projektu. Osoba ta ustala priorytety środków i zasobów, mając na celu rozwiązanie problemów, pokonanie wyzwań i przeszkód tak, aby uzyskać rezultat optymalny dla wszystkich zaangażowanych. Jednym z krytycznych aspektów orientacji na wyniki jest produktywność, będąca połączeniem skuteczności i wydajności. Jednostka musi optymalnie zaplanować i skutecznie rozmieścić zasoby w taki sposób, który pozwoli na efektywną realizację uzgodnionych rezultatów.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami w obszarze Ludzie caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Przewodnik po certyfikacji IPMA:

 1. Certyfikat IPMA - czym jest i jaką ma wartość na rynku pracy?
 2. Certyfikacja IPMA - poziomy
 3. Certyfikat IPMA - jak wygląda proces certyfikacji?
 4. Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami
 5. Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami w obszarze “Perspektywa”
 6. Certyfikat IPMA - Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu projektami, programami i portfelami w obszarze Praktyka
 7. Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami w obszarze “Ludzie”