Czy wiesz czym są Wytyczne Kompetencji Indywidualnych IPMA w zarządzaniu projektami, programami i portfelami oraz jakie mają znaczenie w całym procesie certyfikacji? W poniższym artykule (i kilku kolejnych) przybliżymy ten temat – co pozwoli ci lepiej przygotować się do certyfikacji IPMA.

Wytyczne kompetencji indywidualnych w zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami

 1. Wytyczne Kompetencji Indywidualnych IPMA
 2. Czym jest Projekt?
 3. Czym jest Program?
 4. Czym jest Portfel?
 5. Kompetencje w obszarze “Ludzie”
 6. Kompetencje w obszarze “Praktyka”
 7. Kompetencje w obszarze “Perspektywa”
 8. Mierniki KCI (Key Competence Indicators)

Wytyczne Kompetencji Indywidualnych IPMA

Wytyczne Kompetencji Indywidualnych IPMA obejmują trzy obszary: Perspektywę, Ludzi oraz Praktykę – tworzą one tak zwane Oko Kompetencji iPMA, które obrazuje sferę kompetencji zarządzania projektami, programami oraz portfelami. Poniżej zamieściliśmy, krótkie przypomnienie czym są projekty, programy i portfele w kontekście certyfikacji IPMA.

Czym jest Projekt?

Projekt jest unikalnym, wielodyscyplinarnym i zorganizowanym przedsięwzięciem, mającym na celu dostarczenie produktów zgodnych ze sprecyzowanymi wcześniej wymaganiami. zarządzanie projektem wymaga zwykle zaangażowania wielu osób – od młodszych specjalistów ds. zarządzania projektami, aż po kierowników projektu wyższego szczebla.

Czym jest Program?

Program pomaga w osiągnięciu celu strategicznego. Jest on strukturą współzależnych od siebie komponentów programu, zarządzanych w skoordynowany sposób. Zarządzanie programem wymaga zwykle zaangażowania kierowników projektu wyższego szczebla lub dyrektorów projektów.

Czym jest Portfel?

Portfel jest zbiorem projektów i programów wyznaczonych do osiągnięcia celów strategicznych organizacji. Projekty i programy zebrane w ramach portfela nie muszą być ze sobą powiązane. Kierownik portfela na bieżąco informuje przedstawicieli kierownictwa wyższego szczebla o pojawiających się istotnych kwestiach i propozycjach rozwiązania napotkanych problemów.

Ze względu na to, że zarządzanie projektem i programem to działania tymczasowe, a zarządzanie portfelem jest procesem ciągłym, Elementy Kompetencji (CE – Competence Elements) zostały uporządkowane w taki sposób aby obejmowały w całości zakres projektów, programów i portfeli.

Kompetencje w obszarze “Ludzie”

Na kompetencje w obszarze “Ludzie” składają się osobiste i interpersonalne kompetencje, niezbędne do skutecznego uczestnictwa lub prowadzenia projektu, programu czy portfela.

Kompetencje w obszarze “Praktyka”

Kompetencje w obszarze “Praktyka” obejmują specyficzne metody, narzędzia i techniki stosowane w projektach, programach lub portfelach, mając na celu ich pomyślną realizację.

Kompetencje w obszarze “Perspektywa”

Obszar “perspektywy” to metody, narzędzia i techniki, dzięki którym jednostki współdziałają z otoczeniem, a także przesłanki, które kierują ludzi, organizacje i stowarzyszenia w stronę inicjowania i wspierania projektów, programów i portfeli.

Mierniki KCI (Key Competence Indicators)

W każdym z obszarów kompetencji znajdują się ogólne Competence Elements (CE). Zawierają one listę poszczególnych elementów wiedzy i umiejętności, niezbędnych do opanowania danego elementu kompetencji. Kluczowe Wskaźniki Kompetencji (KCI) dostarczają konkretnych wskaźników zarządzania sukcesem – w projekcie, programie czy portfelu. Istnieją także mierniki, które szczegółowo opisują osiągnięte wyniki wydajności w zakresie każdego KCI.

Przedstawiliśmy Wytyczne Kompetencji Indywidualnych IPMA, w dalszych częściach IPMA Certification Guide skupimy się na przedstawieniu kompetencji kolejno w obszarach: “Ludzie”, “Praktyka” i “Perspektywa”.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.

Przewodnik po certyfikacji IPMA:

 1. Certyfikat IPMA - czym jest i jaką ma wartość na rynku pracy?
 2. Certyfikacja IPMA - poziomy
 3. Certyfikat IPMA - jak wygląda proces certyfikacji?
 4. Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami
 5. Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami w obszarze “Perspektywa”
 6. Certyfikat IPMA - Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu projektami, programami i portfelami w obszarze Praktyka
 7. Wytyczne Kompetencji Indywidualnych w zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami w obszarze “Ludzie”