O tym czym jest Freelance Management System i jakie są jego kluczowe aspekty pisaliśmy już w artykule pt. „Czym jest Freelance Management System”. Dzisiaj skupimy się na tym, jak może on pomóc w naszej codziennej pracy.

Jak Freelance Management System pomaga w pracy? – omówione zagadnienia:

  1. Zwiększenie produktywności
  2. Zarządzanie budżetem i redukcja kosztów
  3. Skonsolidowane płatności
  4. Większe pole widzenia
  5. Usprawnione procesy wdrażania
  6. Poprawa relacji między firmą a freelancerami
  7. Pomoc w znalezieniu odpowiedniego talentu

Zwiększenie produktywności

Odpowiedni system zarządzania freelancerami pomaga w zwiększeniu produktywności nie tylko osoby zarządzającej ale również samym freelancerom. Im więcej jest ich zaangażowanych do pracy, tym bardziej zarządzanie nimi staje się skomplikowane. Aby zmniejszyć ilość pracy po stronie zleceniodawcy, FMS obsługują między innymi takie aspekty jak zawieranie umów i kontroli budżetów, a także zarządzanie czasem pracy. Dzięki korzystaniu z niezależnego systemu zarządzania wyżej wymienione funkcje zarządzane są z jednego miejsca. Upraszczane są w ten sposób kluczowe aspekty zarządzania freelancerami. Redukowane są jednocześnie możliwości popełnienia błędu ludzkiego przy zachowaniu zwiększenia produktywności.

Zarządzanie budżetem i redukcja kosztów

Dzięki Freelance Management System osoby odpowiedzialne za rekrutację freelancerów mają możliwość stałej kontroli nad dostępnym budżetem, przez co dają informację o jego zgodności z priorytetami biznesowymi. FMS pomaga również utworzyć uzasadnienia budżetowe dotyczące przedłużenia umowy z freelancerami na podstawie ich wyników, opinii zespołu, a także tego co wnoszą do firmy.

Dzięki możliwości sprawdzenia dostawców poprzez analizę takich czynników jak wydatki, marże, stawki i czasy pracy, można skutecznie dobrać odpowiednich dostawców i zyskać możliwość zaoszczędzenia pieniędzy.

Skonsolidowane płatności

Im więcej freelancerów tym większa złożoność tego gdzie mieszkają i jak się z nimi rozliczyć. Sprawdzenie każdego freelancera pod kątem tego w jakim kraju mieszka i jak go opłacić jest niezwykle czasochłonne. Dobry Freelance Management System pozwala na obsługę płatności dla wszystkich freelancerów z jednego miejsca. Dzięki tej funkcji możliwa jest redukcja do minimum wszelkich błędów powstałych przy pojedynczych płatnościach, a także uproszczone zostają rozliczenia dla zespołu finansowego po stronie firmy.

Większe pole widzenia

Freelance Management System dzięki możliwości przeglądania takich kluczowych informacji w jednym miejscu jak opinie zespołu, stawki dzienne czy koszty, pomaga budować bardziej wydajny zespół. Wszystkie te informacje zebrane w jednym miejscu dają możliwość szerszego spojrzenia na aspekty związane z zarządzaniem freelancerami. Takie informacje o nich jak na przykład dane kontaktowe, opinie zespołu, stawki i wiele więcej znajdujące się w jednym miejscu pomagają w codziennej pracy aby sprawnie dobrać konkretną osobę pod dany projekt.

Usprawnione procesy wdrażania

Dobrze wdrożony freelancer to klucz do sukcesu danego projektu. Konkretny proces onboardingu jest niezbędny do tego aby zapewnić osobom wykonującym zlecenia, wszystko czego potrzebują aby w pełni realizować swoją pracę. Scentralizowana baza z informacjami w FMS pomaga firmie szybko wdrożyć potrzebne osoby, jednocześnie chroniąc organizację i zapewniając bezpieczeństwo przekazywanych danych, tak aby osoby były wtajemniczane tylko w aspekty niezbędne do prawidłowego wykonywania pracy.

Poprawa relacji między firmą a freelancerami

Bezproblemowe procesy związane z wdrażaniem osób i płatnościami dla nich, w dużym stopniu poprawią wzajemne relacje. Automatyzacja tych dwóch (i innych) procesów pozwala skoncentrować się na wykonaniu zadania, a nie na wyżej wymienionych aspektach.

Pomoc w znalezieniu odpowiedniego talentu

Ręczne pozyskiwanie talentów do realizacji zleceń może być skomplikowane i zbyt męczące. Dzięki FMS można zbudować sieć rekrutacyjną oraz połączyć z bezpośrednimi kontaktami w jednym miejscu. Ta scentralizowana pula osób z różnych źródeł, pomaga podjąć świadomą decyzję w wyborze odpowiedniego freelancera, a także umożliwia śledzenie wydatków, przez co rozwiązuje problem nadmiaru obowiązków rekrutera.

Szukasz więcej informacji na temat Freelance Management System ? Zapoznaj się z naszymi kolejnymi publikacjami:

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Jak Freelance Management System pomaga w pracy? andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.