Czym jest Human-Computer Interaction i jak może pomóc w projektowaniu doświadczeń użytkownika? Przeczytaj artykuł, aby poznać zagadnienie Human-Computer Interaction i dowiedzieć się jak wpływa na projektowanie produktów cyfrowych.

Human-Computer Interaction – omówione zagadnienia:

  1. Czym jest Human-Computer Interaction?
  2. Human-Computer Interaction a User Experience
  3. Podsumowanie

Czym jest Human-Computer Interaction?

Human-Computer Interaction (HCI), czyli interakcja człowiek–komputer jest wzajemnym oddziaływaniem między człowiekiem a komputerem, zachodzącym poprzez interfejs użytkownika. Do przykładów interakcji na linii człowiek-komputer można zaliczyć np. interakcje z aplikacją mobilną czy przeglądanie witryny internetowej na komputerze stacjonarnym. Projektowanie interfejsu między ludźmi a komputerami ma bezpośredni wpływ na efektywność interakcji między obiema stronami.

Human-Computer Interaction pojawiło się w latach 80. kiedy komputery nie były już budowane tylko dla ekspertów, a celem HCI było ułatwienie i usprawnienie interakcji z komputerami dla szerokich grup użytkowników o różnym poziomie umiejętności. Praktycy HCI obserwują, w jaki sposób ludzie wchodzą w interakcję z komputerami, a następnie opracowują narzędzia i projektują technologie, które pomogą im efektywniej korzystać z komputerów. Celem jest zminimalizowanie kosztów interakcji — ilości wysiłku fizycznego i psychicznego, jaki musi włożyć użytkownik podczas korzystania z technologii — i uczynienie interakcji bardziej ludzkimi.

Na Interakcję człowiek-komputer (HCI) składają się cztery główne elementy:

  • użytkownik
  • zadania
  • narzędzia/interfejs
  • kontekst

Human-Computer Interaction (HCI) może być także rozumiany jako multidyscyplinarny kierunek nauki skupiający się na projektowaniu technologii komputerowych, a w szczególności interakcji między ludźmi (użytkownikami) a komputerami. Chociaż początkowo HCI zajmowało się komputerami, z biegiem czasu rozszerzyło swoją działalność na prawie wszystkie formy projektowania technologii informatycznych. HCI łączy w jedną dziedzinę wiele dyscyplin — takich jak informatyka, psychologia, czynnik ludzki czy ergonomia.

What is Human-Computer Interaction?

Human-Computer Interaction a User Experience

Human-Computer Interaction jest szeroką dziedziną, która pokrywa się z takimi obszarami jak projektowanie zorientowane na użytkownika (UCD), projektowanie interfejsu użytkownika (UI) i projektowanie doświadczeń użytkownika (UX). Mimo to istnieją pewne różnice między projektowaniem Human-Computer Interaction i User Experience, o których warto wspomnieć.

Praktycy Human-Computer Interaction są skoncentrowani w głównej mierze na badaniach naukowych i rozwijaniu empirycznego rozumienia użytkowników. Z kolei projektanci user experience odwrotnie — są przeważnie skupieni na branży i zaangażowani w tworzenie produktów lub usług — np. aplikacji czy stron internetowych.

Niezależnie jednak od tego podziału praktyczne rozważania i działania dotyczące produktów, którymi zajmują się projektanci user experience, mają bezpośrednie powiązania z odkryciami specjalistów HCI na temat sposobu myślenia użytkowników. Dzięki szerokiemu zakresowi tematów i obszarów, którymi zajmuje się Human-Computer Interaction, projektanci user experience mają wiele zasobów, z których mogą czerpać wiedzę i przekładać ją na konkretne rozwiązania.

Projektantom UX często też brakuje czasu na przeprowadzanie kompleksowych badań — specjaliści HCI mają go aż nadto. Dlatego warto korzystać z akademickich odkryć i zasobów, oczywiście w mądry, odpowiedzialny sposób. Wiedza z obszaru HCI może okazać się dla nas kluczowa przy danym procesie projektowym, a istotne odkrycia i spostrzeżenia pomogą zaprojektować lepsze produkty cyfrowe dla naszych użytkowników. Dzięki takiej współpracy projektantów user experience ze specjalistami Human-Computer Interaction wzrasta szansa na dostarczenie produktów dopasowanych do realnych potrzeb i wymagań użytkowników.

Podsumowanie

Human-Computer Interaction (HCI) skupia się na projektowaniu technologii komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji między ludźmi (użytkownikami) a komputerami. Ze względu na jego akademicki charakter HCI może być dużą pomocą dla projektantów user experience, którzy korzystając z naukowych zasobów i wiedzy o interakcjach między człowiekiem a komputerem przy projektowaniu rozwiązań cyfrowych, mogą tworzyć jeszcze lepsze produkty dla swoich użytkowników.

HCI umożliwia projektantom tworzenie jasnego dialogu między człowiekiem a maszyną. W takim dialogu interakcja z maszyną nie wymaga od użytkownika dużego wysiłku poznawczego, dzięki czemu użytkownik nie mają wrażenia, że wchodzi w interakcję ze złożonymi systemami, a raczej czuje się, jakby wchodził w interakcje z innymi osobami. Dlatego w przypadku pojawiających się i wciąż rozwijających się technologii należy zwrócić szczególną uwagę na podstawy HCI.

Kiedy wkładamy dużo wysiłku w zaprojektowanie dobrego interfejsu, pomagamy naszym użytkownikom w wykorzystaniu maszyn do rozwiązywania ich problemów. Z drugiej strony nie zwracanie uwagi na omawianą interakcję człowieka z komputerem prawie zawsze skutkuje tworzeniem złych interfejsów użytkownika. Zły HCI oznacza złą użyteczność i zwiększa szanse na niepowodzenie produktu, co przełoży się bezpośrednio na sytuację materialną i wizerunkową danej firmy.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Co oznacza Human-Computer Interaction (HCI)? | The ultimate UX Guide #13 klaudia brozyna avatar 1background

Autor: Klaudia Kowalczyk

Graficzka i UX designerka, która za pomocą projektów przekazuje to, co trudno ująć w słowach. Zwraca uwagę na najmniejsze detale – każdy użyty kolor, linia czy czcionka ma znaczenie. Klaudia pasjonuje się projektowaniem grafiki i stron internetowych.